پویش 110 بسته هدیه رمضان

ویژه نیازمندان در ماه مبارک رمضان

مبلغ هدف: 27,500,000 تومان

جمع کل مشارکت: 33,820,000 تومان (119 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:123%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 33,820,000 تومان

در ماه ضیافت الهی برآن شدیم تا با مهربانی شما نیکوکاران، لبخند را به 110 خانواده نیازمند هدیه دهیم.
این بسته شامل: شامل: برنج (10 کیلو)، مرغ (2 عدد)، روغن مایع (2 عدد)، خرما (1 بسته)،  لوبیا چیتی (1 کیلو)، عدس (1 کیلو)، ماش (1 کیلو)، رب گوجه (1 کیلو)، ماکارونی (2 عدد 750 گرمی)، نبات (1 بسته)، پنیر (1 قالب)، عسل (یک شیشه)، چایی (1 بسته) جمعاًَ به ارزش 250 هزارتومان می باشد.
امید که با همراهی شما نیکوکاران گرامی ماهی سرشار از رحمت و برکت را برای نیازمندان رقم بزنیم...
....

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1504 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1504 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1504 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1504 روز قبل: آناهیتا مختاری به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1506 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى عاجل حاجيه خانم زهره طيب نيا 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1506 روز قبل: مهندس اخوان 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1507 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1507 روز قبل: ناشناس به نیابت کمک به معلولین 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1508 روز قبل: عليرضا معصوم زاده به نیابت زنده ياد عفت سبقت الهى 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1509 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1509 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1512 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1512 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1513 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1513 روز قبل: کیوان آقاعلیان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1513 روز قبل: ناشناس مهربان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1513 روز قبل: ناشناس مهربان 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1514 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1514 روز قبل: سرکارخانم الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1514 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1514 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1514 روز قبل: سرکارخانم وجیهه میرسعیدی به نیابت شادی روح مادر، پدر و زهره میرسعیدی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: همايي 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: گوهریان به نیابت مرحوم حاج محمد کاظم گوهریان و حاجیه خانم وفایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: مجتمع اطلس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: جناب آقای اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 157,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: اُستاد مهدی سلماسی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید دکتر سعید حقیقی 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: آقای محمد حسن مارانی به نیابت سلامتی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1515 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی و مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج ابوالقاسم سبقت الهی و همسرشان (مرحومه شازده خانم) 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: سرکارخانم سعیده سخاوت 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: ناشناس مهربان 60,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: جناب آقای رسول طلایی به نیابت مرحوم حاج آقا رضا طلایی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: زهرا شیخ الاسلام به نیابت زنده یادان پدر، مادر و زهره شیخ الاسلام 370,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: حاج مهدی مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: ناشناس مهربان 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: محمد بانکی 110,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: دکترحیدرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1516 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: زهرا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 105,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محسن سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: ناشناس مهربان 15,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی مادرم و بچه هام و شادی روح پدرم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج کریم لندران و حاجیه خانم ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1517 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد حمیدرضا سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: خانواده مذنبی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: خیرین دانشکده مهاجر 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: خانم جمالی 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مرحوم حاج ابوالقاسم سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادی روح پدر و مادر 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1518 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1519 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1519 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1519 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1519 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1519 روز قبل: منیژه سبقت اللهی به نیابت زنده یاد عفت سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1519 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج غلامرضا رعنایی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1519 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1519 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1519 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1519 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1519 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1519 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت دفع مریضی وبلا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1519 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1519 روز قبل: مینا عباسپور به نیابت مهری بهمنی 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

1520 روز قبل: نیکوکار 1,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش 110 بسته هدیه رمضان

1515 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش 110 بسته هدیه رمضان 33,820,000 تومان

گزارش اتمام

به نام خدا

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند

کز کار خلق یک گره بسته وا کند

گزارش عملکرد پویش 110 بسته هدیه معیشت رمضان (اردیبهشت 99)

موسسه نیکوکاری باران لبخند (سایت نذرستان)

 

عنوان پویش:

پویش 110 بسته هدیه رمضان ( ویژه نیازمندان در ماه مبارک رمضان )

شرح پویش:

در ماه ضیافت الهی برآن شدیم تا با مهربانی شما نیکوکاران، لبخند را به 110 خانواده نیازمند هدیه دهیم. این بسته شامل: برنج (10 کیلو)، مرغ (2 عدد)، روغن مایع (2 عدد)، خرما (1 بسته)،  لوبیا چیتی (1 کیلو)، عدس (1 کیلو)، ماش (1 کیلو)، رب گوجه (1 کیلو)، ماکارونی (2 عدد 750 گرمی)، نبات (1 بسته)، پنیر (1 قالب)، عسل (یک شیشه)، چایی (1 بسته) جمعاًَ به ارزش 250 هزارتومان بود. که جمع کل این هدیه معیشتی برای 110 خانواده معادل 275000000 ریال شد.

مجری:

موسسه نیکوکاری باران لبخند (شماره ثبت: 4799)   www.smilecharity.com

مبلغ هدف:

275000000 ریال

زمان شروع پویش:

3/2/99

زمان کامل شدن:

7/2/99   (در مدت 72 ساعت)

تعداد مشارکت کنندگان:

119 نفر  (مبلغ مشارکت از 10000 ریال تا 12500000 ریال) 

جمع کل مشارکت:

338200000  ریال

خانواده های توزیع شده:

بیش از 110 خانواده نیازمند (بیش از 330 نفر)

شرح گزارش:

آماده سازی، بسته بندی و توزیع 110 بسته هدیه معیشتی، بین خانواده های نیازمند بعد از تکمیل پویش توسط خیرین و نیکوکاران شروع شد و به لطف خدا بسته های مورد نظر به خانواده های نیازمند (ایتام، زنان سرپرست خانوار، جامعه معلولین و...) تحویل داده شد. شایان ذکر است مازاد مشارکت شده نیز به همان شکل بین خانواده های نیازمند، توزیع شد. 

 

با سپاس فراوان از :  مهربانان ناشناس (بیش از 82 نفر و خانواده)، خانواده های سعیدی، سبقت الهی، اخوان، عباس پور، طباطبائی، جمالی، دهکردی، خیرین دانشکده فنی محسن مهاجر، ربیعی، شریفی، ملائی، کسائیان، معصوم زاده، بیگی، مذنبی، هزاردستان، شیخان، بانکی، مهاجر، شیخ الاسلام، طلایی، سخاوت، مارانی، دانش کیا، سلماسی، میرلوحی، گوهریان، شهسوارزاده، ربانی، همایی، میرسعیدی، ادیب، تیربند، توکلی، مستطاب زاده، آقاعلیان، امیدیان، مختاری، آقایی، خیرین مجتمع اطلس، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و...

وظیفه خود می دانیم از همه کسانی که مستقیم و غیرمستقیم در موفقیت این پویش در کمتر از 72 ساعت، مشارکت نموده اند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.           
(هیئت مدیره موسسه نیکوکاری باران لبخند 
 15/2/99)