پویش لبخند ماندگار آب

ساخت 7 آب انبار برای 7 روستای محروم

مبلغ هدف: 161,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 283,015,000 تومان (57 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:176%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 283,015,000 تومان

موسسه نیکوکاری باران لبخند با همکاری خیریه یادگار ماندگار برگزار می کند:

پویش لبخند ماندگار آب

ساخت 7 آب انبار، برای 7 روستای محروم به ارزش 161 میلیون تومان

...

روش های مشارکت در پویش لبخند ماندگار آب:

- مراجعه به صفحه پویش در سایت نذرستان (همین صفحه) و پرداخت مبلغ دلخواه به صورت آنلاین (با رمز دوم کارت) با تمام کارت های عضو شتاب

- واریز به شماره حساب و یا کارت موسسه و ثبت فیش در سایت نذرستان یا ارسال اطلاعات فیش واریزی به صورت پیامکی و یا واتساپی به شماره موبایل موسسه: 09134357933

شماره حساب کارت ملی: 8627-9987-9918-6037  به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند

نذرها و مشارکت های شما بدون هیچ محدودیتی می تواند از 1000 تومان تا 100 میلیون تومان باشد.

شما می توانید به نیت مرحومین خود و یا هر نیت شخصی، یک الی چند آب انبار به تنهایی، خانوادگی و یا فامیلی، تقبل نمایید...

برای دریافت گزارشات پیشرفت پویش، می توانید شماره همراه خود را به واتساپ 09134357933 ارسال نمایید یا صفحه اینستاگرام نذرستان (nazrestan@) را دنبال کنید.

...

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

629 روز قبل: قرض الحسنه کوثر 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

661 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید ابراهیم هادی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

666 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

688 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

696 روز قبل: سرهنگ محمدحسین نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

701 روز قبل: سرکارخانم سرور حبیبیان و دوستان به نیابت به نام خدا و در راه خدا 26,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

701 روز قبل: خانواده طباطبائی به نیابت سید احمد طباطبائی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

706 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

706 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

706 روز قبل: زهره نباتی 350,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

709 روز قبل: نیکوکاران قرض الحسنه اسلامی اصفهان به نیابت شادی روح بنیانگذاران صندوق 46,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

709 روز قبل: حاجیه خانم راست قلم به نیابت حاج محمد علی سپاهان فرد و حاجیه خانم سادات مصلحی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

709 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

711 روز قبل: مهندس اسماعیل شاه ثنائی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

712 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت حاج اکبر سبقت اللهی 632,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

713 روز قبل: فرزندان حاج احمد بیگی به نیابت حاج احمد بیگی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

713 روز قبل: مهندس عبدالرضا رجبی به نیابت حاج حسن زمانی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

714 روز قبل: ناشناس 1,690,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

714 روز قبل: مهندس رجبی (دانشکده مهاجر) 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

715 روز قبل: زهرا جوام به نیابت ماهی جان خدابخشی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

715 روز قبل: سرکارخانم زهرا همدانی زاده 4,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

715 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

715 روز قبل: حاج اصغر شریف احمدیان به نیابت حاج محمدحسین شریف احمدیان وحاجیه خانم وطن خواه 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

715 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

715 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت فرشید امین زاده 300,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

716 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

717 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

717 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

718 روز قبل: برادران بیگی به نیابت علی غلامعلی بیگی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

718 روز قبل: جناب آقای جواد سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی، همسر و فرزندان 600,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

721 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

721 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

721 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

722 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی و شاهزاده بیگم 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

722 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

724 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

724 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم (مادر دهکردی ها) 500,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

724 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

725 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده وجامعه 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

725 روز قبل: ناشناس به نیابت سارا 7,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

726 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 25,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

726 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

726 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

726 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

727 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

727 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

727 روز قبل: جناب آقای علی سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی و حاجیه خانم حمصی اصفهانی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

727 روز قبل: جناب آقای مسعود سبقت الهی به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

727 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

728 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

728 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

728 روز قبل: سرکارخانم بتول بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

729 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

729 روز قبل: خانواده هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

729 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت زینب سلام الله علیها 20,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

729 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

730 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش لبخند ماندگار آب

484 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 7,015,000 تومان
505 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 23,000,000 تومان
542 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 46,000,000 تومان
577 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 46,000,000 تومان
598 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 46,000,000 تومان
661 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 46,000,000 تومان
701 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 23,000,000 تومان
702 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 23,000,000 تومان
718 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 23,000,000 تومان

گزارش اتمام