فیلتر کردن نتایج
433 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)
433 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 10,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)
434 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت علی اصغر 50,000 تومان (نذر آب)
434 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
434 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)
434 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)
434 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)
434 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
435 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
435 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)
435 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
436 روز قبل: ناشناس 2,400 تومان (نذر نان و غذا)
436 روز قبل: ناشناس به نیابت پدرم 5,000 تومان (نذر پویش رمضان 1402)
436 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 500,000 تومان (نذر نان و غذا)
437 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر ارواحنا فدا 500,000 تومان (نذر آب)
437 روز قبل: ناشناس به نیابت هاجر و علی درزی علی حسین شادی فر حسام الدین درزی 30,000 تومان (نذر آب)
437 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت سلامتی خواهرزاده 15,000 تومان (نذر قربانی)
437 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمران روستایی)
437 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سفر)
437 روز قبل: ناشناس به نیابت یزدان ذبیحی 10,000 تومان (نذر رد مظالم)