نذر نذرستان

تامین هزینه ها و حمایت از توسعه نذرستان

جمع کل مشارکت: 98,351,993 تومان (64 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 98,313,000 تومان

برای موفقیت و ادامه دار بودن هر پروژه ای باید به صورت سیستمی و سازمانی مدیریت و برنامه ریزی کرد و مطابق با استراتژی های تعریف شده پیش رفت و عمل کرد، از این رو پروژه نذرستان نیز سعی کرده است با برنامه ای مشخص و تدوین شده اهداف خود را با برنامه ریزی دنبال نماید.

بعضی از هزینه های نگهداری و توسعه پروژه نذرستان عبارتند از:

- هزینه های برنامه نویسی، طراحی گرافیک، تمدید هاست و دامین سایت
- هزینه های مربوط به پرسنل اداری پروژه
- هزینه های مربوط به پرسنل بخش امور مالی نذرستان
- هزینه های تبلیغات و معرفی سایت در رسانه های و شبکه های اجتماعی و ...

تامین هزینه های بالا برای حفظ پروژه ضرورتی انکار ناپذیر است البته بخشی زیادی از موارد ذکر شده به صورت مردمی و خداپسندانه توسط افراد نیکوکار در حال انجام است اما بخش محسوسی نیز نیاز به نقدینگی دارد که از شما دعوت می شود با کمک های نقدی خود مستقیما این موسسه را در تامین هزینه های جاری و توسعه پروژه نذرستان یاری نمایید و در ثواب حاصل از نیت خود شریک خیرات و برکات این پروژه باشید
.
کمک های خود را می توانید از طریق کلید پرداخت آنلاین و یا به شماره

کارت بانک ملی: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

 واریز نمایید و به تلفنی های موسسه نسبت به نیت واریز خود، اطلاع رسانی نمایید.

پیشاپیش از حمایت های شما نیکوکار گرامی سپاسگزاریم

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

40 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نذرستان)

147 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نذرستان)

162 روز قبل: ناشناس 428,250 تومان (نذر نذرستان)

171 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نذرستان)

191 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: اصغر زاهدی 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: مهناز سبقت الهی 300,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: نوید دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: اصغر سعیدی 100,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: صدیقه ملایی 150,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: محمود هاشمی نژاد 150,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: وحید امیری 300,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: ناصر دهکردی 200,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: فرخ نوروزی 500,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: محمد رضا موسوی خواه 500,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: مهرداد شرافت 500,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: علی بیگی 3,000,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: حسین حافظی 2,000,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: آقای کیمیاگری 2,000,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: رضا دهکردی 5,000,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 10,000,000 تومان (نذر نذرستان)

234 روز قبل: ناشناس 23,000,000 تومان (نذر نذرستان)

237 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نذرستان)

321 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده و حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 1,550,000 تومان (نذر نذرستان)

325 روز قبل: مهندس یوسف دهکردی 1,600,000 تومان (نذر نذرستان)

326 روز قبل: خانواده حاج مهدی ادیب نژاد به نیابت مرحوم دکتر احمد خوروش 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

337 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نذرستان)

344 روز قبل: ناشناس 600,000 تومان (نذر نذرستان)

345 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (نذر نذرستان)

378 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نذرستان)

383 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نذرستان)

384 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نذرستان)

387 روز قبل: بتول بیگی 100,000 تومان (نذر نذرستان)

388 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نذرستان)

408 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر نذرستان)

419 روز قبل: محمدرضا ادیب نژاد به نیابت مرحومه حاجیه خانم سیده مهین پناهنده 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

423 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نذرستان)

426 روز قبل: ناشناس به نیابت شهدا 1,000 تومان (نذر نذرستان)

426 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت خلق الله 1,743 تومان (نذر نذرستان)

428 روز قبل: علی صادقی 600,000 تومان (نذر نذرستان)

428 روز قبل: محمد و علی بیگی 400,000 تومان (نذر نذرستان)

460 روز قبل: بتول بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

460 روز قبل: آلاله دهکردی 20,000 تومان (نذر نذرستان)

460 روز قبل: مهناز سبقت الهی 100,000 تومان (نذر نذرستان)

460 روز قبل: اشرف راست قلم 200,000 تومان (نذر نذرستان)

460 روز قبل: مریم دهکردی 200,000 تومان (نذر نذرستان)

460 روز قبل: سادات طباطبایی 500,000 تومان (نذر نذرستان)

460 روز قبل: صفورا هزاردستان 300,000 تومان (نذر نذرستان)

460 روز قبل: زهرا هزاردستان 200,000 تومان (نذر نذرستان)

460 روز قبل: طاهره هزاردستان 100,000 تومان (نذر نذرستان)

460 روز قبل: حمید رضا سخاوت 200,000 تومان (نذر نذرستان)

460 روز قبل: محمد رضا سخاوت 200,000 تومان (نذر نذرستان)

460 روز قبل: مهدی مهاجر 100,000 تومان (نذر نذرستان)

460 روز قبل: رضا دهکردی 2,000,000 تومان (نذر نذرستان)

460 روز قبل: آقای سخاوت 100,000 تومان (نذر نذرستان)

460 روز قبل: علی سبقت الهی 2,000,000 تومان (نذر نذرستان)

460 روز قبل: محمود دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

460 روز قبل: عزیز بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر نذرستان)

460 روز قبل: کریم بیگی 200,000 تومان (نذر نذرستان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر نذرستان

146 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 2,000,000 تومان
174 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 15,000,000 تومان
181 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
183 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 10,000,000 تومان
188 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 12,000,000 تومان
202 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 2,600,000 تومان
223 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 12,000,000 تومان
225 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
225 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 12,860,000 تومان
230 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 600,000 تومان
230 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
319 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 4,000,000 تومان
321 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
342 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 9,000,000 تومان
344 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
361 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 233,000 تومان
386 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 400,000 تومان
418 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,200,000 تومان
425 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
460 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 10,420,000 تومان

گزارش اتمام