پویش رمضان 1402

100 بسته ارزاق برای 100 خانواده نیازمند

مبلغ هدف: 50,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 51,000,000 تومان (53 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:102%

موسسه نیکوکاری باران لبخند برگزار می کند:

پویش رمضان 1402

100 بسته ارزاق برای 100 خانواده نیازمند

هر بسته 500,000 تومان

اهدای بُن خرید اَقلام دلخواه و مورد نیاز به نیازمندان به ارزش 500,000 تومان

روش های مشارکت:

1- مراجعه به صفحه پویش در سایت نذرستان و پرداخت مبلغ دلخواه به هر میزانی به صورت آنلاین (با رمز دوم کارت)

2- واریز به شماره کارت زیر و ثبت فیش در سایت یا ارسال کد فیش واریزی به موبایل: 09134357933 (تلفن راهنمایی)

شماره کارت ملی: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

16 ساعت قبل: ناشناس 118,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

16 ساعت قبل: ناشناس 270,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

20 ساعت قبل: ناشناس به نیابت خیرات اموات 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

22 ساعت قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

3 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

4 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

4 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

4 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

5 روز قبل: ناشناس به نیابت شهدا 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

5 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله 1,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

5 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

6 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

7 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

7 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

9 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

9 روز قبل: یوسف دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

9 روز قبل: فرزانه بیگمی - حامد سلیمانی به نیابت شفای مادر عزیزمان 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

10 روز قبل: دبستان پسرانه طاها 5,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

10 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

11 روز قبل: آصفه یراقی فرد 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

12 روز قبل: اوس باقر 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

12 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

12 روز قبل: مهران مومنی به نیابت سلامتی دخترها 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

12 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

13 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

13 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

13 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

14 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

15 روز قبل: مینو به نیابت حاج محمد جواد دهکردی و شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

15 روز قبل: مینو به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

17 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت سلامتی سلمان و سعید 1,110,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

17 روز قبل: محمد ریاحی 4,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

17 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

17 روز قبل: مرجان دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

17 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 2,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

17 روز قبل: علیرضا دانش کیا 1,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

18 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

20 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

20 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

21 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 30,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

21 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی پوریا و دل آرا 12,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

21 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

21 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان عج 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

21 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

21 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

22 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

22 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

22 روز قبل: جناب آقای سخاوت 500,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

22 روز قبل: آقای شریفی 10,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

23 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

23 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

24 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

24 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش رمضان 1402

گزارش اتمام