نذر طبیعت و حیوانات

حفاظت از محیط زیست و حیوانات

جمع کل مشارکت: 778,486 تومان (55 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 221,000 تومان

نذرطبیعت، نذر حیوانات، نذر درخت برای محیط زیست

محیط زیست به همهٔ محیط‌ هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد، گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند، محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند.حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدفِ توسعهٔ هزاره و یکی از سه پایهٔ توسعهٔ پایدار شناخته می‌شود. (ویکی پدیا)

نذر محیط زیست به هدف حفظ محیط زیست در شناخته ترین شکل آن یعنی درختکاری و بوته کاری در سراسر کشور انجام می پذیرد. این فعالیت هابه شکل های مختلف فرهنگ سازی و آموزش های مرتبط با شناخت محیط زیست و اهمیت حفظ آن وجود دارد.  در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مرتبط با محیط زیست در اختیار سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه حفظ محیط زیست قرارداده می شود تا بتوانند با فعالیت های خود به رفع عوامل تخریب کره زمین در حد وسع و توانشان کمک نمایند.

بعضی از این فعالیت ها عبارتند از:

- تولید و توزیع نهال و درخت کاری در مناطق مختلف برای بهبود وضعیت جنگل ها

- آموزش های فرهنگی مرتبط با حفظ محیط زیست و پیشگیری از تخریب جنگل ها، مراتع و منابع طبیعی

- تلاش در جهت آگاه سازی عموم مردم نسبت به معضلات فرسایش خاک، جنگل زدایی و بیابان زایی

- آموزش و انجام اقدامات مرتبط با مصرف بیش از حد آب و از بین رفتن منابع آب و آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی

- آگاه سازی مرتبط با آلودگی هوا و اثرات نامطلوب آن بر سلامتی انسان و محیط زیست

حمایت از حیوانات نیازمند و بی‌سرپرست، آسیب دیده و گرسنه از مسئولیت های اَشرف مخلوقات است. گاهی کمک و خدمت انسان به یک حیوان نیازمند کمک، می تواند زندگی انسان را متحول نماید و خیر و برکت حاصل از خدمت به مخلوقات خدا سرنوشت و عاقبت خیری برای کمک کننده رقم بزند. هستند در دنیا افرادی که زندگی خود را وقف این اُمور کرده اند. شما نیز اگر فرصت مشارکت های اجرایی در خدمت به حیوانات نیازمند کمک را ندارید، می توانید با کمک های مادی خود، امکان انجام این امور را توسط داوطلبان اجرایی فراهم نمایید. کمک ها و نذرهای شما در اختیار برترین و فعال ترین انجمن های مردم نهاد مرتبط با حیوانات قرار خواهد گرفت تا به بهترین نحو به این مخلوقات نیازمند، یاری رسانند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

20 روز قبل: ناشناس به نیابت جبران مقدار کمی از ظلم هایی که به طبیعت و حیوانات کردم 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

31 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

37 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

42 روز قبل: ناشناس به نیابت ظلم هایی که به طبیعت و حیوانات کردم 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

57 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

58 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

67 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

88 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

90 روز قبل: نادیا حاضری به نیابت دفع شر زن دایی ام شهرزاد کاظمی و دایی محمد علی پایدار از امور اداری مربوطه ام 5,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

92 روز قبل: نادیا حاضری به نیابت تسریع در ازدواج من و همسر مطلوبم مهدی 5,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

105 روز قبل: رضا اسدی 10,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

108 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 10,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

131 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

204 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

225 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

234 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

236 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

246 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

247 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

303 روز قبل: ناشناس به نیابت علیرضا آقامیری 5,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

351 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

373 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

387 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

391 روز قبل: ناشناس به نیابت جبران ظلم هایی که به نباتات و حیوانات کردم 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

393 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

398 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

403 روز قبل: ناشناس به نیابت سیده زینب میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

411 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت ظلم هایی که به طبیعت و حیوانات کردم 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

415 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

416 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

429 روز قبل: ناشناس به نیابت عیدی اموات و اهل برزخ 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

554 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

714 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

826 روز قبل: ناشناس به نیابت امیرحسین 10,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

848 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

860 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

867 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

895 روز قبل: ناشناس به نیابت چهارده معصوم علیه السلام 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

896 روز قبل: ناشناس به نیابت کوه دماوند (البرز) 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

901 روز قبل: ناشناس به نیابت قبرستان نو قم 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

902 روز قبل: ناشناس به نیابت كوه دنا (زاگرس) 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

907 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

907 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

910 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

911 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

911 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

942 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

954 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

1054 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

1175 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 50,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

1275 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

1528 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

1557 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

1604 روز قبل: ناشناس به نیابت بدون مرحوم 50,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

1630 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر طبیعت و حیوانات

965 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نذر طبیعت وطن ما بابت نذر طبیعت و حیوانات 102,250 تومان
1383 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نذر طبیعت وطن ما بابت نذر طبیعت و حیوانات 47,000 تومان
1533 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نذر طبیعت وطن ما بابت نذر طبیعت و حیوانات 71,750 تومان

گزارش اتمام