.
پویش لبخند کودکان کار .

نذر نان و غذا

توزیع نان و غذا در مناطق فقیر نشین و محروم

جمع کل مشارکت: 48,340,000 تومان (19 نفر)

طبق آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در سال ۲۰۱۸،  بیش از ۸۲۰ میلیون نفر از مردم جهان از گرسنگی و سوءتغذیه مزمن رنج می‌برند. از این تعداد ۵۱۵ میلیون نفر در آسیا و ۲۵۶ میلیون نفر در آفریقا  هستند. زنان تقریباً نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند این در حالی است که 60 درصد آمار مربوط به گرسنگی به زنان تعلق دارد. فقر تغذیه‌یی هر ساله باعث مرگ 6.2 میلیون کودک زیر پنج سال می‌شود، یعنی جمعیتی معادل یک‌سوم جمعیت کودکان جهان. یک ‌ششم کودکان، حدود 100 میلیون، در کشورهای درحال توسعه کمبود وزن دارند.این در حالیست که  حدود ۶۷۲ میلیون نفر دچار چاقی و یک میلیارد و سیصد میلیون نفر نیز دچار اضافه وزن هستند. اینها بخشی از آمارهای جهانی در رابطه با گرسنگی است. در کشور ما نیز در مناطق محروم و کم برخوردار شاهد پدیده فقر و گرسنگی هستیم. در این بخش کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال برتر و شناخته شده قرار می گیرد تا در حد وسع و توان موجود، به حل معضل گرسنگی کمک شود. آن زمان که دست گرفتاری را می‌گیری گویی زندگی او را نجات داده‌ای و این نجات زندگی در واقع نجات زندگی تمام بشریت است و تو برکت این نجات را در زندگی خویش خواهی دید. بخشش نان و غذا از جمله کارهایی است که خیر و برکت لذت بخشی به همراه دارد

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: مارینا 20,000 تومان

8 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 450,000 تومان

17 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

56 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان

73 روز قبل: ناشناس به نیابت روح انگیز حاجی کاظمی 1,100,000 تومان

87 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج مرتضی یراقی و حاجیه خانم یراقی 500,000 تومان

90 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

93 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

132 روز قبل: ربانی 70,000 تومان

134 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

145 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

145 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان

145 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان

145 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان

146 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

146 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد شجره طیبه 100,000 تومان

149 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت غلامرضاسعیدی 50,000 تومان

167 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

246 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان

گزارش اتمام