نذر بلایای طبیعی

ویژه سیل، زلزله، خشکسالی و...

جمع کل مشارکت: 31,831,000 تومان (32 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 27,831,000 تومان

نذر برای آسیب دیگان زلزله، سیل، خشکسالی، طوفان، بهمن، رانش زمین و...

رخدادهای طبیعی، به مجموعه‌ای از حوادث زیانبار گفته می‌شود، که منشأ انسانی ندارند. این حوادث معمولاً غیرقابل پیش‌بینی بوده یا حداقل از مدت‌های طولانی قبل نمی‌توان وقوع آن‌ها را پیش‌بینی نمود.(دانشنامه ویکی پدیا)

ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی، سالیانه شاهد بلایای طبیعی گوناگون می باشد که افراد زیادی از این رویدادها آسیب می بینند و نیاز به کمک و همراهی برای جبران خسارات حاصل از آن رویداد هستند. کمک ها و نذرهای مردمی در این بخش به آسیب دیدگان این حوادث تعلق می گیرد.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

235 روز قبل: مهندس گلاب بخش 4,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

248 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت خدیجه ام المؤمنین علیهاالسلام 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

250 روز قبل: حسام دهکردی به نیابت زنده یاد حاج عباس مردیها 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت سیل مناطق جنوب 1,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

254 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدعلی تیموری 100,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

254 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

254 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

254 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

254 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 180,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

255 روز قبل: رضا دهکردی 10,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

255 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

256 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

260 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

260 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

260 روز قبل: فریناز امیدیان 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

261 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

261 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

261 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح احسان وزینب جوان وسلامتی محسن 300,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

261 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

261 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

261 روز قبل: سخاوت 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

261 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

261 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

261 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 10,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

261 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان به نیابت سیل مناطق جنوب دی ماه ۱۴۰۰ 300,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

261 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

462 روز قبل: علی دشتی به نیابت حاج قاسم سلیمانی 50,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

580 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

652 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 2,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

969 روز قبل: مهین بیگی 350,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

969 روز قبل: زهره نباتی 250,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

1024 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر بلایای طبیعی

245 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 9,249,000 تومان
245 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بلایای طبیعی 5,000,000 تومان
257 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 12,905,000 تومان
359 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بلایای طبیعی 102,250 تومان
928 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 574,750 تومان

گزارش اتمام