نذر آزادی زندانیان و خدمات

آزادی زندانیان غیر عمد، ساخت معابر معلولین

جمع کل مشارکت: 110,000,500 تومان (152 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 108,615,000 تومان

نذر خدمات عمومی

در جامعه و بین مردم بعضی از اُمور نیک نسبت به بعضی دیگر، کمتر شناخته شده است. مانند مواردی است که انسان به دلیل نبودن در آن شرایط نتوانسته است، تجربه و احساس نیاز نماید. به عنوان نمونه اگر نشسته بر ویلچری عبور و مرور در شهر را تجربه کنیم یا با کالسکه ای به گردش در شهر بپردازیم متوجه محدودیت های فراوانی در این شرایط خواهیم شد که نیاز است انسان در حد توان خود به رفع این موارد همت گمارد.طبق آمار انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور هم‌اکنون حدود سه میلیون معلول شدید و متوسط (با احتساب معلولیت‌های خفیف، حدود ۱۰ میلیون نفر) در کشور وجود دارند که میزان ضرورت و نیاز به فعالیت های نیکوکارانه را مشخص می نماید.

بعضی از این موارد و خدمات عمومی عبارتند از:

- اصلاح و بهینه سازی معابر مختلف برای آسان سازی رفت و آمد کم توانان، ویلچر معلولین، کالسکه نوزادان و...

- ساخت و استانداردسازی سرویس های بهداشتی عمومی در مکان های پرجمعیت شهرها

- ساخت و بهینه سازی سرویس های بین راهی در جاده های مورد نیاز به ویژه در جاده های دورافتاده و مناطق کم برخوردار

- تهیه و نصب وسایل ورزشی مناسب افراد معلول و کم توان در محیط های عمومی

و...

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه های مطرح شده، قرار خواهد گرفت تا به بهترین شکل و در حد توان به بهبود این موارد کمک نمایند.

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

16 روز قبل: محمدامیر به نیابت چهارده معصوم 45,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

30 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

40 روز قبل: سعید و مصی به نیابت حاج آقا سید مهدی چای چی 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

44 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

46 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم فاطمه زهرا 1,500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

49 روز قبل: به نیت امام جواد(ع) 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

56 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

61 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

61 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

63 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

67 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

69 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

69 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

70 روز قبل: محمدعمومی به نیابت بعنوان فطریه 325,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

76 روز قبل: خلیل 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

79 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

80 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر مرحومم حاج سید کاظم میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

82 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

83 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

84 روز قبل: lida 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

84 روز قبل: مهرناز به نیابت برای ازادی زندانی بی گناه 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

85 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

88 روز قبل: مهرناز به نیابت زندانی بیگناه برای ازادیش 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر شهید ابراهیم هادی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

95 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت ازادیه عزیزترینم از زندان که بی گناه است 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

101 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

102 روز قبل: عارفه خدایاری به نیابت خودم 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

103 روز قبل: ناشناس به نیابت ازادی زندانی بی گناه 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

110 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

112 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

113 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

116 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت امیر تیموری 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

128 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان(عج) 18,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

131 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

134 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

144 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت زینب(س) 69,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

185 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

194 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

207 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

211 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

223 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

223 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

229 روز قبل: نرگس باطنی به نیابت حاج عباس باطنی 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

229 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

231 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانی یکی از نزدیکانم 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

240 روز قبل: سادات به نیابت میلاد امام حسن عسکری به نیت شادی آقا امام زمان 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

253 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

262 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

264 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

272 روز قبل: ناشناس به نیابت سکینه خاتون(س) 6,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

273 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

280 روز قبل: رضایی 25,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

280 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید ابراهیم جعفری 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

284 روز قبل: مریم بزلی 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

309 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

322 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

325 روز قبل: گمنام 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

327 روز قبل: رضا مختاری و معصومه کرد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

341 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

368 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

370 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

371 روز قبل: ناشناس به نیابت برای آزادی زندانیم 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

380 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی فرزند 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

401 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

441 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

445 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

446 روز قبل: ناشناس به نیابت سید کاظم میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

470 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

489 روز قبل: ارزو 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

489 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج فضل الله تاجیک 1,500 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

514 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

514 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

530 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

535 روز قبل: مرجان سبحانی 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

601 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر باب الحوائج آقا امام موسی بن جعفر(ع) 150,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

604 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاموسی بن جعفرعلیه السلام 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

642 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرو مادرم واموات بدوارث و بی وارث 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

668 روز قبل: ناشناس 828,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

682 روز قبل: ناشناس به نیابت مظفرخان 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

692 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

725 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

732 روز قبل: امیر حسین هنرور 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

740 روز قبل: ابراهیم دهکردی 2,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

785 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 7,500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

785 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 2,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

785 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 7,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

785 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 655,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

785 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

785 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 45,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

785 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

786 روز قبل: سپیده حاتمی به نیابت زنده یاد محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

786 روز قبل: الاله دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

786 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

786 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

786 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

786 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

786 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

786 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

786 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

786 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

791 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

794 روز قبل: از طرف خانواده مرحومه حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

798 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

798 روز قبل: مهین بیگی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

817 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

826 روز قبل: جناب آقای ساکت (ورزشکاران ایستگاه شش) 2,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

827 روز قبل: آقای بکایی (ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان) 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

840 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

842 روز قبل: آقای مهدی اُف به نیابت مرحوم پدر 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

842 روز قبل: مهندس وداعی 300,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

843 روز قبل: مهندس اخوان 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

843 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

843 روز قبل: ظریفه مهاجر 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

843 روز قبل: دکتر خوروش 5,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

845 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

845 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

856 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج علیرضا 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

857 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

869 روز قبل: مهندس گلاب بخش 4,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

870 روز قبل: محمّد حسین احمدی به نیابت هدیه به آقا موسی ابن جعفر 7,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1036 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1045 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1126 روز قبل: بیگی به نیابت حاج مصطفی سخاوت 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1131 روز قبل: خانم بیگی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1132 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1132 روز قبل: ناشناس 450,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1132 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1132 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1134 روز قبل: بهرام به نیابت سلامتی و اشتغال 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1146 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1147 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1151 روز قبل: رسول طلایی به نیابت مرحوم حاج رضا طلایی 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1170 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 25,100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1171 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1181 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1197 روز قبل: آقای مهدی بکائی به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 10,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1197 روز قبل: آقای مهدی مهاجر به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1197 روز قبل: آقای جعفر کسائیان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1197 روز قبل: آقای یوسف کسائیان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1197 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 8,750,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1198 روز قبل: آقای شکرچی زاده به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1199 روز قبل: آقای علی اکبر وداعی به نیابت آزادی زندانیان غیرعمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1200 روز قبل: دکتر خروش به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 5,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1200 روز قبل: ناشناس (کانادا) به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1200 روز قبل: عبدالله به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1200 روز قبل: مهندس علی اخوان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1200 روز قبل: آقای احمد ترکان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1200 روز قبل: مهدی قنادی اُف (ورزشکاران) به نیابت آزادی زندانیان غیرعمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1279 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1657 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر آزادی زندانیان و خدمات

169 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 5,000,000 تومان
731 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 5,000,000 تومان
786 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 5,000,000 تومان
786 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 10,000,000 تومان
787 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 7,500,000 تومان
833 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 16,000,000 تومان
1133 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 10,000,000 تومان
1134 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 10,000,000 تومان
1169 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 25,100,000 تومان
1190 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 15,000,000 تومان
1263 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 15,000 تومان

گزارش اتمام