نذر بلایای طبیعی

ویژه سیل، زلزله، خشکسالی و...

جمع کل مشارکت: 31,831,000 تومان (32 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 27,831,000 تومان

نذر برای آسیب دیگان زلزله، سیل، خشکسالی، طوفان، بهمن، رانش زمین و...

رخدادهای طبیعی، به مجموعه‌ای از حوادث زیانبار گفته می‌شود، که منشأ انسانی ندارند. این حوادث معمولاً غیرقابل پیش‌بینی بوده یا حداقل از مدت‌های طولانی قبل نمی‌توان وقوع آن‌ها را پیش‌بینی نمود.(دانشنامه ویکی پدیا)

ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی، سالیانه شاهد بلایای طبیعی گوناگون می باشد که افراد زیادی از این رویدادها آسیب می بینند و نیاز به کمک و همراهی برای جبران خسارات حاصل از آن رویداد هستند. کمک ها و نذرهای مردمی در این بخش به آسیب دیدگان این حوادث تعلق می گیرد.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

362 روز قبل: مهندس گلاب بخش 4,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

375 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت خدیجه ام المؤمنین علیهاالسلام 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

377 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت زنده یاد حاج عباس مردیها 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

378 روز قبل: ناشناس به نیابت سیل مناطق جنوب 1,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

381 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدعلی تیموری 100,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

381 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

381 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

381 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

381 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 180,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

382 روز قبل: رضا دهکردی 10,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

383 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

383 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

387 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

387 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

388 روز قبل: فریناز امیدیان 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

388 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

388 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

388 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح احسان وزینب جوان وسلامتی محسن 300,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

388 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

388 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

388 روز قبل: سخاوت 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

388 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

388 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

388 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 10,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

388 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان به نیابت سیل مناطق جنوب دی ماه ۱۴۰۰ 300,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

388 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

590 روز قبل: علی دشتی به نیابت حاج قاسم سلیمانی 50,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

707 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

779 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 2,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

1096 روز قبل: مهین بیگی 350,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

1096 روز قبل: زهره نباتی 250,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

1151 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر بلایای طبیعی

372 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 9,249,000 تومان
372 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بلایای طبیعی 5,000,000 تومان
384 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 12,905,000 تومان
486 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بلایای طبیعی 102,250 تومان
1055 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 574,750 تومان

گزارش اتمام