.
پویش لبخند کودکان کار .

خیریه ها و مجریان عبارتند از:

موسسه خیریه امام حسین (ع)

ویژه تأمین مسکن

جمع کل: 1,000,000 تومان

من هم نذر می کنم

انجمن خیریه صرع اصفهان

حمایت های گوناگون از مبتلایان به بیماری صرع

جمع کل: 100,000 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه نیکوکاری باران لبخند

حمایت از دانش آموزان مستعد

جمع کل: 0 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه خیریه محمودیه اصفهان

توانبخشی معلولین ذهنی

جمع کل: 110,000 تومان

من هم نذر می کنم

خیریه نذر اشتغال

اصلاح و تغییر فرهنگ کار و رونق اشتغال

جمع کل: 0 تومان

من هم نذر می کنم

مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س)

تامین و تسهیلات خرید جهیزیه عروس

جمع کل: 0 تومان

من هم نذر می کنم

موسسه قرض الحسنه اسلامی

کمک های مالی و اعتباری

جمع کل: 50,000 تومان

من هم نذر می کنم