نذر آب

تامین آب و تجهیزات آبرسانی به مناطق محروم

جمع کل مشارکت: 280,502,100 تومان (13 نفر)

نذر آب

شاید برای بسیاری از ما آب یک موضوع عادی باشد، اما باید بدانیم برای بسیاری از مردم آب سالم و آشامیدنی یک رویا است. طبق آمار هم اکنون بیش از دو میلیارد نفر در دنیا هنوز به آب سالم و بی‌خطر برای آشامیدن دسترسی ندارندو در کشورمان نیز 25 درصد روستانشینان به هر دلیل فعلا آنچه را به عنوان آب شرب مصرف می کنند، سالم و بهداشتی نیست.
ایران در حال حاضر درگیر تجربه با مشکلات جدی آب مخصوصاً آب آشامیدنی است. خشک‌سالی‌های سال های گذشته توأم با برداشت های غیر اصولی و استاندارد از آب‌های سطحی و زیرزمینی از طریق چاه‌های عمیق، وضعیت آب را در بعضی مناطق به سطح بحرانی رسانده‌است. بعضی از نتایج این رویه های غلط و غیرمدیریت شده عبارتند از:  خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان‌زایی و افزایش گرد و غبار و ریزگردها. تاثیرات این رویدادها در مناطق جنوب و کم برخوردار بسیار قابل توجه است. حل این معضلات فراتر توان سازمان های مسئول است و نیاز است که همه در حد توانمان به بهبود این شرایط کمک نماییم.
کمک های مردمی دریافتی به نیت نذر آب در سایت نذرستان به فعالیت های زیر اختصاص خواهد یافت که توسط بهترین سازمان های مردم نهاد و خیریه ها انجام خواهد گرفت:

- تهیه و توزیع آب شیرین کن های خانگی و صنعتی در مناطق محروم و روستایی

- تجهیز مدارس مناطق محروم به تجهیزات آب آشامیدنی مثل مخازن آب پلی اتیلن

- کمک به سیستم های آب رسانی در فضاهای کلیدی مورد نیاز

نذر آب آشامیدنی برای مناطق محروم و کم برخوردار

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

5 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

8 روز قبل: مهندس رضا رجالی 250,000 تومان (نذر آب)

10 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

11 روز قبل: ناشناس به نیابت سقای کربلا 5,000 تومان (نذر آب)

14 روز قبل: سرهنگ محمدحسین نیرومندی به نیابت سقای کربلا 10,000 تومان (نذر آب)

14 روز قبل: سرهنگ محمدحسین نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

17 روز قبل: سهیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر آب)

19 روز قبل: سرکارخانم سرور حبیبیان و دوستان به نیابت به نام خدا و در راه خدا 26,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

19 روز قبل: خانواده طباطبائی به نیابت سید احمد طباطبائی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

24 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

24 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

24 روز قبل: زهره نباتی 350,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

27 روز قبل: نیکوکاران قرض الحسنه اسلامی اصفهان به نیابت شادی روح بنیانگذاران صندوق 46,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

27 روز قبل: حاجیه خانم راست قلم به نیابت حاج محمد علی سپاهان فرد و حاجیه خانم سادات مصلحی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

27 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

29 روز قبل: مهندس اسماعیل شاه ثنائی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

30 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت حاج اکبر سبقت اللهی 632,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

31 روز قبل: فرزندان حاج احمد بیگی به نیابت حاج احمد بیگی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

31 روز قبل: مهندس عبدالرضا رجبی به نیابت حاج حسن زمانی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

32 روز قبل: ناشناس 1,690,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

32 روز قبل: مهندس رجبی (دانشکده مهاجر) 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

32 روز قبل: زهرا جوام به نیابت ماهی جان خدابخشی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

32 روز قبل: سرکارخانم زهرا همدانی زاده 4,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

33 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

33 روز قبل: حاج اصغر شریف احمدیان به نیابت حاج محمدحسین شریف احمدیان وحاجیه خانم وطن خواه 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

33 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

33 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت فرشید امین زاده 300,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

34 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

35 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

35 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

36 روز قبل: برادران بیگی به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

36 روز قبل: جناب آقای جواد سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی، همسر و فرزندان 600,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

39 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

39 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

39 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

40 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی و شاهزاده بیگم 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

40 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

41 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

41 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم (مادر دهکردی ها) 500,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

41 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

42 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده وجامعه 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

43 روز قبل: ناشناس به نیابت سارا 7,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

44 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 2,000 تومان (نذر آب)

44 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 25,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

44 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

44 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

44 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

44 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

44 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

44 روز قبل: جناب آقای علی سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی و حاجیه خانم حمصی اصفهانی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

44 روز قبل: جناب آقای مسعود سبقت الهی به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

45 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

46 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

46 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

46 روز قبل: سرکارخانم بتول بیگی به نیابت مرحوم علی بیگی و نصرت شکوهنده 5,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

47 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

47 روز قبل: خانواده هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

47 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت زینب سلام الله علیها 20,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

47 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

48 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

66 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر آب)

174 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج اصغر شیخان 10,000 تومان (نذر آب)

201 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر آب)

338 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

345 روز قبل: محمد 100 تومان (نذر آب)

348 روز قبل: راضیه شهسوارزاه به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر آب)

416 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر آب)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر آب

گزارش اتمام