نذر سلامت و درمان

ویژه سلامت و کمک درمان انواع بیماری ها

جمع کل مشارکت: 212,754,586 تومان (290 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 201,286,250 تومان

نذر سلامتی و درمان

بیش از 1700 نوع بیماری شناخته شده در جهان وجود دارد که هر یک متناسب با خود معضلات مختلفی را با خود به همراه دارد از دردهایش گرفته تا هزینه هایش و مسائل حاشیه ای مرتبط با آن سلامتی از نعمت های بسیار گرانی است که معمولا اکثریت از آن غافل هستند و زمانی ارزش آن را درخواهند یافت" که بیمار شوند این جدایی از بیماری های خاص است که توصیفش نیز برای انسان دردآور است"
ما تمام سعی و تلاش خود را کرده ایم تا نذرها و کمک های مردمی در رابطه با سلامت و درمان را با همکاری برترین و فعال ترین خیریه ها و سازمان های مردم نهاد در بهترین مقصد ارائه نماییم تا به سهم خود در رفع مسائل درمانی موثر باشیم.
بعضی از موضوعات مرتبط با سلامت و درمان که نذرها و کمک های مردمی به آن اختصاص می یابند عبارت است از:
سرطان، بیماری های خاص، بیماران کلوی، دیابت، شکاف کام، معلولیت های نخاعی و جسمی، MS ، بیماران صعب العلاج و...

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

21 ساعت قبل: ارزو 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

3 روز قبل: جناب آقای شیروانی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

3 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

5 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

10 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

11 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

12 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

12 روز قبل: ارزو رضا الهام 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

17 روز قبل: ناشناس به نیابت سرکار خانم پیرنیا 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

18 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

18 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

19 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

22 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

24 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

27 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر سلامت و درمان)

29 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

29 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

38 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت همه بیماران إن شاءالله 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

45 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

45 روز قبل: مادرم 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

46 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

47 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

53 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

57 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی آرتمیس و آرتین 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

61 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت خلق الله و خوب شدن همه بیماران 1,743 تومان (نذر سلامت و درمان)

69 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

77 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

81 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

83 روز قبل: الاله دهکردی 650,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

87 روز قبل: شهرام 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

91 روز قبل: شهرام 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

96 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

98 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 170,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

100 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

101 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

102 روز قبل: رضا 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

105 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

106 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

110 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج درویش اصغر ذبیحی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

113 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

114 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 25,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

119 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

128 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

134 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

137 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

137 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

139 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

140 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

142 روز قبل: بانو دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

142 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

145 روز قبل: محمد ادیب نژاد به نیابت حاجیه خانم ایران یوسفیان 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

150 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

152 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

153 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

154 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

154 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

156 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد مادر و پدر عزیزم 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

158 روز قبل: سید علی میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

160 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

163 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

168 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

170 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

171 روز قبل: ناشناس به نیابت بهرامی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

172 روز قبل: ناشناس 1,200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

175 روز قبل: اکرم به نیابت پدرو مادرم 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

176 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی بیماران 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

180 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر به نیابت سیاوش مقدم 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

191 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

194 روز قبل: اکرم السادات موسوی به نیابت سید سعید مصطفوی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

198 روز قبل: ناشناس به نیابت سید حسین میرطالبی پور 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

202 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی بچه هایم 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

202 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

208 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

211 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

213 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

215 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

215 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

219 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

223 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

226 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

233 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

236 روز قبل: ناشناس 44,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

240 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

247 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

261 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد اسماعیل پورحسن / زنده یاد داوود ماهوش محمدی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

262 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

267 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

268 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

275 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

277 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

280 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

280 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

284 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

284 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

289 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

293 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

304 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

305 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

307 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

309 روز قبل: یوسف عامری 4,920,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

309 روز قبل: یوسف عامری 10,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

311 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

312 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

312 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

313 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

313 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

317 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

328 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

330 روز قبل: خواهران و برادر به نیابت سیمین تاج خیامیم 1,500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

331 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

339 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت دکتر کوروش منوچهری 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

340 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

342 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

344 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

346 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

349 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

353 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت حاج عبدالعلی معصومی دهقی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

353 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت حاجیه خانم اقدس معصومی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

354 روز قبل: ناشناس به نیابت سید پارسا 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

356 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 135,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

357 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

358 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

359 روز قبل: زهرا سجاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

359 روز قبل: آقای امیر 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

359 روز قبل: بتول بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

365 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

367 روز قبل: ناشناس به نیابت سید پارسا 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

370 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

375 روز قبل: یوسف دهکردی و بانو به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

377 روز قبل: اصغر شریف و صدیقه هزاردستان به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

377 روز قبل: فرامرز لندران و بانو به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

377 روز قبل: محمد غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

377 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

383 روز قبل: ناشناس به نیابت سید پارسا محمدیان اصفهانی 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

386 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

393 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

396 روز قبل: ناشناس به نیابت کودکان مبتلا به سرطان 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

409 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

410 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

428 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 125,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

431 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

456 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

461 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

476 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

478 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

482 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

497 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم جورابچیان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

504 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

504 روز قبل: ناشناس به نیابت ام البنین 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

506 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

513 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

516 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

518 روز قبل: موسسه نیکوکاری باران لبخند به نیابت استاد صفر علی جمالی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

518 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

522 روز قبل: جناب آقای مهدی قنادی اُف به نیابت حاج کاظم مهدی اُف 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

525 روز قبل: نصر الله حاجی زاده فلاح به نیابت بیمارستان امام حسین (ع) 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

527 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

533 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

541 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 90,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

542 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

543 روز قبل: عصمت یراقی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

544 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

547 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

547 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

548 روز قبل: فهیمه سمیع عادل 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

552 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

553 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

555 روز قبل: عزیزاله بیگی به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم چنگیز 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

575 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

577 روز قبل: حمید به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

598 روز قبل: محمد طاهری 1,500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

606 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

610 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

613 روز قبل: ناشناس 2,150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

623 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

623 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

623 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

623 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

623 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت مرحومه عفت سبقت الهی 1,091,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

623 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

623 روز قبل: مسعود س 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

623 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

625 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی آقا امام زمان و سلامتی اعضای خانواده 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

625 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

625 روز قبل: حاج احمد سجاد به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

625 روز قبل: فردوس غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

625 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

625 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

626 روز قبل: علی جاویدفر 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

627 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

628 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

628 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

631 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

631 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 5,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

633 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

633 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 4,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

634 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

634 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

634 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

634 روز قبل: ناشناس 27,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

636 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

638 روز قبل: ناشناس به نیابت کمک به بیماران کرونایی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

639 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

639 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

641 روز قبل: طوبی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

641 روز قبل: سعید بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

642 روز قبل: عذرا بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

643 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مادرم 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

644 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

644 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

644 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

644 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

644 روز قبل: ناشناس 70,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

645 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

645 روز قبل: محمد 35,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

645 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

646 روز قبل: مهشید دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

646 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

646 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

646 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

646 روز قبل: آرتمیس مانیان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

646 روز قبل: امیر بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

646 روز قبل: مسلم و ابراهیم دهکردی (سپاهان ورق) به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

646 روز قبل: عاطفه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

646 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

646 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاج احمد بنده گی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

646 روز قبل: سعید سبقت الهی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

646 روز قبل: مریم مقصودی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

646 روز قبل: سید امیر علی نایب پور به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

647 روز قبل: آلاله دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

647 روز قبل: امیررضا مرادی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

647 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

647 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

647 روز قبل: محمود دهكردي به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

647 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

647 روز قبل: اشرف راست قلم به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

647 روز قبل: نويد و مهسا به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

647 روز قبل: علی سبقت الهی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

647 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

647 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

647 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

647 روز قبل: مهین بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

647 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

647 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

647 روز قبل: مریم دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

647 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: مجتبی بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: سمیه حاتمی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: صفورا حاتمی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: زهرا غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: سید امیر میرحسینی و سمیرا مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: کورش نیک آیین و مائده کاجی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: کیوان دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 250,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: نویدعسکری و ماندانا کاجی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: طلعت دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 70,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 4,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: احسان پنجه پور به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: علیرضا دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: مرجان دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: نسیم عامری به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: عذرا غلامعلی بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: زهره مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: سپيده حاتمى به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: نصیر اسماعیلیان به نیابت حاج حسن روح الامین 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: نصیر اسماعیلیان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: محمد غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

648 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

649 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه پورموسی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

650 روز قبل: محمد 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

650 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

650 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

650 روز قبل: ادیب نژاد به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

651 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

651 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

651 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

651 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

651 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

651 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

651 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

651 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

651 روز قبل: نیره هزاردستان به نیابت حاج حسن هزاردستان 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

651 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

651 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

651 روز قبل: مرجان بیگی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

651 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

652 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

652 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

652 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

652 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

652 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

653 روز قبل: ساکنین مجتمع ماهنوش به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

653 روز قبل: حاج اسدالله جهانگیری به نیابت حاج احمد ارشدی پور 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

653 روز قبل: اکبر ابراهیمیان به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

653 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

653 روز قبل: ناشناس به نیابت دفع بلا 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

653 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

653 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

653 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

653 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: خانواده دکتر حری به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: سعید حری به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: ابراهیم و مسلم دهکردی (سپاهان ورق) به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: سپیده حاتمی به نیابت سلامتی تمام فرزندان سرزمینم 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: کوشا 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: طاهره به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: احمد پیرآور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: ناشناس 1,300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: نسیبه شرافت به نیابت حاج حسین شرافت 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: مهرداد شماعی زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: نگار اسماعیلیان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: زهره مهاجر 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: الهام سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومین احسان وزینب ناکام 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: ذبیح ا... عشقی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: عذرا بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,470,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

654 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: امیر ارسلان غلامعلی دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: نیلوفر دانشکیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: عزت کرباسی پور فرد به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: فرزانه دانش کیا به نیابت سلامتی خانواده 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: انيتا دهكردي 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: ناشناس به نیابت یا قمره العشیر یا ابالفضل (ع) 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: شايان دهكردي 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: مريم زريباف 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: مهندس علی اکبر وداعی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: متین لندران به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: مینو به نیابت محمد و طاهره عزیزم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: آقای حیدری 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: ناشناس به نیابت ایمان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: مسعود منانی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: مهندس رجبی و سرکارخانم زمانی به نیابت کپسول اکسیژن ویژه نیازمندان 5,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

655 روز قبل: مهندس رجبی و سرکارخانم زمانی 1,200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج علی دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: هموطن 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

655 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

656 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

656 روز قبل: محمد 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

656 روز قبل: محمود دهكردي 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

656 روز قبل: ناشناس به نیابت آترينا ارسطويي 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

656 روز قبل: ناشناس 135,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

656 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

656 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

656 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت شفای مریض 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

656 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

656 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

656 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

657 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

657 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

657 روز قبل: علی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

657 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

657 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

657 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 10,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

657 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

657 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

657 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

657 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

657 روز قبل: محمد 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

657 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

657 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

657 روز قبل: محمد رضا یکتا به نیابت سلامتی همه مردمان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

657 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

659 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه پورموسی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

659 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

663 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

665 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

667 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

668 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

676 روز قبل: حمیدرضا موسایی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

676 روز قبل: گالری مارکیز حاج اکبر زندی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

676 روز قبل: عزیزاله بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

677 روز قبل: گالرى نقره هنر(مُقضى) به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

677 روز قبل: سارا و سیاوش آراسته 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

678 روز قبل: مریم آقاجانی به نیابت خانم ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

678 روز قبل: علیرضا پیشه به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

680 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

680 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

687 روز قبل: ناشناس 450,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

689 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

701 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 175,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

702 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

709 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

736 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

744 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

744 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

746 روز قبل: علی سبقت الهی (ابزار شرق) به نیابت حاج احمد سبقت الهی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

752 روز قبل: ناشناس 700,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

753 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت حاج آقا جواد همامی 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

764 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

787 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

789 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

791 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

793 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

798 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

808 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

819 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

820 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

820 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

822 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

832 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

834 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 180,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

848 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

855 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

859 روز قبل: ناشناس به نیابت نصرت مستأجران 2,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

859 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

867 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

871 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم نرجس خاتون علیهاالسلام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

871 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 185,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

872 روز قبل: فرزانه دانش کیا 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

872 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

874 روز قبل: ناشناس به نیابت ام البنین 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

878 روز قبل: مریم سبقت الهی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

881 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

888 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

888 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

890 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

890 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

891 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

898 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

907 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

912 روز قبل: آرتین دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

914 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

914 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,965,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

914 روز قبل: شرکت پردیس سازان به نیابت مرحومه حاجیه خانم رحیمی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

915 روز قبل: زهره نباتی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

916 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

919 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

921 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاً براى حاج آقا رضا طيب نيا 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

922 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

924 روز قبل: سرکارخانم صدیقه صفائی به نیابت حاجیه خانم نگارحسین 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

925 روز قبل: زهره نباتی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

927 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی بیماران 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

927 روز قبل: خانم کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

928 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

930 روز قبل: جلال امامی 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

931 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

938 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

938 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

941 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

943 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

950 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

950 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

956 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

957 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

961 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم جورابچیان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

963 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

964 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 1,400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

966 روز قبل: جناب آقای مهندس ربانی به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

966 روز قبل: م ش 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

968 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

969 روز قبل: ناشناس به نیابت آرزوی سلامتی همه دنیا 5,000 تومان (پویش نذر زندگی)

969 روز قبل: خانم جابری به نیابت سلامتی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

969 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

970 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (پویش نذر زندگی)

970 روز قبل: مهندس علی اخوان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

970 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

970 روز قبل: آقای توسلی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

970 روز قبل: میناشیروانی به نیابت میناشیروانی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

971 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

971 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

971 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 850,000 تومان (پویش نذر زندگی)

972 روز قبل: پردیس صنعت به نیابت دکتر علیرضا برادران 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی)

973 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلا 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

974 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

974 روز قبل: حسین کمالیون به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

974 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

974 روز قبل: ناشناس به نیابت درمان 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

975 روز قبل: سبقت الهی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

976 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

976 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی وتندرستی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

977 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

977 روز قبل: عباس خلیل پرور به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

977 روز قبل: آقای علی جاویدفر به نیابت سلامتی خانواده 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

977 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

977 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

977 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: طلعت دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: آقای کرمانی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 80,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: حسن دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: حسین دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: عصمت یراقی فرد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: محمدرضا آذری به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: رضا یوسف زاده به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: اشرف راست قلم به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: محمود به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: اميد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: زهره هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: م ش 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

978 روز قبل: حسام غلامعلی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: عباس اسماعیلیان و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: داوود دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: منصور دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: مرضیه هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: کیوان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: زری مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: نوید عسگری به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: حاجیه خانم فردوس دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت عافيت و گشايش انشاالله 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: مجید چنگیز به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: ابراهیم دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: سادات منانی به نیابت مرحوم رحیم توکلی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: احمد دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: تابشیان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: عباس دهکردی و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: حاج محمد دهکردی و بانو به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: مرجان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

979 روز قبل: ناشناس به نیابت عشق و سلامتی 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

980 روز قبل: دکتر سعید منانی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

980 روز قبل: آقای مهرداد شاهپسندی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

981 روز قبل: ناشناس به نیابت گره گشایی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

981 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندانم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

981 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

982 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

982 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی)

982 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر زندگی)

982 روز قبل: زهرا دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

982 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

982 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

982 روز قبل: مریم زریباف 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

982 روز قبل: محمد رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

982 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

982 روز قبل: مهنوش ریاحی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

983 روز قبل: سپهر دهکردی 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

983 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

983 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

983 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

983 روز قبل: مینو به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

983 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان .شفا پدرم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

983 روز قبل: ناشناس 14,100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

983 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

983 روز قبل: ناشناس به نیابت یا علی 110,000 تومان (پویش نذر زندگی)

983 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

983 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت رند شدن مبلغ 4,250 تومان (پویش نذر زندگی)

983 روز قبل: محمد حشمت 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

984 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

984 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

984 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

984 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

984 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده يادان حاج عبدالله بانكي، حاج مرتضي خراساني زاده و خانم ميرياقري 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

984 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت و درمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

984 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت و درمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

984 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی)

984 روز قبل: مجتمع مسکونی اطلس به نیابت پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

984 روز قبل: آصفه یراقی به نیابت درمان بیماران 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

984 روز قبل: ناشناس به نیابت عاقبت بخیری 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی)

984 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

984 روز قبل: الهه سخاوت فر 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

984 روز قبل: ناشناس به نیابت مهربانی 25,000 تومان (پویش نذر زندگی)

984 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

984 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم ملیحه جورابچیان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: آقای حسین میثمی به نیابت عشق و آرامش 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: آقای محمد ناهیدیان به نیابت سلامتی بیماران 3,844,750 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی جامعه 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: ناشناس به نیابت بهبودی بیماران 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: ابراهیم شماعی زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

985 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1002 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1006 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1006 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1007 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1008 روز قبل: محمد تیربند به نیابت دکتر اکبر سرشوق 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1011 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1016 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1021 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1021 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1021 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1033 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1057 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1074 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1091 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1175 روز قبل: ناشناس 191,100 تومان (نذر سلامت و درمان)

1177 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1191 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1276 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1277 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر سلامت و درمان

84 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 3,000,000 تومان
111 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,870,000 تومان
111 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 3,700,000 تومان
215 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
219 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
224 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,644,000 تومان
276 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,600,000 تومان
299 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 550,000 تومان
306 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
327 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
374 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
387 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
472 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,750,000 تومان
486 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر سلامت و درمان 250,000 تومان
497 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 400,000 تومان
497 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
497 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 200,000 تومان
532 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 250,000 تومان
545 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 400,000 تومان
550 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
579 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه آبشار عاطفه ها بابت نذر سلامت و درمان 3,800,000 تومان
619 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 690,000 تومان
619 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
622 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 12,000,000 تومان
622 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
622 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,200,000 تومان
629 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
635 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 2,000,000 تومان
635 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
635 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه کسا بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
635 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 500,000 تومان
635 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,100,000 تومان
635 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
635 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
637 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
637 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 6,000,000 تومان
642 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
642 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 20,000,000 تومان
642 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 500,000 تومان
642 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 2,000,000 تومان
642 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 6,200,000 تومان
646 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 10,000 تومان
646 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 5,000,000 تومان
648 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,000,000 تومان
649 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 800,000 تومان
649 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
649 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه کسا بابت پویش نذر زندگی 2 9,000,000 تومان
649 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 5,000,000 تومان
649 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
649 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 8,000,000 تومان
684 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 100,000 تومان
684 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
684 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 250,000 تومان
693 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 300,000 تومان
704 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
706 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
713 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
713 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 160,000 تومان
756 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
783 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 200,000 تومان
832 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 400,000 تومان
840 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
840 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
847 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
847 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 1,220,000 تومان
854 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
861 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
861 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
879 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 800,000 تومان
887 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 200,000 تومان
906 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
909 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
909 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
941 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 3,000,000 تومان
942 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
949 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 700,000 تومان
959 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت نذر سلامت و درمان 800,000 تومان
964 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 500,000 تومان
970 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2,769,400 تومان
977 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 5,162,428 تومان
978 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 5,400,000 تومان
978 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 400,000 تومان
978 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 3,500,000 تومان
979 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 3,000,000 تومان
980 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 3,374,025 تومان
980 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 1,381,386 تومان
982 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2,000,000 تومان
982 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 1,200,000 تومان
983 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 1,500,000 تومان
983 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت پویش نذر زندگی 1,000,000 تومان
983 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 5,812,761 تومان
1014 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1087 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1180 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 242,250 تومان

گزارش اتمام