پویش لبخند کودکان کار

250 بسته هدیه برای 250 کودک کار

مبلغ هدف: 50,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 29,857,000 تومان (161 نفر)

باقی مانده: 20,143,000 تومان

پیشرفت:60%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 29,742,000 تومان

موسسه نیکوکاری باران لبخند برگزار می کند:
به مناسبت 12 ژوئن ( 23 خرداد) روز جهانی مبارزه با کار کودکان
پویش لبخند کودکان کار
250 بسته هدیه برای 250 کودک کار 
هر بسته شامل: مجموعه کتاب، اسباب بازی و نوشت افزار
همراه با یک خوراکی دوست داشتنی
....
ارزش هر بسته 200 هزار تومان / روش مشارکت: مراجعه به صفحه پویش در سایت نذرستان و پرداخت مبلغ دلخواه به صورت آنلاین (با رمز دوم کارت) یا واریز به شماره کارت زیر و ثبت فیش در سایت یا ارسال فیش واریزی به موبایل : 09134357933 (تلفن راهنمایی)
.....
شماره کارت ملی: 6037-9918-9987-8627  به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا
....

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: سیدرسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

12 روز قبل: سارامحمدی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

13 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

35 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

44 روز قبل: امیراحمدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

48 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

59 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

63 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

94 روز قبل: یوسف به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

94 روز قبل: یوسف به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

94 روز قبل: یوسف به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

94 روز قبل: یوسف به نیابت حاج مصطفی سخاوت 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

94 روز قبل: یوسف به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

98 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

108 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

113 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

114 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

115 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

121 روز قبل: مرضیه سادات کاظمینی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

121 روز قبل: بدرالسادات حاجی میرسعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

122 روز قبل: محمد حسن دهکردی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

122 روز قبل: حاج محمد علی کاظمینی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

122 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و رفع بلا و گرفتاری 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

138 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

138 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

141 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

143 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

144 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

145 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

147 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

147 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

148 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

150 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

151 روز قبل: ارزو بهاردوست به نیابت ارزو بهاردوست 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

151 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

153 روز قبل: گمنام 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

170 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

174 روز قبل: ناشناس 1,465,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

189 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

190 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

190 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

190 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

191 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

196 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

197 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

198 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

200 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

201 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

201 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

204 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

204 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

205 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

205 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

205 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

205 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

205 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

211 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

212 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

212 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

212 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندان 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

213 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

214 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

214 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

215 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

216 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

217 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

217 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

219 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

219 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

219 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

219 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

220 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

221 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی همه فرزندان دنیا 170,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

222 روز قبل: زهرا نباتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

224 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

224 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

227 روز قبل: مژگان شماعی زاده به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

227 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

227 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

228 روز قبل: محمد حشمت به نیابت شادی روح حاج رضا حشمت 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

229 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 1,100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

232 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

233 روز قبل: جناب آقای توسلی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

233 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج‌اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

235 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح خواهرم 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

235 روز قبل: عسل صالحي 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

235 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

235 روز قبل: حسین چلونگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

235 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

235 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

236 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

238 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی به نیابت سلامتی کودکان 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

238 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

240 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

241 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

242 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

242 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

242 روز قبل: م . مهربان به نیابت نذر شادی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

242 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

243 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

247 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

247 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودکان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

247 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

248 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

249 روز قبل: ناشناس 53,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

249 روز قبل: برادران قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

252 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

252 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

252 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

252 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

252 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

253 روز قبل: مدیریت و پرسنل پردیس صنعت به نیابت مرحوم فیضیان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

253 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

253 روز قبل: ظریفه مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

254 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و آرامش 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

254 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

255 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

255 روز قبل: مهندس وداعی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

256 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

256 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

256 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

256 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

257 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

258 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت شادمانی و لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

258 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

259 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

259 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

259 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت سلامتی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

259 روز قبل: دوستداران کودک به نیابت سلامتی کودکان 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

259 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان کار 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

259 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

259 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

259 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودک کار 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

259 روز قبل: ناشناس به نیابت علی ابن موسی الرضا(ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

262 روز قبل: عزیز بیگی به نیابت سلامتی و شادمانی کودکان 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

262 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

263 روز قبل: دوستدار کودکان به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

263 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

263 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

265 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

265 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت سلامتی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

265 روز قبل: امیر سبقت الهی به نیابت شادمانه زیستن کودکان دنیا 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

265 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادمانی کودکان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

265 روز قبل: آرام کریمی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

265 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

266 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت راهگشايى خير انشاالله 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

266 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

266 روز قبل: دوستدار کودک به نیابت شادی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

266 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

267 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و بازی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

268 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

268 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

268 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت دانشجویان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

268 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

268 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی کودکان و شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

268 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

269 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان ایران 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

269 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

270 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش لبخند کودکان کار

28 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 330,000 تومان
63 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت پویش لبخند کودکان کار 5,145,000 تومان
98 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان
182 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان
182 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 4,267,000 تومان
186 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان

گزارش اتمام