خیریه ها و مجریان عبارتند از:

موسسه خیریه آوای معطر زندگی

کودکان، زنان و خانواده

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 13,500,000 تومان

مشاهده

ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان

آزادی زندانیان جرایم غیر عمد

جمع نذرها: 1,839,800 تومان

جمع پرداختی: 75,100,000 تومان

من هم نذر می کنم

جامعه معلولین اصفهان

خدمات توانبخشی

جمع نذرها: 1,320,900 تومان

جمع پرداختی: 23,510,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه شجره طیبه

حامی استعدادهای درخشان

جمع نذرها: 220,000 تومان

جمع پرداختی: 200,000 تومان

من هم نذر می کنم

خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد

اُمور خیر و نیکوکارانه

جمع نذرها: 357,100 تومان

جمع پرداختی: 177,860,500 تومان

من هم نذر می کنم

خیریه آبشار عاطفه ها

اُمور خیر و نیکوکارانه

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 5,300,000 تومان

مشاهده

موسسه نیکوکاری باران لبخند

حمایت از دانش آموزان مستعد

جمع نذرها: 508,000 تومان

جمع پرداختی: 988,989,133 تومان

من هم نذر می کنم

کانون آموزش و اشتغال معلولین پرتو

ویژه آموزش و اشتغال معلولین

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 10,000,000 تومان

مشاهده

خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام)

تخصصی بیماری های شکاف لب و کام

جمع نذرها: 983,200 تومان

جمع پرداختی: 19,324,800 تومان

من هم نذر می کنم

مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س)

تامین و تسهیلات خرید جهیزیه عروس

جمع نذرها: 373,000 تومان

جمع پرداختی: 63,681,650 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه طلوع مهر و دوستی

حمایت از کودکان کار

جمع نذرها: 75,000 تومان

جمع پرداختی: 20,597,000 تومان

من هم نذر می کنم

بیمارستان کودکان امام حسین (ع)

مرکز آموزشی درمانی تخصصی کودکان

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 56,149,214 تومان

مشاهده

موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان

اُمور خیر و نیکوکارانه

جمع نذرها: 127,000 تومان

جمع پرداختی: 19,384,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه کسا

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان اصفهان

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 15,000,000 تومان

مشاهده

انجمن خیریه پارکینسون اصفهان

ویژه کمک به نیازمندان بهداشتی و درمانی

جمع نذرها: 20,803,800 تومان

جمع پرداختی: 20,000,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه امام موسی کاظم (ع)

ویژه امور زندانیان اصفهان

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 34,000,000 تومان

مشاهده

موسسه نذر طبیعت وطن ما

طبیعت

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 221,000 تومان

مشاهده

موسسه خیریه راه ایمان

اُمور خیرخواهانه و نیکوکارانه

جمع نذرها: 41,075,000 تومان

جمع پرداختی: 33,000,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه خادمین کتیج

اُمور نیک و بشردوستانه

جمع نذرها: 90,200 تومان

جمع پرداختی: 13,645,000 تومان

من هم نذر می کنم

جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود

آموزش و توتنمندسازی کودکان کار و بدسرپرست

جمع نذرها: 221,000 تومان

جمع پرداختی: 16,175,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه قرض الحسنه اسلامی

کمک های مالی و اعتباری

جمع نذرها: 843,000 تومان

جمع پرداختی: 28,346,500 تومان

من هم نذر می کنم

خیریه نذر اشتغال

اصلاح و تغییر فرهنگ کار و رونق اشتغال

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 669,750 تومان

مشاهده

موسسه خیریه محمودیه اصفهان

توانبخشی معلولین ذهنی

جمع نذرها: 42,211,000 تومان

جمع پرداختی: 71,143,250 تومان

من هم نذر می کنم

خیریه امام حسین (ع) (مسکن)

ویژه تأمین مسکن برای نیازمندان

جمع نذرها: 1,419,201 تومان

جمع پرداختی: 2,255,350 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) قم

اُمور خیر و نیکوکارانه

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 1,500,000 تومان

مشاهده

انجمن حمایت از بیماران بادرود

حمایت مالی و معنوی از بیماران

جمع نذرها: 156,100 تومان

جمع پرداختی: 42,189,100 تومان

من هم نذر می کنم

خیریه مردمی یادگار ماندگار

اُمور نیک و بشردوستانه

جمع نذرها: 431,000 تومان

جمع پرداختی: 346,467,625 تومان

من هم نذر می کنم

جمعیت مردم نهاد سلوی

حامی کودکان محروم

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 21,350,000 تومان

مشاهده

انجمن خیریه صرع اصفهان

حمایت های گوناگون از مبتلایان به بیماری صرع

جمع نذرها: 3,507,300 تومان

جمع پرداختی: 8,674,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه محسنین زاهدان

نیکوکاری و امور بشردوستانه

جمع نذرها: 8,250,900 تومان

جمع پرداختی: 46,625,350 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه ابوتراب (ع)

اُمور خیر و نیکوکارانه

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 2,200,000 تومان

مشاهده

موسسه خیریه نورالائمه اصفهان

نیکوکاری و اُمور خیریه

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 26,500,000 تومان

مشاهده

خیریه شهید غفیری شهرستان خوی

اُمور خیر و نیکوکارانه

جمع نذرها: 55,000 تومان

جمع پرداختی: 28,499,000 تومان

من هم نذر می کنم

آسايشگاه خيريه کهريزک

حمایت از معلولین و سالمندان

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 2,500,000 تومان

مشاهده