نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

حمایت مالی ایتام و کودکان بدسرپرست

جمع کل مشارکت: 2,622,000 تومان (62 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 785,000 تومان

نذر ایتام

یکی از ارزشمندترین و پسندیده ترین اعمال انسان که نتایج آن در دنیا و آخرت شامل انسان می شود، نیکی و محبت به اَیتام و کودکان بدسرپرست می باشد. آنگونه که پيامبر اکرم صلى ا‏لله‏ عليه ‏و ‏آله می فرمایند: بهترين خانه ‏هاى مسلمانان، خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه به او نيكى مى ‏شود و بدترين خانه‏ هاى مسلمانان خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه با او بدى مى‏ شود، من و سرپرست يتيم در بهشت مانند دو انگشت همراهيم. (نهج الفصاحه ص470 ، ح 1510). این محبت به شکل های مختلف معیشتی، تحصیلی، درمان و....می تواند باشد که هر یک به نوعی تاثیرات بسیار مثبت و ارزشمندی در زندگی حال و آینده آن یتیم خواهد داشت.

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مرتبط با ایتام در اختیار خیریه های فعال و صلاحیت دار قرار داده خواهد شد تا به بهترین نحو این کمک را به بهترین مقصد برسانند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: ف.گ 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

5 روز قبل: علیرضا اثنی عشری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

5 روز قبل: محمد اثنی عشری به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

5 روز قبل: عبد الرسول رهبران جواهری فیروزه به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 150,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

5 روز قبل: امید شاهرخ و بانو به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

5 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

6 روز قبل: سید جواد موسوی زاهد به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

6 روز قبل: سیدابراهیم موسوی جد به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

14 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

28 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

59 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

64 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

70 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

80 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

90 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

103 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

115 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

116 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه سلام الله علیها 2,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

119 روز قبل: هیات مدیره مجتمع ماهنوش به نیابت مرحوم محمد عباسی 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

120 روز قبل: نذر امام علی(ع)برسد دست ایتام 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

120 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاسیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

130 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

131 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

132 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

146 روز قبل: سیدرسول حسینی به نیابت سلامتی رفع بلا ومشکلات 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

156 روز قبل: ناشناس به نیابت مولاعلی علیه السلام مولای متقیان 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

158 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

162 روز قبل: کمک کننده 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

162 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

166 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

171 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

174 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

178 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

182 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

187 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

190 روز قبل: حسن نامداری 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

200 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

204 روز قبل: سارامحمدی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

207 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

229 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

240 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

241 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

246 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

248 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

261 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

263 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

263 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

268 روز قبل: حاجیه خانم میر سعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

280 روز قبل: صدیقه صفایی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

301 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

310 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

336 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

350 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

353 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

361 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

412 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

441 روز قبل: بهرام دیدار 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

530 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

604 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

605 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زهرا 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر ایتام و کودکان بدسرپرست

19 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
21 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 250,000 تومان
300 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 223,250 تومان
508 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 61,750 تومان

گزارش اتمام