نذر عمومی

نذر کارهای خیر، نیکوکاری و بشردوستانه

جمع کل مشارکت: 49,802,400 تومان (37 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 1,350,000 تومان
نذر عملی است که انسان نیت می کند کاری را برای خدا انجام دهد. نذرها به نیت های مختلف و به صورت های گوناگون ادا می شود. بخشی از این نذرها اختصاص پول برای انجام اُمور خیر است. در این بخش های نذرهای عمومی و کمک های دریافتی مردمی متناسب با شرایط و اولویت ها در هر یک از موضوعات زیر در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد برتر قرار خواهد گرفت. بعضی از این موضوعات عبارتند از: نذر آب، نذر نان و غذا،  سلامت و درمان،  خانه و مسکن،  مدرسه و تحصیل،  اشتغال و کارآفرینی، فرهنگی، کتاب و دانایی،  حیوانات،  قرض الحسنه،  جهیزیه عروس،  بازی و شادی،  پوشاک،  عمران روستایی،  خدمات عمومی،  ایتام و کودکان بدسرپرست،  نذر قربانی و ...
 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان

5 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

8 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای رسول کریمیان 150,000 تومان

9 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

9 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان

44 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان

50 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اموات 100,000 تومان

52 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

57 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

71 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان

72 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

78 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان

94 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم زهرا رحمانیان حسین آبادی 200,000 تومان

99 روز قبل: ناشناس 400 تومان

113 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان

117 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

117 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان

119 روز قبل: ناشناس 500 تومان

132 روز قبل: ناشناس 500 تومان

137 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان

139 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى بانو پريسا اميديان 200,000 تومان

196 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

197 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان

215 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان

226 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان

237 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت بمانعلی دانش کیا 80,000 تومان

247 روز قبل: عباس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان

248 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان

258 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

259 روز قبل: مهدی دهکردی 1,000,000 تومان

270 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان

281 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان

284 روز قبل: ناشناس 219,000 تومان

289 روز قبل: هتل باران اصفهان 500,000 تومان

295 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 100,000 تومان

295 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان

295 روز قبل: حسین به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000 تومان

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر عمومی

33 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 750,000 تومان
40 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
74 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه بابت نذر عمومی 200,000 تومان
74 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان

گزارش اتمام