نذر سفر

کمک به افراد در سفر مانده یا نیازمند سفر

جمع کل مشارکت: 1,629,000 تومان (43 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 10,000 تومان

مهم نیست انسان در چه وضعیتی باشد، درگیر یک بیماری سخت یا دغدغه مند مشکلات مالی یا از دست دادن خانه و سرپناه... گاهی یک سفر کوچک هم، انسان را برای زندگی سرشار از انرژی می کند و گویی با تولدی دوباره زندگی را آغاز خواهد کرد. کمک انسان به جز شکل های مرسوم می تواند متفاوت شود و نذر سفر شود. سفری کسی که تا به حال سفر را تجربه نکرده یا در وضعیتی ناراحت کننده به سر می برد یا به دلایلی ناخواسته در سفر مانده است که بتوان با تامین هزینه سفر او، اندکی از دردهای او را کم کرد.

در سایت نذرستان کمک ها و نذرهای مردمی مرتبط با سفر در اختیار خیریه های فعال قرارداده خواهد شد تا با تدارک سفری، فصل نوینی را در خانواده ای رقم بزنند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

7 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان عج 20,000 تومان (نذر سفر)

12 روز قبل: میرطالبی پور به نیابت خانواده ام 5,000 تومان (نذر سفر)

16 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 18,000 تومان (نذر سفر)

35 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سفر)

41 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه(س) 14,000 تومان (نذر سفر)

43 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

59 روز قبل: آرزو الهام 20,000 تومان (نذر سفر)

69 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

78 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر سفر)

78 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر سفر)

106 روز قبل: ارزو 5,000 تومان (نذر سفر)

119 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سفر)

122 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

125 روز قبل: الهام 5,000 تومان (نذر سفر)

128 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر سفر)

129 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر سفر)

131 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سفر)

147 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سفر)

154 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سفر)

155 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سفر)

157 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سفر)

157 روز قبل: ارزو 5,000 تومان (نذر سفر)

159 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

161 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر سفر)

166 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت همه مسافران - مشاغل حمل و نقل - مرتبطین به سفر و گردشگری 1,000 تومان (نذر سفر)

168 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت همه مسافران 1,000 تومان (نذر سفر)

177 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سفر)

177 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت همه مسافران 1,000 تومان (نذر سفر)

183 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت همه ی مسافران 1,000 تومان (نذر سفر)

211 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سفر)

213 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

215 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

219 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)

231 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سفر)

237 روز قبل: ارزو 35,000 تومان (نذر سفر)

248 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر سفر)

435 روز قبل: امیرحسین 1,000,000 تومان (نذر سفر)

443 روز قبل: محمد 90,000 تومان (نذر سفر)

443 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر سفر)

669 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه سلامتي مشاغل حمل و نقل 1,000 تومان (نذر سفر)

672 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه سلامتی همه مسافران 1,000 تومان (نذر سفر)

1143 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سفر)

1397 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر سفر)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر سفر

732 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سفر 10,000 تومان

گزارش اتمام