نذر خانه و مسکن

تهیه و ساخت برای افراد بی خانمان و مستحق

جمع کل مشارکت: 4,683,650 تومان (47 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 3,954,750 تومان

مسکن از نیازهای اولیه هر انسان است. آرامشی که انسان با داشتن مسکن تجربه می کند با کمتر تجربه ای قابل مقایسه است. داشتن خانه و مسکن زمانی بسیار مهم و مورد نیاز به حساب می آید که خانواده ای درگیر مشکلات کلیدی دیگری مثل مسائل درمانی باشد. در چنین شرایطی داشتن خانه نه دیگر یک شرایط مطلوب بلکه یک نیاز مبرم به حساب می آید. از این رو در سایت نذرستان، سعی و تلاش بر این بوده است که کمک ها و نذرهای مردمی در رابطه با مسکن در اختیار خیریه های معتبر و فعال قرار داده شود تا برای نیازمندان درمانده و محتاج واقعی سرپناهی تدارک ببینند تا دغدغه ای کلیدی را در کنار انبوه دغدغه های چنین افرادی تا حدودی رفع و حل نمایند.

بعضی از این اقدامات عبارتند از:

- ساخت خانه و مسکن برای نیازمندان به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار

- تجهیز و استاندارسازی خانه های فرسوده فقرا و نیازمندان واجد شرایط

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

9 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

10 روز قبل: ناشناس 16,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

13 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم جهانبخش ابوحمزه 300,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

20 روز قبل: ناشناس به نیابت قمر بنی هاشم(ع) 20,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

47 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 15,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

60 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

63 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

81 روز قبل: ناشناس 1,400 تومان (نذر خانه و مسکن)

88 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

109 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

110 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

116 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

123 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

130 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

133 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر خانه و مسکن)

146 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

147 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

155 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

156 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

157 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

158 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

167 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

174 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

197 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

207 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر خانه و مسکن)

215 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

285 روز قبل: ارزو و رضا 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

375 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

377 روز قبل: ارزو 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

397 روز قبل: ناشناس 65,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

443 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم بلوریان 7,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

562 روز قبل: ناشناس 2,202,750 تومان (نذر خانه و مسکن)

589 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

599 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع قضا ، بلا و فاتحه ای برای‌ تمامی‌ رفتگان 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

634 روز قبل: زهرا خلیلی 300,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

648 روز قبل: حمید به نیابت مرضیه 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

748 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

768 روز قبل: کتایون بابایی 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

921 روز قبل: صالح دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1062 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1096 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1153 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1179 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1202 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1217 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1483 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1551 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر خانه و مسکن

602 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر خانه و مسکن 3,000,000 تومان
1455 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (مسکن) بابت نذر خانه و مسکن 954,750 تومان

گزارش اتمام