موسسه قرض الحسنه اسلامی

کمک های مالی و اعتباری

جمع کل مشارکت: 813,000 تومان (11 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 3,346,500 تومان
صندوق قرض الحسنه اسلامی در سال ۱۳۴۸ به وسیله ۷ نفر از علاقه مندان به عملی شدن دستور حیات بخش اسلام عزیز در خصوص قرض الحسنه- پرداخت وام بدون ربا- تأسیس شد.
هریک از این عده با پرداخت مبلغ هزار تومان، جمعاٌ هفت هزار تومان، سرمایه ی اولیه صندوق را تأمین کردند. بذر پاکی که در آن زمان کاشته شد، امروز به صورت یک نهاد مثبت، ارزشمند درخدمت مردم نیازمند، انجام وظیفه می کند.

٫ صندوق قرض الحسنه، دارای محل مناسب و مجهز به وسائل مورد نیازو به وسیله کارمندان صدیق، خوش برخورد، مهربان و آراسته اداره می شود. کارمندان، فعالیت در صندوق را یک عبارت بزرگ تلقی می نمایند. کارمندان بسیار منظم، پاک دامن و در صورتی مشکل مراجعه کنندگان را حل کنند. تسریع در پرداخت وام، به روز بودن امکانات صندوق، از ویژگی های این صندوق موفق است.

٫ نیازمند واقعی با یک مصاحبه کوتاه و معرفی یکی و یا دو ضامن معتبر شناخته می شوند و در کوتاه ترین زمان وام ایشان پرداخت می شود. تلاش برای افزایش تعداد حساب های پس انداز از سوی افراد نیک اندیش از جمله برنامه های دائمی است که برای کمک به نیازمندان واقعی صورت می گیرد.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر موسسه قرض الحسنه اسلامی)

76 روز قبل: ناشناس به نیابت جمیع اموات ان شاالله 30,000 تومان (نذر موسسه قرض الحسنه اسلامی)

85 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه قرض الحسنه اسلامی)

124 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 300,000 تومان (نذر موسسه قرض الحسنه اسلامی)

186 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه قرض الحسنه اسلامی)

249 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر موسسه قرض الحسنه اسلامی)

1025 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر موسسه قرض الحسنه اسلامی)

1028 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر موسسه قرض الحسنه اسلامی)

1028 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر موسسه قرض الحسنه اسلامی)

1100 روز قبل: محمد و مینو دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (نذر موسسه قرض الحسنه اسلامی)

1242 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر موسسه قرض الحسنه اسلامی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با موسسه قرض الحسنه اسلامی

980 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر عمومی 500,000 تومان
1093 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر قرض الحسنه 327,750 تومان
1135 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر سلامت و درمان 500,000 تومان
1143 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت موسسه قرض الحسنه اسلامی 375,250 تومان
1143 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 194,750 تومان
1150 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر قرض الحسنه 47,500 تومان
1204 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 1,401,250 تومان

گزارش اتمام