نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

حمایت مالی ایتام و کودکان بدسرپرست

جمع کل مشارکت: 520,000 تومان (20 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 285,000 تومان

نذر ایتام

یکی از ارزشمندترین و پسندیده ترین اعمال انسان که نتایج آن در دنیا و آخرت شامل انسان می شود، نیکی و محبت به اَیتام و کودکان بدسرپرست می باشد. آنگونه که پيامبر اکرم صلى ا‏لله‏ عليه ‏و ‏آله می فرمایند: بهترين خانه ‏هاى مسلمانان، خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه به او نيكى مى ‏شود و بدترين خانه‏ هاى مسلمانان خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه با او بدى مى‏ شود، من و سرپرست يتيم در بهشت مانند دو انگشت همراهيم. (نهج الفصاحه ص470 ، ح 1510). این محبت به شکل های مختلف معیشتی، تحصیلی، درمان و....می تواند باشد که هر یک به نوعی تاثیرات بسیار مثبت و ارزشمندی در زندگی حال و آینده آن یتیم خواهد داشت.

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مرتبط با ایتام در اختیار خیریه های فعال و صلاحیت دار قرار داده خواهد شد تا به بهترین نحو این کمک را به بهترین مقصد برسانند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 ساعت قبل: ناشناس 20,000 تومان

2 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان

6 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

9 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

23 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

23 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

28 روز قبل: حاجیه خانم میر سعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان

40 روز قبل: صدیقه صفایی 100,000 تومان

62 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

71 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

96 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان

111 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

114 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

122 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

172 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

202 روز قبل: بهرام دیدار 10,000 تومان

290 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

365 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان

365 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زهرا 50,000 تومان

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

61 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 223,250 تومان
268 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 61,750 تومان

گزارش اتمام