نذر نان و غذا

توزیع نان و غذا در مناطق فقیر نشین و محروم

جمع کل مشارکت: 7,715,000 تومان (62 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 6,996,375 تومان

نذر نان و نذر غذا

طبق آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در سال ۲۰۱۸،  بیش از ۸۲۰ میلیون نفر از مردم جهان از گرسنگی و سوءتغذیه مزمن رنج می‌برند. از این تعداد ۵۱۵ میلیون نفر در آسیا و ۲۵۶ میلیون نفر در آفریقا  هستند. زنان تقریباً نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند این در حالی است که 60 درصد آمار مربوط به گرسنگی به زنان تعلق دارد. فقر تغذیه‌یی هر ساله باعث مرگ 6.2 میلیون کودک زیر پنج سال می‌شود، یعنی جمعیتی معادل یک‌سوم جمعیت کودکان جهان. یک ‌ششم کودکان، حدود 100 میلیون، در کشورهای درحال توسعه کمبود وزن دارند.این در حالیست که  حدود ۶۷۲ میلیون نفر دچار چاقی و یک میلیارد و سیصد میلیون نفر نیز دچار اضافه وزن هستند. اینها بخشی از آمارهای جهانی در رابطه با گرسنگی است. در کشور ما نیز در مناطق محروم و کم برخوردار شاهد پدیده فقر و گرسنگی هستیم. در این بخش کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال برتر و شناخته شده قرار می گیرد تا در حد وسع و توان موجود، به حل معضل گرسنگی کمک شود. آن زمان که دست گرفتاری را می‌گیری گویی زندگی او را نجات داده‌ای و این نجات زندگی در واقع نجات زندگی تمام بشریت است و تو برکت این نجات را در زندگی خویش خواهی دید. بخشش نان و غذا از جمله کارهایی است که خیر و برکت لذت بخشی به همراه دارد

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

10 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان

11 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 200,000 تومان

11 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یادها 25,000 تومان

11 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 25,000 تومان

17 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

28 روز قبل: حسين غلامعلي دهكردي به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان

31 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

39 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 10,000 تومان

44 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

47 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان

51 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان

52 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان

54 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

61 روز قبل: ناشناس به نیابت بنده تازه در گذشته خداوند مهربان 50,000 تومان

62 روز قبل: محمد 30,000 تومان

62 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

63 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

65 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان

71 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

74 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان

75 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

75 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

77 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

77 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

77 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان

78 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان

78 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان

79 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان

79 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان

80 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

80 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان

80 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدمهدی طراقی 20,000 تومان

80 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

80 روز قبل: دوستدار امام مهربانی ها به نیابت امام مهربانی ها و امام زمان 20,000 تومان

80 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

80 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان

80 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

80 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان

81 روز قبل: ناشناس به نیابت امام مهربانیها 150,000 تومان

81 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

81 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 300,000 تومان

81 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان

82 روز قبل: مارینا 20,000 تومان

89 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 450,000 تومان

98 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

136 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان

154 روز قبل: ناشناس به نیابت روح انگیز حاجی کاظمی 1,100,000 تومان

167 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج مرتضی یراقی و حاجیه خانم یراقی 500,000 تومان

171 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

173 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

212 روز قبل: ربانی 70,000 تومان

215 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

226 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

226 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان

226 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان

226 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان

226 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

227 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد شجره طیبه 100,000 تومان

230 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت غلامرضاسعیدی 50,000 تومان

248 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

326 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر نان و غذا

20 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 1,671,375 تومان
64 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 180,000 تومان
72 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
79 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 427,500 تومان
151 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
228 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,417,500 تومان

گزارش اتمام