خیریه ها و مجریان عبارتند از:

موسسه خیریه آوای معطر زندگی

کودکان، زنان و خانواده

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 8,400,000 تومان

مشاهده

خیریه امام حسین (ع) (مسکن)

ویژه تأمین مسکن برای نیازمندان

جمع نذرها: 1,200,000 تومان

جمع پرداختی: 1,904,750 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه شجره طیبه

حامی استعدادهای درخشان

جمع نذرها: 200,000 تومان

جمع پرداختی: 200,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه محسنین زاهدان

نیکوکاری و امور بشردوستانه

جمع نذرها: 293,000 تومان

جمع پرداختی: 35,258,750 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان

اُمور خیر و نیکوکارانه

جمع نذرها: 55,000 تومان

جمع پرداختی: 12,384,000 تومان

من هم نذر می کنم

جمعیت مردم نهاد سلوی

حامی کودکان محروم

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 16,350,000 تومان

مشاهده

موسسه قرض الحسنه اسلامی

کمک های مالی و اعتباری

جمع نذرها: 770,000 تومان

جمع پرداختی: 3,346,500 تومان

من هم نذر می کنم

انجمن حمایت از بیماران بادرود

حمایت مالی و معنوی از بیماران

جمع نذرها: 22,000 تومان

جمع پرداختی: 16,050,000 تومان

من هم نذر می کنم

بیمارستان کودکان امام حسین (ع)

مرکز آموزشی درمانی تخصصی کودکان

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 56,149,214 تومان

مشاهده

جامعه معلولین اصفهان

خدمات توانبخشی

جمع نذرها: 750,000 تومان

جمع پرداختی: 6,640,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) قم

اُمور خیر و نیکوکارانه

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 1,500,000 تومان

مشاهده

خیریه نذر اشتغال

اصلاح و تغییر فرهنگ کار و رونق اشتغال

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 669,750 تومان

مشاهده

موسسه طلوع مهر و دوستی

حمایت از کودکان کار

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 11,097,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه امام موسی کاظم (ع)

ویژه امور زندانیان اصفهان

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 21,000,000 تومان

مشاهده

کانون آموزش و اشتغال معلولین پرتو

ویژه آموزش و اشتغال معلولین

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 10,000,000 تومان

مشاهده

موسسه نذر طبیعت وطن ما

طبیعت

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 221,000 تومان

مشاهده

خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد

اُمور خیر و نیکوکارانه

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 43,860,500 تومان

من هم نذر می کنم

آسايشگاه خيريه کهريزک

حمایت از معلولین و سالمندان

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 2,500,000 تومان

مشاهده

موسسه خیریه نورالائمه اصفهان

نیکوکاری و اُمور خیریه

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 8,200,000 تومان

مشاهده

مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س)

تامین و تسهیلات خرید جهیزیه عروس

جمع نذرها: 110,000 تومان

جمع پرداختی: 58,408,750 تومان

من هم نذر می کنم

خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام)

تخصصی بیماری های شکاف لب و کام

جمع نذرها: 260,000 تومان

جمع پرداختی: 12,200,000 تومان

من هم نذر می کنم

خیریه شهید غفیری شهرستان خوی

اُمور خیر و نیکوکارانه

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 28,499,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه خادمین کتیج

اُمور نیک و بشردوستانه

جمع نذرها: 7,000 تومان

جمع پرداختی: 11,645,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه کسا

حمایت از کودکان مبتلا به سرطان اصفهان

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 15,000,000 تومان

مشاهده

موسسه خیریه راه ایمان

اُمور خیرخواهانه و نیکوکارانه

جمع نذرها: 15,000,000 تومان

جمع پرداختی: 0 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه نیکوکاری باران لبخند

حمایت از دانش آموزان مستعد

جمع نذرها: 141,000 تومان

جمع پرداختی: 598,405,733 تومان

من هم نذر می کنم

خیریه مردمی یادگار ماندگار

اُمور نیک و بشردوستانه

جمع نذرها: 411,000 تومان

جمع پرداختی: 341,467,625 تومان

من هم نذر می کنم

انجمن خیریه پارکینسون اصفهان

ویژه کمک به نیازمندان بهداشتی و درمانی

جمع نذرها: 20,001,000 تومان

جمع پرداختی: 20,000,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه ابوتراب (ع)

اُمور خیر و نیکوکارانه

جمع نذرها: 0 تومان

جمع پرداختی: 2,200,000 تومان

مشاهده

جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود

آموزش و توتنمندسازی کودکان کار و بدسرپرست

جمع نذرها: 110,000 تومان

جمع پرداختی: 16,038,000 تومان

من هم نذر می کنم

انجمن خیریه صرع اصفهان

حمایت های گوناگون از مبتلایان به بیماری صرع

جمع نذرها: 2,451,000 تومان

جمع پرداختی: 8,320,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه محمودیه اصفهان

توانبخشی معلولین ذهنی

جمع نذرها: 31,444,000 تومان

جمع پرداختی: 60,147,250 تومان

من هم نذر می کنم

ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان

آزادی زندانیان جرایم غیر عمد

جمع نذرها: 33,000 تومان

جمع پرداختی: 75,100,000 تومان

من هم نذر می کنم