نذر عمومی

نذر کارهای خیر، نیکوکاری و بشردوستانه

جمع کل مشارکت: 24,220,900 تومان (167 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 21,927,942 تومان
نذر عملی است که انسان نیت می کند کاری را برای خدا انجام دهد. نذرها به نیت های مختلف و به صورت های گوناگون ادا می شود. بخشی از این نذرها اختصاص پول برای انجام اُمور خیر است. در این بخش های نذرهای عمومی و کمک های دریافتی مردمی متناسب با شرایط و اولویت ها در هر یک از موضوعات زیر در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد برتر قرار خواهد گرفت. بعضی از این موضوعات عبارتند از: نذر آب، نذر نان و غذا،  سلامت و درمان،  خانه و مسکن،  مدرسه و تحصیل،  اشتغال و کارآفرینی، فرهنگی، کتاب و دانایی،  حیوانات،  قرض الحسنه،  جهیزیه عروس،  بازی و شادی،  پوشاک،  عمران روستایی،  خدمات عمومی،  ایتام و کودکان بدسرپرست،  نذر قربانی و ...
 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

2 ساعت قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

5 ساعت قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (نذر عمومی)

3 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

4 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

6 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

14 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

15 روز قبل: محسن رحیمی 100,000 تومان (نذر عمومی)

16 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

16 روز قبل: ناشناس به نیابت نان و غذا 130,000 تومان (نذر عمومی)

18 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

18 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

28 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

34 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

35 روز قبل: مهدی کهریزی به نیابت مرحوم حاج حسن حسن پور 200,000 تومان (نذر عمومی)

35 روز قبل: منصور بانکی به نیابت مرحوم حاج حسن حسن پور 500,000 تومان (نذر عمومی)

49 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

56 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

57 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

58 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 150,000 تومان (نذر عمومی)

58 روز قبل: حمید عین اللهی 100,000 تومان (نذر عمومی)

64 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

64 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر عمومی)

69 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

70 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 10,000 تومان (نذر عمومی)

71 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 10,000 تومان (نذر عمومی)

77 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

86 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر عمومی)

98 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

106 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

123 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

139 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر عمومی)

143 روز قبل: جناب آقای مهدی کهریزی به نیابت مرحوم حاج قربان حسن پور 200,000 تومان (نذر عمومی)

148 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

154 روز قبل: سید علی 100,000 تومان (نذر عمومی)

161 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر عمومی)

197 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

200 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر عمومی)

201 روز قبل: آلاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 30,000 تومان (نذر عمومی)

201 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت طرح هر هفته، هفت هزارتومان نذر لبخند 35,000 تومان (نذر عمومی)

202 روز قبل: حاج حسین اشفاق به نیابت طرح هر هفته هفت هزار تومان، نذر لبخند 100,000 تومان (نذر عمومی)

202 روز قبل: ویدا ناظمی به نیابت طرح هر هفته هفت هزار تومان، نذر لبخند 90,000 تومان (نذر عمومی)

205 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر عمومی)

207 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

210 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر عمومی)

211 روز قبل: فریناز امیدیان 90,000 تومان (نذر عمومی)

211 روز قبل: مریم توکل 7,000 تومان (نذر عمومی)

219 روز قبل: عباس دهکردی 7,000 تومان (نذر عمومی)

224 روز قبل: صد و ده 200,000 تومان (نذر عمومی)

240 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

245 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده وریشه کن شدن بیماری کرونا 80,000 تومان (نذر عمومی)

251 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

252 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سارا ارکیا 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

253 روز قبل: بقالیان 50,000 تومان (نذر عمومی)

254 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

273 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

275 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

277 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

280 روز قبل: خانواده قوه عود به نیابت حاج علیرضا اکرمی فر 200,000 تومان (نذر عمومی)

282 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

312 روز قبل: ابوالفضل مسجدی 400,000 تومان (نذر عمومی)

322 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

325 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

325 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

337 روز قبل: کوروش نیک آیین به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

337 روز قبل: نوید عسگری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

337 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

338 روز قبل: امیر هراتیان به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

338 روز قبل: حاج اصغر سبقت الهی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

338 روز قبل: حاج سعید بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر عمومی)

338 روز قبل: مرتضی اکبری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

338 روز قبل: امیر بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر عمومی)

338 روز قبل: الهام مستطاب زاده به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

339 روز قبل: بصیر اسماعیلیان به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 160,000 تومان (نذر عمومی)

339 روز قبل: نويد دهكردي به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

339 روز قبل: محمود دهكردي به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

340 روز قبل: مهندس رجبی 200,000 تومان (نذر عمومی)

345 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

346 روز قبل: خانواده شادروان رضا طلایی به نیابت مرحوم هوشنگ سلیمی 800,000 تومان (نذر عمومی)

353 روز قبل: زهره نباتی 800,000 تومان (نذر عمومی)

353 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 200,000 تومان (نذر عمومی)

354 روز قبل: انسیه مهدوی مهر به نیابت فرج آقا 5,000 تومان (نذر عمومی)

357 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

362 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

364 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)

369 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

371 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

371 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 50,000 تومان (نذر عمومی)

371 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 120,000 تومان (نذر عمومی)

373 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

387 روز قبل: ناشناس 21,500 تومان (نذر عمومی)

393 روز قبل: دلیر 50,000 تومان (نذر عمومی)

395 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر عمومی)

397 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر عمومی)

406 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و صدیقه هزاردستان به نیابت مرحومه حاجیه خانم مجیدی نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)

406 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و صدیقه هزاردستان به نیابت حاج حسین ساعد 200,000 تومان (نذر عمومی)

406 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

413 روز قبل: ناشناس به نیابت زکات فطریه 100,000 تومان (نذر عمومی)

416 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مرحوم حاج جواد همامی 100,000 تومان (نذر عمومی)

420 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

422 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر عمومی)

445 روز قبل: زهره نباتی 500,000 تومان (نذر عمومی)

445 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر عمومی)

451 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

466 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت خشایار دهکردی 200,000 تومان (نذر عمومی)

469 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 200,000 تومان (نذر عمومی)

472 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)

478 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

480 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

535 روز قبل: زهره نباتی 2,000,000 تومان (نذر عمومی)

536 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

544 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

545 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

545 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)

546 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

567 روز قبل: ناشناس 106,000 تومان (نذر عمومی)

574 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 100,000 تومان (نذر عمومی)

580 روز قبل: رضوان سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 100,000 تومان (نذر عمومی)

580 روز قبل: رضوان سبقت الهی به نیابت بتول حمصی اصفهانی 100,000 تومان (نذر عمومی)

585 روز قبل: ناشناس 43,000 تومان (نذر عمومی)

587 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

588 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

588 روز قبل: حاج ناصر دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

588 روز قبل: زهرا خلیلی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

589 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زهره مشکل گشا 100,000 تومان (نذر عمومی)

589 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 5,000 تومان (نذر عمومی)

592 روز قبل: موسسه نیکوکاری باران لبخند به نیابت حجه الاسلام دکتر اژه ای 500,000 تومان (نذر عمومی)

596 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

598 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

640 روز قبل: الاله به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر عمومی)

646 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر عمومی)

649 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

652 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای رسول کریمیان 150,000 تومان (نذر عمومی)

653 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)

653 روز قبل: ناشناس به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر عمومی)

687 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر عمومی)

694 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اموات 100,000 تومان (نذر عمومی)

696 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

701 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

714 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

716 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)

721 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر عمومی)

738 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم زهرا رحمانیان حسین آبادی 200,000 تومان (نذر عمومی)

742 روز قبل: ناشناس 400 تومان (نذر عمومی)

756 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر عمومی)

760 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

760 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر عمومی)

763 روز قبل: ناشناس 500 تومان (نذر عمومی)

775 روز قبل: ناشناس 500 تومان (نذر عمومی)

781 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

782 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى بانو پريسا اميديان 200,000 تومان (نذر عمومی)

840 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)

841 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر عمومی)

858 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر عمومی)

869 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)

880 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت بمانعلی دانش کیا 80,000 تومان (نذر عمومی)

890 روز قبل: عباس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)

891 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر عمومی)

901 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)

902 روز قبل: مهدی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر عمومی)

913 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر عمومی)

924 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)

928 روز قبل: ناشناس 219,000 تومان (نذر عمومی)

933 روز قبل: هتل باران اصفهان 500,000 تومان (نذر عمومی)

938 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر عمومی)

938 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر عمومی)

939 روز قبل: حسین به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000 تومان (نذر عمومی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر عمومی

250 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,600,000 تومان
254 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 300,000 تومان
261 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,400,000 تومان
270 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,000,000 تومان
297 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
394 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,817,986 تومان
427 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 500,000 تومان
427 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
445 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 1,566,256 تومان
445 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 250,000 تومان
469 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 421,000 تومان
473 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 200,000 تومان
480 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
480 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 500,000 تومان
509 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
516 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
516 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
516 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 250,000 تومان
521 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
521 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 272,700 تومان
523 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 2,000,000 تومان
542 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
542 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
571 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
571 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
604 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
604 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
631 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
676 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 750,000 تومان
684 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان
684 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
717 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر عمومی 200,000 تومان
717 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر عمومی 200,000 تومان

گزارش اتمام