نذر نان و غذا

توزیع نان و غذا در مناطق فقیر نشین و محروم

جمع کل مشارکت: 159,250,400 تومان (201 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 160,167,100 تومان

نذر نان و نذر غذا

طبق آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در سال ۲۰۱۸،  بیش از ۸۲۰ میلیون نفر از مردم جهان از گرسنگی و سوءتغذیه مزمن رنج می‌برند. از این تعداد ۵۱۵ میلیون نفر در آسیا و ۲۵۶ میلیون نفر در آفریقا  هستند. زنان تقریباً نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند این در حالی است که 60 درصد آمار مربوط به گرسنگی به زنان تعلق دارد. فقر تغذیه‌یی هر ساله باعث مرگ 6.2 میلیون کودک زیر پنج سال می‌شود، یعنی جمعیتی معادل یک‌سوم جمعیت کودکان جهان. یک ‌ششم کودکان، حدود 100 میلیون، در کشورهای درحال توسعه کمبود وزن دارند.این در حالیست که  حدود ۶۷۲ میلیون نفر دچار چاقی و یک میلیارد و سیصد میلیون نفر نیز دچار اضافه وزن هستند. اینها بخشی از آمارهای جهانی در رابطه با گرسنگی است. در کشور ما نیز در مناطق محروم و کم برخوردار شاهد پدیده فقر و گرسنگی هستیم. در این بخش کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال برتر و شناخته شده قرار می گیرد تا در حد وسع و توان موجود، به حل معضل گرسنگی کمک شود. آن زمان که دست گرفتاری را می‌گیری گویی زندگی او را نجات داده‌ای و این نجات زندگی در واقع نجات زندگی تمام بشریت است و تو برکت این نجات را در زندگی خویش خواهی دید. بخشش نان و غذا از جمله کارهایی است که خیر و برکت لذت بخشی به همراه دارد

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

2 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

2 روز قبل: ناشناس به نیابت اصغر خوشدونی فراهانی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

3 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

4 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

4 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

5 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: خانواده حاج علی سبقت الهی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

7 روز قبل: یوسفی به نیابت نودوز 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

9 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

12 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

13 روز قبل: محمد 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

15 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

16 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

23 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

25 روز قبل: سیامک به نیابت حاج باقر ادیم و مریم چغاله 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

26 روز قبل: ناشناس به نیابت فرهاد عالم زاده 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

27 روز قبل: سعید نظارتی زاده به نیابت رضا ناظری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

31 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

31 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر مهربان فاطمه بحری توانا 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

33 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

34 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

36 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

42 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

55 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

55 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 15,000 تومان (نذر نان و غذا)

58 روز قبل: به نیابت از پدر مهربان ، مرحوم عبداله رضایی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

59 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

61 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

62 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

64 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر نان و غذا)

72 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

72 روز قبل: مجید نوربخش و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

72 روز قبل: مهناز سبقت الهی به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

74 روز قبل: خادم اقا امام رضا 18,000 تومان (نذر نان و غذا)

74 روز قبل: خادم اقا امام رضا 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

78 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

79 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

79 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

80 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

80 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 430,000 تومان (نذر نان و غذا)

80 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

80 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

80 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 600,000 تومان (نذر نان و غذا)

80 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

80 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

80 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

82 روز قبل: هانی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

83 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات نان به نیازمندان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

85 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر نان و غذا)

85 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

87 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

87 روز قبل: ناشناس به نیابت علی بن موسی الرضابرای سلامتی امام زمان عج 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

88 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

90 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

91 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت سلامتی و عافیت 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

93 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

93 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

93 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

94 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

94 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

94 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

95 روز قبل: عزت کرباسی به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل البیت 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

95 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

95 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

95 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

95 روز قبل: سادات طباطبائی به نیابت بتول شعرباف 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

96 روز قبل: سرکار خانم ژیلا بندگی به نیابت حاج احمد بنده گی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

96 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

96 روز قبل: عماد 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

96 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

97 روز قبل: علیرضا دانشکیا به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

97 روز قبل: محمد 2,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

97 روز قبل: سرکار خانم آقاجانیان 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

97 روز قبل: محمد به نیابت نعمت ا... آقایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

97 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

97 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت نظرعلی 150,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه خانم فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 72,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

98 روز قبل: ستایش و هستی دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

98 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

98 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

98 روز قبل: محمد شایان 270,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

98 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

98 روز قبل: ناشناس 3,750,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج کریم لندران و مرحومه ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

99 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

99 روز قبل: ناصر دهکردی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

99 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

99 روز قبل: محمد اسماعیل جواهری 150,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

99 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

100 روز قبل: بدرالسادات میریان به نیابت پدر و مادر 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

100 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

100 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

101 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

101 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 1,250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

101 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه شهلا میرشمشیری 1,250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

101 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

101 روز قبل: محمد دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

101 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

101 روز قبل: ناصر دهکردی 300,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

101 روز قبل: صد و ده 3,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

101 روز قبل: دکتر خروش 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

101 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

102 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

102 روز قبل: غلامرضا ثقفی 1,050,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

102 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

102 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

102 روز قبل: عبدالله 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

103 روز قبل: جناب آقای عشقی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

103 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

103 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

103 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

103 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعبدالکریم کشمیری 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

105 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

106 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

107 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

108 روز قبل: نیازمند دعا به نیابت در گذشتگانم 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

108 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

109 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

111 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

114 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

116 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت بی بی رقیه علیهاالسلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

118 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

125 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

130 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

131 روز قبل: مهندس حسن رجبی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

132 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

132 روز قبل: ناشناس به نیابت امامزاده ابراهیم طاقبستان 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

133 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر نان و غذا)

133 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

134 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

136 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

140 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

140 روز قبل: حاج حسن سخاوت به نیابت صدیقه بیگم پورطباخ همسر مرحوم مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

143 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

144 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

144 روز قبل: هتل باران 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

144 روز قبل: م.س به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

145 روز قبل: صدیقه صفایی به نیابت حاج حسین فرحان 250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

146 روز قبل: آقای هدایت 4,400,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

146 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

146 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

146 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 1,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

147 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت عاقبت به خیری انشاالله 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

147 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

147 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

147 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

150 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

152 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل بیت امام حسن علیه السلام 3,000 تومان (نذر نان و غذا)

152 روز قبل: ناشناس 6,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

154 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

154 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم زینب کبری علیهاالسلام 6,900 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

156 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

156 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

156 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

156 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

156 روز قبل: حسام دهکردی و بانو به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

156 روز قبل: یوسف دهکردی و بانو به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

156 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

156 روز قبل: حاج محمد دهکردی به نیابت حاج محمود ناصر نیساری 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

158 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 660,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

158 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

158 روز قبل: مهندس علی اکبر ودایی 3,490,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

158 روز قبل: عبدالله 2,200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

158 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

159 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

159 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 720,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

159 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

159 روز قبل: مائده کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

160 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

161 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه معیشت))

162 روز قبل: ناشناس به نیابت آقای آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

166 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

169 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت از شهيد سيد فريد مدني 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

170 روز قبل: ناشناس 600,000 تومان (نذر نان و غذا)

173 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

182 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

192 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

196 روز قبل: مرحومه بتول سلیمی به نیابت بتول سلیمی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

197 روز قبل: مهندس رضا رجالی 250,000 تومان (نذر نان و غذا)

197 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)

198 روز قبل: مریم سبقت الهی به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

198 روز قبل: ژیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

199 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

201 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

202 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

203 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

203 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاسیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

204 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

206 روز قبل: عفت حضوری به نیابت حاج احمد بنده گی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

206 روز قبل: رویا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

206 روز قبل: راحله بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

206 روز قبل: ژیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

207 روز قبل: محمد 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

208 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

209 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

210 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

211 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

211 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

213 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

214 روز قبل: ناشناس به نیابت سیده زبیده طوسی و محمد تقی فدایی 120,000 تومان (نذر نان و غذا)

214 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

214 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

215 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

217 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر نان و غذا)

219 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فخری میوند 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

219 روز قبل: مائده کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

220 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

226 روز قبل: سرکارخانم سبیکه معتمدی به نیابت مرحوم سیامک معتمدی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

227 روز قبل: ماسیس میرزائیان 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

232 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

235 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

235 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

236 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

236 روز قبل: زهره نباتی 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

238 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

240 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

240 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

241 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

242 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

242 روز قبل: ناشناس 11,000,000 تومان (نذر نان و غذا)

244 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

249 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

249 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدمرتضی نجومی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

255 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

255 روز قبل: رضا کریمی 1,000 تومان (نذر نان و غذا)

256 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر نان و غذا)

268 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

281 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

288 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

289 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

289 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یادها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

289 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)

295 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

306 روز قبل: حسين غلامعلي دهكردي به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

309 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

318 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

322 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

325 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان (نذر نان و غذا)

329 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

330 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

332 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

336 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

336 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

336 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

336 روز قبل: ناشناس 472,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

336 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

336 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

336 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

336 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

336 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت از امام زمان عج 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

336 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

336 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

336 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

336 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

336 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

336 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: محمد به نیابت برای ظهور امام زمان عجل الله... 173,500 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: سبقت الهی 105,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: بهرام دیدار به نیابت سلامتی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: هانی به نیابت سلامتی 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات و شهدا 72,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

337 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: بدری السادات مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر و خواهر و برادران 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات پدر و مادرم 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت عاقبت به خیری 225,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت فردای خوب 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت آرامش مردمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: خانواده مصطفوی به نیابت سلامتی 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اسیران خاک 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: جناب آقای مسعود سبقت الهی به نیابت همه اموات 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت ناصر نجمی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس 75,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت ایمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت یا حسین 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: سیاوش سلطانی به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: شیرین مصطفوی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادرم 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

338 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

339 روز قبل: ناشناس به نیابت بنده تازه در گذشته خداوند مهربان 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

340 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر نان و غذا)

341 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

341 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

343 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

349 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

352 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

353 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

353 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

355 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

355 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

355 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

356 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

357 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

357 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر نان و غذا)

357 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

358 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

358 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

358 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدمهدی طراقی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

358 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

358 روز قبل: دوستدار امام مهربانی ها به نیابت امام مهربانی ها و امام زمان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

358 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

358 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر نان و غذا)

358 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

358 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نان و غذا)

359 روز قبل: ناشناس به نیابت امام مهربانیها 150,000 تومان (نذر نان و غذا)

359 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

359 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 300,000 تومان (نذر نان و غذا)

359 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

360 روز قبل: مارینا 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

367 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 450,000 تومان (نذر نان و غذا)

376 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)

414 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)

432 روز قبل: ناشناس به نیابت روح انگیز حاجی کاظمی 1,100,000 تومان (نذر نان و غذا)

446 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج مرتضی یراقی و حاجیه خانم یراقی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)

449 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)

451 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

451 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

451 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

451 روز قبل: آناهیتا مختاری به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

451 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

453 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى عاجل حاجيه خانم زهره طيب نيا 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

453 روز قبل: مهندس اخوان 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

453 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

454 روز قبل: ناشناس به نیابت کمک به معلولین 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

454 روز قبل: عليرضا معصوم زاده به نیابت زنده ياد عفت سبقت الهى 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

456 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

456 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

459 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

459 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

460 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

460 روز قبل: کیوان آقاعلیان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

460 روز قبل: ناشناس مهربان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

460 روز قبل: ناشناس مهربان 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

461 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

461 روز قبل: سرکارخانم الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

461 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

461 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

461 روز قبل: سرکارخانم وجیهه میرسعیدی به نیابت شادی روح مادر، پدر و زهره میرسعیدی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

461 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

461 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: همايي 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: گوهریان به نیابت مرحوم حاج محمد کاظم گوهریان و حاجیه خانم وفایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: مجتمع اطلس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: جناب آقای اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 157,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: اُستاد مهدی سلماسی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید دکتر سعید حقیقی 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: آقای محمد حسن مارانی به نیابت سلامتی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی و مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج ابوالقاسم سبقت الهی و همسرشان (مرحومه شازده خانم) 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: سرکارخانم سعیده سخاوت 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

462 روز قبل: ناشناس مهربان 60,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

463 روز قبل: جناب آقای رسول طلایی به نیابت مرحوم حاج آقا رضا طلایی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

463 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

463 روز قبل: زهرا شیخ الاسلام به نیابت زنده یادان پدر، مادر و زهره شیخ الاسلام 370,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

463 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

463 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

463 روز قبل: حاج مهدی مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

463 روز قبل: ناشناس مهربان 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

463 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

463 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

463 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

463 روز قبل: محمد بانکی 110,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

463 روز قبل: دکترحیدرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

463 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

463 روز قبل: زهرا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 105,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

463 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

463 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محسن سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس مهربان 15,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی مادرم و بچه هام و شادی روح پدرم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج کریم لندران و حاجیه خانم ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد حمیدرضا سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: خانواده مذنبی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

464 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

465 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

465 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

465 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

465 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

465 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

465 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

465 روز قبل: خانم جمالی 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

465 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

465 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مرحوم حاج ابوالقاسم سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

465 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادی روح پدر و مادر 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

465 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

465 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

465 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

465 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

466 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

466 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

466 روز قبل: منیژه سبقت اللهی به نیابت زنده یاد عفت سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

466 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

466 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

466 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

466 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

466 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

466 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

466 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت دفع مریضی وبلا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

466 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

466 روز قبل: مینا عباسپور به نیابت مهری بهمنی 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

467 روز قبل: نیکوکار 1,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

490 روز قبل: ربانی 70,000 تومان (نذر نان و غذا)

493 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

504 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

504 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)

504 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

504 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

504 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

505 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد شجره طیبه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)

506 روز قبل: بیگی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

506 روز قبل: مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

506 روز قبل: دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

506 روز قبل: زری مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

506 روز قبل: آلاله دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

506 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج نعمت اله جانثاري 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

506 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

506 روز قبل: دهکردی 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

506 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

506 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

506 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

506 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

506 روز قبل: دانشکیا به نیابت حاج بمانعلی دانشکیا 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

506 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

506 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت رفع بلایا 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: مهران مومنی به نیابت جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس 19,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج محمد شجره طیبه 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: امین چنگیز 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 20,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ابراهیمی (سلامتی) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: م سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: دانشکده علوم تربیتی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: بیگی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: ناشناس (دانشکده محسن مهاجر) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: امین موسوی خواه 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: مژده تحویلیان 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: مسعود جعفری 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

507 روز قبل: مریم کیانی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

508 روز قبل: علی اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

508 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

508 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

508 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت غلامرضاسعیدی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)

508 روز قبل: رضا کریمی 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

508 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

509 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)

526 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

604 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر نان و غذا)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر نان و غذا

4 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,913,250 تومان
34 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 400,000 تومان
41 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر نان و غذا 250,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 500,000 تومان
84 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,500,000 تومان
86 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1400 27,000,000 تومان
87 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش رمضان 1400 1,000,000 تومان
87 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت پویش رمضان 1400 2,500,000 تومان
87 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت پویش رمضان 1400 1,500,000 تومان
87 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه معیشت) 27,000,000 تومان
91 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,200,000 تومان
119 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه معیشت) 5,000,000 تومان
139 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
139 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,500,000 تومان
140 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
193 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
210 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 678,875 تومان
210 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 678,875 تومان
210 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 678,875 تومان
210 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,938,625 تومان
215 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,000,000 تومان
228 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
298 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر نان و غذا 1,671,375 تومان
298 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 3,328,625 تومان
315 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 9,570,000 تومان
342 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 180,000 تومان
350 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 2,200,000 تومان
357 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 427,500 تومان
429 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
461 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش 110 بسته هدیه رمضان 34,953,600 تومان
506 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,417,500 تومان
506 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش 50 بسته هدیه معیشت 10,830,000 تومان

گزارش اتمام