نذر سلامت و درمان

ویژه سلامت و کمک درمان انواع بیماری ها

جمع کل مشارکت: 281,859,696 تومان (425 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 220,246,250 تومان

نذر سلامتی و درمان

بیش از 1700 نوع بیماری شناخته شده در جهان وجود دارد که هر یک متناسب با خود معضلات مختلفی را با خود به همراه دارد از دردهایش گرفته تا هزینه هایش و مسائل حاشیه ای مرتبط با آن سلامتی از نعمت های بسیار گرانی است که معمولا اکثریت از آن غافل هستند و زمانی ارزش آن را درخواهند یافت" که بیمار شوند این جدایی از بیماری های خاص است که توصیفش نیز برای انسان دردآور است"
ما تمام سعی و تلاش خود را کرده ایم تا نذرها و کمک های مردمی در رابطه با سلامت و درمان را با همکاری برترین و فعال ترین خیریه ها و سازمان های مردم نهاد در بهترین مقصد ارائه نماییم تا به سهم خود در رفع مسائل درمانی موثر باشیم.
بعضی از موضوعات مرتبط با سلامت و درمان که نذرها و کمک های مردمی به آن اختصاص می یابند عبارت است از:
سرطان، بیماری های خاص، بیماران کلوی، دیابت، شکاف کام، معلولیت های نخاعی و جسمی، MS ، بیماران صعب العلاج و...

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: ناشناس 100,010 تومان (نذر سلامت و درمان)

1 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

2 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

3 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

4 روز قبل: موسوی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

6 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

6 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 15,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

7 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

7 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

8 روز قبل: ناشناس به نیابت ازامام سجادعلیه السلام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

8 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

8 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

8 روز قبل: آرزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

9 روز قبل: حقیقه فرازان 90,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

11 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

11 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

12 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

13 روز قبل: ناشناس به نیابت آیدا ، برای سلامتی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

13 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

14 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

16 روز قبل: ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

18 روز قبل: هانیه شاه نظری 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

20 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

21 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

21 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

23 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

23 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

28 روز قبل: شبانی به نیابت هوشنگ شبانی 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

29 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن عسکری (ع) 15,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

30 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

33 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

33 روز قبل: فرزندان به نیابت نعمت ا... آقایی 50,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

34 روز قبل: الهام ارزو رضا مامانم 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

35 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

37 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

38 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

38 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

38 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

39 روز قبل: مهدی غلامعلی دهکردی 2,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

41 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

41 روز قبل: نسرین ارزو رضا الهام 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

42 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

42 روز قبل: حقیقه فرازان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

44 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

45 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

45 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

48 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر سلامت و درمان)

48 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

48 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

53 روز قبل: چهل و هفت 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

55 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

55 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

56 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

57 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

57 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

59 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

61 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

61 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

63 روز قبل: سحر عبدالهی به نیابت سلامتی مانلی 800,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

64 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

67 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

67 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

68 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

70 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

71 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

72 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

72 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

76 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

79 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

79 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

79 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

79 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

79 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

82 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

83 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

83 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

84 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

85 روز قبل: ناشناس به نیابت آرش میراحمدی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

85 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

88 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

90 روز قبل: حقیقه فرازان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

90 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

95 روز قبل: یاسین جلالی به نیابت سلامتی امام زمان و یاسین 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

96 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

99 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

101 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

103 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

106 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

107 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

108 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

110 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

110 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

113 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

113 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان (عج) 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

114 روز قبل: سلامتی آقا امام زمان(عج) به نیابت سلامتی آقا امام زمان (عج) 4,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

114 روز قبل: ناشناس به نیابت بخش علی نثار 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

115 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

120 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

123 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فاطمه بالابندی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

123 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

124 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

132 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

134 روز قبل: مسیح دهکردی به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

134 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

135 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

136 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

136 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

140 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

142 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

142 روز قبل: ناشناس به نیابت مامانم 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

144 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

146 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

149 روز قبل: یوسف دهکردی 2,200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

152 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی اقا صاحب الزمان (عج) 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

153 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 350,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

160 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

161 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

162 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

163 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 170,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

164 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

167 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

169 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

169 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

173 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 3,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

173 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 3,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

174 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

175 روز قبل: ارزو و رضا 25,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

176 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

182 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

187 روز قبل: پریسا نکویی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

187 روز قبل: پریسا نکویی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

188 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

188 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

190 روز قبل: ارزو 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

192 روز قبل: جناب آقای شیروانی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

192 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

194 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

199 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

200 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

201 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

201 روز قبل: ارزو رضا الهام 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

206 روز قبل: ناشناس به نیابت سرکار خانم پیرنیا 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

207 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

207 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

208 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

211 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

213 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

216 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر سلامت و درمان)

218 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

218 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

219 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 190,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

227 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت همه بیماران إن شاءالله 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

234 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

234 روز قبل: مادرم 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

235 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

236 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

242 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

246 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی آرتمیس و آرتین 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

247 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 190,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

250 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت خلق الله و خوب شدن همه بیماران 1,743 تومان (نذر سلامت و درمان)

258 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

266 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

270 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

272 روز قبل: الاله دهکردی 650,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

276 روز قبل: شهرام 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

280 روز قبل: شهرام 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

285 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

287 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 170,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

289 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

290 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

291 روز قبل: رضا 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

294 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

295 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی و جلالی نیا 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

299 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج درویش اصغر ذبیحی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

302 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

303 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 25,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

308 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

317 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

323 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

326 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

326 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

328 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

329 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

331 روز قبل: بانو دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

331 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

334 روز قبل: محمد ادیب نژاد به نیابت حاجیه خانم ایران یوسفیان 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

339 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

341 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

342 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

343 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

343 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

345 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد مادر و پدر عزیزم 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

347 روز قبل: سید علی میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

349 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

352 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

357 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

359 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

360 روز قبل: ناشناس به نیابت بهرامی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

361 روز قبل: ناشناس 1,200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

364 روز قبل: اکرم به نیابت پدرو مادرم 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

365 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی بیماران 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

369 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر به نیابت سیاوش مقدم 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

380 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

383 روز قبل: اکرم السادات موسوی به نیابت سید سعید مصطفوی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

387 روز قبل: ناشناس به نیابت سید حسین میرطالبی پور 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

391 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی بچه هایم 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

391 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

397 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

400 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

402 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

404 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

404 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

408 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

412 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

415 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

422 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

425 روز قبل: ناشناس 44,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

429 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

436 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

450 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد اسماعیل پورحسن / زنده یاد داوود ماهوش محمدی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

451 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

456 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

457 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

464 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

466 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

469 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

469 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

473 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

473 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

478 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

482 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

493 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

494 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

496 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

498 روز قبل: یوسف عامری 4,920,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

498 روز قبل: یوسف عامری 10,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

500 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

501 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

501 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

502 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

502 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

506 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

517 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

519 روز قبل: خواهران و برادر به نیابت سیمین تاج خیامیم 1,500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

520 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

528 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت دکتر کوروش منوچهری 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

529 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

531 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

533 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

535 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

538 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

542 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت حاج عبدالعلی معصومی دهقی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

542 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت حاجیه خانم اقدس معصومی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

543 روز قبل: ناشناس به نیابت سید پارسا 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

545 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 135,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

546 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

547 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

548 روز قبل: زهرا سجاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

548 روز قبل: آقای امیر 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

548 روز قبل: بتول بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

554 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

556 روز قبل: ناشناس به نیابت سید پارسا 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

559 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

564 روز قبل: یوسف دهکردی و بانو به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

566 روز قبل: اصغر شریف و صدیقه هزاردستان به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

566 روز قبل: فرامرز لندران و بانو به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

566 روز قبل: محمد غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

566 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت زنده یاد فخر السادات محمدیان منش 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

572 روز قبل: ناشناس به نیابت سید پارسا محمدیان اصفهانی 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

575 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

582 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

585 روز قبل: ناشناس به نیابت کودکان مبتلا به سرطان 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

598 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

599 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

617 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 125,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

620 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

645 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

650 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

665 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

667 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

671 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

686 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم جورابچیان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

693 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

693 روز قبل: ناشناس به نیابت ام البنین 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

695 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

702 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

705 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

707 روز قبل: موسسه نیکوکاری باران لبخند به نیابت استاد صفر علی جمالی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

707 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

711 روز قبل: جناب آقای مهدی قنادی اُف به نیابت حاج کاظم مهدی اُف 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

714 روز قبل: نصر الله حاجی زاده فلاح به نیابت بیمارستان امام حسین (ع) 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

716 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

722 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

730 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 90,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

731 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

732 روز قبل: عصمت یراقی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

733 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

736 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

736 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

737 روز قبل: فهیمه سمیع عادل 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

741 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

742 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

744 روز قبل: عزیزاله بیگی به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم چنگیز 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

764 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

766 روز قبل: حمید به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

787 روز قبل: محمد طاهری 1,500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

795 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

799 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

802 روز قبل: ناشناس 2,150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

812 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

812 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

812 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

812 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

812 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت مرحومه عفت سبقت الهی 1,091,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

812 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

812 روز قبل: مسعود س 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

812 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

814 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی آقا امام زمان و سلامتی اعضای خانواده 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

814 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

814 روز قبل: حاج احمد سجاد به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

814 روز قبل: فردوس غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

814 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

814 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

815 روز قبل: علی جاویدفر 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

816 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

817 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

817 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

820 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

820 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 5,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

822 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

822 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 4,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

823 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

823 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

823 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

823 روز قبل: ناشناس 27,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

825 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

827 روز قبل: ناشناس به نیابت کمک به بیماران کرونایی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

828 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

828 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

830 روز قبل: طوبی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

830 روز قبل: سعید بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

831 روز قبل: عذرا بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

832 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مادرم 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

833 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

833 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

833 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه طاهره سادات مهدوی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

833 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

833 روز قبل: ناشناس 70,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

834 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

834 روز قبل: محمد 35,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

834 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

835 روز قبل: مهشید دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

835 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

835 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

835 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

835 روز قبل: آرتمیس مانیان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

835 روز قبل: امیر بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

835 روز قبل: مسلم و ابراهیم دهکردی (سپاهان ورق) به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

835 روز قبل: عاطفه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

835 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

835 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاج احمد بنده گی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

835 روز قبل: سعید سبقت الهی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

835 روز قبل: مریم مقصودی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

835 روز قبل: سید امیر علی نایب پور به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

836 روز قبل: آلاله دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

836 روز قبل: امیررضا مرادی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

836 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

836 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

836 روز قبل: محمود دهكردي به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

836 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

836 روز قبل: اشرف راست قلم به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

836 روز قبل: نويد و مهسا به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

836 روز قبل: علی سبقت الهی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

836 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

836 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

836 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

836 روز قبل: مهین بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

836 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

836 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

836 روز قبل: مریم دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

836 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: مجتبی بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: سمیه حاتمی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: صفورا حاتمی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: زهرا غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: سید امیر میرحسینی و سمیرا مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: کورش نیک آیین و مائده کاجی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: کیوان دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 250,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: نویدعسکری و ماندانا کاجی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: طلعت دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 70,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 4,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: احسان پنجه پور به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: علیرضا دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: مرجان دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: نسیم عامری به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: عذرا غلامعلی بیگی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: زهره مهاجر به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: سپيده حاتمى به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: نصیر اسماعیلیان به نیابت حاج حسن روح الامین 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: نصیر اسماعیلیان به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: محمد غلامعلی دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

837 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

838 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه پورموسی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

839 روز قبل: محمد 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

839 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

839 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

839 روز قبل: ادیب نژاد به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

840 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

840 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

840 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

840 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

840 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

840 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

840 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

840 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

840 روز قبل: نیره هزاردستان به نیابت حاج حسن هزاردستان 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

840 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

840 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

840 روز قبل: مرجان بیگی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

840 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

841 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

841 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

841 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

841 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

841 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

842 روز قبل: ساکنین مجتمع ماهنوش به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

842 روز قبل: حاج اسدالله جهانگیری به نیابت حاج احمد ارشدی پور 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

842 روز قبل: اکبر ابراهیمیان به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

842 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

842 روز قبل: ناشناس به نیابت دفع بلا 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

842 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

842 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

842 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

842 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: خانواده دکتر حری به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: سعید حری به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: ابراهیم و مسلم دهکردی (سپاهان ورق) به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: سپیده حاتمی به نیابت سلامتی تمام فرزندان سرزمینم 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: کوشا 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: طاهره به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: احمد پیرآور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: ناشناس 1,300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: نسیبه شرافت به نیابت حاج حسین شرافت 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: مهرداد شماعی زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: نگار اسماعیلیان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: زهره مهاجر 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: الهام سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومین احسان وزینب ناکام 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: ذبیح ا... عشقی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: عذرا بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,470,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

843 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: امیر ارسلان غلامعلی دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: نیلوفر دانشکیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: عزت کرباسی پور فرد به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: فرزانه دانش کیا به نیابت سلامتی خانواده 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: انيتا دهكردي 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: ناشناس به نیابت یا قمره العشیر یا ابالفضل (ع) 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: شايان دهكردي 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: مريم زريباف 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: مهندس علی اکبر وداعی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: متین لندران به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: مینو به نیابت محمد و طاهره عزیزم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: آقای حیدری 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: ناشناس به نیابت ایمان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: مسعود منانی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: مهندس رجبی و سرکارخانم زمانی به نیابت کپسول اکسیژن ویژه نیازمندان 5,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

844 روز قبل: مهندس رجبی و سرکارخانم زمانی 1,200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج علی دهکردی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: هموطن 400,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

844 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

845 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

845 روز قبل: محمد 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

845 روز قبل: محمود دهكردي 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

845 روز قبل: ناشناس به نیابت آترينا ارسطويي 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

845 روز قبل: ناشناس 135,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

845 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

845 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

845 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت شفای مریض 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

845 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

845 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

845 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

846 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

846 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

846 روز قبل: علی 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

846 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

846 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

846 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 10,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

846 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

846 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

846 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

846 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

846 روز قبل: محمد 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

846 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

846 روز قبل: ناشناس به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

846 روز قبل: محمد رضا یکتا به نیابت سلامتی همه مردمان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

846 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

848 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه پورموسی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

848 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

852 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

854 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

856 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

857 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

865 روز قبل: حمیدرضا موسایی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

865 روز قبل: گالری مارکیز حاج اکبر زندی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

865 روز قبل: عزیزاله بیگی به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

866 روز قبل: گالرى نقره هنر(مُقضى) به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

866 روز قبل: سارا و سیاوش آراسته 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

867 روز قبل: مریم آقاجانی به نیابت خانم ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

867 روز قبل: علیرضا پیشه به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

869 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

869 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

876 روز قبل: ناشناس 450,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

878 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

890 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 175,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

891 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

898 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

925 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

933 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

933 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

935 روز قبل: علی سبقت الهی (ابزار شرق) به نیابت حاج احمد سبقت الهی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

941 روز قبل: ناشناس 700,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

942 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت حاج آقا جواد همامی 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

953 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

976 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

978 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

980 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

982 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

987 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

997 روز قبل: ناشناس 11,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1008 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1009 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1009 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1011 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1021 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1023 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 180,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1037 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1044 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1048 روز قبل: ناشناس به نیابت نصرت مستأجران 2,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1048 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1056 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1060 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم نرجس خاتون علیهاالسلام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1060 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 185,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1061 روز قبل: فرزانه دانش کیا 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1061 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1063 روز قبل: ناشناس به نیابت ام البنین 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1067 روز قبل: مریم سبقت الهی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1070 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1077 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1077 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1079 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1079 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1080 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1087 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1096 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1101 روز قبل: آرتین دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1103 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1103 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,965,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1103 روز قبل: شرکت پردیس سازان به نیابت مرحومه حاجیه خانم رحیمی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1104 روز قبل: زهره نباتی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1105 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1108 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1110 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاً براى حاج آقا رضا طيب نيا 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1111 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1113 روز قبل: سرکارخانم صدیقه صفائی به نیابت حاجیه خانم نگارحسین 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1114 روز قبل: زهره نباتی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1116 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی بیماران 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1116 روز قبل: خانم کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1117 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1119 روز قبل: جلال امامی 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1120 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1127 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1127 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1130 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1132 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1139 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1139 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1145 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1146 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1150 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم جورابچیان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1152 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1153 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 1,400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1155 روز قبل: جناب آقای مهندس ربانی به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1155 روز قبل: م ش 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1157 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1158 روز قبل: ناشناس به نیابت آرزوی سلامتی همه دنیا 5,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1158 روز قبل: خانم جابری به نیابت سلامتی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1158 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1159 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1159 روز قبل: مهندس علی اخوان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1159 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1159 روز قبل: آقای توسلی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1159 روز قبل: میناشیروانی به نیابت میناشیروانی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1160 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1160 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1160 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 850,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1161 روز قبل: پردیس صنعت به نیابت دکتر علیرضا برادران 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1162 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلا 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1163 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1163 روز قبل: حسین کمالیون به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1163 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1163 روز قبل: ناشناس به نیابت درمان 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1164 روز قبل: سبقت الهی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1165 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1165 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی وتندرستی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1166 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1166 روز قبل: عباس خلیل پرور به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1166 روز قبل: آقای علی جاویدفر به نیابت سلامتی خانواده 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1166 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1166 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1166 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: طلعت دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: آقای کرمانی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 80,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: حسن دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: حسین دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: عصمت یراقی فرد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: محمدرضا آذری به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: رضا یوسف زاده به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: اشرف راست قلم به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: محمود به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: اميد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: زهره هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: م ش 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1167 روز قبل: حسام غلامعلی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: عباس اسماعیلیان و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: داوود دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: منصور دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: مرضیه هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: کیوان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: زری مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: نوید عسگری به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: حاجیه خانم فردوس دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت عافيت و گشايش انشاالله 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: مجید چنگیز به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: ابراهیم دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: سادات منانی به نیابت مرحوم رحیم توکلی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: احمد دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: تابشیان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: عباس دهکردی و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: حاج محمد دهکردی و بانو به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: مرجان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1168 روز قبل: ناشناس به نیابت عشق و سلامتی 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1169 روز قبل: دکتر سعید منانی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1169 روز قبل: آقای مهرداد شاهپسندی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1170 روز قبل: ناشناس به نیابت گره گشایی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1170 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندانم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1170 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1171 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1171 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1171 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1171 روز قبل: زهرا دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1171 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1171 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1171 روز قبل: مریم زریباف 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1171 روز قبل: محمد رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1171 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1172 روز قبل: مهنوش ریاحی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1172 روز قبل: سپهر دهکردی 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1172 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1172 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1172 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1172 روز قبل: مینو به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1172 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان .شفا پدرم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1172 روز قبل: ناشناس 14,100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1172 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1172 روز قبل: ناشناس به نیابت یا علی 110,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1172 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1172 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت رند شدن مبلغ 4,250 تومان (پویش نذر زندگی)

1172 روز قبل: محمد حشمت 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1173 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1173 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1173 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1173 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1173 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده يادان حاج عبدالله بانكي، حاج مرتضي خراساني زاده و خانم ميرياقري 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1173 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت و درمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1173 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامت و درمان 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1173 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 300,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1173 روز قبل: مجتمع مسکونی اطلس به نیابت پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1173 روز قبل: آصفه یراقی به نیابت درمان بیماران 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1173 روز قبل: ناشناس به نیابت عاقبت بخیری 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1173 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1173 روز قبل: الهه سخاوت فر 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1173 روز قبل: ناشناس به نیابت مهربانی 25,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1173 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1173 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم ملیحه جورابچیان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: آقای حسین میثمی به نیابت عشق و آرامش 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: آقای محمد ناهیدیان به نیابت سلامتی بیماران 3,844,750 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی جامعه 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: ناشناس به نیابت بهبودی بیماران 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: ابراهیم شماعی زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1174 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (پویش نذر زندگی)

1191 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1195 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1195 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1196 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1197 روز قبل: محمد تیربند به نیابت دکتر اکبر سرشوق 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1200 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1205 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1210 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1210 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1210 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1222 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1246 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1263 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1280 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1364 روز قبل: ناشناس 191,100 تومان (نذر سلامت و درمان)

1366 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1380 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1465 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

1466 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر سلامت و درمان

20 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
103 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 700,000 تومان
124 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
133 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
147 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,200,000 تومان
176 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,500,000 تومان
240 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
240 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,560,000 تومان
271 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 3,000,000 تومان
273 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 3,000,000 تومان
300 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,870,000 تومان
300 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 3,700,000 تومان
404 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
408 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
413 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,644,000 تومان
465 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,600,000 تومان
488 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 550,000 تومان
495 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
516 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
563 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
576 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
661 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,750,000 تومان
675 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر سلامت و درمان 250,000 تومان
686 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 200,000 تومان
686 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
686 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 400,000 تومان
721 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 250,000 تومان
734 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 400,000 تومان
739 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
768 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه آبشار عاطفه ها بابت نذر سلامت و درمان 3,800,000 تومان
808 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 690,000 تومان
808 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
811 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 12,000,000 تومان
811 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
811 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,200,000 تومان
818 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
824 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 2,000,000 تومان
824 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
824 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه کسا بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
824 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 500,000 تومان
824 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,100,000 تومان
824 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
824 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
826 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
826 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 6,000,000 تومان
831 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 2,500,000 تومان
831 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 2 20,000,000 تومان
831 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 500,000 تومان
831 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 2,000,000 تومان
831 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 6,200,000 تومان
835 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 10,000 تومان
835 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 5,000,000 تومان
837 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 1,000,000 تومان
838 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 800,000 تومان
838 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 6,000,000 تومان
838 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه کسا بابت پویش نذر زندگی 2 9,000,000 تومان
838 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2 5,000,000 تومان
838 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 2 1,500,000 تومان
838 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2 8,000,000 تومان
873 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 100,000 تومان
873 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
873 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 250,000 تومان
882 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 300,000 تومان
893 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
895 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
902 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
902 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 160,000 تومان
945 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
972 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 200,000 تومان
1021 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 400,000 تومان
1029 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
1029 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
1036 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,500,000 تومان
1036 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 1,220,000 تومان
1043 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1050 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1050 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1068 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 800,000 تومان
1076 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 200,000 تومان
1095 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1098 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1098 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1130 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 3,000,000 تومان
1131 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
1138 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 700,000 تومان
1148 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت نذر سلامت و درمان 800,000 تومان
1153 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 500,000 تومان
1159 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 2,769,400 تومان
1166 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 5,162,428 تومان
1167 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 5,400,000 تومان
1167 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 400,000 تومان
1167 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 3,500,000 تومان
1168 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 3,000,000 تومان
1169 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 3,374,025 تومان
1169 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر زندگی 1,381,386 تومان
1171 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام) بابت پویش نذر زندگی 2,000,000 تومان
1171 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 1,200,000 تومان
1172 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش نذر زندگی 1,500,000 تومان
1172 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت پویش نذر زندگی 1,000,000 تومان
1172 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بابت پویش نذر زندگی 5,812,761 تومان
1203 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1276 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
1369 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 242,250 تومان

گزارش اتمام