پویش لبخند کودکان کار

250 بسته هدیه برای 250 کودک کار

مبلغ هدف: 50,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 50,000,000 تومان (197 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:100%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 50,000,000 تومان

موسسه نیکوکاری باران لبخند برگزار می کند:
به مناسبت 12 ژوئن ( 23 خرداد) روز جهانی مبارزه با کار کودکان
پویش لبخند کودکان کار
250 بسته هدیه برای 250 کودک کار 
هر بسته شامل: مجموعه کتاب، اسباب بازی و نوشت افزار
همراه با یک خوراکی دوست داشتنی
....
ارزش هر بسته 200 هزار تومان / روش مشارکت: مراجعه به صفحه پویش در سایت نذرستان و پرداخت مبلغ دلخواه به صورت آنلاین (با رمز دوم کارت) یا واریز به شماره کارت زیر و ثبت فیش در سایت یا ارسال فیش واریزی به موبایل : 09134357933 (تلفن راهنمایی)
.....
شماره کارت ملی: 6037-9918-9987-8627  به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا
....

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

973 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 3,850,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

979 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 5,250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

984 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

987 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

987 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

989 روز قبل: ناشناس 7,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

991 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

996 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده و حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

996 روز قبل: مسلم دهکردی و بانو به نیابت عفت حضوری 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

997 روز قبل: فرزانه دانشکیا به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

999 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 160,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1079 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1082 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1088 روز قبل: جعفر بهتری نیک به نیابت دکتر تیمور مرادی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1108 روز قبل: مهندس علی اخوان 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1125 روز قبل: شهره سبقت الهی به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1125 روز قبل: آقای مهندس علیرضا جبلی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1126 روز قبل: مهندس حامد نوربخش به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1126 روز قبل: حاج مهدی مهاجر وبانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1126 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1141 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1141 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1148 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1149 روز قبل: ناشناس 285,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1150 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1150 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1150 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1150 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1150 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1150 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1150 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1150 روز قبل: محمد 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1166 روز قبل: سید رسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1169 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1197 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1197 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1201 روز قبل: سیدرسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1212 روز قبل: سارامحمدی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1213 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1235 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1244 روز قبل: امیراحمدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1248 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1259 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1263 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1294 روز قبل: یوسف به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1294 روز قبل: یوسف به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1294 روز قبل: یوسف به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1294 روز قبل: یوسف به نیابت حاج مصطفی سخاوت 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1294 روز قبل: یوسف به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1298 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1308 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1313 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1314 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1315 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1321 روز قبل: مرضیه سادات کاظمینی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1321 روز قبل: بدرالسادات حاجی میرسعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1322 روز قبل: محمد حسن دهکردی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1322 روز قبل: حاج محمد علی کاظمینی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1322 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و رفع بلا و گرفتاری 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1338 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1338 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1341 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1343 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1344 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1345 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1347 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1347 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1348 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1350 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1351 روز قبل: ارزو بهاردوست به نیابت ارزو بهاردوست 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1351 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1353 روز قبل: گمنام 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1371 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1374 روز قبل: ناشناس 1,465,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1389 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1390 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1390 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1390 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1391 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1396 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1398 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1398 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1400 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1401 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1401 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1404 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1404 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1405 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1405 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1405 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1405 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1405 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1411 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1412 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1412 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1412 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندان 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1413 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1414 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1414 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1415 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1416 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1417 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1417 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1419 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1419 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1419 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1419 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1420 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1421 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی همه فرزندان دنیا 170,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1422 روز قبل: زهرا نباتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1424 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1424 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1427 روز قبل: مژگان شماعی زاده به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1427 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1427 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1428 روز قبل: محمد حشمت به نیابت شادی روح حاج رضا حشمت 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1429 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 1,100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1432 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1433 روز قبل: جناب آقای توسلی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1433 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج‌اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1435 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح خواهرم 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1435 روز قبل: عسل صالحي 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1435 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1435 روز قبل: حسین چلونگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1435 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1435 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1436 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1438 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی به نیابت سلامتی کودکان 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1438 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1440 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1441 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1442 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1442 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1442 روز قبل: م . مهربان به نیابت نذر شادی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1442 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1443 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1447 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1447 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودکان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1447 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1448 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1449 روز قبل: ناشناس 53,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1449 روز قبل: برادران قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1452 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1452 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1452 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1452 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1452 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1453 روز قبل: مدیریت و پرسنل پردیس صنعت به نیابت مرحوم فیضیان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1453 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1453 روز قبل: ظریفه مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1454 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و آرامش 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1454 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1455 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1455 روز قبل: مهندس وداعی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1456 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1456 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1456 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1456 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1457 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1458 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1458 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت شادمانی و لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1458 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1458 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1459 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1459 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1459 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت سلامتی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1459 روز قبل: دوستداران کودک به نیابت سلامتی کودکان 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1459 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان کار 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1459 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1459 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1459 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودک کار 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1459 روز قبل: ناشناس به نیابت علی ابن موسی الرضا(ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1462 روز قبل: عزیز بیگی به نیابت سلامتی و شادمانی کودکان 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1462 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1463 روز قبل: دوستدار کودکان به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1463 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1463 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1465 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1465 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت سلامتی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1465 روز قبل: امیر سبقت الهی به نیابت شادمانه زیستن کودکان دنیا 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1465 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادمانی کودکان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1465 روز قبل: آرام کریمی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1465 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1466 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت راهگشايى خير انشاالله 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1466 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1466 روز قبل: دوستدار کودک به نیابت شادی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1466 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1467 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و بازی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1468 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1468 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1468 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت دانشجویان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1468 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1468 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی کودکان و شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1468 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1469 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان ایران 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1469 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1470 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش لبخند کودکان کار

960 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 3,500,000 تومان
960 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 3,500,000 تومان
960 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش لبخند کودکان کار 6,670,000 تومان
973 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 5,250,000 تومان
1100 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 1,338,000 تومان
1228 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 330,000 تومان
1263 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت پویش لبخند کودکان کار 5,145,000 تومان
1298 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان
1382 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان
1382 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 4,267,000 تومان
1386 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان

گزارش اتمام