خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام)

تخصصی بیماری های شکاف لب و کام

جمع کل مشارکت: 773,200 تومان (25 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 19,324,800 تومان

انجمن خیریه حضرت امام حسین(ع)‌ در سال ۱۳۸۸ با شماره ثبت ۳۰۴۵ تاسیس شد.هدف اصلی این انجمن پیشگیری، تشخیص، درمان، مراقبت و فراهم نمودن خدمات پزشکی به کودکان و نوجوانان و بیمارانی است که از بیماری های شکاف لب و کام و اختلالات همراه رنج می برند.این انجمن با راه اندازی اولین کلینیک تخصصی و فوق تخصصی لبخند توانسته نیازهای بیماران شکاف لب و کام را با تشکیل تیم پزشکی و علمی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده های مرتبط و اساتید بین المللی با جدیدترین روشهای درمان و جراحی مسیر آموزش و تبادل علمی را در این رابطه برای کشور عزیزمان فراهم نماید.باعث بسی خرسندی است که می توانیم بگوییم با تلاش متخصصان و انجمن خیریه حضرت امام حسین (ع) این بیماری قابل درمان است و این کودکان پس از درمان از نظر زیبایی و گفتار و شنوایی کمترین تفاوت را با دوستان خود دارند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

14 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

33 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

49 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

53 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

64 روز قبل: حقیقه فرازان 80,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

82 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 61,200 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

90 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 20,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

134 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

134 روز قبل: سیاوش 200,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

154 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسین 25,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

183 روز قبل: ناشناس 7,800 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

198 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

198 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

239 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه(س) 14,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

264 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

296 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

303 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

305 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

367 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی حجه ابن الحسن (عج) 20,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

393 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 10,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

611 روز قبل: ناشناس به نیابت بیاد زنده یاد اسماعیل پورحسن 20,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

680 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

981 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام)

111 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت نذر سلامت و درمان 5,000,000 تومان
164 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) 124,800 تومان
369 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
929 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) 200,000 تومان
953 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
960 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
967 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 5,000,000 تومان
1300 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2,000,000 تومان

گزارش اتمام