نذر قرض الحسنه

نذر دائمی برای قرض دادن به افراد نیازمند

جمع کل مشارکت: 23,946,000 تومان (44 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 2,115,250 تومان

نذر قرض الحسنه

قرض الحسنه از کارهای نیکی است که می تواند فارغ از فقیر و غنی بودن، شامل حال تمام افراد شود و منشا خیر و برکات فراوانی در زندگی عاملان این عمل نیک شود. ارزش این کار تا آنجایی است که خدا در قرآن می فرماید:

کیست که به خدا وام نیکو دهد (و از اموالی که به او ارزانی داشته انفاق کند) تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند؟ و برای او پاداش پرارزشی است. (سوره حدید آیه 11) همچنین در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند: «کسی که به برادر خود قرض دهد، در برابر هر درهمی که قرض داده هم‌وزن کوه احد و کوه رضوان و کوه سینا، حسنات خواهد داشت و اگر برای وصول آن مدارا کند، از پل صراط همچون برق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت.

در سایت نذرستان، نذرهای مردمی برای امر قرض الحسنه در اختیار موسسه های قرض الحسنه معتبر و شناخته شده قرارداده خواهد شد تا مادام العمر متناسب با اصول کاملاً شرعی در اختیار افراد صاحب صلاحیت داده شود و این پول دائم در حال گردش و رفع نیاز نیازمندان قرار گیرد.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

35 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

48 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت اسماعیل بهرامی 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

49 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

54 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

55 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

68 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

78 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

87 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

97 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

99 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

102 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

106 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

111 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

112 روز قبل: پارسا 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

114 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

119 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

124 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و بانو به نیابت حاج رضا شریف احمدیان 400,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

131 روز قبل: یوسف عامری 20,000,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

162 روز قبل: یاسمن معتمدی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

170 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

180 روز قبل: مرتضی خراسانی 300,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

295 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و الناز احمدزاده و فاطمه فاضل زاده 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

392 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

395 روز قبل: مرحوم سيد محمدرضا حجازي به نیابت مرحوم سيد محمدرضا حجازي 30,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

440 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

467 روز قبل: خانم نیک نداف به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

524 روز قبل: ناشناس به نیابت خودم دخترم پدرم و مادر همسرم 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

566 روز قبل: مهندس حمید سبقت الهی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

566 روز قبل: حاج حسین سبقت الهی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

566 روز قبل: حاج جعفر سبقت الهی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

566 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

575 روز قبل: ثنا سبقت الهی به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

582 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

661 روز قبل: ناشناس به نیابت پروردگار 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

696 روز قبل: سرهنگ محمدحسین نیرومندی به نیابت حضرت علی 2,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

699 روز قبل: اصغر شریف و صدیقه هزاردستان به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

726 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

901 روز قبل: آیدوووون 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

922 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

922 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج محمد اعتصامی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

922 روز قبل: مسلم به نیابت حاج محمد اعتصامی 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1018 روز قبل: زهرا دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1098 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر قرض الحسنه

319 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قرض الحسنه 1,240,000 تومان
505 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قرض الحسنه 500,000 تومان
794 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر قرض الحسنه 327,750 تومان
851 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر قرض الحسنه 47,500 تومان

گزارش اتمام