نذر طبیعت و حیوانات

حفاظت از محیط زیست و حیوانات

جمع کل مشارکت: 442,486 تومان (25 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 221,000 تومان

نذرطبیعت، نذر حیوانات، نذر درخت برای محیط زیست

محیط زیست به همهٔ محیط‌ هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد، گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند، محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند.حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدفِ توسعهٔ هزاره و یکی از سه پایهٔ توسعهٔ پایدار شناخته می‌شود. (ویکی پدیا)

نذر محیط زیست به هدف حفظ محیط زیست در شناخته ترین شکل آن یعنی درختکاری و بوته کاری در سراسر کشور انجام می پذیرد. این فعالیت هابه شکل های مختلف فرهنگ سازی و آموزش های مرتبط با شناخت محیط زیست و اهمیت حفظ آن وجود دارد.  در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مرتبط با محیط زیست در اختیار سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه حفظ محیط زیست قرارداده می شود تا بتوانند با فعالیت های خود به رفع عوامل تخریب کره زمین در حد وسع و توانشان کمک نمایند.

بعضی از این فعالیت ها عبارتند از:

- تولید و توزیع نهال و درخت کاری در مناطق مختلف برای بهبود وضعیت جنگل ها

- آموزش های فرهنگی مرتبط با حفظ محیط زیست و پیشگیری از تخریب جنگل ها، مراتع و منابع طبیعی

- تلاش در جهت آگاه سازی عموم مردم نسبت به معضلات فرسایش خاک، جنگل زدایی و بیابان زایی

- آموزش و انجام اقدامات مرتبط با مصرف بیش از حد آب و از بین رفتن منابع آب و آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی

- آگاه سازی مرتبط با آلودگی هوا و اثرات نامطلوب آن بر سلامتی انسان و محیط زیست

حمایت از حیوانات نیازمند و بی‌سرپرست، آسیب دیده و گرسنه از مسئولیت های اَشرف مخلوقات است. گاهی کمک و خدمت انسان به یک حیوان نیازمند کمک، می تواند زندگی انسان را متحول نماید و خیر و برکت حاصل از خدمت به مخلوقات خدا سرنوشت و عاقبت خیری برای کمک کننده رقم بزند. هستند در دنیا افرادی که زندگی خود را وقف این اُمور کرده اند. شما نیز اگر فرصت مشارکت های اجرایی در خدمت به حیوانات نیازمند کمک را ندارید، می توانید با کمک های مادی خود، امکان انجام این امور را توسط داوطلبان اجرایی فراهم نمایید. کمک ها و نذرهای شما در اختیار برترین و فعال ترین انجمن های مردم نهاد مرتبط با حیوانات قرار خواهد گرفت تا به بهترین نحو به این مخلوقات نیازمند، یاری رسانند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

4 روز قبل: ناشناس به نیابت عیدی اموات و اهل برزخ 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

128 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

288 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

401 روز قبل: ناشناس به نیابت امیرحسین 10,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

423 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

435 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

442 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

469 روز قبل: ناشناس به نیابت چهارده معصوم علیه السلام 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

471 روز قبل: ناشناس به نیابت کوه دماوند (البرز) 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

476 روز قبل: ناشناس به نیابت قبرستان نو قم 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

476 روز قبل: ناشناس به نیابت كوه دنا (زاگرس) 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

482 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

482 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

484 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

486 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

486 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

517 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

528 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

629 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

750 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 50,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

850 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

1103 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

1132 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

1179 روز قبل: ناشناس به نیابت بدون مرحوم 50,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

1204 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر طبیعت و حیوانات

539 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نذر طبیعت وطن ما بابت نذر طبیعت و حیوانات 102,250 تومان
957 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نذر طبیعت وطن ما بابت نذر طبیعت و حیوانات 47,000 تومان
1108 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نذر طبیعت وطن ما بابت نذر طبیعت و حیوانات 71,750 تومان

گزارش اتمام