نذر آزادی زندانیان و خدمات

آزادی زندانیان غیر عمد، ساخت معابر معلولین

جمع کل مشارکت: 105,530,500 تومان (113 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 103,615,000 تومان

نذر خدمات عمومی

در جامعه و بین مردم بعضی از اُمور نیک نسبت به بعضی دیگر، کمتر شناخته شده است. مانند مواردی است که انسان به دلیل نبودن در آن شرایط نتوانسته است، تجربه و احساس نیاز نماید. به عنوان نمونه اگر نشسته بر ویلچری عبور و مرور در شهر را تجربه کنیم یا با کالسکه ای به گردش در شهر بپردازیم متوجه محدودیت های فراوانی در این شرایط خواهیم شد که نیاز است انسان در حد توان خود به رفع این موارد همت گمارد.طبق آمار انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور هم‌اکنون حدود سه میلیون معلول شدید و متوسط (با احتساب معلولیت‌های خفیف، حدود ۱۰ میلیون نفر) در کشور وجود دارند که میزان ضرورت و نیاز به فعالیت های نیکوکارانه را مشخص می نماید.

بعضی از این موارد و خدمات عمومی عبارتند از:

- اصلاح و بهینه سازی معابر مختلف برای آسان سازی رفت و آمد کم توانان، ویلچر معلولین، کالسکه نوزادان و...

- ساخت و استانداردسازی سرویس های بهداشتی عمومی در مکان های پرجمعیت شهرها

- ساخت و بهینه سازی سرویس های بین راهی در جاده های مورد نیاز به ویژه در جاده های دورافتاده و مناطق کم برخوردار

- تهیه و نصب وسایل ورزشی مناسب افراد معلول و کم توان در محیط های عمومی

و...

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه های مطرح شده، قرار خواهد گرفت تا به بهترین شکل و در حد توان به بهبود این موارد کمک نمایند.

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

15 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

18 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

30 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

30 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

36 روز قبل: نرگس باطنی به نیابت حاج عباس باطنی 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

37 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

39 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانی یکی از نزدیکانم 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

48 روز قبل: سادات به نیابت میلاد امام حسن عسکری به نیت شادی آقا امام زمان 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

60 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

70 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

71 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

79 روز قبل: ناشناس به نیابت سکینه خاتون(س) 6,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

81 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

88 روز قبل: رضایی 25,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید ابراهیم جعفری 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

92 روز قبل: مریم بزلی 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

117 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

130 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

132 روز قبل: گمنام 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

134 روز قبل: رضا مختاری و معصومه کرد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

148 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

176 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

178 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

178 روز قبل: ناشناس به نیابت برای آزادی زندانیم 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

188 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی فرزند 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

209 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

249 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

253 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

254 روز قبل: ناشناس به نیابت سید کاظم میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

278 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

296 روز قبل: ارزو 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

297 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج فضل الله تاجیک 1,500 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

321 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

322 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

337 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

343 روز قبل: مرجان سبحانی 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

408 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر باب الحوائج آقا امام موسی بن جعفر(ع) 150,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

412 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاموسی بن جعفرعلیه السلام 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

449 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرو مادرم واموات بدوارث و بی وارث 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

476 روز قبل: ناشناس 828,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

489 روز قبل: ناشناس به نیابت مظفرخان 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

499 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

533 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

539 روز قبل: امیر حسین هنرور 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

548 روز قبل: ابراهیم دهکردی 2,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

592 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 7,500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

592 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 2,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

592 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 7,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

592 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 655,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

592 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

592 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 45,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

592 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی زندانیان برنامه یک شهر ضیافت 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

593 روز قبل: سپیده حاتمی به نیابت زنده یاد محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

593 روز قبل: الاله دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

594 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

594 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

594 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

594 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

594 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

594 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

594 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

594 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

598 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

602 روز قبل: از طرف خانواده مرحومه حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

605 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

605 روز قبل: مهین بیگی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

625 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

634 روز قبل: جناب آقای ساکت (ورزشکاران ایستگاه شش) 2,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

634 روز قبل: آقای بکایی (ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان) 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

647 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

649 روز قبل: آقای مهدی اُف به نیابت مرحوم پدر 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

649 روز قبل: مهندس وداعی 300,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

650 روز قبل: مهندس اخوان 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

650 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

650 روز قبل: ظریفه مهاجر 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

650 روز قبل: دکتر خوروش 5,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

652 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

652 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

663 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج علیرضا 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

665 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

676 روز قبل: مهندس گلاب بخش 4,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

678 روز قبل: محمّد حسین احمدی به نیابت هدیه به آقا موسی ابن جعفر 7,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

843 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

852 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

933 روز قبل: بیگی به نیابت حاج مصطفی سخاوت 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

939 روز قبل: خانم بیگی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

940 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

940 روز قبل: ناشناس 450,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

940 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

940 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

942 روز قبل: بهرام به نیابت سلامتی و اشتغال 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

953 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

955 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

959 روز قبل: رسول طلایی به نیابت مرحوم حاج رضا طلایی 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

978 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 25,100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

978 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

989 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1004 روز قبل: آقای مهدی بکائی به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 10,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1004 روز قبل: آقای مهدی مهاجر به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1004 روز قبل: آقای جعفر کسائیان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1004 روز قبل: آقای یوسف کسائیان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1005 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 8,750,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1005 روز قبل: آقای شکرچی زاده به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1006 روز قبل: آقای علی اکبر وداعی به نیابت آزادی زندانیان غیرعمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1007 روز قبل: دکتر خروش به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 5,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1007 روز قبل: ناشناس (کانادا) به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1007 روز قبل: عبدالله به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1007 روز قبل: مهندس علی اخوان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1007 روز قبل: آقای احمد ترکان به نیابت آزادی زندانیان غیر عمد 500,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1007 روز قبل: مهدی قنادی اُف (ورزشکاران) به نیابت آزادی زندانیان غیرعمد 1,000,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1086 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

1465 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر آزادی زندانیان و خدمات

539 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 5,000,000 تومان
593 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 5,000,000 تومان
593 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 10,000,000 تومان
594 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 7,500,000 تومان
641 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 16,000,000 تومان
940 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 10,000,000 تومان
942 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 10,000,000 تومان
976 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 25,100,000 تومان
998 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 15,000,000 تومان
1071 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 15,000 تومان

گزارش اتمام