نذر نذرستان

تامین هزینه ها و حمایت از توسعه نذرستان

جمع کل مشارکت: 97,323,743 تومان (61 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 98,313,000 تومان

برای موفقیت و ادامه دار بودن هر پروژه ای باید به صورت سیستمی و سازمانی مدیریت و برنامه ریزی کرد و مطابق با استراتژی های تعریف شده پیش رفت و عمل کرد، از این رو پروژه نذرستان نیز سعی کرده است با برنامه ای مشخص و تدوین شده اهداف خود را با برنامه ریزی دنبال نماید.

بعضی از هزینه های نگهداری و توسعه پروژه نذرستان عبارتند از:

- هزینه های برنامه نویسی، طراحی گرافیک، تمدید هاست و دامین سایت
- هزینه های مربوط به پرسنل اداری پروژه
- هزینه های مربوط به پرسنل بخش امور مالی نذرستان
- هزینه های تبلیغات و معرفی سایت در رسانه های و شبکه های اجتماعی و ...

تامین هزینه های بالا برای حفظ پروژه ضرورتی انکار ناپذیر است البته بخشی زیادی از موارد ذکر شده به صورت مردمی و خداپسندانه توسط افراد نیکوکار در حال انجام است اما بخش محسوسی نیز نیاز به نقدینگی دارد که از شما دعوت می شود با کمک های نقدی خود مستقیما این موسسه را در تامین هزینه های جاری و توسعه پروژه نذرستان یاری نمایید و در ثواب حاصل از نیت خود شریک خیرات و برکات این پروژه باشید
.
کمک های خود را می توانید از طریق کلید پرداخت آنلاین و یا به شماره

کارت بانک ملی: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

 واریز نمایید و به تلفنی های موسسه نسبت به نیت واریز خود، اطلاع رسانی نمایید.

پیشاپیش از حمایت های شما نیکوکار گرامی سپاسگزاریم

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

20 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نذرستان)

44 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر نذرستان)

64 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نذرستان)

106 روز قبل: اصغر زاهدی 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

106 روز قبل: مهناز سبقت الهی 300,000 تومان (نذر نذرستان)

106 روز قبل: نوید دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

106 روز قبل: اصغر سعیدی 100,000 تومان (نذر نذرستان)

106 روز قبل: صدیقه ملایی 150,000 تومان (نذر نذرستان)

106 روز قبل: محمود هاشمی نژاد 150,000 تومان (نذر نذرستان)

106 روز قبل: وحید امیری 300,000 تومان (نذر نذرستان)

106 روز قبل: ناصر دهکردی 200,000 تومان (نذر نذرستان)

106 روز قبل: فرخ نوروزی 500,000 تومان (نذر نذرستان)

106 روز قبل: اصغر هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر نذرستان)

106 روز قبل: محمد رضا موسوی خواه 500,000 تومان (نذر نذرستان)

106 روز قبل: مهرداد شرافت 500,000 تومان (نذر نذرستان)

106 روز قبل: علی بیگی 3,000,000 تومان (نذر نذرستان)

106 روز قبل: حسین حافظی 2,000,000 تومان (نذر نذرستان)

106 روز قبل: آقای کیمیاگری 2,000,000 تومان (نذر نذرستان)

107 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر نذرستان)

107 روز قبل: رضا دهکردی 5,000,000 تومان (نذر نذرستان)

107 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر نذرستان)

107 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر نذرستان)

107 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر نذرستان)

107 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 10,000,000 تومان (نذر نذرستان)

107 روز قبل: ناشناس 23,000,000 تومان (نذر نذرستان)

110 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نذرستان)

194 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده و حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 1,550,000 تومان (نذر نذرستان)

198 روز قبل: مهندس یوسف دهکردی 1,600,000 تومان (نذر نذرستان)

198 روز قبل: خانواده حاج مهدی ادیب نژاد به نیابت مرحوم دکتر احمد خوروش 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

210 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نذرستان)

217 روز قبل: ناشناس 600,000 تومان (نذر نذرستان)

218 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (نذر نذرستان)

251 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نذرستان)

256 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نذرستان)

257 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نذرستان)

260 روز قبل: بتول بیگی 100,000 تومان (نذر نذرستان)

261 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر نذرستان)

292 روز قبل: محمدرضا ادیب نژاد به نیابت مرحومه حاجیه خانم سیده مهین پناهنده 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

296 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نذرستان)

299 روز قبل: ناشناس به نیابت شهدا 1,000 تومان (نذر نذرستان)

299 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت خلق الله 1,743 تومان (نذر نذرستان)

301 روز قبل: علی صادقی 600,000 تومان (نذر نذرستان)

301 روز قبل: محمد و علی بیگی 400,000 تومان (نذر نذرستان)

333 روز قبل: بتول بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

333 روز قبل: آلاله دهکردی 20,000 تومان (نذر نذرستان)

333 روز قبل: مهناز سبقت الهی 100,000 تومان (نذر نذرستان)

333 روز قبل: اشرف راست قلم 200,000 تومان (نذر نذرستان)

333 روز قبل: مریم دهکردی 200,000 تومان (نذر نذرستان)

333 روز قبل: سادات طباطبایی 500,000 تومان (نذر نذرستان)

333 روز قبل: صفورا هزاردستان 300,000 تومان (نذر نذرستان)

333 روز قبل: زهرا هزاردستان 200,000 تومان (نذر نذرستان)

333 روز قبل: طاهره هزاردستان 100,000 تومان (نذر نذرستان)

333 روز قبل: حمید رضا سخاوت 200,000 تومان (نذر نذرستان)

333 روز قبل: محمد رضا سخاوت 200,000 تومان (نذر نذرستان)

333 روز قبل: مهدی مهاجر 100,000 تومان (نذر نذرستان)

333 روز قبل: رضا دهکردی 2,000,000 تومان (نذر نذرستان)

333 روز قبل: آقای سخاوت 100,000 تومان (نذر نذرستان)

333 روز قبل: علی سبقت الهی 2,000,000 تومان (نذر نذرستان)

333 روز قبل: محمود دهکردی 1,000,000 تومان (نذر نذرستان)

333 روز قبل: عزیز بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر نذرستان)

333 روز قبل: کریم بیگی 200,000 تومان (نذر نذرستان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر نذرستان

18 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 2,000,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 15,000,000 تومان
54 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
56 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 10,000,000 تومان
61 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 12,000,000 تومان
74 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 2,600,000 تومان
95 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 12,000,000 تومان
97 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
97 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 12,860,000 تومان
102 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 600,000 تومان
102 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
191 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 4,000,000 تومان
193 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
215 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 9,000,000 تومان
217 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
233 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 233,000 تومان
258 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 400,000 تومان
291 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,200,000 تومان
298 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 1,000,000 تومان
333 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نذرستان 10,420,000 تومان

گزارش اتمام