پویش یلدا 1400

1400 هدیه 50 هزارتومانی به ایتام و نیازمندان

مبلغ هدف: 10,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 13,348,000 تومان (58 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:133%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 10,951,000 تومان

 پویش یلدا ۱۴۰۰

۱۴۰۰ هدیه به ایتام و نیازمندان

روش های مشارکت:

1- مراجعه به سایت نذرستان و پرداخت مبلغ دلخواه به صورت آنلاین (با رمز دوم کارت)

2- واریز به شماره کارت زیر و ثبت فیش در سایت یا ارسال فیش واریز به 09134357933

شماره کارت ملی: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

نذرستان، رسانه ای برای نذرهای شما

www.nazrestan.ir/nazr/63

 

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

140 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

143 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

143 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

144 روز قبل: ناشناس 127,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

145 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

146 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

152 روز قبل: مهدی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

153 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

159 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی دلارا و مادرش 5,000,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

165 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

167 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 160,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

168 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

171 روز قبل: آلاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

172 روز قبل: شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

173 روز قبل: عليرضا دهاقاني به نیابت حاج حسن آقايي اصفهاني 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

173 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

173 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

174 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

174 روز قبل: ناشناس به نیابت تشخیص خودتون 110,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

176 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

176 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

176 روز قبل: عصمت یراقی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

180 روز قبل: ناشناس به نیابت کتاب نهج الفصاحه 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

184 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

187 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

187 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

187 روز قبل: خانم مهاجر به نیابت حاج محمد حسن مهاجر 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

191 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

191 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

192 روز قبل: عبدالمجید کاویانی جبلی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

193 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

193 روز قبل: نوید عسگری 400,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

193 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

194 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

194 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

194 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

194 روز قبل: سرکارخانم آقاجانیان 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

194 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

195 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

195 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

195 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

195 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

195 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

196 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

196 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

196 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

196 روز قبل: اسماعیل حسینی 150,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

196 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

196 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

196 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

197 روز قبل: زهره نباتی 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

197 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 220,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

197 روز قبل: رضا خاکسار 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

197 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

197 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

198 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

198 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

198 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش یلدا 1400

45 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش یلدا 1400 500,000 تومان
108 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت پویش یلدا 1400 10,000,000 تومان
186 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش یلدا 1400 451,000 تومان

گزارش اتمام