نذر جهیزیه عروس

تامین جهیزیه نیازمندان و افراد بی بضاعت

جمع کل مشارکت: 62,142,990 تومان (180 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 61,780,000 تومان

نذر جهیزیه عروس و نذر ازدواج

کمک به اَمر خیر ازدواج، صرفاً کمک به رسیدن دو نفر به یکدیگر و تشکیل یک خانواده نیست، بلکه کمک به پیشگیری از بسیاری از معضلات اخلاقی و فساد در جامعه است. در جامعه امروز و با توجه به حضور پر رنگ وسایل ارتباط جمعی، ضرورت فراهم نمودن شرایط ازدواج برای جوانان بسیار بیش از گذشته احساس می شود. مخصوصاً کمک به ازدواج در مناطق فقیر نشین، محروم و کمتر برخوردار که بالقوه پتانسیل فسادهای مختلف در آنجا بالاست. از این رو یکی از کلیدی ترین اسباب ازدواج، موضوع تهیه جهیزیه ازدواج به صورتی که بتوان یک زندگی ساده را آغاز نمود.

در سایت نذرستان، نذرها و کمک های مردمی در اختیار خیریه های فعال در زمینه ازدواج قرار می گیرد تا به شکل های مختلف شرایط و زمینه های تشکیل خانواده را فراهم نمایند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

2 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر شهید ابراهیم هادی 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

10 روز قبل: س. م به نیابت عشق 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

10 روز قبل: ناشناس به نیابت اعظم پاسیار 250,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

13 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

13 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

23 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

23 روز قبل: شادی 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

34 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

35 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم عزیز بیابانی 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

38 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

47 روز قبل: ناشناس به نیابت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) 15,319 تومان (نذر جهیزیه عروس)

48 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد اصغر وکیلی 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

52 روز قبل: ناشناس به نیابت امام رضا 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

52 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

55 روز قبل: ناشناس 66,600 تومان (نذر جهیزیه عروس)

56 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 25,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

62 روز قبل: ناشناس 66,600 تومان (نذر جهیزیه عروس)

69 روز قبل: ناشناس 6,660 تومان (نذر جهیزیه عروس)

76 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

77 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

77 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 30,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

78 روز قبل: گمنام 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

85 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

88 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

103 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

109 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

113 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

114 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

115 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

119 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

120 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

121 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

122 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

123 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

126 روز قبل: محمدامیر به نیابت حضرت خدیجه(ع) 40,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

127 روز قبل: یاسمن به نیابت امام زمانم عج 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

128 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

129 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

129 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

130 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

130 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

132 روز قبل: ناشناس 66,600 تومان (نذر جهیزیه عروس)

134 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

136 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

138 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

139 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

139 روز قبل: ناشناس 220,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

140 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

141 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

142 روز قبل: شهناز یعقوبی به نیابت هدیه به خواهرم مرضیه یعقوبی 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

143 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

146 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

152 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

158 روز قبل: ناشناس به نیابت برای شفای مادرم دعاکنید 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسین 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

165 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت نرجس خاتون(س) 31,300 تومان (نذر جهیزیه عروس)

176 روز قبل: ناشناس به نیابت هدیه از طرف امام زمان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

192 روز قبل: ناشناس به نیابت امام هادی(ع) 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

193 روز قبل: چهل و هفت 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

195 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

197 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

199 روز قبل: شیرازی 15,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

203 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر جهیزیه عروس)

216 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

218 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

221 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مادر(س) 21,300 تومان (نذر جهیزیه عروس)

225 روز قبل: شیرازی 2,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

226 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

230 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

234 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

251 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

257 روز قبل: شبانی به نیابت مرحوم هوشنگ شبانی 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

259 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

265 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

274 روز قبل: سادات به نیابت وفات حضرت معصومه س 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

284 روز قبل: ناشناس 122,500 تومان (نذر جهیزیه عروس)

287 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

289 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

294 روز قبل: چهل و هفت 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

299 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

300 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

300 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

301 روز قبل: ناشناس به نیابت هدیه به امام زمان (عج) 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

303 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

303 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

309 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

310 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

311 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

321 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

346 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

350 روز قبل: ناشناس 4,400 تومان (نذر جهیزیه عروس)

351 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

370 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

392 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرومادرم و مادر خانم 110,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

394 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

399 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج فضل الله تاجیک 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

414 روز قبل: دعام کنید 15,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

418 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

421 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

425 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی و حاجیه خانم عفت شکوهنده 92,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

441 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده و نعمت ا... آقایی 42,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

472 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

478 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

484 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

493 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

497 روز قبل: حبیبه کدخدائی به نیابت شکرالله کدخدائی 60,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

500 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

501 روز قبل: ناشناس به نیابت گره گشایی از زندگی 5,575 تومان (نذر جهیزیه عروس)

506 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

571 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا سیری 21,911 تومان (نذر جهیزیه عروس)

579 روز قبل: ناشناس به نیابت جان محمد سیری 39,725 تومان (نذر جهیزیه عروس)

589 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم زهرا سیری 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

593 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

602 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

634 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

652 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

679 روز قبل: محمدعلی کدخدایی به نیابت شکرالله کدخدائی 40,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

705 روز قبل: ناشناس 111,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

727 روز قبل: یوسف عامری 10,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

768 روز قبل: صد و ده به نیابت مرحومه زهرا السادات جمدی 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

768 روز قبل: آقای علی اخوان به نیابت مرحومه زهرا السادات جمدی 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

776 روز قبل: علی اخوان 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

830 روز قبل: علی صفاتاج 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

898 روز قبل: فهیمه سمیع عادل 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

933 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1014 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1020 روز قبل: رضا جون به نیابت روا شدن حاجات به حق حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1072 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1072 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1081 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1094 روز قبل: امیرحسین بانک به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1112 روز قبل: ناشناس 25,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1139 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1157 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1173 روز قبل: ناشناس به نیابت نگین 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1199 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1243 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1244 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1258 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1266 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1266 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1267 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1271 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1273 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1274 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1275 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1276 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1276 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1276 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1278 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1278 روز قبل: م ش 12,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1278 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1279 روز قبل: جناب آقای عشقی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1279 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1280 روز قبل: ناشناس به نیابت جواد الائمه 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1280 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1281 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده وجامعه 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1281 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1281 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1281 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1281 روز قبل: رضا کریمی 25,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1281 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1325 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1335 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1335 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1340 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1345 روز قبل: خانواده نصیری به نیابت حجه الاسلام والمسلمین اقای دکتر جواداژه ای 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1346 روز قبل: ایران اقایی به نیابت حجه السلام والمسلمین اقای دکتر جواد اژه ای 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1346 روز قبل: نسرین شمس به نیابت مرحوم حجه السلام جواد اژه ای 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1394 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1433 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1440 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1443 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1445 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1450 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1488 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1488 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1499 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1595 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1694 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر جهیزیه عروس

15 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 5,000,000 تومان
349 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 1,700,000 تومان
502 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 13,030,000 تومان
739 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 3,000,000 تومان
753 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 3,000,000 تومان
821 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 2,500,000 تومان
863 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 180,000 تومان
890 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 2,740,000 تومان
977 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,800,000 تومان
1010 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,000,000 تومان
1029 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,140,000 تومان
1029 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,100,000 تومان
1101 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 6,630,000 تومان
1110 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 4,000,000 تومان
1134 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 6,000,000 تومان
1264 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 6,000,000 تومان
1299 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 471,250 تومان
1317 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,000,000 تومان
1390 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 104,500 تومان
1432 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 800,000 تومان
1447 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 584,250 تومان

گزارش اتمام