فیلتر کردن نتایج
15 روز قبل: آرزو الهام 20,000 تومان (نذر سفر)
15 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر انجمن خیریه پارکینسون اصفهان)
15 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)
15 روز قبل: ثنا خسروی به نیابت زنده‌یاد خانم ربابه خسروی سرشکی 300,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
15 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)
15 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (مسکن))
15 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)
15 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
15 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
15 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
15 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)
16 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت حضرت امیر (علیه السلام) 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
16 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 22,200 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)
16 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 25,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)
16 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
16 روز قبل: رضا 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
16 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت از طرف پدر مرحومم 14,000 تومان (نذر نان و غذا)
16 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)
16 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)
16 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)