موسسه خیریه خادمین کتیج

اُمور نیک و بشردوستانه

جمع کل مشارکت: 70,200 تومان (5 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 13,645,000 تومان

موسسه خیریه خادمین کتیج با شماره ثبت ۵برای دستیابی به هدفی آسمانی و انسانی در سال ۱۳۸۶ تاسیس و در ابتدای سال ۱۳۸۷فعالیت خود را با جدیت آغاز نمود. این موسسه خود را متعهد می داند تا مَرهم و تسکینی بر رنج و غم های بی پایان نیازمندان به ویژه کودکان و خانواده های آنها باشد و هم اکنون با تلاش برای رسیدن به اهداف خود وفعالیت های روز افزون نیکوکارانه مهم ، اساسی و همسو با سایر موسسات و سازمانهای مردمی و نهاد های ملی و بین المللی می خواهد گامی مهم در تمام عرصه های اجتماعی، آموزشی و فرهنگی، بهداشتی و درمانی، عمرانی، اقتصادی و اشتغال زایی بردارد و نقش موثری به شرح ذیل داشته باشد:

اجتماعی :حمایت و تحت پوشش قراردادن کودکان کار و خیابان ، خانواده های بی سرپرست، خود سرپرست ، بدسرپرست ، افراد بزرگسال و سالخورده و ایتام
آموزشی و فرهنگی : حمایت ویژه از آموزش و امورات فرهنگی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان مستعد و نیازمند
بهداشتی و درمانی : تلاش برای ارتقای فرهنگ بهداشتی و رعایت استاندارد های بهداشت و درمان و حمایت از درمان خانواده های تحت پوشش به ویژه کودکان
عمرانی :کمک به ساخت و بازسازی فضاهای آموزشی،کتابخانه و سایر اماکن عام المنفعه در جهت آبادانی و رفع نیاز های مناطق محروم
اقتصادی :کمک به راه اندازی کارگاه های تولیدی جهت ایجاد اشتغال و به وجود آوردن منابع درآمدزایی برای مؤسسه خیریه جهت حمایت بیشتر از نیازمندان
اشتغالزایی :کمک به توانمند سازی خانواده ها از طریق راه اندازی کارگاه های آموزشی، اعطای وام به مددجویان
در این هدف گذاری ها تلاش می گردد تا ظرفیت های نیکوکاری در سطح کشور و در صورت امکان به صورت بین المللی گردآوری و متمرکز شده و در جهت توانمند سازی،آسیب زدایی و حمایت از گروه های هدف به کار گرفته شود تا مخاطره و آسیب فضاهای پر از خطر و تنش اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… کاهش پیدا کرده و در نهایت منجر به افزایش سرمایه های اجتماعی و انسانی و ظرفیت توانمندی های سرزمین عزیزمان گردد.


☎ ۰۹۱۵۹۹۷۴۰۳۶- ۰۵۴۳۷۱۸۸۷۹۸


khademincharity.com


ttp://www.instagram.com/Khademin_kotijcharity

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

18 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 22,200 تومان (نذر موسسه خیریه خادمین کتیج)

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه خادمین کتیج)

43 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه خادمین کتیج)

47 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر موسسه خیریه خادمین کتیج)

683 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر موسسه خیریه خادمین کتیج)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با موسسه خیریه خادمین کتیج

369 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر نان و غذا 2,000,000 تومان
644 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
1076 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان
1199 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت پویش لبخند کودکان کار 5,145,000 تومان

گزارش اتمام