نذر جهیزیه عروس

تامین جهیزیه نیازمندان و افراد بی بضاعت

جمع کل مشارکت: 55,965,611 تومان (100 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 56,780,000 تومان

نذر جهیزیه عروس و نذر ازدواج

کمک به اَمر خیر ازدواج، صرفاً کمک به رسیدن دو نفر به یکدیگر و تشکیل یک خانواده نیست، بلکه کمک به پیشگیری از بسیاری از معضلات اخلاقی و فساد در جامعه است. در جامعه امروز و با توجه به حضور پر رنگ وسایل ارتباط جمعی، ضرورت فراهم نمودن شرایط ازدواج برای جوانان بسیار بیش از گذشته احساس می شود. مخصوصاً کمک به ازدواج در مناطق فقیر نشین، محروم و کمتر برخوردار که بالقوه پتانسیل فسادهای مختلف در آنجا بالاست. از این رو یکی از کلیدی ترین اسباب ازدواج، موضوع تهیه جهیزیه ازدواج به صورتی که بتوان یک زندگی ساده را آغاز نمود.

در سایت نذرستان، نذرها و کمک های مردمی در اختیار خیریه های فعال در زمینه ازدواج قرار می گیرد تا به شکل های مختلف شرایط و زمینه های تشکیل خانواده را فراهم نمایند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

4 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

4 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

4 روز قبل: ناشناس به نیابت هدیه به امام زمان (عج) 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

7 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

13 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

13 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

14 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

25 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

49 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

53 روز قبل: ناشناس 4,400 تومان (نذر جهیزیه عروس)

54 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

73 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرومادرم و مادر خانم 110,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

97 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

103 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج فضل الله تاجیک 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

118 روز قبل: دعام کنید 15,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

122 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

125 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

129 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی و حاجیه خانم عفت شکوهنده 92,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

144 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده و نعمت ا... آقایی 42,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

175 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

182 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

187 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

196 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

200 روز قبل: حبیبه کدخدائی به نیابت شکرالله کدخدائی 60,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

204 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

204 روز قبل: ناشناس به نیابت گره گشایی از زندگی 5,575 تومان (نذر جهیزیه عروس)

209 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

274 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا سیری 21,911 تومان (نذر جهیزیه عروس)

283 روز قبل: ناشناس به نیابت جان محمد سیری 39,725 تومان (نذر جهیزیه عروس)

292 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم زهرا سیری 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

296 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

306 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

338 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

355 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

383 روز قبل: محمدعلی کدخدایی به نیابت شکرالله کدخدائی 40,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

408 روز قبل: ناشناس 111,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

430 روز قبل: یوسف عامری 10,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

471 روز قبل: صد و ده به نیابت مرحومه زهرا السادات جمدی 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

471 روز قبل: آقای علی اخوان به نیابت مرحومه زهرا السادات جمدی 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

480 روز قبل: علی اخوان 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

534 روز قبل: علی صفاتاج 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

601 روز قبل: فهیمه سمیع عادل 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

637 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

717 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

723 روز قبل: رضا جون به نیابت روا شدن حاجات به حق حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

775 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

775 روز قبل: جمال دهکردی به نیابت حاج احمد ارشدی پور 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

784 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

798 روز قبل: امیرحسین بانک به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

815 روز قبل: ناشناس 25,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

842 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

860 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

877 روز قبل: ناشناس به نیابت نگین 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

903 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

947 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

948 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

961 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

969 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

970 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

971 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

974 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

977 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

978 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

978 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

979 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

979 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

979 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

981 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

981 روز قبل: م ش 12,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

981 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

982 روز قبل: جناب آقای عشقی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

982 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

983 روز قبل: ناشناس به نیابت جواد الائمه 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

984 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

984 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده وجامعه 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

984 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

984 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

984 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

984 روز قبل: رضا کریمی 25,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

984 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1028 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1038 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1038 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1044 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1049 روز قبل: خانواده نصیری به نیابت حجه الاسلام والمسلمین اقای دکتر جواداژه ای 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1049 روز قبل: ایران اقایی به نیابت حجه السلام والمسلمین اقای دکتر جواد اژه ای 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1049 روز قبل: نسرین شمس به نیابت مرحوم حجه السلام جواد اژه ای 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1097 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1136 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1143 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1146 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1148 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 150,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1153 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 300,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1191 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 400,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1191 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 50,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1203 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1299 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

1397 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر جهیزیه عروس

52 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 1,700,000 تومان
206 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 13,030,000 تومان
443 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 3,000,000 تومان
457 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 3,000,000 تومان
524 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 2,500,000 تومان
567 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 180,000 تومان
593 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 2,740,000 تومان
680 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,800,000 تومان
713 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,000,000 تومان
732 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,140,000 تومان
732 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,100,000 تومان
805 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 6,630,000 تومان
814 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 4,000,000 تومان
838 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 6,000,000 تومان
968 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 6,000,000 تومان
1003 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 471,250 تومان
1021 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 1,000,000 تومان
1093 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 104,500 تومان
1135 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 800,000 تومان
1150 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 584,250 تومان

گزارش اتمام