نذر سلامت و درمان

ویژه سلامت و کمک درمان انواع بیماری ها

جمع کل مشارکت: 3,490,100 تومان (23 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 1,742,250 تومان

نذر سلامتی و درمان

بیش از 1700 نوع بیماری شناخته شده در جهان وجود دارد که هر یک متناسب با خود معضلات مختلفی را با خود به همراه دارد از دردهایش گرفته تا هزینه هایش و مسائل حاشیه ای مرتبط با آن سلامتی از نعمت های بسیار گرانی است که معمولا اکثریت از آن غافل هستند و زمانی ارزش آن را درخواهند یافت" که بیمار شوند این جدایی از بیماری های خاص است که توصیفش نیز برای انسان دردآور است"
ما تمام سعی و تلاش خود را کرده ایم تا نذرها و کمک های مردمی در رابطه با سلامت و درمان را با همکاری برترین و فعال ترین خیریه ها و سازمان های مردم نهاد در بهترین مقصد ارائه نماییم تا به سهم خود در رفع مسائل درمانی موثر باشیم.
بعضی از موضوعات مرتبط با سلامت و درمان که نذرها و کمک های مردمی به آن اختصاص می یابند عبارت است از:
سرطان، بیماری های خاص، بیماران کلوی، دیابت، شکاف کام، معلولیت های نخاعی و جسمی، MS ، بیماران صعب العلاج و...

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 500,000 تومان

3 روز قبل: الهه سخاوت فر 20,000 تومان

20 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان

25 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان

25 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان

26 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان

26 روز قبل: محمد تیربند به نیابت دکتر اکبر سرشوق 100,000 تومان

28 روز قبل: شهسوارزاده به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان

30 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

34 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان

39 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان

39 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان

39 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان

52 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

53 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلا 500,000 تومان

75 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان

93 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

109 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

193 روز قبل: ناشناس 191,100 تومان

196 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

210 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان

295 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان

295 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 150,000 تومان

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر سلامت و درمان

33 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
105 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
198 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 242,250 تومان

گزارش اتمام