نذر خانه و مسکن

تهیه و ساخت برای افراد بی خانمان و مستحق

جمع کل مشارکت: 5,023,650 تومان (54 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 3,954,750 تومان

مسکن از نیازهای اولیه هر انسان است. آرامشی که انسان با داشتن مسکن تجربه می کند با کمتر تجربه ای قابل مقایسه است. داشتن خانه و مسکن زمانی بسیار مهم و مورد نیاز به حساب می آید که خانواده ای درگیر مشکلات کلیدی دیگری مثل مسائل درمانی باشد. در چنین شرایطی داشتن خانه نه دیگر یک شرایط مطلوب بلکه یک نیاز مبرم به حساب می آید. از این رو در سایت نذرستان، سعی و تلاش بر این بوده است که کمک ها و نذرهای مردمی در رابطه با مسکن در اختیار خیریه های معتبر و فعال قرار داده شود تا برای نیازمندان درمانده و محتاج واقعی سرپناهی تدارک ببینند تا دغدغه ای کلیدی را در کنار انبوه دغدغه های چنین افرادی تا حدودی رفع و حل نمایند.

بعضی از این اقدامات عبارتند از:

- ساخت خانه و مسکن برای نیازمندان به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار

- تجهیز و استاندارسازی خانه های فرسوده فقرا و نیازمندان واجد شرایط

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

22 ساعت قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

7 روز قبل: ناشناس به نیابت از شهید حسن عشوری به نیت حل مشکل مسکن دوست عزیز آقای بارانی 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

36 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

80 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

82 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

85 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

102 روز قبل: نادیا حاضری به نیابت رفع مشکلات ازدواج نادیا و آقا مهدی فتوئی و فرزند آوری دوقلوهای پسرمون 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

116 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

116 روز قبل: ناشناس 16,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

119 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم جهانبخش ابوحمزه 300,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

126 روز قبل: ناشناس به نیابت قمر بنی هاشم(ع) 20,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

153 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 15,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

166 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

170 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

187 روز قبل: ناشناس 1,400 تومان (نذر خانه و مسکن)

194 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

215 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

216 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

223 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

229 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

237 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

239 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر خانه و مسکن)

253 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

253 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

261 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

262 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

263 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

264 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

273 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

281 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

304 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

313 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر خانه و مسکن)

322 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

392 روز قبل: ارزو و رضا 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

481 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

484 روز قبل: ارزو 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

504 روز قبل: ناشناس 65,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

550 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم بلوریان 7,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

668 روز قبل: ناشناس 2,202,750 تومان (نذر خانه و مسکن)

695 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

706 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع قضا ، بلا و فاتحه ای برای‌ تمامی‌ رفتگان 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

740 روز قبل: زهرا خلیلی 300,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

754 روز قبل: حمید به نیابت مرضیه 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

854 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

874 روز قبل: کتایون بابایی 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1027 روز قبل: صالح دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1168 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1202 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1259 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1285 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1309 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1324 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1589 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

1658 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر خانه و مسکن)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر خانه و مسکن

708 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر خانه و مسکن 3,000,000 تومان
1561 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (مسکن) بابت نذر خانه و مسکن 954,750 تومان

گزارش اتمام