پویش رمضان 1400

100 بسته ارزاق برای 100 خانواده نیازمند

مبلغ هدف: 25,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 32,000,000 تومان (64 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:128%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 32,000,000 تومان

موسسه نیکوکاری باران لبخند برگزار می کند:

100 بسته ارزاق برای 100 خانواده نیازمند

هر بسته 250 هزار تومان

اهدای بُن خرید اَقلام دلخواه و مورد نیاز به نیازمندان به ارزش 250 هزارتومان

روش های مشارکت:

1- مراجعه به صفحه پویش در سایت نذرستان و پرداخت مبلغ دلخواه به هر میزانی به صورت آنلاین (با رمز دوم کارت)

2- واریز به شماره کارت زیر و ثبت فیش در سایت یا ارسال کد فیش واریزی به موبایل: 09134357933 (تلفن راهنمایی)

شماره کارت ملی: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1140 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1141 روز قبل: ناشناس به نیابت علی بن موسی الرضابرای سلامتی امام زمان عج 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1141 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1143 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1145 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت سلامتی و عافیت 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1146 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1146 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1147 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1148 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1148 روز قبل: عزت کرباسی به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1148 روز قبل: ناشناس به نیابت کریم اهل البیت 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1148 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1148 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1148 روز قبل: سادات طباطبائی به نیابت بتول شعرباف 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1148 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1149 روز قبل: عماد 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1150 روز قبل: نويد به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1150 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1150 روز قبل: علیرضا دانشکیا به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1150 روز قبل: محمد 2,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1150 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1150 روز قبل: سرکار خانم آقاجانیان 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1150 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1150 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت طیبه پاکدل 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1150 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1151 روز قبل: ناشناس به نیابت نظرعلی 150,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1151 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه خانم فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1151 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 72,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1151 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1151 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1151 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1151 روز قبل: ستایش و هستی دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1151 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1151 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1151 روز قبل: محمد شایان 270,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1151 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1151 روز قبل: ناشناس 3,750,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1152 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج کریم لندران و مرحومه ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1152 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1152 روز قبل: ناصر دهکردی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1152 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1152 روز قبل: محمد اسماعیل جواهری 150,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1152 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1153 روز قبل: بدرالسادات میریان به نیابت پدر و مادر 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1153 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1153 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 2,500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1154 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1154 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 1,250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1154 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه شهلا میرشمشیری 1,250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1154 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1154 روز قبل: محمد دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1154 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1154 روز قبل: ناصر دهکردی 300,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1154 روز قبل: صد و ده 3,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1154 روز قبل: دکتر خروش 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1155 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1155 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1155 روز قبل: غلامرضا ثقفی 1,050,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1155 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1155 روز قبل: عبدالله 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1156 روز قبل: جناب آقای عشقی 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1156 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1156 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

1156 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1400)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش رمضان 1400

1139 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش رمضان 1400 27,000,000 تومان
1140 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش رمضان 1400 1,000,000 تومان
1140 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت پویش رمضان 1400 2,500,000 تومان
1140 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن خیریه صرع اصفهان بابت پویش رمضان 1400 1,500,000 تومان

گزارش اتمام