نذر سلامت و درمان

ویژه سلامت و کمک درمان انواع بیماری ها

جمع کل مشارکت: 179,760,100 تومان (120 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 175,390,864 تومان

نذر سلامتی و درمان

بیش از 1700 نوع بیماری شناخته شده در جهان وجود دارد که هر یک متناسب با خود معضلات مختلفی را با خود به همراه دارد از دردهایش گرفته تا هزینه هایش و مسائل حاشیه ای مرتبط با آن سلامتی از نعمت های بسیار گرانی است که معمولا اکثریت از آن غافل هستند و زمانی ارزش آن را درخواهند یافت" که بیمار شوند این جدایی از بیماری های خاص است که توصیفش نیز برای انسان دردآور است"
ما تمام سعی و تلاش خود را کرده ایم تا نذرها و کمک های مردمی در رابطه با سلامت و درمان را با همکاری برترین و فعال ترین خیریه ها و سازمان های مردم نهاد در بهترین مقصد ارائه نماییم تا به سهم خود در رفع مسائل درمانی موثر باشیم.
بعضی از موضوعات مرتبط با سلامت و درمان که نذرها و کمک های مردمی به آن اختصاص می یابند عبارت است از:
سرطان، بیماری های خاص، بیماران کلوی، دیابت، شکاف کام، معلولیت های نخاعی و جسمی، MS ، بیماران صعب العلاج و...

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

10 روز قبل: محمد طاهری 1,500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

18 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

22 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

25 روز قبل: ناشناس 2,150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

34 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

34 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

35 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

35 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

35 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت مرحومه عفت سبقت الهی 1,091,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

35 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

35 روز قبل: مسعود س 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

35 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

36 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی آقا امام زمان و سلامتی اعضای خانواده 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

36 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

37 روز قبل: حاج احمد سجاد به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

37 روز قبل: فردوس غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

37 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

37 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

37 روز قبل: علی جاویدفر 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

38 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

39 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

39 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

43 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

43 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 5,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

45 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

45 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 4,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

46 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

46 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

46 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

46 روز قبل: ناشناس 27,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

48 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

50 روز قبل: ناشناس به نیابت کمک به بیماران کرونایی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

51 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

51 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

53 روز قبل: طوبی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

53 روز قبل: سعید بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

54 روز قبل: عذرا بیگی 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

54 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مادرم 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

56 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

56 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

56 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

56 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

56 روز قبل: ناشناس 70,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

56 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

57 روز قبل: محمد 35,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

57 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

57 روز قبل: مهشید دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

58 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

58 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

58 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

58 روز قبل: آرتمیس مانیان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

58 روز قبل: امیر بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

58 روز قبل: مسلم و ابراهیم دهکردی (سپاهان ورق) به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

58 روز قبل: عاطفه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

58 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

58 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاج احمد بنده گی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

58 روز قبل: سعید سبقت الهی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

58 روز قبل: مریم مقصودی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

58 روز قبل: سید امیر علی نایب پور به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

58 روز قبل: آلاله دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

58 روز قبل: امیررضا مرادی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

58 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

58 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: محمود دهكردي به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: اشرف راست قلم به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: نويد و مهسا به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: علی سبقت الهی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: مهین بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: مریم دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: مجتبی بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: سمیه حاتمی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: صفورا حاتمی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: زهرا غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: سید امیر میرحسینی و سمیرا مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: کورش نیک آیین و مائده کاجی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: کیوان دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 250,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: نویدعسکری و ماندانا کاجی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: طلعت دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

59 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 70,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 4,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: احسان پنجه پور به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: علیرضا دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: مرجان دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: نسیم عامری به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: عذرا غلامعلی بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: زهره مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: سپيده حاتمى به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: نصیر اسماعیلیان به نیابت حاج حسن روح الامین 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: نصیر اسماعیلیان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: محمد غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

61 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه پورموسی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

62 روز قبل: محمد 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

62 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

62 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

62 روز قبل: ادیب نژاد به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

62 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

62 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

62 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

63 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

63 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

63 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

63 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

63 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

63 روز قبل: نیره هزاردستان به نیابت حاج حسن هزاردستان 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

63 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

63 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

63 روز قبل: مرجان بیگی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

63 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

64 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

64 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

64 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

64 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

64 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: ساکنین مجتمع ماهنوش به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: حاج اسدالله جهانگیری به نیابت حاج احمد ارشدی پور 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: اکبر ابراهیمیان به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: ناشناس به نیابت دفع بلا 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: خانواده دکتر حری به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: سعید حری به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: ابراهیم و مسلم دهکردی (سپاهان ورق) به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: سپیده حاتمی به نیابت سلامتی تمام فرزندان سرزمینم 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: کوشا 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: طاهره به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

65 روز قبل: احمد پیرآور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: ناشناس 1,300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: نسیبه شرافت به نیابت حاج حسین شرافت 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: مهرداد شماعی زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: نگار اسماعیلیان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: زهره مهاجر 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: الهام سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومین احسان وزینب ناکام 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: ذبیح ا... عشقی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: عذرا بیگی به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,470,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: امیر ارسلان غلامعلی دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: نیلوفر دانشکیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: عزت کرباسی پور فرد به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: فرزانه دانش کیا به نیابت سلامتی خانواده 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: انيتا دهكردي 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: ناشناس به نیابت یا قمره العشیر یا ابالفضل (ع) 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: شايان دهكردي 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: مريم زريباف 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: مهندس علی اکبر وداعی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: متین لندران به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: مینو به نیابت محمد و طاهره عزیزم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: آقای حیدری 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: ناشناس به نیابت ایمان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: مسعود منانی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

66 روز قبل: مهندس رجبی و سرکارخانم زمانی به نیابت کپسول اکسیژن ویژه نیازمندان 5,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

67 روز قبل: مهندس رجبی و سرکارخانم زمانی 1,200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

67 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

67 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

67 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج علی دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

67 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

67 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

67 روز قبل: هموطن 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

67 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

67 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

67 روز قبل: محمد 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

67 روز قبل: محمود دهكردي 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

67 روز قبل: ناشناس به نیابت آترينا ارسطويي 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

68 روز قبل: ناشناس 135,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

68 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

68 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

68 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت شفای مریض 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

68 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

68 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

68 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

68 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

68 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

68 روز قبل: علی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

68 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

68 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

69 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 10,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

69 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

69 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

69 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

69 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

69 روز قبل: محمد 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

69 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

69 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

69 روز قبل: محمد رضا یکتا به نیابت سلامتی همه مردمان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

69 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

70 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه پورموسی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

71 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

75 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

77 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

79 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

79 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

88 روز قبل: حمیدرضا موسایی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

88 روز قبل: گالری مارکیز حاج اکبر زندی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

88 روز قبل: عزیزاله بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

89 روز قبل: گالرى نقره هنر(مُقضى) به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

89 روز قبل: سارا و سیاوش آراسته 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

90 روز قبل: مریم آقاجانی به نیابت خانم ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

90 روز قبل: علیرضا پیشه به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

92 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

92 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

99 روز قبل: ناشناس 450,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

100 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

113 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 175,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

114 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

148 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

156 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

156 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

158 روز قبل: علی سبقت الهی (ابزار شرق) به نیابت حاج احمد سبقت الهی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

164 روز قبل: ناشناس 700,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

165 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت حاج آقا جواد همامی 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

175 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

199 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

201 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

203 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

204 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

210 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

220 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

231 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

231 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

232 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

234 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

244 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

246 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 180,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

260 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

267 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

270 روز قبل: ناشناس به نیابت نصرت مستأجران 2,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

270 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

279 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

283 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم نرجس خاتون علیهاالسلام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

283 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 185,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

283 روز قبل: فرزانه دانش کیا 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

283 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

285 روز قبل: ناشناس به نیابت ام البنین 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

289 روز قبل: مریم سبقت الهی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

293 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

300 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

300 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

301 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

302 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

303 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

310 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

319 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

324 روز قبل: آرتین دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

326 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

326 روز قبل: ناشناس 5,965,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

326 روز قبل: شرکت پردیس سازان به نیابت مرحومه حاجیه خانم رحیمی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

326 روز قبل: زهره نباتی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

328 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

331 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

333 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاً براى حاج آقا رضا طيب نيا 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

334 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

336 روز قبل: سرکارخانم صدیقه صفائی به نیابت حاجیه خانم نگارحسین 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

336 روز قبل: زهره نباتی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

338 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی بیماران 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

339 روز قبل: خانم کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

340 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

342 روز قبل: جلال امامی 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

343 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

349 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

349 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

353 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

354 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

362 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

362 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

368 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

369 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

373 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم جورابچیان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

375 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

375 روز قبل: ناشناس 1,400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

377 روز قبل: جناب آقای مهندس ربانی به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

378 روز قبل: م ش 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

380 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

380 روز قبل: ناشناس به نیابت آرزوی سلامتی همه دنیا 5,000 تومان (پویش نذر زندگی)

380 روز قبل: خانم جابری به نیابت سلامتی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

381 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

381 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (پویش نذر زندگی)

381 روز قبل: مهندس علی اخوان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

382 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

382 روز قبل: آقای توسلی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

382 روز قبل: میناشیروانی به نیابت میناشیروانی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

383 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

383 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

383 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 850,000 تومان (پویش نذر زندگی)

383 روز قبل: پردیس صنعت به نیابت دکتر علیرضا برادران 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی)

385 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلا 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

386 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

386 روز قبل: حسین کمالیون به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

386 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

386 روز قبل: ناشناس به نیابت درمان 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

386 روز قبل: سبقت الهی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

387 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

387 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی وتندرستی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

389 روز قبل: عباس خلیل پرور به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: آقای علی جاویدفر به نیابت سلامتی خانواده 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: طلعت دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

389 روز قبل: آقای کرمانی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 80,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: حسن دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: حسین دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: عصمت یراقی فرد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: محمدرضا آذری به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: رضا یوسف زاده به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: اشرف راست قلم به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: محمود به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: اميد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: زهره هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: م ش 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: حسام غلامعلی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: عباس اسماعیلیان و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: داوود دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: منصور دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: مرضیه هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: کیوان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: زری مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: نوید عسگری به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: حاجیه خانم فردوس دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت عافيت و گشايش انشاالله 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: مجید چنگیز به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: ابراهیم دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: سادات منانی به نیابت مرحوم رحیم توکلی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: احمد دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: تابشیان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: عباس دهکردی و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: حاج محمد دهکردی و بانو به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

390 روز قبل: مرجان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

391 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

391 روز قبل: ناشناس به نیابت عشق و سلامتی 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

391 روز قبل: دکتر سعید منانی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

392 روز قبل: آقای مهرداد شاهپسندی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

393 روز قبل: ناشناس به نیابت گره گشایی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

393 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندانم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

393 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

393 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

393 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی)

394 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر زندگی)

394 روز قبل: زهرا دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

394 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

394 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

394 روز قبل: مریم زریباف 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

394 روز قبل: محمد رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

394 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

394 روز قبل: مهنوش ریاحی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

394 روز قبل: سپهر دهکردی 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

394 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

394 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

395 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

395 روز قبل: مینو به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

395 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان .شفا پدرم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

395 روز قبل: ناشناس 14,100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

395 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

395 روز قبل: ناشناس به نیابت یا علی 110,000 تومان (پویش نذر زندگی)

395 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

395 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت رند شدن مبلغ 4,250 تومان (پویش نذر زندگی)

395 روز قبل: محمد حشمت 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

395 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

395 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

395 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

395 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

395 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده يادان حاج عبدالله بانكي، حاج مرتضي خراساني زاده و خانم ميرياقري 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

395 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت و درمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

395 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت و درمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

396 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی)

396 روز قبل: مجتمع مسکونی اطلس به نیابت پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

396 روز قبل: آصفه یراقی به نیابت درمان بیماران 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

396 روز قبل: ناشناس به نیابت عاقبت بخیری 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی)

396 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

396 روز قبل: الهه سخاوت فر 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

396 روز قبل: ناشناس به نیابت مهربانی 25,000 تومان (پویش نذر زندگی)

396 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

396 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم ملیحه جورابچیان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

396 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

396 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

396 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

396 روز قبل: آقای حسین میثمی به نیابت عشق و آرامش 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

396 روز قبل: آقای محمد ناهیدیان به نیابت سلامتی بیماران 3,844,750 تومان (پویش نذر زندگی)

396 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

397 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی جامعه 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

397 روز قبل: ناشناس به نیابت بهبودی بیماران 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

397 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

397 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (پویش نذر زندگی)

397 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

397 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

397 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

397 روز قبل: ابراهیم شماعی زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

397 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

397 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

397 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

397 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

397 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (پویش نذر زندگی)

413 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

418 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

418 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

419 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

419 روز قبل: محمد تیربند به نیابت دکتر اکبر سرشوق 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

423 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

427 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

432 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

433 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

433 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

445 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

468 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

486 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

502 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

586 روز قبل: ناشناس 191,100 تومان (نذر سلامت و درمان)

589 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

603 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

688 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

688 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر سلامت و درمان

30 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 690,000 تومان
30 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
34 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 12,000,000 تومان
34 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
34 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,200,000 تومان
41 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 2,000,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه کسا بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 500,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,100,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
49 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
49 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 6,000,000 تومان
54 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
54 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 20,000,000 تومان
54 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 500,000 تومان
54 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 2,000,000 تومان
54 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 6,200,000 تومان
57 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 10,000 تومان
58 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 5,000,000 تومان
60 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,000,000 تومان
61 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 800,000 تومان
61 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
61 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه کسا بابت پویش نذر زندگی 2 9,000,000 تومان
61 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 5,000,000 تومان
61 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
61 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 8,000,000 تومان
95 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 100,000 تومان
95 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
95 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 250,000 تومان
104 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 300,000 تومان
116 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
118 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
125 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
125 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 160,000 تومان
167 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
195 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 200,000 تومان
243 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 400,000 تومان
251 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
251 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
258 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
258 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 1,220,000 تومان
265 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
272 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
272 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
290 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 800,000 تومان
299 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 200,000 تومان
317 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
320 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
320 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
352 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 3,000,000 تومان
354 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
360 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 700,000 تومان
370 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت نذر سلامت و درمان 800,000 تومان
375 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 500,000 تومان
382 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2,769,400 تومان
389 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 5,162,428 تومان
389 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 5,400,000 تومان
390 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 400,000 تومان
390 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 3,500,000 تومان
391 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 3,000,000 تومان
392 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 3,374,025 تومان
392 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 1,900,000 تومان
394 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2,000,000 تومان
394 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 1,200,000 تومان
395 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 1,500,000 تومان
395 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت پویش نذر زندگی 1,000,000 تومان
395 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 5,812,761 تومان
426 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
499 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
591 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 242,250 تومان

گزارش اتمام