نذر جهیزیه عروس

تامین جهیزیه نیازمندان و افراد بی بضاعت

جمع کل مشارکت: 44,090,000 تومان (66 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 42,050,000 تومان

نذر جهیزیه عروس و نذر ازدواج

کمک به اَمر خیر ازدواج، صرفاً کمک به رسیدن دو نفر به یکدیگر و تشکیل یک خانواده نیست، بلکه کمک به پیشگیری از بسیاری از معضلات اخلاقی و فساد در جامعه است. در جامعه امروز و با توجه به حضور پر رنگ وسایل ارتباط جمعی، ضرورت فراهم نمودن شرایط ازدواج برای جوانان بسیار بیش از گذشته احساس می شود. مخصوصاً کمک به ازدواج در مناطق فقیر نشین، محروم و کمتر برخوردار که بالقوه پتانسیل فسادهای مختلف در آنجا بالاست. از این رو یکی از کلیدی ترین اسباب ازدواج، موضوع تهیه جهیزیه ازدواج به صورتی که بتوان یک زندگی ساده را آغاز نمود.

در سایت نذرستان، نذرها و کمک های مردمی در اختیار خیریه های فعال در زمینه ازدواج قرار می گیرد تا به شکل های مختلف شرایط و زمینه های تشکیل خانواده را فراهم نمایند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

6 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

38 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

56 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

83 روز قبل: محمدعلی کدخدایی به نیابت شکرالله کدخدائی 40,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

109 روز قبل: ناشناس 111,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

172 روز قبل: صد و ده به نیابت مرحومه زهرا السادات جمدی 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

172 روز قبل: آقای علی اخوان به نیابت مرحومه زهرا السادات جمدی 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

181 روز قبل: علی اخوان 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

234 روز قبل: علی صفاتاج 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

302 روز قبل: فهیمه سمیع عادل 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

338 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

418 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

424 روز قبل: رضا جون به نیابت روا شدن حاجات به حق حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

476 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

476 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

485 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

499 روز قبل: امیرحسین بانک به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

516 روز قبل: ناشناس 25,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

543 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

561 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

577 روز قبل: ناشناس به نیابت نگین 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

603 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

647 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

648 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

662 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

670 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

670 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

672 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

675 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

677 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

678 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

679 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

680 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

680 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

680 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

682 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

682 روز قبل: م ش 12,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

682 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

683 روز قبل: جناب آقای عشقی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

683 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

684 روز قبل: ناشناس به نیابت جواد الائمه 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

684 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

685 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده وجامعه 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

685 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

685 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

685 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

685 روز قبل: رضا کریمی 25,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

685 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

729 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

739 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

739 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

744 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

750 روز قبل: خانواده نصیری به نیابت حجه الاسلام والمسلمین اقای دکتر جواداژه ای 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

750 روز قبل: ایران اقایی به نیابت حجه السلام والمسلمین اقای دکتر جواد اژه ای 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

750 روز قبل: نسرین شمس به نیابت مرحوم حجه السلام جواد اژه ای 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

798 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

837 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

844 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

847 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

849 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

854 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

892 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

892 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

903 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

999 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1098 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر جهیزیه عروس

143 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 3,000,000 تومان
157 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 3,000,000 تومان
225 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 2,500,000 تومان
267 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 180,000 تومان
294 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 2,740,000 تومان
381 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,800,000 تومان
414 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,000,000 تومان
433 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,140,000 تومان
433 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,100,000 تومان
505 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 6,630,000 تومان
514 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 4,000,000 تومان
539 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 6,000,000 تومان
668 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 6,000,000 تومان
703 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 471,250 تومان
722 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,000,000 تومان
794 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 104,500 تومان
836 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 800,000 تومان
851 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 584,250 تومان

گزارش اتمام