نذر بلایای طبیعی

ویژه سیل، زلزله، خشکسالی و...

جمع کل مشارکت: 56,721,000 تومان (87 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 56,330,000 تومان

نذر برای آسیب دیگان زلزله، سیل، خشکسالی، طوفان، بهمن، رانش زمین و...

رخدادهای طبیعی، به مجموعه‌ای از حوادث زیانبار گفته می‌شود، که منشأ انسانی ندارند. این حوادث معمولاً غیرقابل پیش‌بینی بوده یا حداقل از مدت‌های طولانی قبل نمی‌توان وقوع آن‌ها را پیش‌بینی نمود.(دانشنامه ویکی پدیا)

ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی، سالیانه شاهد بلایای طبیعی گوناگون می باشد که افراد زیادی از این رویدادها آسیب می بینند و نیاز به کمک و همراهی برای جبران خسارات حاصل از آن رویداد هستند. کمک ها و نذرهای مردمی در این بخش به آسیب دیدگان این حوادث تعلق می گیرد.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

75 روز قبل: ناشناس به نیابت برادرم امیرحسین 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

85 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

106 روز قبل: رضا 30,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

109 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

113 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

125 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

128 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

143 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

144 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

146 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

149 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت جوادالائمه(ع) 14,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

152 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

162 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

167 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

178 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

181 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

194 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

196 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

211 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

215 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

222 روز قبل: ناشناس به نیابت محمود هراتی علمداری 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

223 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

229 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

240 روز قبل: آرزو الهام 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

253 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

263 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

264 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

275 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

291 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

317 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

375 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

392 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

469 روز قبل: ناشناس به نیابت میرالبی پور و جلالی نیا 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

471 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 3,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

478 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

485 روز قبل: ناشناس 700,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

485 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

486 روز قبل: حامی به نیابت اموات/ زلزله خوی 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

490 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

492 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

493 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

496 روز قبل: ناشناس به نیابت سلطنت اسدی 2,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

497 روز قبل: ناشناس به نیابت سلطنت اسدی 2,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

500 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی و زنده یاد زهرا دهکردی 25,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

500 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی و زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

500 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

500 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

500 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

500 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

500 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

501 روز قبل: ناشناس به نیابت زلزله خوی 20,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

503 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

505 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

505 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

869 روز قبل: مهندس گلاب بخش 4,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

881 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت خدیجه ام المؤمنین علیهاالسلام 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

883 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت زنده یاد حاج عباس مردیها 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

885 روز قبل: ناشناس به نیابت سیل مناطق جنوب 1,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

887 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدعلی تیموری 100,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

888 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

888 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

888 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

888 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 180,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

888 روز قبل: رضا دهکردی 10,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

889 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

890 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

893 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

894 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

894 روز قبل: فریناز امیدیان 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

894 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

894 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

894 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح احسان وزینب جوان وسلامتی محسن 300,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

894 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

894 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

894 روز قبل: سخاوت 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

895 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

895 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

895 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 10,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

895 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان به نیابت سیل مناطق جنوب دی ماه ۱۴۰۰ 300,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

895 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

1096 روز قبل: علی دشتی به نیابت حاج قاسم سلیمانی 50,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

1214 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

1286 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 2,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

1603 روز قبل: مهین بیگی 350,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

1603 روز قبل: زهره نباتی 250,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

1658 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر بلایای طبیعی

470 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه شهید غفیری شهرستان خوی بابت نذر بلایای طبیعی 28,499,000 تومان
878 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 9,249,000 تومان
878 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بلایای طبیعی 5,000,000 تومان
891 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 12,905,000 تومان
993 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بلایای طبیعی 102,250 تومان
1561 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 574,750 تومان

گزارش اتمام