پویش لبخند کودکان کار

250 بسته هدیه برای 250 کودک کار

مبلغ هدف: 50,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 31,705,000 تومان (187 نفر)

باقی مانده: 18,295,000 تومان

پیشرفت:63%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 31,080,000 تومان

موسسه نیکوکاری باران لبخند برگزار می کند:
به مناسبت 12 ژوئن ( 23 خرداد) روز جهانی مبارزه با کار کودکان
پویش لبخند کودکان کار
250 بسته هدیه برای 250 کودک کار 
هر بسته شامل: مجموعه کتاب، اسباب بازی و نوشت افزار
همراه با یک خوراکی دوست داشتنی
....
ارزش هر بسته 200 هزار تومان / روش مشارکت: مراجعه به صفحه پویش در سایت نذرستان و پرداخت مبلغ دلخواه به صورت آنلاین (با رمز دوم کارت) یا واریز به شماره کارت زیر و ثبت فیش در سایت یا ارسال فیش واریزی به موبایل : 09134357933 (تلفن راهنمایی)
.....
شماره کارت ملی: 6037-9918-9987-8627  به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا
....

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

20 روز قبل: انسیه مهدوی مهر به نیابت فرج آقا 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

26 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

29 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

35 روز قبل: جعفر بهتری نیک به نیابت دکتر تیمور مرادی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

55 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

72 روز قبل: شهره سبقت الهی به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

72 روز قبل: آقای مهندس علیرضا جبلی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

72 روز قبل: مهندس حامد نوربخش به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

72 روز قبل: حاج مهدی مهاجر وبانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

73 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

94 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

96 روز قبل: ناشناس 285,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

96 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

96 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

96 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

97 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

97 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

97 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

97 روز قبل: محمد 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

113 روز قبل: سید رسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

115 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

144 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

144 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

148 روز قبل: سیدرسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

159 روز قبل: سارامحمدی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

160 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

181 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

190 روز قبل: امیراحمدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

195 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

206 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

209 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

241 روز قبل: یوسف به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

241 روز قبل: یوسف به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

241 روز قبل: یوسف به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

241 روز قبل: یوسف به نیابت حاج مصطفی سخاوت 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

241 روز قبل: یوسف به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

244 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

254 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

259 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

261 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

262 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

268 روز قبل: مرضیه سادات کاظمینی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

268 روز قبل: بدرالسادات حاجی میرسعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

268 روز قبل: محمد حسن دهکردی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

268 روز قبل: حاج محمد علی کاظمینی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

269 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و رفع بلا و گرفتاری 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

285 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

285 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

288 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

290 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

291 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

292 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

294 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

294 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

295 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

297 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

298 روز قبل: ارزو بهاردوست به نیابت ارزو بهاردوست 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

298 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

300 روز قبل: گمنام 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

317 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

321 روز قبل: ناشناس 1,465,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

336 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

337 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

337 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

337 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

338 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

343 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

344 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

345 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

347 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

348 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

348 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

350 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

351 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

352 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

352 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

352 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

352 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

352 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

358 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

358 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

359 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

359 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندان 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

360 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

361 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

361 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

362 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

363 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

364 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

364 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

366 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

366 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

366 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

366 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

367 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

367 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی همه فرزندان دنیا 170,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

369 روز قبل: زهرا نباتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

371 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

371 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

374 روز قبل: مژگان شماعی زاده به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

374 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

374 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

375 روز قبل: محمد حشمت به نیابت شادی روح حاج رضا حشمت 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

376 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 1,100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

379 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

380 روز قبل: جناب آقای توسلی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

380 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج‌اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

382 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح خواهرم 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

382 روز قبل: عسل صالحي 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

382 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

382 روز قبل: حسین چلونگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

382 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

382 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

383 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

385 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی به نیابت سلامتی کودکان 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

385 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

387 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

387 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

388 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

388 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

389 روز قبل: م . مهربان به نیابت نذر شادی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

389 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

390 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

394 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

394 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودکان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

394 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

395 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

396 روز قبل: ناشناس 53,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

396 روز قبل: برادران قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

398 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

398 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

399 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

399 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

399 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

400 روز قبل: مدیریت و پرسنل پردیس صنعت به نیابت مرحوم فیضیان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

400 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

400 روز قبل: ظریفه مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

401 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و آرامش 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

401 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

402 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

402 روز قبل: مهندس وداعی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

402 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

403 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

403 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

403 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

404 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

405 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

405 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت شادمانی و لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

405 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

405 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

405 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

405 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

405 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت سلامتی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

406 روز قبل: دوستداران کودک به نیابت سلامتی کودکان 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

406 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان کار 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

406 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

406 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

406 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودک کار 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

406 روز قبل: ناشناس به نیابت علی ابن موسی الرضا(ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

409 روز قبل: عزیز بیگی به نیابت سلامتی و شادمانی کودکان 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

409 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

410 روز قبل: دوستدار کودکان به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

410 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

410 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

412 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

412 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت سلامتی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

412 روز قبل: امیر سبقت الهی به نیابت شادمانه زیستن کودکان دنیا 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

412 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادمانی کودکان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

412 روز قبل: آرام کریمی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

412 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

413 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت راهگشايى خير انشاالله 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

413 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

413 روز قبل: دوستدار کودک به نیابت شادی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

413 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

414 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و بازی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

415 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

415 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

415 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت دانشجویان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

415 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

415 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی کودکان و شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

415 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

415 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان ایران 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

416 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

416 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش لبخند کودکان کار

47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 1,338,000 تومان
175 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 330,000 تومان
210 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت پویش لبخند کودکان کار 5,145,000 تومان
245 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان
329 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان
329 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 4,267,000 تومان
333 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان

گزارش اتمام