موسسه خیریه امام حسین (ع)

ویژه تأمین مسکن

جمع کل: 500,000 تومان
موسسه خیریه امام حسین (ع) در سال ۱۳۶۱ به همت جمعی از نیکوکاران محترم بنا بر پیشنهاد مرحوم حاج محمد امینی در راستای یاری رساندن به مردم جامعه تأسیس و به شماره ۳۴۳ در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است.
مؤسسه خیریه امام حسین(ع) در طول سه دهه فعالیت خود حدود ۸۸۰۰ خانوار را تحت پوشش قرار داده و نه تنها با تمرکز روی حل مشکل مسکن آنان را صاحب یک سقف و سرپناه کرده بلکه با کمک های دیگر جهت کارآفرینی ، تأمین ارزاق ، کمک در درمان ، ایجاد کلاسها و کارگاههای آموزشی ، تأمین هزینه های تحصیلی و . . . به لطف خداوند به گره گشائی از امور نیازمندان مبادرت نموده است.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

44 روز قبل: مهدی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 300,000 تومان

44 روز قبل: مهدی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان

گزارش اتمام