.
پویش 110 بسته هدیه رمضان .

نذر نان و غذا

توزیع نان و غذا در مناطق فقیر نشین و محروم

جمع کل مشارکت: 2,600,000 تومان

طبق آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در سال ۲۰۱۸،  بیش از ۸۲۰ میلیون نفر از مردم جهان از گرسنگی و سوءتغذیه مزمن رنج می‌برند. از این تعداد ۵۱۵ میلیون نفر در آسیا و ۲۵۶ میلیون نفر در آفریقا  هستند. زنان تقریباً نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند این در حالی است که 60 درصد آمار مربوط به گرسنگی به زنان تعلق دارد. فقر تغذیه‌یی هر ساله باعث مرگ 6.2 میلیون کودک زیر پنج سال می‌شود، یعنی جمعیتی معادل یک‌سوم جمعیت کودکان جهان. یک ‌ششم کودکان، حدود 100 میلیون، در کشورهای درحال توسعه کمبود وزن دارند.این در حالیست که  حدود ۶۷۲ میلیون نفر دچار چاقی و یک میلیارد و سیصد میلیون نفر نیز دچار اضافه وزن هستند. اینها بخشی از آمارهای جهانی در رابطه با گرسنگی است. در کشور ما نیز در مناطق محروم و کم برخوردار شاهد پدیده فقر و گرسنگی هستیم. در این بخش کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال برتر و شناخته شده قرار می گیرد تا در حد وسع و توان موجود، به حل معضل گرسنگی کمک شود. آن زمان که دست گرفتاری را می‌گیری گویی زندگی او را نجات داده‌ای و این نجات زندگی در واقع نجات زندگی تمام بشریت است و تو برکت این نجات را در زندگی خویش خواهی دید. بخشش نان و غذا از جمله کارهایی است که خیر و برکت لذت بخشی به همراه دارد

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

2 روز قبل: ناشناس به نیابت روح انگیز حاجی کاظمی 1,100,000 تومان

16 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج مرتضی یراقی و حاجیه خانم یراقی 500,000 تومان

20 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

22 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

61 روز قبل: ربانی 70,000 تومان

63 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

74 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

75 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان

75 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان

75 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان

75 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

76 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد شجره طیبه 100,000 تومان

78 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت غلامرضاسعیدی 50,000 تومان

96 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

175 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان

گزارش اتمام