نذر قرض الحسنه

نذر دائمی برای قرض دادن به افراد نیازمند

جمع کل مشارکت: 4,031,000 تومان (49 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 2,115,250 تومان

نذر قرض الحسنه

قرض الحسنه از کارهای نیکی است که می تواند فارغ از فقیر و غنی بودن، شامل حال تمام افراد شود و منشا خیر و برکات فراوانی در زندگی عاملان این عمل نیک شود. ارزش این کار تا آنجایی است که خدا در قرآن می فرماید:

کیست که به خدا وام نیکو دهد (و از اموالی که به او ارزانی داشته انفاق کند) تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند؟ و برای او پاداش پرارزشی است. (سوره حدید آیه 11) همچنین در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند: «کسی که به برادر خود قرض دهد، در برابر هر درهمی که قرض داده هم‌وزن کوه احد و کوه رضوان و کوه سینا، حسنات خواهد داشت و اگر برای وصول آن مدارا کند، از پل صراط همچون برق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت.

در سایت نذرستان، نذرهای مردمی برای امر قرض الحسنه در اختیار موسسه های قرض الحسنه معتبر و شناخته شده قرارداده خواهد شد تا مادام العمر متناسب با اصول کاملاً شرعی در اختیار افراد صاحب صلاحیت داده شود و این پول دائم در حال گردش و رفع نیاز نیازمندان قرار گیرد.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

21 ساعت قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

19 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

62 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

64 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

82 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت بهرامی 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

110 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

141 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

155 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت اسماعیل بهرامی 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

155 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

161 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

162 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

175 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

184 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

193 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

203 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

205 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

208 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

212 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

217 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

218 روز قبل: پارسا 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

220 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

225 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

231 روز قبل: اصغر شریف احمدیان و بانو به نیابت حاج رضا شریف احمدیان 400,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

269 روز قبل: یاسمن معتمدی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

276 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

287 روز قبل: مرتضی خراسانی 300,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

402 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد و الناز احمدزاده و فاطمه فاضل زاده 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

498 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

502 روز قبل: مرحوم سيد محمدرضا حجازي به نیابت مرحوم سيد محمدرضا حجازي 30,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

547 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

574 روز قبل: خانم نیک نداف به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

631 روز قبل: ناشناس به نیابت خودم دخترم پدرم و مادر همسرم 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

672 روز قبل: مهندس حمید سبقت الهی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

672 روز قبل: حاج حسین سبقت الهی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

672 روز قبل: حاج جعفر سبقت الهی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

672 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

681 روز قبل: ثنا سبقت الهی به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

688 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

768 روز قبل: ناشناس به نیابت پروردگار 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

803 روز قبل: سرهنگ محمدحسین نیرومندی به نیابت حضرت علی 2,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

805 روز قبل: اصغر شریف و صدیقه هزاردستان به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

832 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1008 روز قبل: آیدوووون 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1029 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1029 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج محمد اعتصامی 100,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1029 روز قبل: مسلم به نیابت حاج محمد اعتصامی 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1125 روز قبل: زهرا دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

1204 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر قرض الحسنه)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر قرض الحسنه

425 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قرض الحسنه 1,240,000 تومان
612 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قرض الحسنه 500,000 تومان
900 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر قرض الحسنه 327,750 تومان
957 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر قرض الحسنه 47,500 تومان

گزارش اتمام