.
پویش لبخند کودکان کار .

پویش لبخند کودکان کار

250 بسته هدیه برای 250 کودک کار

مبلغ هدف: 50,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 23,010,000 تومان (103 نفر)

باقی مانده: 26,990,000 تومان

پیشرفت:46%
موسسه نیکوکاری باران لبخند برگزار می کند:
به مناسبت 12 ژوئن ( 23 خرداد) روز جهانی مبارزه با کار کودکان
پویش لبخند کودکان کار
250 بسته هدیه برای 250 کودک کار 
هر بسته شامل: مجموعه کتاب، اسباب بازی و نوشت افزار
همراه با یک خوراکی دوست داشتنی
....
ارزش هر بسته 200 هزار تومان / روش مشارکت: مراجعه به صفحه پویش در سایت نذرستان و پرداخت مبلغ دلخواه به صورت آنلاین (با رمز دوم کارت) یا واریز به شماره کارت زیر و ثبت فیش در سایت یا ارسال فیش واریزی به موبایل : 09134357933 (تلفن راهنمایی)
.....
شماره کارت ملی: 6037-9918-9987-8627  به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

2 دقیقه قبل: ناشناس 200,000 تومان

12 ساعت قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندان 100,000 تومان

1 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

2 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

2 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

3 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

4 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان

5 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان

5 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

7 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 5,000 تومان

7 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 200,000 تومان

7 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان

7 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان

8 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان

9 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی همه فرزندان دنیا 170,000 تومان

10 روز قبل: زهرا نباتی 200,000 تومان

12 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

12 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان

15 روز قبل: مژگان شماعی زاده به نیابت سلامتی 100,000 تومان

15 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان 200,000 تومان

15 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان

16 روز قبل: محمد حشمت به نیابت شادی روح حاج رضا حشمت 20,000 تومان

17 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 1,100,000 تومان

20 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

21 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج‌اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان

21 روز قبل: جناب آقای توسلی 100,000 تومان

23 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح خواهرم 200,000 تومان

23 روز قبل: عسل صالحي 100,000 تومان

23 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان

23 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

23 روز قبل: حسین چلونگر 50,000 تومان

23 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان

25 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

26 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی به نیابت سلامتی کودکان 1,000,000 تومان

26 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان

28 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان

29 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان

30 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

30 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان

30 روز قبل: م . مهربان به نیابت نذر شادی 100,000 تومان

30 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

31 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

35 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

35 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودکان 10,000 تومان

35 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

36 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

37 روز قبل: ناشناس 53,000 تومان

37 روز قبل: برادران قنادی اُف 1,000,000 تومان

40 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان

40 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

40 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 50,000 تومان

40 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان

40 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

41 روز قبل: مدیریت و پرسنل پردیس صنعت به نیابت مرحوم فیضیان 500,000 تومان

41 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 200,000 تومان

41 روز قبل: ظریفه مهاجر 100,000 تومان

42 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و آرامش 20,000 تومان

42 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 100,000 تومان

43 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان

43 روز قبل: مهندس وداعی 200,000 تومان

44 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

44 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان

44 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 10,000 تومان

45 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان

45 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

46 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 10,000 تومان

47 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان

47 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت شادمانی و لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان

47 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

47 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 200,000 تومان

47 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت سلامتی 200,000 تومان

47 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت سلامتی 250,000 تومان

47 روز قبل: دوستداران کودک به نیابت سلامتی کودکان 20,000 تومان

47 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان کار 20,000 تومان

47 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

47 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 200,000 تومان

47 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودک کار 50,000 تومان

47 روز قبل: ناشناس به نیابت علی ابن موسی الرضا(ع) 20,000 تومان

50 روز قبل: عزیز بیگی به نیابت سلامتی و شادمانی کودکان 2,000,000 تومان

51 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

51 روز قبل: دوستدار کودکان به نیابت یا مهدی 100,000 تومان

51 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

51 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان

53 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

53 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت سلامتی 400,000 تومان

53 روز قبل: امیر سبقت الهی به نیابت شادمانه زیستن کودکان دنیا 400,000 تومان

53 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادمانی کودکان 500,000 تومان

53 روز قبل: آرام کریمی 400,000 تومان

53 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 60,000 تومان

54 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت راهگشايى خير انشاالله 200,000 تومان

54 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان

54 روز قبل: دوستدار کودک به نیابت شادی کودکان کار 200,000 تومان

55 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان

55 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و بازی کودکان کار 200,000 تومان

56 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان

56 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان

56 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت دانشجویان 200,000 تومان

56 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج حسین سبقت الهی ،همسر و فرزندان 500,000 تومان

56 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی کودکان و شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان

57 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

57 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان ایران 50,000 تومان

57 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان

58 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان

گزارش اتمام