خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام)

تخصصی بیماری های شکاف لب و کام

جمع کل مشارکت: 230,000 تومان (3 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 12,200,000 تومان

انجمن خیریه حضرت امام حسین(ع)‌ در سال ۱۳۸۸ با شماره ثبت ۳۰۴۵ تاسیس شد.هدف اصلی این انجمن پیشگیری، تشخیص، درمان، مراقبت و فراهم نمودن خدمات پزشکی به کودکان و نوجوانان و بیمارانی است که از بیماری های شکاف لب و کام و اختلالات همراه رنج می برند.این انجمن با راه اندازی اولین کلینیک تخصصی و فوق تخصصی لبخند توانسته نیازهای بیماران شکاف لب و کام را با تشکیل تیم پزشکی و علمی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده های مرتبط و اساتید بین المللی با جدیدترین روشهای درمان و جراحی مسیر آموزش و تبادل علمی را در این رابطه برای کشور عزیزمان فراهم نماید.باعث بسی خرسندی است که می توانیم بگوییم با تلاش متخصصان و انجمن خیریه حضرت امام حسین (ع) این بیماری قابل درمان است و این کودکان پس از درمان از نظر زیبایی و گفتار و شنوایی کمترین تفاوت را با دوستان خود دارند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

115 روز قبل: ناشناس به نیابت بیاد زنده یاد اسماعیل پورحسن 20,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

185 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

485 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام)

433 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) 200,000 تومان
457 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
464 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
471 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 5,000,000 تومان
804 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2,000,000 تومان

گزارش اتمام