موسسه نذر طبیعت وطن ما

طبیعت

جمع کل مشارکت: 0 تومان (0 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 118,750 تومان

نذرطبیعت عنوان پویشی است که در مرداد ماه 1395 آغاز شد و طی آن دوستداران محیط زیست برای ساخت آبشخور و تأمین علوفه برای حیات‌وحش در مناطق درگیر خشکسالی ، تاٌمین دارو و تجهیزات دامپزشکی و نیز درختکاری و بوته کاری در سراسر کشور کمک می‌کنند. سازمان مردم نهاد نذرطبیعت وطن ما با هدف ساماندهی و ترویج این امر پسندیده با پروانه رسمی از سال 1397 با شماره ثبت 2224 با موضوع فرهنگ سازی ، آموزش ، ترویج و جلب مشارکت های مردمی در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی از طریق فعالیت هاي خیرخواهانه و عام المنفعه فعالیت خود را آغاز و از طریق سایت نذرطبیعت اقدام به عضو گیری مینماید تا با مشارکت عموم علاقمندان پروژه های بزرگ حفاظت از محیط زیست را به انجام برساند.

سایت رسمی نذر طبیعت: https://www.nazretabiat.ir/

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با موسسه نذر طبیعت وطن ما

83 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نذر طبیعت وطن ما بابت نذر طبیعت و حیوانات 47,000 تومان
234 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نذر طبیعت وطن ما بابت نذر طبیعت و حیوانات 71,750 تومان

گزارش اتمام