نذر آزادی زندانیان و خدمات

آزادی زندانیان غیر عمد، ساخت معابر معلولین

جمع کل مشارکت: 103,958,500 تومان (87 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 103,615,000 تومان

نذر خدمات عمومی

در جامعه و بین مردم بعضی از اُمور نیک نسبت به بعضی دیگر، کمتر شناخته شده است. مانند مواردی است که انسان به دلیل نبودن در آن شرایط نتوانسته است، تجربه و احساس نیاز نماید. به عنوان نمونه اگر نشسته بر ویلچری عبور و مرور در شهر را تجربه کنیم یا با کالسکه ای به گردش در شهر بپردازیم متوجه محدودیت های فراوانی در این شرایط خواهیم شد که نیاز است انسان در حد توان خود به رفع این موارد همت گمارد.طبق آمار انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور هم‌اکنون حدود سه میلیون معلول شدید و متوسط (با احتساب معلولیت‌های خفیف، حدود ۱۰ میلیون نفر) در کشور وجود دارند که میزان ضرورت و نیاز به فعالیت های نیکوکارانه را مشخص می نماید.

بعضی از این موارد و خدمات عمومی عبارتند از:

- اصلاح و بهینه سازی معابر مختلف برای آسان سازی رفت و آمد کم توانان، ویلچر معلولین، کالسکه نوزادان و...

- ساخت و استانداردسازی سرویس های بهداشتی عمومی در مکان های پرجمعیت شهرها

- ساخت و بهینه سازی سرویس های بین راهی در جاده های مورد نیاز به ویژه در جاده های دورافتاده و مناطق کم برخوردار

- تهیه و نصب وسایل ورزشی مناسب افراد معلول و کم توان در محیط های عمومی

و...

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه های مطرح شده، قرار خواهد گرفت تا به بهترین شکل و در حد توان به بهبود این موارد کمک نمایند.

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

20 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

60 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

64 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

65 روز قبل: ناشناس به نیابت سید کاظم میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

89 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

107 روز قبل: ارزو 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

108 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج فضل الله تاجیک 1,500 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

132 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

133 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

148 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

154 روز قبل: مرجان سبحانی 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

219 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر باب الحوائج آقا امام موسی بن جعفر(ع) 150,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

223 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاموسی بن جعفرعلیه السلام 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

260 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرو مادرم واموات بدوارث و بی وارث 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

287 روز قبل: ناشناس 828,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

300 روز قبل: ناشناس به نیابت مظفرخان 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

310 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

344 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

350 روز قبل: امیر حسین هنرور 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

359 روز قبل: ابراهیم دهکردی 2,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

403 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 7,500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

403 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 2,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

403 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 7,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

403 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 655,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

403 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

403 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 45,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

403 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

404 روز قبل: سپیده حاتمی به نیابت زنده یاد محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

404 روز قبل: الاله دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

405 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

405 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

405 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

405 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

405 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

405 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

405 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

405 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

409 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

413 روز قبل: از طرف خانواده مرحومه حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

416 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

416 روز قبل: مهین بیگی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

436 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

445 روز قبل: جناب آقای ساکت (ورزشکاران ایستگاه شش) 2,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

445 روز قبل: آقای بکایی (ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان) 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

458 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

460 روز قبل: آقای مهدی اُف به نیابت مرحوم پدر 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

460 روز قبل: مهندس وداعی 300,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

461 روز قبل: مهندس اخوان 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

461 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

461 روز قبل: ظریفه مهاجر 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

461 روز قبل: دکتر خوروش 5,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

463 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

463 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

474 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج علیرضا 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

476 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

487 روز قبل: مهندس گلاب بخش 4,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

489 روز قبل: محمّد حسین احمدی به نیابت هدیه به آقا موسی ابن جعفر 7,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

654 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

663 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

744 روز قبل: بیگی به نیابت حاج مصطفی سخاوت 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

750 روز قبل: خانم بیگی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

751 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

751 روز قبل: ناشناس 450,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

751 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

751 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

753 روز قبل: بهرام به نیابت سلامتی و اشتغال 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

764 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

766 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

770 روز قبل: رسول طلایی به نیابت مرحوم حاج رضا طلایی 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

789 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 25,100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

789 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

800 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

815 روز قبل: آقای مهدی بکائی به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 10,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

815 روز قبل: آقای مهدی مهاجر به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

815 روز قبل: آقای جعفر کسائیان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

815 روز قبل: آقای یوسف کسائیان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

816 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 8,750,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

816 روز قبل: آقای شکرچی زاده به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

817 روز قبل: آقای علی اکبر وداعی به نیابت آزادی زندانیان غیرعمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

818 روز قبل: دکتر خروش به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 5,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

818 روز قبل: ناشناس (کانادا) به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

818 روز قبل: عبدالله به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

818 روز قبل: مهندس علی اخوان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

818 روز قبل: آقای احمد ترکان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

818 روز قبل: مهدی قنادی اُف (ورزشکاران) به نیابت آزادی زندانیان غیرعمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

897 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1276 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر آزادی زندانیان و خدمات

350 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 5,000,000 تومان
404 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 5,000,000 تومان
404 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 10,000,000 تومان
405 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 7,500,000 تومان
452 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 16,000,000 تومان
751 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 10,000,000 تومان
753 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 10,000,000 تومان
787 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 25,100,000 تومان
809 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 15,000,000 تومان
882 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 15,000 تومان

گزارش اتمام