گزارش نذرهای قربانی عید سعید قربان (10 مرداد 99)
نذرهای قربانی در سایت نذرستان به 70 بسته یک کیلویی تقسیم شد و باعث شادی 70 خانواده نیازمند گردید (نذرتان قبول)