نذر جهیزیه عروس

تامین جهیزیه نیازمندان و افراد بی بضاعت

جمع کل مشارکت: 6,505,000 تومان (28 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 2,960,000 تومان

نذر جهیزیه عروس و نذر ازدواج

کمک به اَمر خیر ازدواج، صرفاً کمک به رسیدن دو نفر به یکدیگر و تشکیل یک خانواده نیست، بلکه کمک به پیشگیری از بسیاری از معضلات اخلاقی و فساد در جامعه است. در جامعه امروز و با توجه به حضور پر رنگ وسایل ارتباط جمعی، ضرورت فراهم نمودن شرایط ازدواج برای جوانان بسیار بیش از گذشته احساس می شود. مخصوصاً کمک به ازدواج در مناطق فقیر نشین، محروم و کمتر برخوردار که بالقوه پتانسیل فسادهای مختلف در آنجا بالاست. از این رو یکی از کلیدی ترین اسباب ازدواج، موضوع تهیه جهیزیه ازدواج به صورتی که بتوان یک زندگی ساده را آغاز نمود.

در سایت نذرستان، نذرها و کمک های مردمی در اختیار خیریه های فعال در زمینه ازدواج قرار می گیرد تا به شکل های مختلف شرایط و زمینه های تشکیل خانواده را فراهم نمایند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

19 ساعت قبل: جناب آقای عشقی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

20 ساعت قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1 روز قبل: ناشناس به نیابت جواد الائمه 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

2 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

2 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده وجامعه 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

3 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

3 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

3 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

3 روز قبل: رضا کریمی 25,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

3 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

47 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

56 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

57 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

62 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

67 روز قبل: خانواده نصیری به نیابت حجه الاسلام والمسلمین اقای دکتر جواداژه ای 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

67 روز قبل: ایران اقایی به نیابت حجه السلام والمسلمین اقای دکتر جواد اژه ای 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

67 روز قبل: نسرین شمس به نیابت مرحوم حجه السلام جواد اژه ای 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

116 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

154 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

161 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

164 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

166 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

171 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

210 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

210 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

221 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

317 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

416 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر جهیزیه عروس

21 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 471,250 تومان
39 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,000,000 تومان
112 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 104,500 تومان
154 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 800,000 تومان
168 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 584,250 تومان

گزارش اتمام