||| سایت نذرستان چگونه عمل می کند؟

به طور ساده فرآیند سایت نذرستان، دریافت نذرهای مردم و توزیع آن، بین خیریه ها و سازمان های مردم نهاد معتبر و شناخته شده است...

 

||| خیریه هایی که نذرستان به آنها کمک می کند، چگونه گزینش می شوند؟

بعضی از معیارهای خیریه های طرف همکاری با نذرستان عبارتند از: دارای مجوز فعالیت، سابقه قابل قبول، مورد اعتماد مردم، گردش مالی بیش از 1 میلیارد تومان و...

 

||| چگونه می توانم نام مرحومین مورد نظرم را در بخش مرحومین سایت اضافه کنم؟

برای اینکار می توانید با شماره تلفن های سایت تماس بگیرید یا از طریق فرم ثبت مرحومین، نام مرحوم خود را ثبت نمایید.

 

||| آیا سایت نذرستان معتبر است و مجوز فعالیت دارد؟

سایت نذرستان یکی از پروژه های موسسه نیکوکاری باران لبخند (http://smilecharity.com) به شماره ثبت 4799 می باشد و بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید.

 

||| سایت نذرستان نذرهای غیر ریالی هم دریافت می کند؟

خیر، فعلا شرایط و امکان دریافت کمک های غیر ریالی توسط سایت نذرستان فراهم نمی باشد و فقط دریافت کمک های ریالی امکان پذیر است.

 

||| عملکرد و گزارش فعالیت های سایت نذرستان چگونه قابل مشاهده است؟

در هر لحظه در صفحه عملکرد و گزارشات به آدرس (https://nazrestan.ir/reports) قابل مشاهده و دنبال کردن می باشد.