نذر آزادی زندانیان و خدمات

آزادی زندانیان غیر عمد، ساخت معابر معلولین

جمع کل مشارکت: 102,787,000 تومان (73 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 103,615,000 تومان

نذر خدمات عمومی

در جامعه و بین مردم بعضی از اُمور نیک نسبت به بعضی دیگر، کمتر شناخته شده است. مانند مواردی است که انسان به دلیل نبودن در آن شرایط نتوانسته است، تجربه و احساس نیاز نماید. به عنوان نمونه اگر نشسته بر ویلچری عبور و مرور در شهر را تجربه کنیم یا با کالسکه ای به گردش در شهر بپردازیم متوجه محدودیت های فراوانی در این شرایط خواهیم شد که نیاز است انسان در حد توان خود به رفع این موارد همت گمارد.طبق آمار انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور هم‌اکنون حدود سه میلیون معلول شدید و متوسط (با احتساب معلولیت‌های خفیف، حدود ۱۰ میلیون نفر) در کشور وجود دارند که میزان ضرورت و نیاز به فعالیت های نیکوکارانه را مشخص می نماید.

بعضی از این موارد و خدمات عمومی عبارتند از:

- اصلاح و بهینه سازی معابر مختلف برای آسان سازی رفت و آمد کم توانان، ویلچر معلولین، کالسکه نوزادان و...

- ساخت و استانداردسازی سرویس های بهداشتی عمومی در مکان های پرجمعیت شهرها

- ساخت و بهینه سازی سرویس های بین راهی در جاده های مورد نیاز به ویژه در جاده های دورافتاده و مناطق کم برخوردار

- تهیه و نصب وسایل ورزشی مناسب افراد معلول و کم توان در محیط های عمومی

و...

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه های مطرح شده، قرار خواهد گرفت تا به بهترین شکل و در حد توان به بهبود این موارد کمک نمایند.

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

8 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرو مادرم واموات بدوارث و بی وارث 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

48 روز قبل: ناشناس به نیابت مظفرخان 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

58 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

91 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

98 روز قبل: امیر حسین هنرور 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

106 روز قبل: ابراهیم دهکردی 2,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

151 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 7,500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

151 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 2,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

151 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 7,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

151 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 655,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

151 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

151 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 45,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

151 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

152 روز قبل: سپیده حاتمی به نیابت زنده یاد محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

152 روز قبل: الاله دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

153 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

153 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

153 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

153 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

153 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

153 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

153 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

153 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

157 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

161 روز قبل: از طرف خانواده مرحومه حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

164 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

164 روز قبل: مهین بیگی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

184 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

193 روز قبل: جناب آقای ساکت (ورزشکاران ایستگاه شش) 2,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

193 روز قبل: آقای بکایی (ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان) 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

206 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

208 روز قبل: آقای مهدی اُف به نیابت مرحوم پدر 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

208 روز قبل: مهندس وداعی 300,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

209 روز قبل: مهندس اخوان 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

209 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

209 روز قبل: ظریفه مهاجر 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

209 روز قبل: دکتر خوروش 5,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

211 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

211 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

222 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج علیرضا 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

223 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

235 روز قبل: مهندس گلاب بخش 4,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

237 روز قبل: محمّد حسین احمدی به نیابت هدیه به آقا موسی ابن جعفر 7,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

402 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

411 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

492 روز قبل: بیگی به نیابت حاج مصطفی سخاوت 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

498 روز قبل: خانم بیگی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

498 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

499 روز قبل: ناشناس 450,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

499 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

499 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

500 روز قبل: بهرام به نیابت سلامتی و اشتغال 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

512 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

513 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

517 روز قبل: رسول طلایی به نیابت مرحوم حاج رضا طلایی 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

536 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 25,100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

537 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

548 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

563 روز قبل: آقای مهدی بکائی به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 10,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

563 روز قبل: آقای مهدی مهاجر به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

563 روز قبل: آقای جعفر کسائیان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

563 روز قبل: آقای یوسف کسائیان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

564 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 8,750,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

564 روز قبل: آقای شکرچی زاده به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

565 روز قبل: آقای علی اکبر وداعی به نیابت آزادی زندانیان غیرعمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

566 روز قبل: دکتر خروش به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 5,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

566 روز قبل: ناشناس (کانادا) به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

566 روز قبل: عبدالله به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

566 روز قبل: مهندس علی اخوان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

566 روز قبل: آقای احمد ترکان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

566 روز قبل: مهدی قنادی اُف (ورزشکاران) به نیابت آزادی زندانیان غیرعمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

645 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1024 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر آزادی زندانیان و خدمات

97 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 5,000,000 تومان
152 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 5,000,000 تومان
152 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 10,000,000 تومان
153 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 7,500,000 تومان
199 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 16,000,000 تومان
499 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 10,000,000 تومان
500 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 10,000,000 تومان
535 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 25,100,000 تومان
556 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 15,000,000 تومان
629 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 15,000 تومان

گزارش اتمام