نذر خانه و مسکن

تهیه و ساخت برای افراد بی خانمان و مستحق

جمع کل مشارکت: 4,046,750 تومان (21 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 3,954,750 تومان

مسکن از نیازهای اولیه هر انسان است. آرامشی که انسان با داشتن مسکن تجربه می کند با کمتر تجربه ای قابل مقایسه است. داشتن خانه و مسکن زمانی بسیار مهم و مورد نیاز به حساب می آید که خانواده ای درگیر مشکلات کلیدی دیگری مثل مسائل درمانی باشد. در چنین شرایطی داشتن خانه نه دیگر یک شرایط مطلوب بلکه یک نیاز مبرم به حساب می آید. از این رو در سایت نذرستان، سعی و تلاش بر این بوده است که کمک ها و نذرهای مردمی در رابطه با مسکن در اختیار خیریه های معتبر و فعال قرار داده شود تا برای نیازمندان درمانده و محتاج واقعی سرپناهی تدارک ببینند تا دغدغه ای کلیدی را در کنار انبوه دغدغه های چنین افرادی تا حدودی رفع و حل نمایند.

بعضی از این اقدامات عبارتند از:

- ساخت خانه و مسکن برای نیازمندان به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار

- تجهیز و استاندارسازی خانه های فرسوده فقرا و نیازمندان واجد شرایط

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

10 روز قبل: ارزو و رضا 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

100 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

102 روز قبل: ارزو 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

122 روز قبل: ناشناس 65,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

168 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم بلوریان 7,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

287 روز قبل: ناشناس 2,202,750 تومان (نذر خانه و مسکن)

313 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

324 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع قضا ، بلا و فاتحه ای برای‌ تمامی‌ رفتگان 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

359 روز قبل: زهرا خلیلی 300,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

372 روز قبل: حمید به نیابت مرضیه 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

473 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

493 روز قبل: کتایون بابایی 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

646 روز قبل: صالح دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

787 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

821 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

877 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

904 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

927 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

942 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1208 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1276 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر خانه و مسکن

327 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر خانه و مسکن 3,000,000 تومان
1180 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (مسکن) بابت نذر خانه و مسکن 954,750 تومان

گزارش اتمام