فیلتر کردن نتایج
13 روز قبل: ناشناس به نیابت هدیه‌ای ناچیز به ساحت مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها 1,000 تومان (نذر نذرستان)
14 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر عمومی)
14 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)
14 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)
15 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)
15 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)
15 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی سربازان گمنام امام زمان علیه‌السلام ( واجا) 1,000 تومان (نذر قربانی)
16 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 20,000 تومان (نذر عمومی)
16 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)
16 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
17 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
17 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر رد مظالم)
17 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)
17 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)
17 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)
17 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر عمومی)
17 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)
17 روز قبل: ناشناس به نیابت سرکار خانم پیرنیا 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
17 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 16,000 تومان (نذر نان و غذا)
17 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جدلی 5,000 تومان (نذر رد مظالم)