نذر سلامت و درمان

ویژه سلامت و کمک درمان انواع بیماری ها

جمع کل مشارکت: 55,417,100 تومان (69 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 9,242,250 تومان

نذر سلامتی و درمان

بیش از 1700 نوع بیماری شناخته شده در جهان وجود دارد که هر یک متناسب با خود معضلات مختلفی را با خود به همراه دارد از دردهایش گرفته تا هزینه هایش و مسائل حاشیه ای مرتبط با آن سلامتی از نعمت های بسیار گرانی است که معمولا اکثریت از آن غافل هستند و زمانی ارزش آن را درخواهند یافت" که بیمار شوند این جدایی از بیماری های خاص است که توصیفش نیز برای انسان دردآور است"
ما تمام سعی و تلاش خود را کرده ایم تا نذرها و کمک های مردمی در رابطه با سلامت و درمان را با همکاری برترین و فعال ترین خیریه ها و سازمان های مردم نهاد در بهترین مقصد ارائه نماییم تا به سهم خود در رفع مسائل درمانی موثر باشیم.
بعضی از موضوعات مرتبط با سلامت و درمان که نذرها و کمک های مردمی به آن اختصاص می یابند عبارت است از:
سرطان، بیماری های خاص، بیماران کلوی، دیابت، شکاف کام، معلولیت های نخاعی و جسمی، MS ، بیماران صعب العلاج و...

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

7 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

10 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم نرجس خاتون علیهاالسلام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

11 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 185,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

11 روز قبل: فرزانه دانش کیا 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

11 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

13 روز قبل: ناشناس به نیابت ام البنین 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

17 روز قبل: مریم سبقت الهی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

21 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

28 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

28 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

29 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

30 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

31 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

37 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

47 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

52 روز قبل: آرتین دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

54 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

54 روز قبل: ناشناس 5,965,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

54 روز قبل: شرکت پردیس سازان به نیابت مرحومه حاجیه خانم رحیمی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

54 روز قبل: زهره نباتی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

56 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

59 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

61 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاً براى حاج آقا رضا طيب نيا 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

62 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

64 روز قبل: سرکارخانم صدیقه صفائی به نیابت حاجیه خانم نگارحسین 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

64 روز قبل: زهره نباتی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

66 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی بیماران 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

67 روز قبل: خانم کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

67 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

69 روز قبل: جلال امامی 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

71 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

77 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

77 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

81 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

82 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

90 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

90 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

96 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

101 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم جورابچیان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

103 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

103 روز قبل: ناشناس 1,400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

105 روز قبل: جناب آقای مهندس ربانی به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

106 روز قبل: م ش 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

108 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

108 روز قبل: ناشناس به نیابت آرزوی سلامتی همه دنیا 5,000 تومان (پویش نذر زندگی)

108 روز قبل: خانم جابری به نیابت سلامتی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

109 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

109 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (پویش نذر زندگی)

109 روز قبل: مهندس علی اخوان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

110 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

110 روز قبل: آقای توسلی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

110 روز قبل: میناشیروانی به نیابت میناشیروانی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

111 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

111 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

111 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 850,000 تومان (پویش نذر زندگی)

111 روز قبل: پردیس صنعت به نیابت دکتر علیرضا برادران 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی)

113 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلا 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

114 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

114 روز قبل: حسین کمالیون به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

114 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

114 روز قبل: ناشناس به نیابت درمان 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

114 روز قبل: سبقت الهی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

115 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

115 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی وتندرستی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

117 روز قبل: عباس خلیل پرور به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

117 روز قبل: آقای علی جاویدفر به نیابت سلامتی خانواده 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

117 روز قبل: طلعت دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

117 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

117 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

117 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

117 روز قبل: آقای کرمانی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 80,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: حسن دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: حسین دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: عصمت یراقی فرد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: محمدرضا آذری به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: رضا یوسف زاده به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: اشرف راست قلم به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: محمود به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: اميد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: زهره هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: م ش 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: حسام غلامعلی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: عباس اسماعیلیان و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: داوود دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: منصور دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: مرضیه هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: کیوان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: زری مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: نوید عسگری به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: حاجیه خانم فردوس دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت عافيت و گشايش انشاالله 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: مجید چنگیز به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: ابراهیم دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: سادات منانی به نیابت مرحوم رحیم توکلی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: احمد دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: تابشیان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: عباس دهکردی و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: حاج محمد دهکردی و بانو به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

118 روز قبل: مرجان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

119 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

119 روز قبل: ناشناس به نیابت عشق و سلامتی 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

119 روز قبل: دکتر سعید منانی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

120 روز قبل: آقای مهرداد شاهپسندی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت گره گشایی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندانم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

121 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

121 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی)

121 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر زندگی)

122 روز قبل: زهرا دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

122 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

122 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

122 روز قبل: مریم زریباف 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

122 روز قبل: محمد رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

122 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

122 روز قبل: مهنوش ریاحی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

122 روز قبل: سپهر دهکردی 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

122 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

122 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

122 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

122 روز قبل: مینو به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

123 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان .شفا پدرم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

123 روز قبل: ناشناس 14,100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

123 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

123 روز قبل: ناشناس به نیابت یا علی 110,000 تومان (پویش نذر زندگی)

123 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

123 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت رند شدن مبلغ 4,250 تومان (پویش نذر زندگی)

123 روز قبل: محمد حشمت 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

123 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

123 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

123 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

123 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

123 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده يادان حاج عبدالله بانكي، حاج مرتضي خراساني زاده و خانم ميرياقري 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

123 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت و درمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

123 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت و درمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

123 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی)

124 روز قبل: مجتمع مسکونی اطلس به نیابت پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

124 روز قبل: آصفه یراقی به نیابت درمان بیماران 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

124 روز قبل: ناشناس به نیابت عاقبت بخیری 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی)

124 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

124 روز قبل: الهه سخاوت فر 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

124 روز قبل: ناشناس به نیابت مهربانی 25,000 تومان (پویش نذر زندگی)

124 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

124 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم ملیحه جورابچیان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

124 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

124 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

124 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

124 روز قبل: آقای حسین میثمی به نیابت عشق و آرامش 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

124 روز قبل: آقای محمد ناهیدیان به نیابت سلامتی بیماران 3,844,750 تومان (پویش نذر زندگی)

124 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

124 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی جامعه 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

124 روز قبل: ناشناس به نیابت بهبودی بیماران 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

125 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

125 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (پویش نذر زندگی)

125 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

125 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

125 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

125 روز قبل: ابراهیم شماعی زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

125 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

125 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

125 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

125 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

125 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (پویش نذر زندگی)

141 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

146 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

146 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

147 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

147 روز قبل: محمد تیربند به نیابت دکتر اکبر سرشوق 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

151 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

155 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

160 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

160 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

160 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

173 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

196 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

214 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

230 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

314 روز قبل: ناشناس 191,100 تومان (نذر سلامت و درمان)

317 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

331 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

416 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

416 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر سلامت و درمان

18 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 800,000 تومان
26 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 200,000 تومان
45 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
48 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
48 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
81 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
88 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 700,000 تومان
98 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت نذر سلامت و درمان 800,000 تومان
154 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
226 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
319 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 242,250 تومان

گزارش اتمام