نذر نذرستان

تامین هزینه ها و حمایت از توسعه نذرستان

جمع کل مشارکت: 12,423,743 تومان (24 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 11,420,000 تومان

برای موفقیت و ادامه دار بودن هر پروژه ای باید به صورت سیستمی و سازمانی مدیریت و برنامه ریزی کرد و مطابق با استراتژی های تعریف شده پیش رفت و عمل کرد، از این رو پروژه نذرستان نیز سعی کرده است با برنامه ای مشخص و تدوین شده اهداف خود را با برنامه ریزی دنبال نماید.

بعضی از هزینه های نگهداری و توسعه پروژه نذرستان عبارتند از:

- هزینه های برنامه نویسی، طراحی گرافیک، تمدید هاست و دامین سایت
- هزینه های مربوط به پرسنل اداری پروژه
- هزینه های مربوط به پرسنل بخش امور مالی نذرستان
- هزینه های تبلیغات و معرفی سایت در رسانه های و شبکه های اجتماعی و ...

تامین هزینه های بالا برای حفظ پروژه ضرورتی انکار ناپذیر است البته بخشی زیادی از موارد ذکر شده به صورت مردمی و خداپسندانه توسط افراد نیکوکار در حال انجام است اما بخش محسوسی نیز نیاز به نقدینگی دارد که از شما دعوت می شود با کمک های نقدی خود مستقیما این موسسه را در تامین هزینه های جاری و توسعه پروژه نذرستان یاری نمایید و در ثواب حاصل از نیت خود شریک خیرات و برکات این پروژه باشید
.
کمک های خود را می توانید از طریق کلید پرداخت آنلاین و یا به شماره

کارت بانک ملی: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

 واریز نمایید و به تلفنی های موسسه نسبت به نیت واریز خود، اطلاع رسانی نمایید.

پیشاپیش از حمایت های شما نیکوکار گرامی سپاسگزاریم

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

2 روز قبل: محمدرضا ادیب نژاد به نیابت مرحومه حاجیه خانم سیده مهین پناهنده 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

6 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نذرستان)

9 روز قبل: ناشناس به نیابت شهدا 1,000 تومان (نذر نذرستان)

9 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت خلق الله 1,743 تومان (نذر نذرستان)

11 روز قبل: علی صادقی 600,000 تومان (نذر نذرستان)

11 روز قبل: محمد و علی بیگی 400,000 تومان (نذر نذرستان)

43 روز قبل: بتول بیگی 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

43 روز قبل: آلاله دهکردی 20,000 تومان (نذر نذرستان)

43 روز قبل: مهناز سبقت الهی 100,000 تومان (نذر نذرستان)

43 روز قبل: اشرف راست قلم 200,000 تومان (نذر نذرستان)

43 روز قبل: مریم دهکردی 200,000 تومان (نذر نذرستان)

43 روز قبل: سادات طباطبایی 500,000 تومان (نذر نذرستان)

43 روز قبل: صفورا هزاردستان 300,000 تومان (نذر نذرستان)

43 روز قبل: زهرا هزاردستان 200,000 تومان (نذر نذرستان)

43 روز قبل: طاهره هزاردستان 100,000 تومان (نذر نذرستان)

43 روز قبل: حمید رضا سخاوت 200,000 تومان (نذر نذرستان)

43 روز قبل: محمد رضا سخاوت 200,000 تومان (نذر نذرستان)

43 روز قبل: مهدی مهاجر 100,000 تومان (نذر نذرستان)

43 روز قبل: رضا دهکردی 2,000,000 تومان (نذر نذرستان)

43 روز قبل: آقای سخاوت 100,000 تومان (نذر نذرستان)

43 روز قبل: علی سبقت الهی 2,000,000 تومان (نذر نذرستان)

43 روز قبل: محمود دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

43 روز قبل: عزیز بیگی 2,000,000 تومان (نذر نذرستان)

43 روز قبل: کریم بیگی 200,000 تومان (نذر نذرستان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر نذرستان

8 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
43 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 10,420,000 تومان

گزارش اتمام