پویش نذر غذا ظهر عاشورا

نذر 313 پرس غذا برای 313 نیازمند

مبلغ هدف: 4,695,000 تومان

جمع کل مشارکت: 13,577,500 تومان (71 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:289%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 13,577,500 تومان

امام حسین (ع): ...وَ مَنْ احْسَنَ احْسَنَ اللَّهُ الَیهِ وَ اللَّهُ یحِبُّ الْمُحْسِنین (بحارالانوار)

و هرکس نیکی کند، خداوند به او نیکی می‌کند و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد...

نذر غذا ظهر عاشورا

هر پُرس غذا (چلو و خورشت): 15 هزار تومان

به میزان نُذورات شما، در روز عاشورا غذای بسته بندی شده بین نیازمندان (درب خانه) توزیع خواهد شد.

شما چند غذا نذر می کنید؟

پرداخت آنلاین در سایت نذرستان  کلیک کنید : www.nazrestan.ir

یا انتقال به شماره کارت 8627-9987-9918-6037   به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند

 

نذر ظهر عاشورا

 

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1361 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1361 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1361 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1361 روز قبل: ناشناس 472,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1361 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1361 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1361 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1361 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت از امام زمان عج 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: محمد به نیابت برای ظهور امام زمان عجل الله... 173,500 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1362 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: سبقت الهی 105,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: بهرام دیدار به نیابت سلامتی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: هانی به نیابت سلامتی 15,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات و شهدا 72,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: بدری السادات مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر و خواهر و برادران 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت خیرات پدر و مادرم 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت عاقبت به خیری 225,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت فردای خوب 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت آرامش مردمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: خانواده مصطفوی به نیابت سلامتی 500,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت همه اسیران خاک 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: جناب آقای مسعود سبقت الهی به نیابت همه اموات 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت ناصر نجمی 20,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 75,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت ایمان 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت یا حسین 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: سیاوش سلطانی به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: شیرین مصطفوی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1363 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی ادرکنی 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادرم 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 450,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 150,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 300,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس به نیابت غذای ظهر عاشورا 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

1364 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر غذا ظهر عاشورا)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش نذر غذا ظهر عاشورا

1235 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 678,875 تومان
1323 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 3,328,625 تومان
1341 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش نذر غذا ظهر عاشورا 9,570,000 تومان

گزارش اتمام

گزارش تصویری نذرهای پویش نذر غذا ظهر عاشورا :

 

 

به نام خدا

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند

کز کار خلق یک گره بسته وا کند

گزارش عملکرد پویش نذر 313 پرس غذا برای 313 نیازمند ظهر عاشورا 99 (شهریور 99)

موسسه نیکوکاری باران لبخند (سایت نذرستان)

 

عنوان پویش:

پویش نذر 313 پرس غذا برای 313 نیازمند (ظهر عاشورا 99)

شرح پویش:

نذر غذا ظهر عاشورا

هر پُرس غذا (چلو و خورشت): 15 هزار تومان

به میزان نُذورات شما، در روز عاشورا غذای بسته بندی شده بین نیازمندان (درب خانه) توزیع خواهد شد.

مجری:

موسسه نیکوکاری باران لبخند (شماره ثبت: 4799)   www.smilecharity.com

مبلغ هدف:

46950000 ریال

زمان شروع پویش:

99/6/7

زمان کامل شدن:

99/6/7  

تعداد مشارکت کنندگان:

71 نفر  (مبلغ مشارکت از 150000 ریال تا 15000000 ریال) 

جمع کل مشارکت:

134325000  ریال (معادل 905 غذا)

نیازمندان مورد توزیع:

  905 نفر

شرح گزارش:

آماده سازی، پخت، بسته بندی و توزیع 581 غذا تا ظهر عاشورا و به علت استقبال، مشارکت های پس از زمان مربوطه در ظهر اربعین به همان شکل آماده سازی و توزیع خواهد شد.

 

وظیفه خود می دانیم از همه کسانی که مستقیم و غیرمستقیم در نشر، تکمیل و موفقیت این پویش مشارکت نموده اند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.           
(هیئت مدیره موسسه نیکوکاری باران لبخند 
 99/6/9)