نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

حمایت مالی ایتام و کودکان بدسرپرست

جمع کل مشارکت: 48,666,612 تومان (353 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 35,924,000 تومان

نذر ایتام

یکی از ارزشمندترین و پسندیده ترین اعمال انسان که نتایج آن در دنیا و آخرت شامل انسان می شود، نیکی و محبت به اَیتام و کودکان بدسرپرست می باشد. آنگونه که پيامبر اکرم صلى ا‏لله‏ عليه ‏و ‏آله می فرمایند: بهترين خانه ‏هاى مسلمانان، خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه به او نيكى مى ‏شود و بدترين خانه‏ هاى مسلمانان خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه با او بدى مى‏ شود، من و سرپرست يتيم در بهشت مانند دو انگشت همراهيم. (نهج الفصاحه ص470 ، ح 1510). این محبت به شکل های مختلف معیشتی، تحصیلی، درمان و....می تواند باشد که هر یک به نوعی تاثیرات بسیار مثبت و ارزشمندی در زندگی حال و آینده آن یتیم خواهد داشت.

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مرتبط با ایتام در اختیار خیریه های فعال و صلاحیت دار قرار داده خواهد شد تا به بهترین نحو این کمک را به بهترین مقصد برسانند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

17 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

20 روز قبل: محمد حاجیان 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

22 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

26 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

29 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی برای سلامتی وتعجیل درامرفرج امام عصرعج 13,500 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

31 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

32 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدرم و سلامتی همسر و فرزندم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

34 روز قبل: یلدا کیانی به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

45 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

55 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

56 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی جهت سلامتی و خشنودی وفرج امام زمان عج 13,500 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

57 روز قبل: ناشناس به نیابت ازبی بی رقیه بنت الحسین به نیت سلامتی وفرج صاحب الزمان عجرج صاحب 3,150 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

61 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر شهید ابراهیم هادی 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

63 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

66 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

66 روز قبل: ناشناس به نیابت صاحب الزمان 600,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

67 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

70 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

70 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

71 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

72 روز قبل: ناشناس به نیابت اصغر وکیلی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

72 روز قبل: لبیک یا حسین 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

73 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

78 روز قبل: ناشناس به نیابت تمام ذوی الحقوق و تمام آسمانیان از زمان حضرت آدم (ع) تا الان 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

79 روز قبل: ثنا خسروی به نیابت زنده‌یاد خانم ربابه خسروی سرشکی 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

79 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

82 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

82 روز قبل: ناشناس به نیابت همه 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

82 روز قبل: مرحوم محسن جمشیدی به نیابت محسن جمشیدی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

84 روز قبل: laya 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

84 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

85 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

85 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

87 روز قبل: محمدامیر به نیابت حاج علی‌اشرف وزیری 220,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

88 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر ازادی زندانی بی گناه 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

90 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

91 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

92 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

92 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت ازادی زندانی بی گناه 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

100 روز قبل: نسیبه شرافت 1,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

115 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

119 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

119 روز قبل: مرجان سبحانی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

121 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

125 روز قبل: ناشناس 23,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

131 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

137 روز قبل: کسری 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

139 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

141 روز قبل: ناشناس 36,937 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

144 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

145 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

145 روز قبل: حسین پرناک 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

145 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

148 روز قبل: محمد شیرازی 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

148 روز قبل: نیلوفر 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

149 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

149 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

150 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

150 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

150 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 31,300 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

151 روز قبل: کسری 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

151 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

152 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

153 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

153 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

156 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

161 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

163 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

163 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

167 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

167 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

167 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

169 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید حاج قاسم سلیمانی 25,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

169 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

174 روز قبل: عبدالله به نیابت جمع بندگان خدا حی و میت 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

174 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت ام البنین(س) 18,400 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

176 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

187 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

188 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

194 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

194 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

195 روز قبل: ناشناس به نیابت برای سلامتی و بهبود عشق و رابطه ام با همسر به نیابت کمک به فرزندان حضرت معصومه ع (ایتام) 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

196 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

202 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

203 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

206 روز قبل: ناشناس به نیابت ازامام رضاعلیه السلام برای سلامتی امام زمان علیه السلام 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

209 روز قبل: مهدی شبانی به نیابت هوشنگ شبانی 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

210 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

215 روز قبل: ناشناس 320,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

216 روز قبل: ناشناس به نیابت ردمظالم 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

216 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

217 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

220 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

223 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

223 روز قبل: ناشناس به نیابت دل خودم 1,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

228 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

228 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

232 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

232 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

233 روز قبل: ناشناس به نیابت قبولی دانشگاه 250,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

233 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

237 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

239 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

242 روز قبل: آروین فراهوشمند اسپادانا 1,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

243 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت به نیابت زنده یاد مرحوم خواهرم مریم کیانی علی باقری 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

247 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

248 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

250 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

252 روز قبل: پریسا نکوئی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

253 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

254 روز قبل: پرنیان حاجیان به نیابت قبولی در دانشگاه 250,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

254 روز قبل: ناشناس به نیابت شهیدسیدکوچک موسوی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

255 روز قبل: حقیقه فرازان 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

259 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

260 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

262 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

264 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

279 روز قبل: ناشناس به نیابت رسول اکرم (ص) 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

279 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

279 روز قبل: ناشناس 7,700 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

280 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان(عج) 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

282 روز قبل: ناشناس 1,646 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

283 روز قبل: ناشناس 1,735 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

284 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

284 روز قبل: ناشناس 1,396 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

285 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

289 روز قبل: ناشناس 5,073 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

290 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

292 روز قبل: ناشناس 54,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

299 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

301 روز قبل: ناشناس 7,700 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

302 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

304 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

306 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

309 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

314 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

314 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

323 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

331 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

332 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه(س) 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

333 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

335 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

347 روز قبل: الهام 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

347 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

358 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت تمام مخلوقات خداوند بزرگ 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

358 روز قبل: محمد حاجیان 1,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

370 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان / حاج حسن مهاجر 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

376 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

378 روز قبل: ناشناس به نیابت ازبی بی ام البنین برای سلامتی صاحب الزمان عج الله 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

379 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

393 روز قبل: مهندس علی اخوان به نیابت مرحومه زهرا السادات جمدی 2,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

399 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت راه افتادن دل آرا 1,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

399 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

405 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

405 روز قبل: ناشناس به نیابت عفت شکوهنده 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

415 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

423 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

425 روز قبل: محمد حاجیان 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

442 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

447 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

448 روز قبل: افشار به نیابت مرحوم وحید 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

454 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

456 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

456 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

470 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

471 روز قبل: ناشناس 1,400,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

473 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه آقامحمدی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

478 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

479 روز قبل: ارزو 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

480 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

481 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

482 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

487 روز قبل: ناشناس به نیابت آزادی همسرم از زندان 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

487 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی آقا امام زمان ،، 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

487 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی اقا امام زمان، شهدا، اموات،، اموات بدوارث و بی وارث، 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

487 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

492 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اسماعيل تاجیک 6,460 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

496 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،قاسم،علی محمد،احمد،جلال،ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

502 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

502 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،فاطمه،حسن،حسین،ربابه،معصومه،محمدرضا محلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

503 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

504 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت از فاطمه پازکیان 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

505 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

509 روز قبل: ناشناس به نیابت خودم و مرحوم پدرم 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

510 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،فاطمه،حسن،حسین،ربابه،معصومه،محمدرضا محلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

512 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

517 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

517 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان سید محمد مرتضوی،سید محمد باقر مرتضوی،سید علی مرتضوی،استاد امینی، 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

524 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

525 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا سیری 4,447 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

527 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

531 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،فاطمه،حسن،حسین،معصومه،ربابه،نرگس،مریم،محمدرضامحلوجی،سکینه ابراهیم آبادی،رمضانعلی داوودآبادی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

536 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

543 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

545 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،فاطمه محلوجی،حسن محلوجی،حسین محلوجی،معصومه محلوجی،ربابه محلوجی،محمدرضا محلوجی،نرگس محلوجی،مریم محل 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

547 روز قبل: حسام دهکردی و خانم زریباف به نیابت حاج رسول خردیان 1,000,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

547 روز قبل: ناشناس 560,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

552 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،علی محمد،احمد،قاسم،ماشااله و جلال جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

555 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

559 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد سکینه ابراهیم آبادی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

559 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،دخیل محلوجی،حسن محلوجی،فاطمه محلوجی،حسین محلوجی،معصومه محلوجی،ربابه محلوجی،محمدرضا محلوجی،رمضانعلی داوودآبادی، 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

559 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،رضا،علی محمد ،قاسم،احمد،جلال و ماشااله جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

566 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول محلوجی،دخیل محلوجی،حسن محلوجی،حسین محلوجی،ربابه محلوجی،معصومه محلوجی،فاطمه محلوجی،لطف الله مرادی،حسن مرادی،مهری مرادی،رمضانعلی د 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

566 روز قبل: ناشناس به نیابت حسین و کشور جلالی،رضا،علی محمد،قاسم،احمد،ماشااله وجلال جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

569 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدرحیم یاراحمدی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

570 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

573 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی ،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی،رضا جلالی علیائی،علی محمد جلالی علیائی،قاسم جلالی علیائی،احمد جلالی علیائی،جل 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

576 روز قبل: عبد الله به نیابت سلامتی و ظهور آقا امام زمان 82,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

576 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

579 روز قبل: ناشناس به نیابت حسن جدلی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

580 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی،رمضانعلی داوودآبادی 70,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

582 روز قبل: ناشناس به نیابت قدر و مادر عزیزم 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

583 روز قبل: ناشناس به نیابت دل و جونِ :) 66,082 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

584 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر عزیزم 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

587 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

587 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

587 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

589 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

591 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

594 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر عزیزم 40,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

601 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

604 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

608 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان حسین جلالی،کشور جلالی،بتول محلوجی،دخیل محلوجی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

615 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

616 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

622 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،حسین محلوجی،حسین جلالی،کشور جلالی،دخیل محلوجی 70,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

623 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

628 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یادان بتول محلوجی،حسین جلالی،کشور جلالی،دخیل محلوجی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

633 روز قبل: زهرا 400,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

641 روز قبل: ناشناس به نیابت ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

647 روز قبل: سیمین تاج خیامیم به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

648 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

653 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم قنبرعلی مغزی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

656 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

664 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

664 روز قبل: ناشناس به نیابت خادم الحسین،ماشااله جلالی علیائی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

667 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

667 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 130,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

668 روز قبل: ناشناس 1,345,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

674 روز قبل: ناشناس به نیابت تمامی ذوی الحقوق و بتول محلوجی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

682 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

691 روز قبل: نکویی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

694 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه سلام الله علیها 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

711 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

714 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

715 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

726 روز قبل: نارنین فرهمند 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

739 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

740 روز قبل: سید سپهر علوی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

740 روز قبل: سارا حاتمی 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

748 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

749 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

755 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

762 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 14,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

776 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

782 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

790 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

790 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

796 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

796 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

807 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

820 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

823 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

835 روز قبل: حمید رضا به نیابت نیت سلامتی ایتام 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

845 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

846 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

853 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

853 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز احمدزاده 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

855 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و الناز احمدزاده و فاطمه فاضل زاده رب 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

860 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

862 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

862 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

863 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

863 روز قبل: ناشناس 127,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

864 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

865 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

867 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

872 روز قبل: مهدی دهکردی 113,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

873 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

874 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

878 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی دلارا و مادرش 5,000,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

879 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی دلارا دهکردی 600,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

881 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

884 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

886 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 160,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

887 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

890 روز قبل: آلاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

891 روز قبل: امین شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

891 روز قبل: شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

893 روز قبل: عليرضا دهاقاني به نیابت حاج حسن آقايي اصفهاني 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

893 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

893 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

893 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

895 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

896 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

896 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

896 روز قبل: عصمت یراقی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

896 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

902 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

906 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

906 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

907 روز قبل: خانم مهاجر به نیابت حاج محمد حسن مهاجر 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

911 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

911 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

911 روز قبل: عبدالمجید کاویانی جبلی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

912 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

912 روز قبل: نوید عسگری 400,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

913 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

913 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

913 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

913 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

913 روز قبل: سرکارخانم آقاجانیان 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

913 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

914 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

915 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

915 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

915 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

915 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

915 روز قبل: اسماعیل حسینی 150,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

916 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

916 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

916 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

916 روز قبل: زهره نباتی 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

916 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 220,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

916 روز قبل: رضا خاکسار 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

916 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

917 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

917 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

918 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

918 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

918 روز قبل: الناز آسمانی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

919 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

931 روز قبل: منا قیصری فر به نیابت مرحوم علی قیصری فر 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

931 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت علیرضا هزاردستان 600,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

958 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

974 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

978 روز قبل: ناشناس به نیابت زینب نصر 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1037 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1045 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1055 روز قبل: ف.گ 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1058 روز قبل: علیرضا اثنی عشری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1058 روز قبل: محمد اثنی عشری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1058 روز قبل: عبد الرسول رهبران جواهری فیروزه به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 150,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1058 روز قبل: امید شاهرخ و بانو به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1058 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1059 روز قبل: سید جواد موسوی زاهد به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1060 روز قبل: سیدابراهیم موسوی جد به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1067 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1081 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1112 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1117 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1124 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1133 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1141 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1143 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1156 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1168 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1169 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1170 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه سلام الله علیها 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1172 روز قبل: هیات مدیره مجتمع ماهنوش به نیابت مرحوم محمد عباسی 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1174 روز قبل: نذر امام علی(ع)برسد دست ایتام 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1174 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاسیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1183 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1185 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1185 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1199 روز قبل: سیدرسول حسینی به نیابت سلامتی رفع بلا ومشکلات 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1209 روز قبل: ناشناس به نیابت مولاعلی علیه السلام مولای متقیان 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1211 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1215 روز قبل: کمک کننده 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1215 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1220 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1224 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1227 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1231 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1235 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1240 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1243 روز قبل: حسن نامداری 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1253 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1257 روز قبل: سارامحمدی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1260 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1282 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1293 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1294 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1299 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1301 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1314 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1316 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1316 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1321 روز قبل: حاجیه خانم میر سعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1333 روز قبل: صدیقه صفایی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1355 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1363 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1389 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1403 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1406 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1414 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1465 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1494 روز قبل: بهرام دیدار 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1583 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1657 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

1658 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زهرا 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

127 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 5,000,000 تومان
135 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه راه ایمان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 10,000,000 تومان
169 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 1,500,000 تومان
652 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
652 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
675 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 600,000 تومان
675 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 600,000 تومان
717 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 500,000 تومان
764 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش یلدا 1400 500,000 تومان
794 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
797 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
827 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت پویش یلدا 1400 10,000,000 تومان
827 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
827 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 300,000 تومان
836 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 600,000 تومان
867 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
903 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 500,000 تومان
905 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش یلدا 1400 451,000 تومان
925 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 338,000 تومان
939 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 400,000 تومان
939 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
941 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
951 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 700,000 تومان
981 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
981 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
993 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
993 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
1072 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
1074 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
1354 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 223,250 تومان
1561 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 61,750 تومان

گزارش اتمام