خیریه امام حسین (ع) (مسکن)

ویژه تأمین مسکن برای نیازمندان

جمع کل مشارکت: 1,000,000 تومان (3 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 1,904,750 تومان

موسسه خیریه امام حسین (ع) در سال ۱۳۶۱ به همت جمعی از نیکوکاران محترم بنا بر پیشنهاد مرحوم حاج محمد امینی در راستای یاری رساندن به مردم جامعه تأسیس و به شماره ۳۴۳ در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است.
مؤسسه خیریه امام حسین(ع) در طول سه دهه فعالیت خود حدود ۸۸۰۰ خانوار را تحت پوشش قرار داده و نه تنها با تمرکز روی حل مشکل مسکن آنان را صاحب یک سقف و سرپناه کرده بلکه با کمک های دیگر جهت کارآفرینی ، تأمین ارزاق ، کمک در درمان ، ایجاد کلاسها و کارگاههای آموزشی ، تأمین هزینه های تحصیلی و . . . به لطف خداوند به گره گشائی از امور نیازمندان مبادرت نموده است.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

260 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان

325 روز قبل: مهدی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 300,000 تومان

325 روز قبل: مهدی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با خیریه امام حسین (ع) (مسکن)

234 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (مسکن) بابت خیریه امام حسین (ع) (مسکن) 950,000 تومان
234 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (مسکن) بابت نذر خانه و مسکن 954,750 تومان

گزارش اتمام