نذر نان و غذا

توزیع نان و غذا در مناطق فقیر نشین و محروم

جمع کل مشارکت: 177,380,650 تومان (238 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 180,414,000 تومان

نذر نان و نذر غذا

طبق آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در سال ۲۰۱۸،  بیش از ۸۲۰ میلیون نفر از مردم جهان از گرسنگی و سوءتغذیه مزمن رنج می‌برند. از این تعداد ۵۱۵ میلیون نفر در آسیا و ۲۵۶ میلیون نفر در آفریقا  هستند. زنان تقریباً نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند این در حالی است که 60 درصد آمار مربوط به گرسنگی به زنان تعلق دارد. فقر تغذیه‌یی هر ساله باعث مرگ 6.2 میلیون کودک زیر پنج سال می‌شود، یعنی جمعیتی معادل یک‌سوم جمعیت کودکان جهان. یک ‌ششم کودکان، حدود 100 میلیون، در کشورهای درحال توسعه کمبود وزن دارند.این در حالیست که  حدود ۶۷۲ میلیون نفر دچار چاقی و یک میلیارد و سیصد میلیون نفر نیز دچار اضافه وزن هستند. اینها بخشی از آمارهای جهانی در رابطه با گرسنگی است. در کشور ما نیز در مناطق محروم و کم برخوردار شاهد پدیده فقر و گرسنگی هستیم. در این بخش کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال برتر و شناخته شده قرار می گیرد تا در حد وسع و توان موجود، به حل معضل گرسنگی کمک شود. آن زمان که دست گرفتاری را می‌گیری گویی زندگی او را نجات داده‌ای و این نجات زندگی در واقع نجات زندگی تمام بشریت است و تو برکت این نجات را در زندگی خویش خواهی دید. بخشش نان و غذا از جمله کارهایی است که خیر و برکت لذت بخشی به همراه دارد

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

6 ساعت قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

9 ساعت قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)

2 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

3 روز قبل: رضا فاریابی به نیابت الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صدقه برای سلامتی امام زمان عج و رفع بلایا. 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

8 روز قبل: مرحوم سيد محمدرضا حجازي به نیابت مرحوم سيد محمدرضا حجازي 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

15 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

16 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)

19 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

21 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

22 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

23 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

23 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

31 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 211,000 تومان (نذر نان و غذا)

31 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 170,000 تومان (نذر نان و غذا)

36 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

38 روز قبل: نوید 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

40 روز قبل: فرزندان شادروان صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 4,400,000 تومان (نذر نان و غذا)

47 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

50 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و فاطمه خانم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

50 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

56 روز قبل: ناشناس به نیابت علیزاده 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

58 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

64 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

65 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

66 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

66 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

66 روز قبل: محمودی زاده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

68 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

74 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

76 روز قبل: امیر بیگی 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

76 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

77 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

78 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

82 روز قبل: محمد به نیابت سلامتی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

85 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

85 روز قبل: ناشناس به نیابت اصغر خوشدونی فراهانی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

86 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

88 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

90 روز قبل: ناشناس 2,800,000 تومان (نذر نان و غذا)

90 روز قبل: خانواده حاج علی سبقت الهی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

91 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 1,913,250 تومان (نذر نان و غذا)

91 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

91 روز قبل: یوسفی به نیابت نودوز 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

92 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

96 روز قبل: محمد 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

99 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

99 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

106 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

108 روز قبل: سیامک به نیابت حاج باقر ادیم و مریم چغاله 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

110 روز قبل: ناشناس به نیابت فرهاد عالم زاده 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

110 روز قبل: سعید نظارتی زاده به نیابت رضا ناظری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

114 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

114 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر مهربان فاطمه بحری توانا 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

116 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

117 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

120 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

125 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

139 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

139 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

141 روز قبل: به نیابت از پدر مهربان ، مرحوم عبداله رضایی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

143 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

144 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

145 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

148 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر نان و غذا)

155 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

156 روز قبل: مجید نوربخش و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

156 روز قبل: مهناز سبقت الهی به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

158 روز قبل: خادم اقا امام رضا 18,000 تومان (نذر نان و غذا)

158 روز قبل: خادم اقا امام رضا 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

161 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

162 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 430,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 600,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

165 روز قبل: هانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

166 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات نان به نیازمندان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

168 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر نان و غذا)

169 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

170 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

170 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

171 روز قبل: ناشناس به نیابت علی بن موسی الرضابرای سلامتی امام زمان عج 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

172 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

172 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

173 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

175 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت سلامتی و عافیت 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

176 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

176 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

176 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

177 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

177 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

178 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

178 روز قبل: عزت کرباسی به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

178 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل البیت 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

178 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

178 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

178 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

178 روز قبل: سادات طباطبائی به نیابت بتول شعرباف 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

179 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

179 روز قبل: سرکار خانم ژیلا بندگی به نیابت حاج احمد بنده گی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

179 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

180 روز قبل: عماد 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

180 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

180 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

180 روز قبل: علیرضا دانشکیا به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

180 روز قبل: محمد 2,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

180 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

180 روز قبل: سرکار خانم آقاجانیان 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

180 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

181 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

181 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

181 روز قبل: ناشناس به نیابت نظرعلی 150,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

181 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه خانم فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

181 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 72,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

181 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

181 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

181 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

181 روز قبل: ستایش و هستی دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

181 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

181 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

181 روز قبل: محمد شایان 270,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

181 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

181 روز قبل: ناشناس 3,750,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

182 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج کریم لندران و مرحومه ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

182 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

182 روز قبل: ناصر دهکردی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

183 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

183 روز قبل: محمد اسماعیل جواهری 150,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

183 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

183 روز قبل: بدرالسادات میریان به نیابت پدر و مادر 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

183 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

184 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

184 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

184 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 1,250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

184 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه شهلا میرشمشیری 1,250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

184 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

184 روز قبل: محمد دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

184 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

184 روز قبل: ناصر دهکردی 300,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

184 روز قبل: صد و ده 3,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

184 روز قبل: دکتر خروش 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

185 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

185 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

185 روز قبل: غلامرضا ثقفی 1,050,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

185 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

185 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

185 روز قبل: عبدالله 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

186 روز قبل: جناب آقای عشقی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

186 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

186 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

186 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

186 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعبدالکریم کشمیری 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

188 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

189 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

190 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

191 روز قبل: نیازمند دعا به نیابت در گذشتگانم 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

192 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

192 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

195 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

198 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

200 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

200 روز قبل: ناشناس به نیابت بی بی رقیه علیهاالسلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

202 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

209 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

214 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

214 روز قبل: مهندس حسن رجبی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

215 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

216 روز قبل: ناشناس به نیابت امامزاده ابراهیم طاقبستان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

216 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

216 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

217 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

220 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

223 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

223 روز قبل: حاج حسن سخاوت به نیابت صدیقه بیگم پورطباخ همسر مرحوم مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

226 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

227 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

227 روز قبل: هتل باران 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

228 روز قبل: م.س به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

229 روز قبل: صدیقه صفایی به نیابت حاج حسین فرحان 250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

229 روز قبل: آقای هدایت 4,400,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

230 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

230 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

230 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 1,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

230 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت عاقبت به خیری انشاالله 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

231 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

231 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

231 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

233 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

235 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل بیت امام حسن علیه السلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

236 روز قبل: ناشناس 6,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

238 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

238 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم زینب کبری علیهاالسلام 6,900 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

239 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

240 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

240 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

240 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

240 روز قبل: حسام دهکردی و بانو به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

240 روز قبل: یوسف دهکردی و بانو به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

240 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

240 روز قبل: حاج محمد دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

241 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 660,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

241 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

241 روز قبل: مهندس علی اکبر ودایی 3,490,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

241 روز قبل: عبدالله 2,200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

241 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

243 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

243 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 720,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

243 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

243 روز قبل: مائده کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

244 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

244 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

245 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

249 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

253 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت از شهيد سيد فريد مدني 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

254 روز قبل: ناشناس 600,000 تومان (نذر نان و غذا)

256 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

265 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

275 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

279 روز قبل: مرحومه بتول سلیمی به نیابت بتول سلیمی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

280 روز قبل: مهندس رضا رجالی 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

281 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

282 روز قبل: مریم سبقت الهی به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

282 روز قبل: ژیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

283 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

284 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

285 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

286 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

286 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاسیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

288 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

289 روز قبل: عفت حضوری به نیابت حاج احمد بنده گی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

289 روز قبل: رویا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

289 روز قبل: راحله بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

289 روز قبل: ژیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

291 روز قبل: محمد 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

291 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

292 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

293 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

294 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

295 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

296 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

297 روز قبل: ناشناس به نیابت سیده زبیده طوسی و محمد تقی فدایی 120,000 تومان (نذر نان و غذا)

298 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

298 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

299 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

300 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

302 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فخری میوند 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

303 روز قبل: مائده کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

303 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

309 روز قبل: سرکارخانم سبیکه معتمدی به نیابت مرحوم سیامک معتمدی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

310 روز قبل: ماسیس میرزائیان 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

316 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

319 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

319 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

319 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

319 روز قبل: زهره نباتی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

321 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

323 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

324 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

324 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

325 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

326 روز قبل: ناشناس 11,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

327 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

332 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

332 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدمرتضی نجومی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

338 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

339 روز قبل: رضا کریمی 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

339 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

352 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

365 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

371 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

372 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

372 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یادها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

372 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

378 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

389 روز قبل: حسين غلامعلي دهكردي به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

392 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

401 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

405 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

409 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

412 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

413 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

416 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

419 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

419 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

419 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

419 روز قبل: ناشناس 472,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

419 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

419 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

419 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

419 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت از امام زمان عج 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: محمد به نیابت برای ظهور امام زمان عجل الله... 173,500 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: سبقت الهی 105,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

420 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: بهرام دیدار به نیابت سلامتی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: هانی به نیابت سلامتی 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات و شهدا 72,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: بدری السادات مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر و خواهر و برادران 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات پدر و مادرم 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت عاقبت به خیری 225,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت فردای خوب 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت آرامش مردمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: خانواده مصطفوی به نیابت سلامتی 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اسیران خاک 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: جناب آقای مسعود سبقت الهی به نیابت همه اموات 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت ناصر نجمی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس 75,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت ایمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت یا حسین 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: سیاوش سلطانی به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: شیرین مصطفوی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادرم 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

421 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

422 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

422 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

422 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

422 روز قبل: ناشناس به نیابت بنده تازه در گذشته خداوند مهربان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

423 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

424 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

425 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

427 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

433 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

435 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

436 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

436 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

439 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

439 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

439 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

439 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

440 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

440 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

441 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

441 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

441 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

441 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدمهدی طراقی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

441 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

441 روز قبل: دوستدار امام مهربانی ها به نیابت امام مهربانی ها و امام زمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

441 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

441 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

441 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

441 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

442 روز قبل: ناشناس به نیابت امام مهربانیها 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

442 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

442 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

442 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

443 روز قبل: مارینا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

450 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 450,000 تومان (نذر نان و غذا)

459 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

498 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

515 روز قبل: ناشناس به نیابت روح انگیز حاجی کاظمی 1,100,000 تومان (نذر نان و غذا)

529 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج مرتضی یراقی و حاجیه خانم یراقی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

532 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

534 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

534 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

534 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

534 روز قبل: آناهیتا مختاری به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

535 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

536 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى عاجل حاجيه خانم زهره طيب نيا 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

537 روز قبل: مهندس اخوان 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

537 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

538 روز قبل: ناشناس به نیابت کمک به معلولین 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

538 روز قبل: عليرضا معصوم زاده به نیابت زنده ياد عفت سبقت الهى 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

540 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

540 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

542 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

542 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

543 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

543 روز قبل: کیوان آقاعلیان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

543 روز قبل: ناشناس مهربان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

543 روز قبل: ناشناس مهربان 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

544 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

544 روز قبل: سرکارخانم الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

544 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

544 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: سرکارخانم وجیهه میرسعیدی به نیابت شادی روح مادر، پدر و زهره میرسعیدی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: همايي 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: گوهریان به نیابت مرحوم حاج محمد کاظم گوهریان و حاجیه خانم وفایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: مجتمع اطلس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: جناب آقای اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 157,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: اُستاد مهدی سلماسی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

545 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید دکتر سعید حقیقی 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: آقای محمد حسن مارانی به نیابت سلامتی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی و مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج ابوالقاسم سبقت الهی و همسرشان (مرحومه شازده خانم) 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: سرکارخانم سعیده سخاوت 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: ناشناس مهربان 60,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: جناب آقای رسول طلایی به نیابت مرحوم حاج آقا رضا طلایی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: زهرا شیخ الاسلام به نیابت زنده یادان پدر، مادر و زهره شیخ الاسلام 370,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: حاج مهدی مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: ناشناس مهربان 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: محمد بانکی 110,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

546 روز قبل: دکترحیدرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: زهرا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 105,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محسن سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: ناشناس مهربان 15,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی مادرم و بچه هام و شادی روح پدرم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج کریم لندران و حاجیه خانم ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

547 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

548 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

548 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

548 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد حمیدرضا سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

548 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

548 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

548 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

548 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

548 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

548 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

548 روز قبل: خانواده مذنبی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

548 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

548 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

548 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

548 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

548 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

548 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

548 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: خانم جمالی 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مرحوم حاج ابوالقاسم سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادی روح پدر و مادر 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: منیژه سبقت اللهی به نیابت زنده یاد عفت سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت دفع مریضی وبلا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

549 روز قبل: مینا عباسپور به نیابت مهری بهمنی 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

550 روز قبل: نیکوکار 1,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

574 روز قبل: ربانی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

576 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

587 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

587 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

587 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

587 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

588 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

588 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد شجره طیبه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

589 روز قبل: بیگی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

589 روز قبل: مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

589 روز قبل: دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

589 روز قبل: زری مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

589 روز قبل: آلاله دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

589 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج نعمت اله جانثاري 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

589 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

589 روز قبل: دهکردی 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

589 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

589 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

589 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: دانشکیا به نیابت حاج بمانعلی دانشکیا 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت رفع بلایا 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: مهران مومنی به نیابت جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس 19,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج محمد شجره طیبه 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: امین چنگیز 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 20,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ابراهیمی (سلامتی) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: م سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: دانشکده علوم تربیتی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: بیگی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

590 روز قبل: ناشناس (دانشکده محسن مهاجر) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

591 روز قبل: امین موسوی خواه 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

591 روز قبل: مژده تحویلیان 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

591 روز قبل: مسعود جعفری 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

591 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

591 روز قبل: مریم کیانی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

591 روز قبل: علی اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

591 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

591 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

591 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت غلامرضاسعیدی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

591 روز قبل: رضا کریمی 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

591 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

592 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

609 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

688 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر نان و غذا

49 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 4,400,000 تومان
87 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,913,250 تومان
95 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 16,200,000 تومان
118 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 400,000 تومان
125 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
130 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
130 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
130 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
167 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,500,000 تومان
169 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1400 27,000,000 تومان
170 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش رمضان 1400 1,000,000 تومان
170 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت پویش رمضان 1400 2,500,000 تومان
170 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت پویش رمضان 1400 1,500,000 تومان
171 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه معیشت) 27,000,000 تومان
174 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,200,000 تومان
196 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه معیشت) 4,646,900 تومان
222 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
223 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,500,000 تومان
224 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
276 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
293 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 678,875 تومان
293 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 678,875 تومان
293 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 678,875 تومان
293 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,938,625 تومان
299 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
311 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
381 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 1,671,375 تومان
381 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 3,328,625 تومان
398 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 9,570,000 تومان
426 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 180,000 تومان
433 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
441 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 427,500 تومان
512 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
545 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش 110 بسته هدیه رمضان 34,953,600 تومان
589 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,417,500 تومان
589 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش 50 بسته هدیه معیشت 10,830,000 تومان

گزارش اتمام