نذر آزادی زندانیان و خدمات

آزادی زندانیان غیر عمد، ساخت معابر معلولین

جمع کل مشارکت: 107,249,500 تومان (142 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 108,615,000 تومان

نذر خدمات عمومی

در جامعه و بین مردم بعضی از اُمور نیک نسبت به بعضی دیگر، کمتر شناخته شده است. مانند مواردی است که انسان به دلیل نبودن در آن شرایط نتوانسته است، تجربه و احساس نیاز نماید. به عنوان نمونه اگر نشسته بر ویلچری عبور و مرور در شهر را تجربه کنیم یا با کالسکه ای به گردش در شهر بپردازیم متوجه محدودیت های فراوانی در این شرایط خواهیم شد که نیاز است انسان در حد توان خود به رفع این موارد همت گمارد.طبق آمار انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور هم‌اکنون حدود سه میلیون معلول شدید و متوسط (با احتساب معلولیت‌های خفیف، حدود ۱۰ میلیون نفر) در کشور وجود دارند که میزان ضرورت و نیاز به فعالیت های نیکوکارانه را مشخص می نماید.

بعضی از این موارد و خدمات عمومی عبارتند از:

- اصلاح و بهینه سازی معابر مختلف برای آسان سازی رفت و آمد کم توانان، ویلچر معلولین، کالسکه نوزادان و...

- ساخت و استانداردسازی سرویس های بهداشتی عمومی در مکان های پرجمعیت شهرها

- ساخت و بهینه سازی سرویس های بین راهی در جاده های مورد نیاز به ویژه در جاده های دورافتاده و مناطق کم برخوردار

- تهیه و نصب وسایل ورزشی مناسب افراد معلول و کم توان در محیط های عمومی

و...

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه های مطرح شده، قرار خواهد گرفت تا به بهترین شکل و در حد توان به بهبود این موارد کمک نمایند.

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

5 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

5 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

6 روز قبل: محمدعمومی به نیابت بعنوان فطریه 325,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

12 روز قبل: خلیل 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

15 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

16 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر مرحومم حاج سید کاظم میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

19 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

19 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

20 روز قبل: lida 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

20 روز قبل: مهرناز به نیابت برای ازادی زندانی بی گناه 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

24 روز قبل: مهرناز به نیابت زندانی بیگناه برای ازادیش 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

31 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر شهید ابراهیم هادی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

31 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

33 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت ازادیه عزیزترینم از زندان که بی گناه است 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

37 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

38 روز قبل: عارفه خدایاری به نیابت خودم 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

40 روز قبل: ناشناس به نیابت ازادی زندانی بی گناه 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

46 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

48 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

49 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

52 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

57 روز قبل: ناشناس به نیابت امیر تیموری 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

65 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان(عج) 18,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

67 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

70 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

80 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت زینب(س) 69,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

121 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

130 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

144 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

147 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

159 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

159 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

165 روز قبل: نرگس باطنی به نیابت حاج عباس باطنی 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

165 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

167 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانی یکی از نزدیکانم 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

176 روز قبل: سادات به نیابت میلاد امام حسن عسکری به نیت شادی آقا امام زمان 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

189 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

198 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

200 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

208 روز قبل: ناشناس به نیابت سکینه خاتون(س) 6,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

209 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

216 روز قبل: رضایی 25,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

216 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید ابراهیم جعفری 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

220 روز قبل: مریم بزلی 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

245 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

258 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

261 روز قبل: گمنام 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

263 روز قبل: رضا مختاری و معصومه کرد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

277 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

304 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

306 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

307 روز قبل: ناشناس به نیابت برای آزادی زندانیم 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

316 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی فرزند 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

337 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

377 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

382 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

382 روز قبل: ناشناس به نیابت سید کاظم میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

406 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

425 روز قبل: ارزو 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

425 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج فضل الله تاجیک 1,500 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

450 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

450 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

466 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

471 روز قبل: مرجان سبحانی 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

537 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر باب الحوائج آقا امام موسی بن جعفر(ع) 150,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

541 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاموسی بن جعفرعلیه السلام 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

578 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرو مادرم واموات بدوارث و بی وارث 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

604 روز قبل: ناشناس 828,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

618 روز قبل: ناشناس به نیابت مظفرخان 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

628 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

661 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

668 روز قبل: امیر حسین هنرور 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

676 روز قبل: ابراهیم دهکردی 2,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

721 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 7,500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

721 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 2,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

721 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 7,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

721 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 655,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

721 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

721 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 45,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

721 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

722 روز قبل: سپیده حاتمی به نیابت زنده یاد محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

722 روز قبل: الاله دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

722 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

722 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

722 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

722 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

722 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

722 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

722 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

722 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

727 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

730 روز قبل: از طرف خانواده مرحومه حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

734 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

734 روز قبل: مهین بیگی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

753 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

762 روز قبل: جناب آقای ساکت (ورزشکاران ایستگاه شش) 2,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

763 روز قبل: آقای بکایی (ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان) 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

776 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

778 روز قبل: آقای مهدی اُف به نیابت مرحوم پدر 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

778 روز قبل: مهندس وداعی 300,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

779 روز قبل: مهندس اخوان 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

779 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

779 روز قبل: ظریفه مهاجر 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

779 روز قبل: دکتر خوروش 5,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

781 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

781 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

792 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج علیرضا 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

793 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

805 روز قبل: مهندس گلاب بخش 4,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

807 روز قبل: محمّد حسین احمدی به نیابت هدیه به آقا موسی ابن جعفر 7,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

972 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

981 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1062 روز قبل: بیگی به نیابت حاج مصطفی سخاوت 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1067 روز قبل: خانم بیگی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1068 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1068 روز قبل: ناشناس 450,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1068 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1068 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1070 روز قبل: بهرام به نیابت سلامتی و اشتغال 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1082 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1083 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1087 روز قبل: رسول طلایی به نیابت مرحوم حاج رضا طلایی 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1106 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 25,100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1107 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1117 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1133 روز قبل: آقای مهدی بکائی به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 10,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1133 روز قبل: آقای مهدی مهاجر به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1133 روز قبل: آقای جعفر کسائیان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1133 روز قبل: آقای یوسف کسائیان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1133 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 8,750,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1134 روز قبل: آقای شکرچی زاده به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1135 روز قبل: آقای علی اکبر وداعی به نیابت آزادی زندانیان غیرعمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1136 روز قبل: دکتر خروش به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 5,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1136 روز قبل: ناشناس (کانادا) به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1136 روز قبل: عبدالله به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1136 روز قبل: مهندس علی اخوان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1136 روز قبل: آقای احمد ترکان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1136 روز قبل: مهدی قنادی اُف (ورزشکاران) به نیابت آزادی زندانیان غیرعمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1215 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1594 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر آزادی زندانیان و خدمات

106 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 5,000,000 تومان
667 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 5,000,000 تومان
722 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 5,000,000 تومان
722 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 10,000,000 تومان
723 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 7,500,000 تومان
769 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 16,000,000 تومان
1069 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 10,000,000 تومان
1070 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 10,000,000 تومان
1105 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 25,100,000 تومان
1126 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 15,000,000 تومان
1199 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 15,000 تومان

گزارش اتمام