گزارش تصویری نذرهای پویش نذر غذا ظهر عاشورا :

 

به نام خدا

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند

کز کار خلق یک گره بسته وا کند

گزارش عملکرد پویش نذر 313 پرس غذا برای 313 نیازمند ظهر عاشورا 99 (شهریور 99)

موسسه نیکوکاری باران لبخند (سایت نذرستان)

 

عنوان پویش:

پویش نذر 313 پرس غذا برای 313 نیازمند (ظهر عاشورا 99)

شرح پویش:

نذر غذا ظهر عاشورا

هر پُرس غذا (چلو و خورشت): 15 هزار تومان

به میزان نُذورات شما، در روز عاشورا غذای بسته بندی شده بین نیازمندان (درب خانه) توزیع خواهد شد.

مجری:

موسسه نیکوکاری باران لبخند (شماره ثبت: 4799)   www.smilecharity.com

مبلغ هدف:

46950000 ریال

زمان شروع پویش:

99/6/7

زمان کامل شدن:

99/6/7 

تعداد مشارکت کنندگان:

71 نفر  (مبلغ مشارکت از 150000 ریال تا 15000000 ریال) 

جمع کل مشارکت:

134325000  ریال (معادل 905 غذا)

نیازمندان مورد توزیع:

  905 نفر

شرح گزارش:

آماده سازی، پخت، بسته بندی و توزیع 581 غذا تا ظهر عاشورا و به علت استقبال، مشارکت های پس از زمان مربوطه در ظهر اربعین به همان شکل آماده سازی و توزیع خواهد شد.

 

وظیفه خود می دانیم از همه کسانی که مستقیم و غیرمستقیم در نشر، تکمیل و موفقیت این پویش مشارکت نموده اند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.           
(هیئت مدیره موسسه نیکوکاری باران لبخند 
 99/6/9)