نذر جهیزیه عروس

تامین جهیزیه نیازمندان و افراد بی بضاعت

جمع کل مشارکت: 54,644,211 تومان (76 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 55,080,000 تومان

نذر جهیزیه عروس و نذر ازدواج

کمک به اَمر خیر ازدواج، صرفاً کمک به رسیدن دو نفر به یکدیگر و تشکیل یک خانواده نیست، بلکه کمک به پیشگیری از بسیاری از معضلات اخلاقی و فساد در جامعه است. در جامعه امروز و با توجه به حضور پر رنگ وسایل ارتباط جمعی، ضرورت فراهم نمودن شرایط ازدواج برای جوانان بسیار بیش از گذشته احساس می شود. مخصوصاً کمک به ازدواج در مناطق فقیر نشین، محروم و کمتر برخوردار که بالقوه پتانسیل فسادهای مختلف در آنجا بالاست. از این رو یکی از کلیدی ترین اسباب ازدواج، موضوع تهیه جهیزیه ازدواج به صورتی که بتوان یک زندگی ساده را آغاز نمود.

در سایت نذرستان، نذرها و کمک های مردمی در اختیار خیریه های فعال در زمینه ازدواج قرار می گیرد تا به شکل های مختلف شرایط و زمینه های تشکیل خانواده را فراهم نمایند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

7 روز قبل: حبیبه کدخدائی به نیابت شکرالله کدخدائی 60,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

11 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

12 روز قبل: ناشناس به نیابت گره گشایی از زندگی 5,575 تومان (نذر جهیزیه عروس)

16 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

82 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا سیری 21,911 تومان (نذر جهیزیه عروس)

90 روز قبل: ناشناس به نیابت جان محمد سیری 39,725 تومان (نذر جهیزیه عروس)

99 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم زهرا سیری 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

104 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

113 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

145 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

162 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

190 روز قبل: محمدعلی کدخدایی به نیابت شکرالله کدخدائی 40,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

215 روز قبل: ناشناس 111,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

237 روز قبل: یوسف عامری 10,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

278 روز قبل: صد و ده به نیابت مرحومه زهرا السادات جمدی 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

278 روز قبل: آقای علی اخوان به نیابت مرحومه زهرا السادات جمدی 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

287 روز قبل: علی اخوان 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

341 روز قبل: علی صفاتاج 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

408 روز قبل: فهیمه سمیع عادل 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

444 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

524 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

530 روز قبل: رضا جون به نیابت روا شدن حاجات به حق حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

582 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

582 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

592 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

605 روز قبل: امیرحسین بانک به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

622 روز قبل: ناشناس 25,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

649 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

667 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

684 روز قبل: ناشناس به نیابت نگین 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

710 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

754 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

755 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

768 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

777 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

777 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

778 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

781 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

784 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

785 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

785 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

786 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

786 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

786 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

788 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

788 روز قبل: م ش 12,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

788 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

790 روز قبل: جناب آقای عشقی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

790 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

790 روز قبل: ناشناس به نیابت جواد الائمه 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

791 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

791 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده وجامعه 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

791 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

791 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

791 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

791 روز قبل: رضا کریمی 25,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

791 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

835 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

845 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

845 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

851 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

856 روز قبل: خانواده نصیری به نیابت حجه الاسلام والمسلمین اقای دکتر جواداژه ای 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

856 روز قبل: ایران اقایی به نیابت حجه السلام والمسلمین اقای دکتر جواد اژه ای 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

856 روز قبل: نسرین شمس به نیابت مرحوم حجه السلام جواد اژه ای 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

905 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

943 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

950 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

953 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

955 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

960 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

998 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

998 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1010 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1106 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1204 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر جهیزیه عروس

13 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 13,030,000 تومان
250 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 3,000,000 تومان
264 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 3,000,000 تومان
331 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 2,500,000 تومان
374 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 180,000 تومان
400 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 2,740,000 تومان
487 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,800,000 تومان
520 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,000,000 تومان
539 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,140,000 تومان
539 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,100,000 تومان
612 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 6,630,000 تومان
621 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 4,000,000 تومان
645 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 6,000,000 تومان
775 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 6,000,000 تومان
810 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 471,250 تومان
828 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,000,000 تومان
900 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 104,500 تومان
942 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 800,000 تومان
957 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 584,250 تومان

گزارش اتمام