نذر نان و غذا

توزیع نان و غذا در مناطق فقیر نشین و محروم

جمع کل مشارکت: 190,751,136 تومان (294 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 196,414,000 تومان

نذر نان و نذر غذا

طبق آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در سال ۲۰۱۸،  بیش از ۸۲۰ میلیون نفر از مردم جهان از گرسنگی و سوءتغذیه مزمن رنج می‌برند. از این تعداد ۵۱۵ میلیون نفر در آسیا و ۲۵۶ میلیون نفر در آفریقا  هستند. زنان تقریباً نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند این در حالی است که 60 درصد آمار مربوط به گرسنگی به زنان تعلق دارد. فقر تغذیه‌یی هر ساله باعث مرگ 6.2 میلیون کودک زیر پنج سال می‌شود، یعنی جمعیتی معادل یک‌سوم جمعیت کودکان جهان. یک ‌ششم کودکان، حدود 100 میلیون، در کشورهای درحال توسعه کمبود وزن دارند.این در حالیست که  حدود ۶۷۲ میلیون نفر دچار چاقی و یک میلیارد و سیصد میلیون نفر نیز دچار اضافه وزن هستند. اینها بخشی از آمارهای جهانی در رابطه با گرسنگی است. در کشور ما نیز در مناطق محروم و کم برخوردار شاهد پدیده فقر و گرسنگی هستیم. در این بخش کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال برتر و شناخته شده قرار می گیرد تا در حد وسع و توان موجود، به حل معضل گرسنگی کمک شود. آن زمان که دست گرفتاری را می‌گیری گویی زندگی او را نجات داده‌ای و این نجات زندگی در واقع نجات زندگی تمام بشریت است و تو برکت این نجات را در زندگی خویش خواهی دید. بخشش نان و غذا از جمله کارهایی است که خیر و برکت لذت بخشی به همراه دارد

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

2 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

2 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

3 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

3 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

4 روز قبل: ناشناس به نیابت مرضیه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

5 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومین حاج ناصر و بابا عبداله 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

11 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت مشهدی عبداله و حاج ناصر 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

12 روز قبل: هدی لواسانی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

13 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

13 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

13 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

19 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

20 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

23 روز قبل: مرحوم حاج ناصر 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

27 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

27 روز قبل: از طرف خانواده مرحومه حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

33 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن جعفرپیشه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

37 روز قبل: پیام نامجو 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

39 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

39 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

40 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شه سوارزاده و خانم بصیری پور 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

40 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

42 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

43 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت مرحوم حاج امیر سبقت الهی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

46 روز قبل: ناشناس به نیابت قبرستان شیخان و قبرستان نو قم 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

46 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 7,000 تومان (نذر نان و غذا)

47 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

47 روز قبل: علیرضا 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

48 روز قبل: منا قیصری فر به نیابت مرحوم علی قیصری فر 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

51 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

52 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

54 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

55 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر نان و غذا)

56 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

57 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

64 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد عیسی وحدتی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

67 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

68 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

68 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

68 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

69 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

74 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

76 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

77 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

78 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

79 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

81 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

81 روز قبل: ناشناس به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

81 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

82 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

82 روز قبل: ناشناس به نیابت سيد محمد رضا حجازي و تمام اموات گروه و آشنا 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

82 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

84 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

86 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه رزاقی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

89 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

89 روز قبل: رضا فاریابی به نیابت الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صدقه برای سلامتی امام زمان عج و رفع بلایا. 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

93 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: مرحوم سيد محمدرضا حجازي به نیابت مرحوم سيد محمدرضا حجازي 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

102 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

103 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

106 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

108 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

109 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

110 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

110 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

118 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 211,000 تومان (نذر نان و غذا)

118 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 170,000 تومان (نذر نان و غذا)

123 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

125 روز قبل: نوید 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

127 روز قبل: فرزندان شادروان صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 4,400,000 تومان (نذر نان و غذا)

133 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

137 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و فاطمه خانم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

137 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

142 روز قبل: ناشناس به نیابت علیزاده 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

145 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

150 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

151 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

153 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

153 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

153 روز قبل: محمودی زاده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

155 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

160 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: امیر بیگی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

164 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

165 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

169 روز قبل: محمد به نیابت سلامتی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

172 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

172 روز قبل: ناشناس به نیابت اصغر خوشدونی فراهانی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

173 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

174 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

175 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

175 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

177 روز قبل: ناشناس 2,800,000 تومان (نذر نان و غذا)

177 روز قبل: خانواده حاج علی سبقت الهی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

177 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 1,913,250 تومان (نذر نان و غذا)

177 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

177 روز قبل: یوسفی به نیابت نودوز 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

179 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

182 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

183 روز قبل: محمد 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

185 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

186 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

193 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

195 روز قبل: سیامک به نیابت حاج باقر ادیم و مریم چغاله 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

197 روز قبل: ناشناس به نیابت فرهاد عالم زاده 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

197 روز قبل: سعید نظارتی زاده به نیابت رضا ناظری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

201 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

201 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر مهربان فاطمه بحری توانا 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

203 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

204 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

206 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

212 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

225 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

225 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

228 روز قبل: به نیابت از پدر مهربان ، مرحوم عبداله رضایی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

229 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

231 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

232 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

234 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر نان و غذا)

242 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

242 روز قبل: مجید نوربخش و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

242 روز قبل: مهناز سبقت الهی به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

244 روز قبل: خادم اقا امام رضا 18,000 تومان (نذر نان و غذا)

244 روز قبل: خادم اقا امام رضا 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

248 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

249 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

249 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

250 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

250 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 430,000 تومان (نذر نان و غذا)

250 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

250 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

250 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 600,000 تومان (نذر نان و غذا)

250 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

250 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

250 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

252 روز قبل: هانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

253 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات نان به نیازمندان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

255 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر نان و غذا)

256 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

257 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

257 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

257 روز قبل: ناشناس به نیابت علی بن موسی الرضابرای سلامتی امام زمان عج 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

258 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

260 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

261 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت سلامتی و عافیت 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

263 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

263 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

263 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

264 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

264 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

264 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

265 روز قبل: عزت کرباسی به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

265 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل البیت 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

265 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

265 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

265 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

265 روز قبل: سادات طباطبائی به نیابت بتول شعرباف 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

265 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

266 روز قبل: سرکار خانم ژیلا بندگی به نیابت حاج احمد بنده گی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

266 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

266 روز قبل: عماد 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

267 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

267 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

267 روز قبل: علیرضا دانشکیا به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

267 روز قبل: محمد 2,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

267 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

267 روز قبل: سرکار خانم آقاجانیان 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

267 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

267 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

267 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

267 روز قبل: ناشناس به نیابت نظرعلی 150,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

267 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه خانم فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

268 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 72,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

268 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

268 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

268 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

268 روز قبل: ستایش و هستی دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

268 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

268 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

268 روز قبل: محمد شایان 270,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

268 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

268 روز قبل: ناشناس 3,750,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

268 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج کریم لندران و مرحومه ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

269 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

269 روز قبل: ناصر دهکردی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

269 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

269 روز قبل: محمد اسماعیل جواهری 150,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

269 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

270 روز قبل: بدرالسادات میریان به نیابت پدر و مادر 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

270 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

270 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

271 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

271 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 1,250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

271 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه شهلا میرشمشیری 1,250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

271 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

271 روز قبل: محمد دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

271 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

271 روز قبل: ناصر دهکردی 300,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

271 روز قبل: صد و ده 3,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

271 روز قبل: دکتر خروش 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

271 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

272 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

272 روز قبل: غلامرضا ثقفی 1,050,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

272 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

272 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

272 روز قبل: عبدالله 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

273 روز قبل: جناب آقای عشقی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

273 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

273 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

273 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

273 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعبدالکریم کشمیری 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

275 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

276 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

277 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

278 روز قبل: نیازمند دعا به نیابت در گذشتگانم 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

278 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

279 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

281 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

284 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

286 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

287 روز قبل: ناشناس به نیابت بی بی رقیه علیهاالسلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

288 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

295 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

301 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

301 روز قبل: مهندس حسن رجبی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

302 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

302 روز قبل: ناشناس به نیابت امامزاده ابراهیم طاقبستان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

303 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

303 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

304 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

307 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

310 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

310 روز قبل: حاج حسن سخاوت به نیابت صدیقه بیگم پورطباخ همسر مرحوم مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

313 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

314 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

314 روز قبل: هتل باران 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

314 روز قبل: م.س به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

315 روز قبل: صدیقه صفایی به نیابت حاج حسین فرحان 250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

316 روز قبل: آقای هدایت 4,400,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

316 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

317 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

317 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 1,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

317 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت عاقبت به خیری انشاالله 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

317 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

317 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

318 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

320 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

322 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل بیت امام حسن علیه السلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

323 روز قبل: ناشناس 6,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

324 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

324 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم زینب کبری علیهاالسلام 6,900 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

326 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

326 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

326 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

326 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

326 روز قبل: حسام دهکردی و بانو به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

326 روز قبل: یوسف دهکردی و بانو به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

326 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

326 روز قبل: حاج محمد دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

328 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 660,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

328 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

328 روز قبل: مهندس علی اکبر ودایی 3,490,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

328 روز قبل: عبدالله 2,200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

328 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

329 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

330 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 720,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

330 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

330 روز قبل: مائده کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

330 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

331 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

332 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

336 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

339 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت از شهيد سيد فريد مدني 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

341 روز قبل: ناشناس 600,000 تومان (نذر نان و غذا)

343 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

352 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

362 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

366 روز قبل: مرحومه بتول سلیمی به نیابت بتول سلیمی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

367 روز قبل: مهندس رضا رجالی 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

367 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

369 روز قبل: مریم سبقت الهی به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

369 روز قبل: ژیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

369 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

371 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

372 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

373 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

373 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاسیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

374 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

376 روز قبل: عفت حضوری به نیابت حاج احمد بنده گی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

376 روز قبل: رویا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

376 روز قبل: راحله بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

376 روز قبل: ژیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

377 روز قبل: محمد 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

378 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

379 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

380 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

381 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

381 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

383 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

384 روز قبل: ناشناس به نیابت سیده زبیده طوسی و محمد تقی فدایی 120,000 تومان (نذر نان و غذا)

384 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

384 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

385 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

387 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فخری میوند 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

389 روز قبل: مائده کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

390 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

396 روز قبل: سرکارخانم سبیکه معتمدی به نیابت مرحوم سیامک معتمدی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

397 روز قبل: ماسیس میرزائیان 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

402 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

405 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

405 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

406 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

406 روز قبل: زهره نباتی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

408 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

410 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

411 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

411 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

412 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

413 روز قبل: ناشناس 11,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

414 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

419 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

419 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدمرتضی نجومی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

425 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

425 روز قبل: رضا کریمی 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

426 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

438 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

451 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

458 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

459 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

459 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یادها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

459 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

465 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

476 روز قبل: حسين غلامعلي دهكردي به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

479 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

488 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

492 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

495 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

499 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

500 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

502 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

506 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

506 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

506 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

506 روز قبل: ناشناس 472,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

506 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

506 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

506 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

506 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

506 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت از امام زمان عج 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

506 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

506 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

506 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: محمد به نیابت برای ظهور امام زمان عجل الله... 173,500 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: سبقت الهی 105,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: بهرام دیدار به نیابت سلامتی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: هانی به نیابت سلامتی 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات و شهدا 72,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

507 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: بدری السادات مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر و خواهر و برادران 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات پدر و مادرم 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت عاقبت به خیری 225,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت فردای خوب 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت آرامش مردمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: خانواده مصطفوی به نیابت سلامتی 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اسیران خاک 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: جناب آقای مسعود سبقت الهی به نیابت همه اموات 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت ناصر نجمی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس 75,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت ایمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت یا حسین 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: سیاوش سلطانی به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: شیرین مصطفوی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادرم 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

508 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

509 روز قبل: ناشناس به نیابت بنده تازه در گذشته خداوند مهربان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

510 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

511 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

511 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

514 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

519 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

522 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

523 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

523 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

525 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

525 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

526 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

526 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

527 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

527 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

527 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

528 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

528 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

528 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدمهدی طراقی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

528 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

528 روز قبل: دوستدار امام مهربانی ها به نیابت امام مهربانی ها و امام زمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

528 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

528 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

528 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

528 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

529 روز قبل: ناشناس به نیابت امام مهربانیها 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

529 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

529 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

529 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

530 روز قبل: مارینا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

537 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 450,000 تومان (نذر نان و غذا)

546 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

584 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

602 روز قبل: ناشناس به نیابت روح انگیز حاجی کاظمی 1,100,000 تومان (نذر نان و غذا)

616 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج مرتضی یراقی و حاجیه خانم یراقی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

619 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

621 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

621 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

621 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

621 روز قبل: آناهیتا مختاری به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

621 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

623 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى عاجل حاجيه خانم زهره طيب نيا 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

623 روز قبل: مهندس اخوان 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

624 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

624 روز قبل: ناشناس به نیابت کمک به معلولین 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

624 روز قبل: عليرضا معصوم زاده به نیابت زنده ياد عفت سبقت الهى 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

626 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

626 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

629 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

629 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

630 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

630 روز قبل: کیوان آقاعلیان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

630 روز قبل: ناشناس مهربان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

630 روز قبل: ناشناس مهربان 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

631 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

631 روز قبل: سرکارخانم الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

631 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

631 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

631 روز قبل: سرکارخانم وجیهه میرسعیدی به نیابت شادی روح مادر، پدر و زهره میرسعیدی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: همايي 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: گوهریان به نیابت مرحوم حاج محمد کاظم گوهریان و حاجیه خانم وفایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: مجتمع اطلس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: جناب آقای اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 157,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: اُستاد مهدی سلماسی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید دکتر سعید حقیقی 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: آقای محمد حسن مارانی به نیابت سلامتی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی و مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

632 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

633 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج ابوالقاسم سبقت الهی و همسرشان (مرحومه شازده خانم) 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

633 روز قبل: سرکارخانم سعیده سخاوت 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

633 روز قبل: ناشناس مهربان 60,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

633 روز قبل: جناب آقای رسول طلایی به نیابت مرحوم حاج آقا رضا طلایی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

633 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

633 روز قبل: زهرا شیخ الاسلام به نیابت زنده یادان پدر، مادر و زهره شیخ الاسلام 370,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

633 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

633 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

633 روز قبل: حاج مهدی مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

633 روز قبل: ناشناس مهربان 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

633 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

633 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

633 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

633 روز قبل: محمد بانکی 110,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

633 روز قبل: دکترحیدرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

633 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: زهرا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 105,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محسن سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس مهربان 15,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی مادرم و بچه هام و شادی روح پدرم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج کریم لندران و حاجیه خانم ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد حمیدرضا سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

634 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

635 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

635 روز قبل: خانواده مذنبی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

635 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

635 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

635 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

635 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

635 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

635 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

635 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

635 روز قبل: خانم جمالی 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

635 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

635 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مرحوم حاج ابوالقاسم سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

635 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادی روح پدر و مادر 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

635 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

635 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

635 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

636 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

636 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

636 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

636 روز قبل: منیژه سبقت اللهی به نیابت زنده یاد عفت سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

636 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

636 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

636 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

636 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

636 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

636 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

636 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت دفع مریضی وبلا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

636 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

636 روز قبل: مینا عباسپور به نیابت مهری بهمنی 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

637 روز قبل: نیکوکار 1,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

660 روز قبل: ربانی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

663 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

674 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

674 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

674 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

674 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

674 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

675 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد شجره طیبه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

676 روز قبل: بیگی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

676 روز قبل: مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

676 روز قبل: دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

676 روز قبل: زری مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

676 روز قبل: آلاله دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

676 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج نعمت اله جانثاري 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

676 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

676 روز قبل: دهکردی 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

676 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

676 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

676 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

676 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

676 روز قبل: دانشکیا به نیابت حاج بمانعلی دانشکیا 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

676 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

676 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت رفع بلایا 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: مهران مومنی به نیابت جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس 19,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج محمد شجره طیبه 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: امین چنگیز 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 20,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ابراهیمی (سلامتی) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: م سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: دانشکده علوم تربیتی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: بیگی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: ناشناس (دانشکده محسن مهاجر) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: امین موسوی خواه 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: مژده تحویلیان 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

677 روز قبل: مسعود جعفری 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

678 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

678 روز قبل: مریم کیانی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

678 روز قبل: علی اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

678 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

678 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

678 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت غلامرضاسعیدی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

678 روز قبل: رضا کریمی 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

678 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

679 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

696 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

774 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر نان و غذا

9 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
22 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه ابوتراب (ع) بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
44 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
44 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
86 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 3,600,000 تومان
102 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه اُم البنین بابت نذر نان و غذا 3,600,000 تومان
136 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 4,400,000 تومان
174 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,913,250 تومان
182 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 16,200,000 تومان
205 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 400,000 تومان
212 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
217 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
217 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
217 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
254 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,500,000 تومان
256 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1400 27,000,000 تومان
257 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش رمضان 1400 1,000,000 تومان
257 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت پویش رمضان 1400 2,500,000 تومان
257 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت پویش رمضان 1400 1,500,000 تومان
258 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه معیشت) 27,000,000 تومان
261 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,200,000 تومان
283 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه معیشت) 4,646,900 تومان
309 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
310 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,500,000 تومان
310 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
363 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
380 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 678,875 تومان
380 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 678,875 تومان
380 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 678,875 تومان
380 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,938,625 تومان
385 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
398 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
468 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 1,671,375 تومان
468 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 3,328,625 تومان
485 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 9,570,000 تومان
512 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 180,000 تومان
520 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
527 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 427,500 تومان
599 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
631 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش 110 بسته هدیه رمضان 34,953,600 تومان
676 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,417,500 تومان
676 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش 50 بسته هدیه معیشت 10,830,000 تومان

گزارش اتمام