نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

حمایت مالی ایتام و کودکان بدسرپرست

جمع کل مشارکت: 2,903,000 تومان (66 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 1,785,000 تومان

نذر ایتام

یکی از ارزشمندترین و پسندیده ترین اعمال انسان که نتایج آن در دنیا و آخرت شامل انسان می شود، نیکی و محبت به اَیتام و کودکان بدسرپرست می باشد. آنگونه که پيامبر اکرم صلى ا‏لله‏ عليه ‏و ‏آله می فرمایند: بهترين خانه ‏هاى مسلمانان، خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه به او نيكى مى ‏شود و بدترين خانه‏ هاى مسلمانان خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه با او بدى مى‏ شود، من و سرپرست يتيم در بهشت مانند دو انگشت همراهيم. (نهج الفصاحه ص470 ، ح 1510). این محبت به شکل های مختلف معیشتی، تحصیلی، درمان و....می تواند باشد که هر یک به نوعی تاثیرات بسیار مثبت و ارزشمندی در زندگی حال و آینده آن یتیم خواهد داشت.

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مرتبط با ایتام در اختیار خیریه های فعال و صلاحیت دار قرار داده خواهد شد تا به بهترین نحو این کمک را به بهترین مقصد برسانند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

4 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

8 روز قبل: ناشناس به نیابت زینب نصر 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

67 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

75 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

85 روز قبل: ف.گ 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

88 روز قبل: علیرضا اثنی عشری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

88 روز قبل: محمد اثنی عشری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

88 روز قبل: عبد الرسول رهبران جواهری فیروزه به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 150,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

88 روز قبل: امید شاهرخ و بانو به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

88 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

90 روز قبل: سید جواد موسوی زاهد به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

90 روز قبل: سیدابراهیم موسوی جد به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

97 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

111 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

143 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

147 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

154 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

163 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

172 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

173 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

186 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

199 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

199 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

200 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه سلام الله علیها 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

202 روز قبل: هیات مدیره مجتمع ماهنوش به نیابت مرحوم محمد عباسی 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

204 روز قبل: نذر امام علی(ع)برسد دست ایتام 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

204 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاسیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

213 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

215 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

216 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

229 روز قبل: سیدرسول حسینی به نیابت سلامتی رفع بلا ومشکلات 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

240 روز قبل: ناشناس به نیابت مولاعلی علیه السلام مولای متقیان 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

241 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

245 روز قبل: کمک کننده 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

245 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

250 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

254 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

257 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

261 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

265 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

270 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

273 روز قبل: حسن نامداری 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

283 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

287 روز قبل: سارامحمدی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

290 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

312 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

323 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

324 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

329 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

331 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

344 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

346 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

346 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

351 روز قبل: حاجیه خانم میر سعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

363 روز قبل: صدیقه صفایی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

385 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

393 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

419 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

434 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

436 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

444 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

495 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

525 روز قبل: بهرام دیدار 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

613 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

688 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

688 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زهرا 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

11 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
11 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
23 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
23 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
102 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
104 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
384 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 223,250 تومان
591 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 61,750 تومان

گزارش اتمام