نذر عمومی

نذر کارهای خیر، نیکوکاری و بشردوستانه

جمع کل مشارکت: 19,727,900 تومان (117 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 19,027,942 تومان
نذر عملی است که انسان نیت می کند کاری را برای خدا انجام دهد. نذرها به نیت های مختلف و به صورت های گوناگون ادا می شود. بخشی از این نذرها اختصاص پول برای انجام اُمور خیر است. در این بخش های نذرهای عمومی و کمک های دریافتی مردمی متناسب با شرایط و اولویت ها در هر یک از موضوعات زیر در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد برتر قرار خواهد گرفت. بعضی از این موضوعات عبارتند از: نذر آب، نذر نان و غذا،  سلامت و درمان،  خانه و مسکن،  مدرسه و تحصیل،  اشتغال و کارآفرینی، فرهنگی، کتاب و دانایی،  حیوانات،  قرض الحسنه،  جهیزیه عروس،  بازی و شادی،  پوشاک،  عمران روستایی،  خدمات عمومی،  ایتام و کودکان بدسرپرست،  نذر قربانی و ...
 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

5 ساعت قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

2 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سارا ارکیا 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

2 روز قبل: بقالیان 50,000 تومان (نذر عمومی)

4 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

23 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

25 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

27 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

30 روز قبل: خانواده قوه عود به نیابت حاج علیرضا اکرمی فر 200,000 تومان (نذر عمومی)

32 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

62 روز قبل: ابوالفضل مسجدی 400,000 تومان (نذر عمومی)

72 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

74 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

75 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

87 روز قبل: کوروش نیک آیین به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

87 روز قبل: نوید عسگری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

87 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

87 روز قبل: امیر هراتیان به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

88 روز قبل: حاج اصغر سبقت الهی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

88 روز قبل: حاج سعید بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر عمومی)

88 روز قبل: مرتضی اکبری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

88 روز قبل: امیر بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر عمومی)

88 روز قبل: الهام مستطاب زاده به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

89 روز قبل: بصیر اسماعیلیان به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 160,000 تومان (نذر عمومی)

89 روز قبل: نويد دهكردي به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

89 روز قبل: محمود دهكردي به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

90 روز قبل: مهندس رجبی 200,000 تومان (نذر عمومی)

95 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

95 روز قبل: خانواده شادروان رضا طلایی به نیابت مرحوم هوشنگ سلیمی 800,000 تومان (نذر عمومی)

102 روز قبل: زهره نباتی 800,000 تومان (نذر عمومی)

102 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 200,000 تومان (نذر عمومی)

104 روز قبل: انسیه مهدوی مهر به نیابت فرج آقا 5,000 تومان (نذر عمومی)

106 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

112 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

114 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

119 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

121 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

121 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 120,000 تومان (نذر عمومی)

122 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

136 روز قبل: ناشناس 21,500 تومان (نذر عمومی)

143 روز قبل: دلیر 50,000 تومان (نذر عمومی)

144 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

146 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

156 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و صدیقه هزاردستان به نیابت مرحومه حاجیه خانم مجیدی نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

156 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و صدیقه هزاردستان به نیابت حاج حسین ساعد 200,000 تومان (نذر عمومی)

156 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

162 روز قبل: ناشناس به نیابت زکات فطریه 100,000 تومان (نذر عمومی)

165 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مرحوم حاج جواد همامی 100,000 تومان (نذر عمومی)

169 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

172 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر عمومی)

194 روز قبل: زهره نباتی 500,000 تومان (نذر عمومی)

195 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر عمومی)

201 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

216 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت خشایار دهکردی 200,000 تومان (نذر عمومی)

219 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 200,000 تومان (نذر عمومی)

222 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

228 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

230 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

284 روز قبل: زهره نباتی 2,000,000 تومان (نذر عمومی)

286 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

293 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

295 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

295 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

296 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

317 روز قبل: ناشناس 106,000 تومان (نذر عمومی)

324 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 100,000 تومان (نذر عمومی)

330 روز قبل: رضوان سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 100,000 تومان (نذر عمومی)

330 روز قبل: رضوان سبقت الهی به نیابت بتول حمصی اصفهانی 100,000 تومان (نذر عمومی)

334 روز قبل: ناشناس 43,000 تومان (نذر عمومی)

337 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

338 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

338 روز قبل: حاج ناصر دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

338 روز قبل: زهرا خلیلی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

338 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

339 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 5,000 تومان (نذر عمومی)

341 روز قبل: موسسه نیکوکاری باران لبخند به نیابت حجه الاسلام دکتر اژه ای 500,000 تومان (نذر عمومی)

346 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

348 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

390 روز قبل: الاله به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر عمومی)

396 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر عمومی)

398 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

401 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای رسول کریمیان 150,000 تومان (نذر عمومی)

402 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

402 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر عمومی)

437 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر عمومی)

444 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اموات 100,000 تومان (نذر عمومی)

445 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

450 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

464 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

466 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

471 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر عمومی)

487 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم زهرا رحمانیان حسین آبادی 200,000 تومان (نذر عمومی)

492 روز قبل: ناشناس 400 تومان (نذر عمومی)

506 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر عمومی)

510 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

510 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر عمومی)

513 روز قبل: ناشناس 500 تومان (نذر عمومی)

525 روز قبل: ناشناس 500 تومان (نذر عمومی)

531 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

532 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى بانو پريسا اميديان 200,000 تومان (نذر عمومی)

589 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

590 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر عمومی)

608 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر عمومی)

619 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

630 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت بمانعلی دانش کیا 80,000 تومان (نذر عمومی)

640 روز قبل: عباس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)

641 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر عمومی)

651 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

652 روز قبل: مهدی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

663 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر عمومی)

674 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

677 روز قبل: ناشناس 219,000 تومان (نذر عمومی)

682 روز قبل: هتل باران اصفهان 500,000 تومان (نذر عمومی)

688 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر عمومی)

688 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر عمومی)

688 روز قبل: حسین به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000 تومان (نذر عمومی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر عمومی

11 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,400,000 تومان
20 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,000,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
144 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,817,986 تومان
177 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 500,000 تومان
177 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
195 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,566,256 تومان
195 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 250,000 تومان
219 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 421,000 تومان
223 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 200,000 تومان
229 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
229 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 500,000 تومان
258 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
265 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
265 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
265 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 250,000 تومان
270 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
270 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 272,700 تومان
272 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
291 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
291 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
320 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
320 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
353 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
353 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
381 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
426 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 750,000 تومان
433 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
433 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
467 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
467 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان

گزارش اتمام