پویش یلدا 1400

1400 هدیه 50 هزارتومانی به ایتام و نیازمندان

مبلغ هدف: 70,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 7,530,000 تومان (49 نفر)

باقی مانده: 62,470,000 تومان

پیشرفت:11%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 451,000 تومان

 پویش یلدا ۱۴۰۰

۱۴۰۰ هدیه ۵۰ هزارتومانی به ایتام و نیازمندان

روش های مشارکت:

1- مراجعه به سایت نذرستان و پرداخت مبلغ دلخواه به صورت آنلاین (با رمز دوم کارت)

2- واریز به شماره کارت زیر و ثبت فیش در سایت یا ارسال فیش واریز به 09134357933

شماره کارت ملی: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

نذرستان، رسانه ای برای نذرهای شما

www.nazrestan.ir/nazr/63

 

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

3 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 160,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

4 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

7 روز قبل: آلاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

8 روز قبل: شهنام نیا به نیابت حاج محمد حسن آقایی اصفهانی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

10 روز قبل: عليرضا دهاقاني به نیابت حاج حسن آقايي اصفهاني 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

10 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

10 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

10 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

11 روز قبل: ناشناس به نیابت تشخیص خودتون 110,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

12 روز قبل: فاطمه دهکردی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

12 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

12 روز قبل: عصمت یراقی به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

16 روز قبل: ناشناس به نیابت کتاب نهج الفصاحه 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

20 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

23 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

23 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

23 روز قبل: خانم مهاجر به نیابت حاج محمد حسن مهاجر 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

27 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

27 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

28 روز قبل: عبدالمجید کاویانی جبلی 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

29 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

29 روز قبل: نوید عسگری 400,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

29 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

30 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

30 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

30 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

30 روز قبل: سرکارخانم آقاجانیان 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

30 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

31 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

31 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

31 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

31 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

32 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

32 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

32 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

32 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

32 روز قبل: اسماعیل حسینی 150,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

32 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

33 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

33 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

33 روز قبل: زهره نباتی 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

33 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 220,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

33 روز قبل: رضا خاکسار 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

33 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

34 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

34 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

34 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

35 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش یلدا 1400

22 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش یلدا 1400 451,000 تومان

گزارش اتمام