نذر جهیزیه عروس

تامین جهیزیه نیازمندان و افراد بی بضاعت

جمع کل مشارکت: 1,365,000 تومان (10 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 1,384,250 تومان

نذر جهیزیه عروس و نذر ازدواج

کمک به اَمر خیر ازدواج، صرفاً کمک به رسیدن دو نفر به یکدیگر و تشکیل یک خانواده نیست، بلکه کمک به پیشگیری از بسیاری از معضلات اخلاقی و فساد در جامعه است. در جامعه امروز و با توجه به حضور پر رنگ وسایل ارتباط جمعی، ضرورت فراهم نمودن شرایط ازدواج برای جوانان بسیار بیش از گذشته احساس می شود. مخصوصاً کمک به ازدواج در مناطق فقیر نشین، محروم و کمتر برخوردار که بالقوه پتانسیل فسادهای مختلف در آنجا بالاست. از این رو یکی از کلیدی ترین اسباب ازدواج، موضوع تهیه جهیزیه ازدواج به صورتی که بتوان یک زندگی ساده را آغاز نمود.

در سایت نذرستان، نذرها و کمک های مردمی در اختیار خیریه های فعال در زمینه ازدواج قرار می گیرد تا به شکل های مختلف شرایط و زمینه های تشکیل خانواده را فراهم نمایند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

33 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان

40 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 50,000 تومان

43 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 100,000 تومان

45 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 150,000 تومان

50 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 300,000 تومان

89 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 400,000 تومان

89 روز قبل: عرفان شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 50,000 تومان

100 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان

196 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان

295 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر جهیزیه عروس

33 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر جهیزیه عروس 800,000 تومان
47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 584,250 تومان

گزارش اتمام