نذر پوشاک

تامین لباس برای مناطق محروم و فقیر نشین

جمع کل مشارکت: 82,499,467 تومان (70 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 56,491,900 تومان

نذر پوشاک

پوشاک از نیازهای اولیه بشر بوده است و شاید در بین نیازهای امروزه افراد، این موضوع عادی و کم اهمیت به نظر برسد اما هستند بسیاری از مردم که دغدغه لباس و پوشش اولیه خود را دارند. کودکانی زیادی هستند که به خاطر نداشتن لباس مناسب نمی توانند در مدرسه و در بین دیگر کودکان حاضر شوند و از تحصیل محروم می شوند و یا آنهایی که به خاطر لباسشان مورد تمسخر قرار می گیرند و به خاطر تخریب شخصیتی که در ذهنشان می ماند در بزرگسالی به شکل های مختلف خشونت و آسیب های اجتماعی ناشی از این حقارت های دوران کودکی اتفاقات ناگواری در جامعه شکل خواهد گرفت. در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال مربوطه قرار می گیرد تا بتوانند این کمک ها را در حد توانشانشان به بهترین مقصد برسانند و یک دغدغه از دغدغه های مختلف خانواده های نیازمند را کم کنند.

بعضی از انواع این فعالیت ها عبارتند از:

- تهیه و توزیع لباس در بین خانواده های نیازمند به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار

- آماده سازی پوشاک برای تحصیل کودکان فقیر اما خوش استعداد

- تهیه کفش و پاپوش برای کودکان روستایی به ویژه روستاهای جنوب کشور

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

6 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پوشاک)

14 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

16 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 22,200 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

16 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

20 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

20 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

20 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

20 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی ع 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

21 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

21 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

21 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محسن حججی 15,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

24 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید حسین خلعتبری 25,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

25 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

26 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

26 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

27 روز قبل: یلدا کیانی به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

27 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 350,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

27 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت همه رفتگان از خاک 5,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

28 روز قبل: ناشناس به نیابت تمامی شهدا 25,000 تومان (نذر پوشاک)

28 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

28 روز قبل: ناشناس 3,500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

28 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

29 روز قبل: الهام ارزو رضا 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

29 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

30 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

30 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

31 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

31 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

31 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

33 روز قبل: ناشناس 1,100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

33 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

33 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

33 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

34 روز قبل: ملک زمان کریمی گودرزی به نیابت سلامتی موفقیت و شادی در سال جدید 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

34 روز قبل: علیرضا وزیری به نیابت علی اشرف وزیری 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

34 روز قبل: علی بلوریان به نیابت موفقیت شادی و سلامتی در سال جدید 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

34 روز قبل: حمید به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

34 روز قبل: مهرداد بلوریان به نیابت مهدی بلوریان 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

34 روز قبل: حمید به نیابت بابا 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

34 روز قبل: الهام وزیری به نیابت علی اشرف وزیری 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

34 روز قبل: ناشناس 220,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

36 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

36 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

37 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

37 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

37 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

38 روز قبل: ناشناس 8,800 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

38 روز قبل: ناشناس 88,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

38 روز قبل: محسن یوسفی 2,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

38 روز قبل: ناشناس به نیابت عیدی شهدا و اهل برزخ 1,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

38 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

39 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

41 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

41 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

41 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

42 روز قبل: ناشناس 1,300,000 تومان (نذر پوشاک)

57 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پوشاک)

62 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پوشاک)

67 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پوشاک)

69 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پوشاک)

69 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پوشاک)

70 روز قبل: ناشناس به نیابت امام موسی کاظم(ع) 11,600 تومان (نذر پوشاک)

84 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پوشاک)

101 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پوشاک)

105 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پوشاک)

125 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پوشاک)

130 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پوشاک)

138 روز قبل: لیلا شبانی به نیابت مرحوم هوشنگ شبانی 30,000 تومان (نذر پوشاک)

151 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پوشاک)

152 روز قبل: مهدی شبانی به نیابت هوشنگ شبانی 30,000 تومان (نذر پوشاک)

153 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

157 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر پوشاک)

159 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پوشاک)

161 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

165 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پوشاک)

175 روز قبل: ناشناس به نیابت محمود هراتی علمداری 10,000 تومان (نذر پوشاک)

181 روز قبل: رضا اسدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

185 روز قبل: رضا اسدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

189 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پوشاک)

194 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر پوشاک)

199 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پوشاک)

200 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پوشاک)

200 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پوشاک)

202 روز قبل: ناشناس به نیابت هدیه به امام زمان(عج) 10,000 تومان (نذر پوشاک)

208 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پوشاک)

209 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پوشاک)

211 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر پوشاک)

211 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پوشاک)

228 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پوشاک)

246 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پوشاک)

404 روز قبل: ارزو 10,000 تومان (نذر پوشاک)

416 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پوشاک)

439 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد پدرم و مادرم 20,000 تومان (نذر پوشاک)

449 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پوشاک)

449 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

452 روز قبل: ناشناس به نیابت جلالی نیا 5,000 تومان (نذر پوشاک)

453 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد مادر و پدرم 10,000 تومان (نذر پوشاک)

486 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم جنیدی عزیزم 7,000 تومان (نذر پوشاک)

491 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم بلوریان 7,000 تومان (نذر پوشاک)

494 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر پوشاک)

502 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم جنیدی عزیزم 7,000 تومان (نذر پوشاک)

508 روز قبل: ناشناس 14,967 تومان (نذر پوشاک)

529 روز قبل: حمید رضا به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر پوشاک)

538 روز قبل: نریمان به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

539 روز قبل: نریمان به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

540 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

541 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

542 روز قبل: نریمان به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

543 روز قبل: نریمان به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

544 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

615 روز قبل: نابنده خدا 20,000 تومان (نذر پوشاک)

681 روز قبل: ناشناس 78,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

682 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

684 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

688 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

688 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

688 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

691 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

693 روز قبل: مهین بیگی 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

693 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 1,100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

696 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

696 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

698 روز قبل: ناشناس به نیابت سید اکبر امامی 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

700 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پوشاک)

705 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

709 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پوشاک)

709 روز قبل: حسین دهکردی 1,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

714 روز قبل: ناشناس 160,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

714 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

714 روز قبل: ناشناس 160,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

715 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

715 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

716 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

716 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

717 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

717 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

717 روز قبل: جناب آقای قنادی اُف به نیابت حاج کاظم قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

718 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

721 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

722 روز قبل: شایان خدری 5,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

723 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

724 روز قبل: ناصر دهکردی 300,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

727 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

728 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

734 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

738 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

740 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان و پدر مادرم 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

745 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

747 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

747 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

749 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

753 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز و محمد احمدزاده و فاطمه فاضل زاده 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

753 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

754 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

754 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

757 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

758 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

760 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

760 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

761 روز قبل: محمد 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

761 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

761 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

761 روز قبل: یوسف دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

761 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

762 روز قبل: جناب آقای علی محمدی 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

763 روز قبل: کانون فرهنگی هنری ام المومنین قم 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

763 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

766 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

768 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

768 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

768 روز قبل: حاج ناصر دهکردی 237,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

768 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

768 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

768 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

768 روز قبل: مهندس محمد دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

768 روز قبل: جناب آقای معین ریاحی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

768 روز قبل: جلال تیموری به نیابت حسین تیموری 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

768 روز قبل: حسین ایوبی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

768 روز قبل: جواد نصر 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

770 روز قبل: فریناز امیدیان 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

770 روز قبل: محمد 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

770 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

770 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

770 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

772 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

772 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

772 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه صدیقه میرزاخانی بجستانی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

773 روز قبل: جناب آقای اشفاق 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

773 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

774 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

774 روز قبل: حمید به نیابت بابا 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

774 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

774 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

775 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

775 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

775 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

775 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

775 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

775 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

775 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

775 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاجیه خانم عفت حضوری 2,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

775 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاجیه خانم عفت حضوری 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

775 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

776 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

776 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

776 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

776 روز قبل: سرکارخانم مرجان دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

776 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

777 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

777 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

777 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

777 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

777 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

778 روز قبل: آناکشان 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

778 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

780 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پوشاک)

781 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

798 روز قبل: جناب آقای منصور بانکی به نیابت مرحوم حاج قربان حسن پور 300,000 تومان (نذر پوشاک)

817 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پوشاک)

844 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پوشاک)

880 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر پوشاک)

913 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

1103 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1107 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 4,646,900 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1130 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1133 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1134 روز قبل: م .د به نیابت سلامتی و تندرستی 415,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1134 روز قبل: م.س به نیابت سلامتی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1134 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1135 روز قبل: ناشناس 5,250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1136 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1136 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1136 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1137 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1139 روز قبل: عبدالله 220,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1140 روز قبل: آقای مهدی آف 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1140 روز قبل: آقای معین ریاحی 700,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1141 روز قبل: صدیقه هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1142 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 3,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1143 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1143 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1143 روز قبل: زهره نباتی 350,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1143 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1143 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1145 روز قبل: میرزالاغر 110,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1145 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1147 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1147 روز قبل: ناصر دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1147 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1149 روز قبل: جناب آقای شیروانی 400,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1149 روز قبل: دکتر خروش 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1149 روز قبل: جناب آقای معتمدی 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1149 روز قبل: جناب آقای اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1149 روز قبل: جناب آقای شکرچی زاده 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1238 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پوشاک)

1594 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر پوشاک)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر پوشاک

72 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 800,000 تومان
728 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 8,500,000 تومان
729 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 15,800,000 تومان
738 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 700,000 تومان
798 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 700,000 تومان
815 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 200,000 تومان
1108 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه پوشاک) 29,771,900 تومان
1199 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 20,000 تومان

گزارش اتمام