.
پویش 110 بسته هدیه رمضان .

نذر عمومی

نذر کارهای خیر، نیکوکاری و بشردوستانه

جمع کل مشارکت: 2,790,500 تومان

نذر عملی است که انسان نیت می کند کاری را برای خدا انجام دهد. نذرها به نیت های مختلف و به صورت های گوناگون ادا می شود. بخشی از این نذرها اختصاص پول برای انجام اُمور خیر است. در این بخش های نذرهای عمومی و کمک های دریافتی مردمی متناسب با شرایط و اولویت ها در هر یک از موضوعات زیر در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد برتر قرار خواهد گرفت. بعضی از این موضوعات عبارتند از: نذر آب، نذر نان و غذا،  سلامت و درمان،  خانه و مسکن،  مدرسه و تحصیل،  اشتغال و کارآفرینی، فرهنگی، کتاب و دانایی،  حیوانات،  قرض الحسنه،  جهیزیه عروس،  بازی و شادی،  پوشاک،  عمران روستایی،  خدمات عمومی،  ایتام و کودکان بدسرپرست،  نذر قربانی و...

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

12 روز قبل: ناشناس 500 تومان

18 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان

19 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى بانو پريسا اميديان 200,000 تومان

77 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

78 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان

96 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان

106 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان

117 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت بمانعلی دانش کیا 80,000 تومان

128 روز قبل: عباس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان

128 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان

139 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

140 روز قبل: مهدی دهکردی 1,000,000 تومان

150 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان

165 روز قبل: ناشناس 219,000 تومان

162 روز قبل: عباس دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان

170 روز قبل: هتل باران اصفهان 500,000 تومان

175 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 100,000 تومان

175 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان

176 روز قبل: حسین به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000 تومان

گزارش اتمام