نذر نان و غذا

توزیع نان و غذا در مناطق فقیر نشین و محروم

جمع کل مشارکت: 82,351,500 تومان (113 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 21,613,875 تومان

نذر نان و نذر غذا

طبق آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در سال ۲۰۱۸،  بیش از ۸۲۰ میلیون نفر از مردم جهان از گرسنگی و سوءتغذیه مزمن رنج می‌برند. از این تعداد ۵۱۵ میلیون نفر در آسیا و ۲۵۶ میلیون نفر در آفریقا  هستند. زنان تقریباً نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند این در حالی است که 60 درصد آمار مربوط به گرسنگی به زنان تعلق دارد. فقر تغذیه‌یی هر ساله باعث مرگ 6.2 میلیون کودک زیر پنج سال می‌شود، یعنی جمعیتی معادل یک‌سوم جمعیت کودکان جهان. یک ‌ششم کودکان، حدود 100 میلیون، در کشورهای درحال توسعه کمبود وزن دارند.این در حالیست که  حدود ۶۷۲ میلیون نفر دچار چاقی و یک میلیارد و سیصد میلیون نفر نیز دچار اضافه وزن هستند. اینها بخشی از آمارهای جهانی در رابطه با گرسنگی است. در کشور ما نیز در مناطق محروم و کم برخوردار شاهد پدیده فقر و گرسنگی هستیم. در این بخش کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال برتر و شناخته شده قرار می گیرد تا در حد وسع و توان موجود، به حل معضل گرسنگی کمک شود. آن زمان که دست گرفتاری را می‌گیری گویی زندگی او را نجات داده‌ای و این نجات زندگی در واقع نجات زندگی تمام بشریت است و تو برکت این نجات را در زندگی خویش خواهی دید. بخشش نان و غذا از جمله کارهایی است که خیر و برکت لذت بخشی به همراه دارد

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: مرحومه بتول سلیمی به نیابت بتول سلیمی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: مهندس رضا رجالی 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

9 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

10 روز قبل: مریم سبقت الهی به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

10 روز قبل: ژیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

11 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

12 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

13 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

14 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

14 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاسیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

15 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

17 روز قبل: عفت حضوری به نیابت حاج احمد بنده گی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

17 روز قبل: رویا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

17 روز قبل: راحله بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

17 روز قبل: ژیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

18 روز قبل: محمد 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

19 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

20 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

21 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

22 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

22 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

24 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

25 روز قبل: ناشناس به نیابت سیده زبیده طوسی و محمد تقی فدایی 120,000 تومان (نذر نان و غذا)

26 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

26 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

26 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

28 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

30 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فخری میوند 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

31 روز قبل: مائده کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

31 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

37 روز قبل: سرکارخانم سبیکه معتمدی به نیابت مرحوم سیامک معتمدی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

38 روز قبل: ماسیس میرزائیان 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

44 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

46 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

47 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

47 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

47 روز قبل: زهره نباتی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

49 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

51 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

53 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

54 روز قبل: ناشناس 11,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

55 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

60 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدمرتضی نجومی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

66 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

67 روز قبل: رضا کریمی 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

67 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

80 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

92 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

99 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

100 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

100 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یادها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

100 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

106 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

117 روز قبل: حسين غلامعلي دهكردي به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

120 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

129 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

133 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

136 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

140 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

141 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

143 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

147 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

147 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

147 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

147 روز قبل: ناشناس 472,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

147 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

147 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

147 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

147 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

147 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت از امام زمان عج 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

147 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

147 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: محمد به نیابت برای ظهور امام زمان عجل الله... 173,500 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: سبقت الهی 105,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

148 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: بهرام دیدار به نیابت سلامتی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: هانی به نیابت سلامتی 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات و شهدا 72,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: بدری السادات مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر و خواهر و برادران 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات پدر و مادرم 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت عاقبت به خیری 225,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت فردای خوب 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت آرامش مردمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: خانواده مصطفوی به نیابت سلامتی 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اسیران خاک 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: جناب آقای مسعود سبقت الهی به نیابت همه اموات 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت ناصر نجمی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس 75,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت ایمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت یا حسین 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: سیاوش سلطانی به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: شیرین مصطفوی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادرم 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

149 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

150 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

150 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

150 روز قبل: ناشناس به نیابت بنده تازه در گذشته خداوند مهربان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

151 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

152 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

152 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

155 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

160 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

164 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

164 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

166 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

166 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

167 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

168 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

168 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

168 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

169 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

169 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

169 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدمهدی طراقی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

169 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

169 روز قبل: دوستدار امام مهربانی ها به نیابت امام مهربانی ها و امام زمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

169 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

169 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

169 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

169 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

170 روز قبل: ناشناس به نیابت امام مهربانیها 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

170 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

170 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

170 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

171 روز قبل: مارینا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

178 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 450,000 تومان (نذر نان و غذا)

187 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

226 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

243 روز قبل: ناشناس به نیابت روح انگیز حاجی کاظمی 1,100,000 تومان (نذر نان و غذا)

257 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج مرتضی یراقی و حاجیه خانم یراقی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

260 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

262 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

262 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

262 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

262 روز قبل: آناهیتا مختاری به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

263 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

264 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى عاجل حاجيه خانم زهره طيب نيا 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

264 روز قبل: مهندس اخوان 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

265 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

265 روز قبل: ناشناس به نیابت کمک به معلولین 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

266 روز قبل: عليرضا معصوم زاده به نیابت زنده ياد عفت سبقت الهى 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

267 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

267 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

270 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

270 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

271 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

271 روز قبل: کیوان آقاعلیان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

271 روز قبل: ناشناس مهربان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

271 روز قبل: ناشناس مهربان 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

272 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

272 روز قبل: سرکارخانم الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

272 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

272 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

272 روز قبل: سرکارخانم وجیهه میرسعیدی به نیابت شادی روح مادر، پدر و زهره میرسعیدی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: همايي 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: گوهریان به نیابت مرحوم حاج محمد کاظم گوهریان و حاجیه خانم وفایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: مجتمع اطلس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: جناب آقای اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 157,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: اُستاد مهدی سلماسی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید دکتر سعید حقیقی 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: آقای محمد حسن مارانی به نیابت سلامتی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

273 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی و مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

274 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

274 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

274 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج ابوالقاسم سبقت الهی و همسرشان (مرحومه شازده خانم) 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

274 روز قبل: سرکارخانم سعیده سخاوت 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

274 روز قبل: ناشناس مهربان 60,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

274 روز قبل: جناب آقای رسول طلایی به نیابت مرحوم حاج آقا رضا طلایی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

274 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

274 روز قبل: زهرا شیخ الاسلام به نیابت زنده یادان پدر، مادر و زهره شیخ الاسلام 370,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

274 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

274 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

274 روز قبل: حاج مهدی مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

274 روز قبل: ناشناس مهربان 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

274 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

274 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

274 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

274 روز قبل: محمد بانکی 110,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

274 روز قبل: دکترحیدرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

274 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: زهرا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 105,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محسن سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: ناشناس مهربان 15,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی مادرم و بچه هام و شادی روح پدرم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج کریم لندران و حاجیه خانم ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

275 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد حمیدرضا سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: خانواده مذنبی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: خانم جمالی 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مرحوم حاج ابوالقاسم سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادی روح پدر و مادر 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

276 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

277 روز قبل: منیژه سبقت اللهی به نیابت زنده یاد عفت سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

277 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت دفع مریضی وبلا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

277 روز قبل: مینا عباسپور به نیابت مهری بهمنی 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

278 روز قبل: نیکوکار 1,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

302 روز قبل: ربانی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

304 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

315 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

315 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

315 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

315 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

316 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

316 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد شجره طیبه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

317 روز قبل: بیگی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

317 روز قبل: مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

317 روز قبل: دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

317 روز قبل: زری مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

317 روز قبل: آلاله دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

317 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج نعمت اله جانثاري 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

317 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

317 روز قبل: دهکردی 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

317 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

317 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

317 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: دانشکیا به نیابت حاج بمانعلی دانشکیا 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت رفع بلایا 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: مهران مومنی به نیابت جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس 19,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج محمد شجره طیبه 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: امین چنگیز 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 20,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ابراهیمی (سلامتی) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: م سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: دانشکده علوم تربیتی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: بیگی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: ناشناس (دانشکده محسن مهاجر) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

318 روز قبل: امین موسوی خواه 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

319 روز قبل: مژده تحویلیان 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

319 روز قبل: مسعود جعفری 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

319 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

319 روز قبل: مریم کیانی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

319 روز قبل: علی اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

319 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

319 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

319 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت غلامرضاسعیدی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

319 روز قبل: رضا کریمی 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

319 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

320 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

337 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

416 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر نان و غذا

21 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 678,875 تومان
21 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,938,625 تومان
26 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
39 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
109 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 1,671,375 تومان
154 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 180,000 تومان
161 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
168 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 427,500 تومان
240 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
317 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,417,500 تومان

گزارش اتمام