نذر بلایای طبیعی

ویژه سیل، زلزله، خشکسالی و...

جمع کل مشارکت: 56,340,000 تومان (55 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 56,330,000 تومان

نذر برای آسیب دیگان زلزله، سیل، خشکسالی، طوفان، بهمن، رانش زمین و...

رخدادهای طبیعی، به مجموعه‌ای از حوادث زیانبار گفته می‌شود، که منشأ انسانی ندارند. این حوادث معمولاً غیرقابل پیش‌بینی بوده یا حداقل از مدت‌های طولانی قبل نمی‌توان وقوع آن‌ها را پیش‌بینی نمود.(دانشنامه ویکی پدیا)

ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی، سالیانه شاهد بلایای طبیعی گوناگون می باشد که افراد زیادی از این رویدادها آسیب می بینند و نیاز به کمک و همراهی برای جبران خسارات حاصل از آن رویداد هستند. کمک ها و نذرهای مردمی در این بخش به آسیب دیدگان این حوادث تعلق می گیرد.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

10 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت میرالبی پور و جلالی نیا 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 3,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

103 روز قبل: ناشناس 700,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

103 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

105 روز قبل: حامی به نیابت اموات/ زلزله خوی 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

108 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

111 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

112 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

114 روز قبل: ناشناس به نیابت سلطنت اسدی 2,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

116 روز قبل: ناشناس به نیابت سلطنت اسدی 2,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

118 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی و زنده یاد زهرا دهکردی 25,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

118 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی و زنده یاد زهرا دهکردی 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

119 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

119 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

119 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

119 روز قبل: آرزو 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

119 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

119 روز قبل: ناشناس به نیابت زلزله خوی 20,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 10,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

123 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

124 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

487 روز قبل: مهندس گلاب بخش 4,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

500 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت خدیجه ام المؤمنین علیهاالسلام 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

502 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت زنده یاد حاج عباس مردیها 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

503 روز قبل: ناشناس به نیابت سیل مناطق جنوب 1,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

506 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدعلی تیموری 100,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

506 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

506 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

506 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

506 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 180,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

507 روز قبل: رضا دهکردی 10,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

508 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

508 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

512 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

512 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

513 روز قبل: فریناز امیدیان 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

513 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

513 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

513 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح احسان وزینب جوان وسلامتی محسن 300,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

513 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

513 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

513 روز قبل: سخاوت 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

513 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

513 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

513 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 10,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

513 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان به نیابت سیل مناطق جنوب دی ماه ۱۴۰۰ 300,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

513 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

715 روز قبل: علی دشتی به نیابت حاج قاسم سلیمانی 50,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

832 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

904 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 2,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

1221 روز قبل: مهین بیگی 350,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

1221 روز قبل: زهره نباتی 250,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

1276 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر بلایای طبیعی

88 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه شهید غفیری شهرستان خوی بابت نذر بلایای طبیعی 28,499,000 تومان
497 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 9,249,000 تومان
497 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بلایای طبیعی 5,000,000 تومان
509 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 12,905,000 تومان
611 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بلایای طبیعی 102,250 تومان
1180 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 574,750 تومان

گزارش اتمام