نذر سفر

کمک به افراد در سفر مانده یا نیازمند سفر

جمع کل مشارکت: 1,357,000 تومان (14 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 10,000 تومان

مهم نیست انسان در چه وضعیتی باشد، درگیر یک بیماری سخت یا دغدغه مند مشکلات مالی یا از دست دادن خانه و سرپناه... گاهی یک سفر کوچک هم، انسان را برای زندگی سرشار از انرژی می کند و گویی با تولدی دوباره زندگی را آغاز خواهد کرد. کمک انسان به جز شکل های مرسوم می تواند متفاوت شود و نذر سفر شود. سفری کسی که تا به حال سفر را تجربه نکرده یا در وضعیتی ناراحت کننده به سر می برد یا به دلایلی ناخواسته در سفر مانده است که بتوان با تامین هزینه سفر او، اندکی از دردهای او را کم کرد.

در سایت نذرستان کمک ها و نذرهای مردمی مرتبط با سفر در اختیار خیریه های فعال قرارداده خواهد شد تا با تدارک سفری، فصل نوینی را در خانواده ای رقم بزنند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

18 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سفر)

20 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

23 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

26 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

38 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سفر)

44 روز قبل: ارزو 35,000 تومان (نذر سفر)

55 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر سفر)

242 روز قبل: امیرحسین 1,000,000 تومان (نذر سفر)

251 روز قبل: محمد 90,000 تومان (نذر سفر)

251 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر سفر)

476 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه سلامتي مشاغل حمل و نقل 1,000 تومان (نذر سفر)

479 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه سلامتی همه مسافران 1,000 تومان (نذر سفر)

951 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سفر)

1204 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر سفر)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر سفر

539 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سفر 10,000 تومان

گزارش اتمام