نذر بلایای طبیعی

ویژه سیل، زلزله، خشکسالی و...

جمع کل مشارکت: 56,676,000 تومان (84 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 56,330,000 تومان

نذر برای آسیب دیگان زلزله، سیل، خشکسالی، طوفان، بهمن، رانش زمین و...

رخدادهای طبیعی، به مجموعه‌ای از حوادث زیانبار گفته می‌شود، که منشأ انسانی ندارند. این حوادث معمولاً غیرقابل پیش‌بینی بوده یا حداقل از مدت‌های طولانی قبل نمی‌توان وقوع آن‌ها را پیش‌بینی نمود.(دانشنامه ویکی پدیا)

ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی، سالیانه شاهد بلایای طبیعی گوناگون می باشد که افراد زیادی از این رویدادها آسیب می بینند و نیاز به کمک و همراهی برای جبران خسارات حاصل از آن رویداد هستند. کمک ها و نذرهای مردمی در این بخش به آسیب دیدگان این حوادث تعلق می گیرد.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

6 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

19 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

21 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

37 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

37 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

39 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

43 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

43 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت جوادالائمه(ع) 14,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

45 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

56 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

61 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

72 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

75 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

88 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

105 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

109 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

116 روز قبل: ناشناس به نیابت محمود هراتی علمداری 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

117 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

123 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

134 روز قبل: آرزو الهام 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

147 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

157 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

158 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

168 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

185 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

211 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

269 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

286 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

363 روز قبل: ناشناس به نیابت میرالبی پور و جلالی نیا 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

364 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 3,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

372 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

378 روز قبل: ناشناس 700,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

378 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

380 روز قبل: حامی به نیابت اموات/ زلزله خوی 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

383 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

386 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

387 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت سلطنت اسدی 2,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

391 روز قبل: ناشناس به نیابت سلطنت اسدی 2,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

394 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی و زنده یاد زهرا دهکردی 25,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

394 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی و زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

394 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

394 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

394 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

394 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

394 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

394 روز قبل: ناشناس به نیابت زلزله خوی 20,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

396 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

399 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

399 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

762 روز قبل: مهندس گلاب بخش 4,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

775 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت خدیجه ام المؤمنین علیهاالسلام 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

777 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت زنده یاد حاج عباس مردیها 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

778 روز قبل: ناشناس به نیابت سیل مناطق جنوب 1,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

781 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدعلی تیموری 100,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

781 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

781 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

782 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

782 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 180,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

782 روز قبل: رضا دهکردی 10,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

783 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

784 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

787 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

788 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

788 روز قبل: فریناز امیدیان 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

788 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

788 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

788 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح احسان وزینب جوان وسلامتی محسن 300,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

788 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

788 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

788 روز قبل: سخاوت 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

788 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

788 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

788 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 10,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

788 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان به نیابت سیل مناطق جنوب دی ماه ۱۴۰۰ 300,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

788 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

990 روز قبل: علی دشتی به نیابت حاج قاسم سلیمانی 50,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

1107 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

1179 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 2,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

1496 روز قبل: مهین بیگی 350,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

1496 روز قبل: زهره نباتی 250,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

1551 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر بلایای طبیعی

363 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه شهید غفیری شهرستان خوی بابت نذر بلایای طبیعی 28,499,000 تومان
772 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بلایای طبیعی 5,000,000 تومان
772 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 9,249,000 تومان
784 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 12,905,000 تومان
886 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بلایای طبیعی 102,250 تومان
1455 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 574,750 تومان

گزارش اتمام