.

پویش نذر اربعین .

خیریه ها و مجریان عبارتند از:

انجمن حمایت از بیماران بادرود

حمایت مالی و معنوی از بیماران

جمع کل: 15,000 تومان

من هم نذر می کنم

مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س)

تامین و تسهیلات خرید جهیزیه عروس

جمع کل: 110,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه طلوع مهر و دوستی

حمایت از کودکان کار

جمع کل: 0 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه قرض الحسنه اسلامی

کمک های مالی و اعتباری

جمع کل: 50,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه نیکوکاری باران لبخند

حمایت از دانش آموزان مستعد

جمع کل: 0 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه محسنین زاهدان

نیکوکاری و امور بشردوستانه

جمع کل: 0 تومان

مشاهده

انجمن خیریه صرع اصفهان

حمایت های گوناگون از مبتلایان به بیماری صرع

جمع کل: 400,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه نورالائمه

نیکوکاری و اُمور خیریه

جمع کل: 0 تومان

مشاهده

موسسه خیریه آوای معطر زندگی

کودکان، زنان و خانواده

جمع کل: 0 تومان

مشاهده

جمعیت مردم نهاد سلوی

حامی کودکان محروم

جمع کل: 0 تومان

مشاهده

موسسه خیریه محمودیه اصفهان

توانبخشی معلولین ذهنی

جمع کل: 563,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه امام حسین (ع)

ویژه تأمین مسکن

جمع کل: 1,000,000 تومان

من هم نذر می کنم

خیریه نذر اشتغال

اصلاح و تغییر فرهنگ کار و رونق اشتغال

جمع کل: 0 تومان

من هم نذر می کنم

جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود

آموزش و توتنمندسازی کودکان کار و بدسرپرست

جمع کل: 0 تومان

من هم نذر می کنم