مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س)

تامین و تسهیلات خرید جهیزیه عروس

جمع کل مشارکت: 110,000 تومان (1 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 688,750 تومان
مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (سلام ا... علیها) اصفهان در سال 1387 به مدد و همت جمعی از خیرین اصفهان و با محوریت و استفاده از وجهه معنوی، مادی، امکانات و پشتیبانی صندوق قرض الحسنه اسلامی اصفهان که سابقه 50 ساله داشته، با هدف اصلی اعطاء تسهیلات به نوعروسان جهت تهیه جهیزیه، به شماره پروانه ۲۰/۲۲۶۶۲۴۴ و شماره ثبت ۳۱۱۲، فعالیت خود را آغاز نمود. متعاقباً بمنظور بهره برداری بهینه از نیروهای داوطلب جوان گروهی تحت عنوان «لبخند» زیر نظر این خیریه با هدف هدیه نمودن لبخند به نیازمندان نیز تشکیل گردید.

شما هم می توانید به اشکال مختلف با گروه نیکوکاری لبخند، همکاری نمائید...

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

89 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س)

26 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 104,500 تومان
83 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 584,250 تومان

گزارش اتمام