نذر سفر

کمک به افراد در سفر مانده یا نیازمند سفر

جمع کل مشارکت: 6,082,000 تومان (68 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 510,000 تومان

مهم نیست انسان در چه وضعیتی باشد، درگیر یک بیماری سخت یا دغدغه مند مشکلات مالی یا از دست دادن خانه و سرپناه... گاهی یک سفر کوچک هم، انسان را برای زندگی سرشار از انرژی می کند و گویی با تولدی دوباره زندگی را آغاز خواهد کرد. کمک انسان به جز شکل های مرسوم می تواند متفاوت شود و نذر سفر شود. سفری کسی که تا به حال سفر را تجربه نکرده یا در وضعیتی ناراحت کننده به سر می برد یا به دلایلی ناخواسته در سفر مانده است که بتوان با تامین هزینه سفر او، اندکی از دردهای او را کم کرد.

در سایت نذرستان کمک ها و نذرهای مردمی مرتبط با سفر در اختیار خیریه های فعال قرارداده خواهد شد تا با تدارک سفری، فصل نوینی را در خانواده ای رقم بزنند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

18 روز قبل: ناشناس به نیابت ورود امام حسین(ع) و کاروان ایشان به کربلا 25,000 تومان (نذر سفر)

41 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سفر)

57 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر سفر)

62 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سفر)

106 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

106 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سفر)

107 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

115 روز قبل: آرزو الهام 20,000 تومان (نذر سفر)

118 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر سفر)

121 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل بیت(ع) 20,000 تومان (نذر سفر)

131 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر سفر)

176 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

183 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

185 روز قبل: ناشناس 4,000,000 تومان (نذر سفر)

205 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادرم 15,000 تومان (نذر سفر)

209 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سفر)

212 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

218 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سفر)

244 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سفر)

252 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

266 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

268 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

289 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سفر)

293 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر سفر)

304 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان عج 20,000 تومان (نذر سفر)

308 روز قبل: میرطالبی پور به نیابت خانواده ام 5,000 تومان (نذر سفر)

313 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 18,000 تومان (نذر سفر)

331 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سفر)

337 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه(س) 14,000 تومان (نذر سفر)

340 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

355 روز قبل: آرزو الهام 20,000 تومان (نذر سفر)

365 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

375 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر سفر)

375 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر سفر)

403 روز قبل: ارزو 5,000 تومان (نذر سفر)

416 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سفر)

418 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

421 روز قبل: الهام 5,000 تومان (نذر سفر)

424 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر سفر)

425 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر سفر)

427 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سفر)

444 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سفر)

451 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

451 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سفر)

453 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سفر)

454 روز قبل: ارزو 5,000 تومان (نذر سفر)

456 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

457 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سفر)

463 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت همه مسافران - مشاغل حمل و نقل - مرتبطین به سفر و گردشگری 1,000 تومان (نذر سفر)

464 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت همه مسافران 1,000 تومان (نذر سفر)

473 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سفر)

474 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت همه مسافران 1,000 تومان (نذر سفر)

479 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت همه ی مسافران 1,000 تومان (نذر سفر)

508 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سفر)

510 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

512 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

516 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

527 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سفر)

534 روز قبل: ارزو 35,000 تومان (نذر سفر)

544 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر سفر)

731 روز قبل: امیرحسین 1,000,000 تومان (نذر سفر)

740 روز قبل: محمد 90,000 تومان (نذر سفر)

740 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر سفر)

966 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه سلامتي مشاغل حمل و نقل 1,000 تومان (نذر سفر)

969 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه سلامتی همه مسافران 1,000 تومان (نذر سفر)

1440 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سفر)

1694 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر سفر)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر سفر

228 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سفر 500,000 تومان
1029 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سفر 10,000 تومان

گزارش اتمام