پویش لبخند ماندگار آب

ساخت 7 آب انبار برای 7 روستای محروم

مبلغ هدف: 161,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 283,015,000 تومان (57 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:176%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 283,015,000 تومان

موسسه نیکوکاری باران لبخند با همکاری خیریه یادگار ماندگار برگزار می کند:

پویش لبخند ماندگار آب

ساخت 7 آب انبار، برای 7 روستای محروم به ارزش 161 میلیون تومان

...

روش های مشارکت در پویش لبخند ماندگار آب:

- مراجعه به صفحه پویش در سایت نذرستان (همین صفحه) و پرداخت مبلغ دلخواه به صورت آنلاین (با رمز دوم کارت) با تمام کارت های عضو شتاب

- واریز به شماره حساب و یا کارت موسسه و ثبت فیش در سایت نذرستان یا ارسال اطلاعات فیش واریزی به صورت پیامکی و یا واتساپی به شماره موبایل موسسه: 09134357933

شماره حساب کارت ملی: 8627-9987-9918-6037  به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند

نذرها و مشارکت های شما بدون هیچ محدودیتی می تواند از 1000 تومان تا 100 میلیون تومان باشد.

شما می توانید به نیت مرحومین خود و یا هر نیت شخصی، یک الی چند آب انبار به تنهایی، خانوادگی و یا فامیلی، تقبل نمایید...

برای دریافت گزارشات پیشرفت پویش، می توانید شماره همراه خود را به واتساپ 09134357933 ارسال نمایید یا صفحه اینستاگرام نذرستان (nazrestan@) را دنبال کنید.

...

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1189 روز قبل: قرض الحسنه کوثر 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1221 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید ابراهیم هادی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1226 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1247 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1256 روز قبل: سرهنگ محمدحسین نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1261 روز قبل: سرکارخانم سرور حبیبیان و دوستان به نیابت به نام خدا و در راه خدا 26,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1261 روز قبل: خانواده طباطبائی به نیابت سید احمد طباطبائی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1266 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1266 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1266 روز قبل: زهره نباتی 350,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1269 روز قبل: نیکوکاران قرض الحسنه اسلامی اصفهان به نیابت شادی روح بنیانگذاران صندوق 46,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1269 روز قبل: حاجیه خانم راست قلم به نیابت حاج محمد علی سپاهان فرد و حاجیه خانم سادات مصلحی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1269 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1271 روز قبل: مهندس اسماعیل شاه ثنائی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1272 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت حاج اکبر سبقت اللهی 632,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1273 روز قبل: فرزندان حاج احمد بیگی به نیابت حاج احمد بیگی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1273 روز قبل: مهندس عبدالرضا رجبی به نیابت حاج حسن زمانی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1274 روز قبل: ناشناس 1,690,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1274 روز قبل: مهندس رجبی (دانشکده مهاجر) 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1274 روز قبل: زهرا جوام به نیابت ماهی جان خدابخشی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1274 روز قبل: سرکارخانم زهرا همدانی زاده 4,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1275 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1275 روز قبل: حاج اصغر شریف احمدیان به نیابت حاج محمدحسین شریف احمدیان وحاجیه خانم وطن خواه 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1275 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1275 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت فرشید امین زاده 300,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1276 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1277 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1277 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1278 روز قبل: برادران بیگی به نیابت علی غلامعلی بیگی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1278 روز قبل: جناب آقای جواد سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی، همسر و فرزندان 600,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1281 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1281 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1281 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1282 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی و شاهزاده بیگم 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1282 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1283 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1283 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم (مادر دهکردی ها) 500,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1283 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1284 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده وجامعه 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1285 روز قبل: ناشناس به نیابت سارا 7,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1285 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 25,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1286 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1286 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1286 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1286 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1286 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1286 روز قبل: جناب آقای علی سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی و حاجیه خانم حمصی اصفهانی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1286 روز قبل: جناب آقای مسعود سبقت الهی به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1287 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1288 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1288 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1288 روز قبل: سرکارخانم بتول بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1289 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1289 روز قبل: خانواده هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1289 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت زینب سلام الله علیها 20,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1289 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1290 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش لبخند ماندگار آب

1044 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 7,015,000 تومان
1065 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 23,000,000 تومان
1102 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 46,000,000 تومان
1137 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 46,000,000 تومان
1158 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 46,000,000 تومان
1221 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 46,000,000 تومان
1261 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 23,000,000 تومان
1261 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 23,000,000 تومان
1277 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 23,000,000 تومان

گزارش اتمام