پویش لبخند کودکان کار

250 بسته هدیه برای 250 کودک کار

مبلغ هدف: 50,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 27,882,000 تومان (138 نفر)

باقی مانده: 22,118,000 تومان

پیشرفت:56%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 22,267,000 تومان

موسسه نیکوکاری باران لبخند برگزار می کند:
به مناسبت 12 ژوئن ( 23 خرداد) روز جهانی مبارزه با کار کودکان
پویش لبخند کودکان کار
250 بسته هدیه برای 250 کودک کار 
هر بسته شامل: مجموعه کتاب، اسباب بازی و نوشت افزار
همراه با یک خوراکی دوست داشتنی
....
ارزش هر بسته 200 هزار تومان / روش مشارکت: مراجعه به صفحه پویش در سایت نذرستان و پرداخت مبلغ دلخواه به صورت آنلاین (با رمز دوم کارت) یا واریز به شماره کارت زیر و ثبت فیش در سایت یا ارسال فیش واریزی به موبایل : 09134357933 (تلفن راهنمایی)
.....
شماره کارت ملی: 6037-9918-9987-8627  به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا
....

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

7 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

7 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

10 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان

12 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

13 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان

14 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان

16 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان

16 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان

17 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

19 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

20 روز قبل: ارزو بهاردوست به نیابت ارزو بهاردوست 100,000 تومان

20 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان

22 روز قبل: گمنام 15,000 تومان

39 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان

43 روز قبل: ناشناس 1,465,000 تومان

58 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

59 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

59 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان

59 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

60 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان

65 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 50,000 تومان

66 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان

67 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

69 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان

70 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

70 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان

72 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

73 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

73 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

73 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان

74 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

74 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان

74 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

80 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان

80 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

81 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان

81 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندان 100,000 تومان

82 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

83 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

83 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

84 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

85 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان

86 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان

86 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

88 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 5,000 تومان

88 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 200,000 تومان

88 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان

88 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان

89 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان

89 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی همه فرزندان دنیا 170,000 تومان

91 روز قبل: زهرا نباتی 200,000 تومان

93 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

93 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان

96 روز قبل: مژگان شماعی زاده به نیابت سلامتی 100,000 تومان

96 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان 200,000 تومان

96 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان

97 روز قبل: محمد حشمت به نیابت شادی روح حاج رضا حشمت 20,000 تومان

98 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 1,100,000 تومان

100 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

102 روز قبل: جناب آقای توسلی 100,000 تومان

102 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج‌اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان

104 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح خواهرم 200,000 تومان

104 روز قبل: عسل صالحي 100,000 تومان

104 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان

104 روز قبل: حسین چلونگر 50,000 تومان

104 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

104 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان

105 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

107 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی به نیابت سلامتی کودکان 1,000,000 تومان

107 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان

109 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان

109 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان

110 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

110 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان

111 روز قبل: م . مهربان به نیابت نذر شادی 100,000 تومان

111 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

112 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

116 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

116 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودکان 10,000 تومان

116 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

117 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

118 روز قبل: ناشناس 53,000 تومان

118 روز قبل: برادران قنادی اُف 1,000,000 تومان

120 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان

120 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

121 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 50,000 تومان

121 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان

121 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

121 روز قبل: مدیریت و پرسنل پردیس صنعت به نیابت مرحوم فیضیان 500,000 تومان

121 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 200,000 تومان

122 روز قبل: ظریفه مهاجر 100,000 تومان

123 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و آرامش 20,000 تومان

123 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 100,000 تومان

124 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان

124 روز قبل: مهندس وداعی 200,000 تومان

124 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

125 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان

125 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 10,000 تومان

125 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان

126 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان

127 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 10,000 تومان

127 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت شادمانی و لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان

127 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان

127 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

127 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 200,000 تومان

127 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت سلامتی 200,000 تومان

127 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت سلامتی 250,000 تومان

127 روز قبل: دوستداران کودک به نیابت سلامتی کودکان 20,000 تومان

127 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان کار 20,000 تومان

127 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

127 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 200,000 تومان

127 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودک کار 50,000 تومان

128 روز قبل: ناشناس به نیابت علی ابن موسی الرضا(ع) 20,000 تومان

131 روز قبل: عزیز بیگی به نیابت سلامتی و شادمانی کودکان 2,000,000 تومان

131 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان

131 روز قبل: دوستدار کودکان به نیابت یا مهدی 100,000 تومان

132 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان

132 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان

133 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان

134 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت سلامتی 400,000 تومان

134 روز قبل: امیر سبقت الهی به نیابت شادمانه زیستن کودکان دنیا 400,000 تومان

134 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادمانی کودکان 500,000 تومان

134 روز قبل: آرام کریمی 400,000 تومان

134 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 60,000 تومان

135 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت راهگشايى خير انشاالله 200,000 تومان

135 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان

135 روز قبل: دوستدار کودک به نیابت شادی کودکان کار 200,000 تومان

135 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان

136 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و بازی کودکان کار 200,000 تومان

137 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان

137 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان

137 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت دانشجویان 200,000 تومان

137 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج حسین سبقت الهی ،همسر و فرزندان 500,000 تومان

137 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی کودکان و شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان

137 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان

137 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان ایران 50,000 تومان

138 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان

138 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش لبخند کودکان کار

51 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان
51 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 4,267,000 تومان
55 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان

گزارش اتمام