موسسه خیریه محمودیه اصفهان

توانبخشی معلولین ذهنی

جمع کل مشارکت: 15,025,000 تومان (41 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 35,647,250 تومان
این خیریه با هدف حمایت از معلولین ذهنی و ایجاد امنیت و ارامش در خانواده و جامعه و کاستن از مشکلات رفتاری معلولین ذهنی در سال 1382 تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان اصفهان شروع به کار نمود. این خیریه در حال حاضر پذیرای دویست (200) نفر از معلولین ذهنی دختر و پسر بالای 14 سال می باشد که به صورت شبانه روزی نگهداری می شوند و توسط 65 نفر کادر مجرب اعم از روانپزشک ، پزشک عمومی ، روانشناس ، مدیر فنی ، کادر پرستاری ، بهیار، مددیار و ... ارائه خدمات می نمایند که هزینه های جاری آن ماهیانه بالغ بر 220 (دویست و بیست) میلیون تومان می باشد.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

21 ساعت قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

9 روز قبل: ناشناس به نیابت شکرالله کدخدائی 30,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

10 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

21 روز قبل: جواد عشاقی 3,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

24 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

25 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

30 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

36 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

43 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

48 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه برای سلامتی قلب اندوهگین امام زمان(عج) در روز عاشورا 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

50 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

55 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

72 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

77 روز قبل: میترا ادیبی 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

77 روز قبل: غلامرضا خرّمی 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

79 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

86 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

93 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

116 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

121 روز قبل: محمدعلی کدخدایی به نیابت زنده یاد شکرالله کدخدائی 30,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

121 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

122 روز قبل: غلامرضا خرّمی 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

142 روز قبل: ناشناس 420,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

142 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

155 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

332 روز قبل: ۱۱۰ 5,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

392 روز قبل: کریمی 1,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

401 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

405 روز قبل: توران سرائیان 1,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

425 روز قبل: فرزاد طلائی به نیابت مرحومه مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

450 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

500 روز قبل: محمود حراجی 150,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

553 روز قبل: محمود حراجی 500,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

554 روز قبل: نا معلول 50,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

565 روز قبل: سیدرسول حسینی به نیابت سلامتی ورفع بلا مشکلات 5,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

653 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

698 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

775 روز قبل: نگار محبوب 200,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

786 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

791 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

856 روز قبل: سعید 110,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با موسسه خیریه محمودیه اصفهان

72 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
132 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,480,000 تومان
193 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 1,990,150 تومان
329 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 5,000,000 تومان
390 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 1,000,000 تومان
410 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 1,800,000 تومان
507 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت پویش رمضان 1400 2,500,000 تومان
557 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
653 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 2,000,000 تومان
683 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
770 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 190,000 تومان
777 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت موسسه خیریه محمودیه اصفهان 344,850 تومان
849 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
927 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر سلامت و درمان 242,250 تومان

گزارش اتمام