نذر جهیزیه عروس

تامین جهیزیه نیازمندان و افراد بی بضاعت

جمع کل مشارکت: 38,589,000 تومان (55 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 27,830,000 تومان

نذر جهیزیه عروس و نذر ازدواج

کمک به اَمر خیر ازدواج، صرفاً کمک به رسیدن دو نفر به یکدیگر و تشکیل یک خانواده نیست، بلکه کمک به پیشگیری از بسیاری از معضلات اخلاقی و فساد در جامعه است. در جامعه امروز و با توجه به حضور پر رنگ وسایل ارتباط جمعی، ضرورت فراهم نمودن شرایط ازدواج برای جوانان بسیار بیش از گذشته احساس می شود. مخصوصاً کمک به ازدواج در مناطق فقیر نشین، محروم و کمتر برخوردار که بالقوه پتانسیل فسادهای مختلف در آنجا بالاست. از این رو یکی از کلیدی ترین اسباب ازدواج، موضوع تهیه جهیزیه ازدواج به صورتی که بتوان یک زندگی ساده را آغاز نمود.

در سایت نذرستان، نذرها و کمک های مردمی در اختیار خیریه های فعال در زمینه ازدواج قرار می گیرد تا به شکل های مختلف شرایط و زمینه های تشکیل خانواده را فراهم نمایند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

8 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

14 روز قبل: رضا جون به نیابت روا شدن حاجات به حق حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

65 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

65 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

75 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

88 روز قبل: امیرحسین بانک به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

105 روز قبل: ناشناس 25,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

132 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

150 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

167 روز قبل: ناشناس به نیابت نگین 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

193 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

237 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

238 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

252 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

260 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

260 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

261 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

265 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

267 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

268 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

269 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

270 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

270 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

270 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

272 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

272 روز قبل: م ش 12,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

272 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

273 روز قبل: جناب آقای عشقی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

273 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

274 روز قبل: ناشناس به نیابت جواد الائمه 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

274 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

274 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده وجامعه 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

275 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

275 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

275 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

275 روز قبل: رضا کریمی 25,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

275 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

319 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

328 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

329 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

334 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

339 روز قبل: خانواده نصیری به نیابت حجه الاسلام والمسلمین اقای دکتر جواداژه ای 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

339 روز قبل: ایران اقایی به نیابت حجه السلام والمسلمین اقای دکتر جواد اژه ای 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

339 روز قبل: نسرین شمس به نیابت مرحوم حجه السلام جواد اژه ای 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

388 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

427 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

433 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

437 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

439 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

444 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

482 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

482 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

493 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

589 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

688 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر جهیزیه عروس

23 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,140,000 تومان
23 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,100,000 تومان
95 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 6,630,000 تومان
104 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 4,000,000 تومان
128 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 6,000,000 تومان
258 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 6,000,000 تومان
293 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 471,250 تومان
311 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,000,000 تومان
384 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 104,500 تومان
426 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 800,000 تومان
441 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 584,250 تومان

گزارش اتمام