نذر نذرستان

تامین هزینه ها و حمایت از توسعه نذرستان

جمع کل مشارکت: 98,376,993 تومان (76 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 98,313,000 تومان

برای موفقیت و ادامه دار بودن هر پروژه ای باید به صورت سیستمی و سازمانی مدیریت و برنامه ریزی کرد و مطابق با استراتژی های تعریف شده پیش رفت و عمل کرد، از این رو پروژه نذرستان نیز سعی کرده است با برنامه ای مشخص و تدوین شده اهداف خود را با برنامه ریزی دنبال نماید.

بعضی از هزینه های نگهداری و توسعه پروژه نذرستان عبارتند از:

- هزینه های برنامه نویسی، طراحی گرافیک، تمدید هاست و دامین سایت
- هزینه های مربوط به پرسنل اداری پروژه
- هزینه های مربوط به پرسنل بخش امور مالی نذرستان
- هزینه های تبلیغات و معرفی سایت در رسانه های و شبکه های اجتماعی و ...

تامین هزینه های بالا برای حفظ پروژه ضرورتی انکار ناپذیر است البته بخشی زیادی از موارد ذکر شده به صورت مردمی و خداپسندانه توسط افراد نیکوکار در حال انجام است اما بخش محسوسی نیز نیاز به نقدینگی دارد که از شما دعوت می شود با کمک های نقدی خود مستقیما این موسسه را در تامین هزینه های جاری و توسعه پروژه نذرستان یاری نمایید و در ثواب حاصل از نیت خود شریک خیرات و برکات این پروژه باشید
.
کمک های خود را می توانید از طریق کلید پرداخت آنلاین و یا به شماره

کارت بانک ملی: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

 واریز نمایید و به تلفنی های موسسه نسبت به نیت واریز خود، اطلاع رسانی نمایید.

پیشاپیش از حمایت های شما نیکوکار گرامی سپاسگزاریم

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

13 روز قبل: ناشناس به نیابت هدیه‌ای ناچیز به ساحت مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها 1,000 تومان (نذر نذرستان)

20 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نذرستان)

23 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نذرستان)

23 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نذرستان)

33 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نذرستان)

37 روز قبل: ناشناس به نیابت هدیه به اهل برزخ و همه اموات و شهدا و عالم ذر 1,000 تومان (نذر نذرستان)

45 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نذرستان)

50 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نذرستان)

62 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نذرستان)

65 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نذرستان)

76 روز قبل: ناشناس به نیابت الله 1,000 تومان (نذر نذرستان)

115 روز قبل: ارزو 10,000 تومان (نذر نذرستان)

165 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نذرستان)

272 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نذرستان)

287 روز قبل: ناشناس 428,250 تومان (نذر نذرستان)

296 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نذرستان)

316 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: اصغر زاهدی 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: مهناز سبقت الهی 300,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: نوید دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: اصغر سعیدی 100,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: صدیقه ملایی 150,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: محمود هاشمی نژاد 150,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: وحید امیری 300,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: ناصر دهکردی 200,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: فرخ نوروزی 500,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: محمد رضا موسوی خواه 500,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: مهرداد شرافت 500,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: علی بیگی 3,000,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: حسین حافظی 2,000,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: آقای کیمیاگری 2,000,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: رضا دهکردی 5,000,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 10,000,000 تومان (نذر نذرستان)

359 روز قبل: ناشناس 23,000,000 تومان (نذر نذرستان)

362 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نذرستان)

446 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده و حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 1,550,000 تومان (نذر نذرستان)

450 روز قبل: مهندس یوسف دهکردی 1,600,000 تومان (نذر نذرستان)

451 روز قبل: خانواده حاج مهدی ادیب نژاد به نیابت مرحوم دکتر احمد خوروش 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

462 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نذرستان)

469 روز قبل: ناشناس 600,000 تومان (نذر نذرستان)

470 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (نذر نذرستان)

503 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نذرستان)

509 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نذرستان)

510 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نذرستان)

512 روز قبل: بتول بیگی 100,000 تومان (نذر نذرستان)

513 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نذرستان)

533 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نذرستان)

544 روز قبل: محمدرضا ادیب نژاد به نیابت مرحومه حاجیه خانم سیده مهین پناهنده 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

548 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نذرستان)

551 روز قبل: ناشناس به نیابت شهدا 1,000 تومان (نذر نذرستان)

551 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت خلق الله 1,743 تومان (نذر نذرستان)

553 روز قبل: علی صادقی 600,000 تومان (نذر نذرستان)

553 روز قبل: محمد و علی بیگی 400,000 تومان (نذر نذرستان)

585 روز قبل: بتول بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

585 روز قبل: آلاله دهکردی 20,000 تومان (نذر نذرستان)

585 روز قبل: مهناز سبقت الهی 100,000 تومان (نذر نذرستان)

585 روز قبل: اشرف راست قلم 200,000 تومان (نذر نذرستان)

585 روز قبل: مریم دهکردی 200,000 تومان (نذر نذرستان)

585 روز قبل: سادات طباطبایی 500,000 تومان (نذر نذرستان)

585 روز قبل: صفورا هزاردستان 300,000 تومان (نذر نذرستان)

585 روز قبل: زهرا هزاردستان 200,000 تومان (نذر نذرستان)

585 روز قبل: طاهره هزاردستان 100,000 تومان (نذر نذرستان)

585 روز قبل: حمید رضا سخاوت 200,000 تومان (نذر نذرستان)

585 روز قبل: محمد رضا سخاوت 200,000 تومان (نذر نذرستان)

585 روز قبل: مهدی مهاجر 100,000 تومان (نذر نذرستان)

585 روز قبل: رضا دهکردی 2,000,000 تومان (نذر نذرستان)

585 روز قبل: آقای سخاوت 100,000 تومان (نذر نذرستان)

585 روز قبل: علی سبقت الهی 2,000,000 تومان (نذر نذرستان)

585 روز قبل: محمود دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

585 روز قبل: عزیز بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر نذرستان)

585 روز قبل: کریم بیگی 200,000 تومان (نذر نذرستان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر نذرستان

271 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 2,000,000 تومان
299 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 15,000,000 تومان
306 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
308 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 10,000,000 تومان
313 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 12,000,000 تومان
327 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 2,600,000 تومان
348 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 12,000,000 تومان
350 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
350 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 12,860,000 تومان
355 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 600,000 تومان
355 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
444 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 4,000,000 تومان
446 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
467 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 9,000,000 تومان
469 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
486 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 233,000 تومان
511 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 400,000 تومان
543 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,200,000 تومان
550 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
585 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 10,420,000 تومان

گزارش اتمام