نذر آب

ساخت آب انبار و تامین آب برای مناطق محروم

جمع کل مشارکت: 434,989,110 تومان (581 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 426,875,500 تومان

نذر آب

شاید برای بسیاری از ما آب یک موضوع عادی باشد، اما باید بدانیم برای بسیاری از مردم آب سالم و آشامیدنی یک رویا است. طبق آمار هم اکنون بیش از دو میلیارد نفر در دنیا هنوز به آب سالم و بی‌خطر برای آشامیدن دسترسی ندارندو در کشورمان نیز 25 درصد روستانشینان به هر دلیل فعلا آنچه را به عنوان آب شرب مصرف می کنند، سالم و بهداشتی نیست.
ایران در حال حاضر درگیر تجربه با مشکلات جدی آب مخصوصاً آب آشامیدنی است. خشک‌سالی‌های سال های گذشته توأم با برداشت های غیر اصولی و استاندارد از آب‌های سطحی و زیرزمینی از طریق چاه‌های عمیق، وضعیت آب را در بعضی مناطق به سطح بحرانی رسانده‌است. بعضی از نتایج این رویه های غلط و غیرمدیریت شده عبارتند از:  خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان‌زایی و افزایش گرد و غبار و ریزگردها. تاثیرات این رویدادها در مناطق جنوب و کم برخوردار بسیار قابل توجه است. حل این معضلات فراتر توان سازمان های مسئول است و نیاز است که همه در حد توانمان به بهبود این شرایط کمک نماییم.
کمک های مردمی دریافتی به نیت نذر آب در سایت نذرستان به فعالیت های زیر اختصاص خواهد یافت که توسط بهترین سازمان های مردم نهاد و خیریه ها انجام خواهد گرفت:

- تهیه و توزیع آب شیرین کن های خانگی و صنعتی در مناطق محروم و روستایی

- تجهیز مدارس مناطق محروم به تجهیزات آب آشامیدنی مثل مخازن آب پلی اتیلن

- کمک به سیستم های آب رسانی در فضاهای کلیدی مورد نیاز

نذر آب آشامیدنی برای مناطق محروم و کم برخوردار

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

6 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسین و عباس 20,000 تومان (نذر آب)

6 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر آب)

7 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

7 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر آب)

7 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

10 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر حضرت عباس 20,000 تومان (نذر آب)

14 روز قبل: حقیقه فرازان 14,000 تومان (نذر آب)

14 روز قبل: آرزو فراخوری به نیابت شفای مریض 20,000 تومان (نذر آب)

16 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی به نیت سلامتی وفرج امام زمان عج 13,300 تومان (نذر آب)

16 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر آب)

17 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

18 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

19 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

20 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

21 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر آب)

23 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاابالفضل العباس علیه السلام به نیت فرج وسلامتی امام عصرعج 5,000 تومان (نذر آب)

23 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

25 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

27 روز قبل: ارادتمند خاندان نبوت 120,000 تومان (نذر آب)

28 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

28 روز قبل: رضا طهماسبی 40,000 تومان (نذر آب)

28 روز قبل: حقیقه فرازان 80,000 تومان (نذر آب)

30 روز قبل: محمدامیر به نیابت حضرت ابوالفضل 7,000 تومان (نذر آب)

31 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت آقا حضرت عباس تشنه لب کربلا 30,000 تومان (نذر آب)

31 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

33 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

33 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محمد حسین یوسف الهی 5,000 تومان (نذر آب)

34 روز قبل: محمدامیر به نیابت پایداری عشق در خانواده 14,000 تومان (نذر آب)

35 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

35 روز قبل: حقیقه فرازان 100,000 تومان (نذر آب)

35 روز قبل: ناشناس به نیابت امیر تیموری 250,000 تومان (نذر آب)

35 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

36 روز قبل: ناشناس به نیابت ازمرحومه فاطمه سادات موسوی به یادعلمدارکربلا 13,300 تومان (نذر آب)

36 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر آب)

37 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

38 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر آب)

38 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

40 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

40 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر آب)

40 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

40 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

41 روز قبل: حقیقه فرازان 100,000 تومان (نذر آب)

41 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

42 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

43 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

43 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

43 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

44 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

44 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

44 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر آب)

45 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

45 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

45 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

46 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

47 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

47 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

47 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

49 روز قبل: ناشناس به نیابت مادربزرگ پدری‌ام بانو وزیری زاده 5,000 تومان (نذر آب)

49 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

50 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

51 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

52 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

56 روز قبل: ناشناس به نیابت سقای کربلا 60,000 تومان (نذر آب)

56 روز قبل: حقیقه فرازان 14,000 تومان (نذر آب)

57 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

58 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر آب)

60 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

60 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

62 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

63 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

63 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آب)

63 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 2,000 تومان (نذر آب)

63 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله 1,000 تومان (نذر آب)

64 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

66 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

68 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر آب)

68 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

69 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

69 روز قبل: حقیقه فرازان 8,000 تومان (نذر آب)

70 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

70 روز قبل: حقیقه فرازان 80,000 تومان (نذر آب)

70 روز قبل: حقیقه فرازان 80,000 تومان (نذر آب)

71 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر آب)

72 روز قبل: حقیقه فرازان 8,000 تومان (نذر آب)

73 روز قبل: حقیقه فرازان 14,000 تومان (نذر آب)

73 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

76 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

76 روز قبل: حقیقه فرازان 100,000 تومان (نذر آب)

76 روز قبل: ناشناس به نیابت اویس مقدم 50,000 تومان (نذر آب)

77 روز قبل: حقیقه فرازان 14,000 تومان (نذر آب)

78 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

79 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

79 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر آب)

81 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

82 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

82 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

82 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه(س) 31,500 تومان (نذر آب)

83 روز قبل: حقیقه فرازان 80,000 تومان (نذر آب)

84 روز قبل: ناشناس به نیابت به عشق امام حسینو حضرت عباس 10,000 تومان (نذر آب)

84 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

85 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر آب)

85 روز قبل: حقیقه فرازان 80,000 تومان (نذر آب)

85 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

86 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

88 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت سربازان گمنام امام زمان علیه السلام (واجا) 1,000 تومان (نذر آب)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت نیمه شعبان 1,000 تومان (نذر آب)

88 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

89 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله 149,000 تومان (نذر آب)

90 روز قبل: حقیقه فرازان 90,000 تومان (نذر آب)

90 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

90 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

92 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

93 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت علمدارکربلا و سردار تشنه 10,000 تومان (نذر آب)

93 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر آب)

93 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر آب)

94 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

95 روز قبل: نادیا حاضری به نیابت بهترین مکان فنی اداری جدید کامپیوتری در سازمان ثبت و بهترین ازدواج 5,000 تومان (نذر آب)

95 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

95 روز قبل: حقیقه فرازان 29,000 تومان (نذر آب)

96 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

97 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

97 روز قبل: حقیقه فرازان 80,000 تومان (نذر آب)

97 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر آب)

98 روز قبل: محمدامیر بلوریان به نیابت تامین آب شرب مردم 40,000 تومان (نذر آب)

98 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر آب)

98 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

98 روز قبل: حقیقه فرازان به نیابت قمر بنی هاشم 40,000 تومان (نذر آب)

98 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر آب)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت قمر بنی هاشم(ع) 13,300 تومان (نذر آب)

98 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

99 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت ابولفضل 10,000 تومان (نذر آب)

99 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

99 روز قبل: ناشناس به نیابت علمدارکربلا 13,300 تومان (نذر آب)

102 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 3,000 تومان (نذر آب)

103 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

104 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر آب)

104 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر آب)

105 روز قبل: لیلا کاظمی 50,000 تومان (نذر آب)

107 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

107 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

107 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر آب)

108 روز قبل: حقیقه فرازان 25,000 تومان (نذر آب)

110 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر آب)

111 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر آب)

111 روز قبل: حقیقه فرازان 32,000 تومان (نذر آب)

112 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر آب)

115 روز قبل: ناشناس 29,000 تومان (نذر آب)

115 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر آب)

115 روز قبل: ناشناس به نیابت جهانبخش ابوحمزه 300,000 تومان (نذر آب)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر آب)

118 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر آب)

119 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر آب)

119 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

120 روز قبل: فرزانه 3,000 تومان (نذر آب)

120 روز قبل: شهره 15,000 تومان (نذر آب)

120 روز قبل: شادی 5,000 تومان (نذر آب)

120 روز قبل: دادخواه 50,000 تومان (نذر آب)

120 روز قبل: مهرداد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر آب)

120 روز قبل: علی 10,000 تومان (نذر آب)

120 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر آب)

121 روز قبل: شیرازی 2,000 تومان (نذر آب)

121 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر آب)

122 روز قبل: ناشناس به نیابت باب الحوائج آقاعلی اصغر(ع) 11,000 تومان (نذر آب)

122 روز قبل: شیرازی 10,000 تومان (نذر آب)

122 روز قبل: سمیه میرزائی به نیابت کربلایی اسلام میرزائی 10,000 تومان (نذر آب)

122 روز قبل: شیرازی 5,000 تومان (نذر آب)

125 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر آب)

128 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر آب)

128 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

130 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر آب)

131 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر آب)

132 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

132 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

132 روز قبل: حقیقه فرازان 40,000 تومان (نذر آب)

135 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر آب)

135 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر آب)

139 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

141 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر آب)

144 روز قبل: ناشناس به نیابت محمود هراتی علمداری 5,000 تومان (نذر آب)

146 روز قبل: ناشناس به نیابت ساقی عطشان کربلا 13,300 تومان (نذر آب)

146 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم ام البنین سلام الله علیها 14,000 تومان (نذر آب)

146 روز قبل: عبدالله به نیابت جمیع اموات 30,000 تومان (نذر آب)

147 روز قبل: جهانبخش به نیابت مرحوم جهانبخش ابوحمزه 300,000 تومان (نذر آب)

148 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر آب)

149 روز قبل: سادات به نیابت سالروز وفات خانم ام البنین به یاد سقای تشنه لب کربلا 14,000 تومان (نذر آب)

149 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آب)

149 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر آب)

150 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

150 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

151 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر آب)

151 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

152 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

153 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

153 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر آب)

153 روز قبل: ناشناس به نیابت جمیع اموات 200,000 تومان (نذر آب)

156 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 3,150 تومان (نذر آب)

156 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

156 روز قبل: عبدالله به نیابت مرحوم خواهرم 20,000 تومان (نذر آب)

157 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

159 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

160 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر آب)

160 روز قبل: عبدالله به نیابت جمیع اموات 50,000 تومان (نذر آب)

161 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی و حاجیه خانم عفت شکوهنده 500,000 تومان (نذر آب)

165 روز قبل: یلدا کیانی به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر آب)

166 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

166 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

167 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آب)

167 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

167 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر آب)

170 روز قبل: ناشناس 55,000 تومان (نذر آب)

173 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم حضرت ام البنین علیهاالسلام 13,500 تومان (نذر آب)

174 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر آب)

177 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

178 روز قبل: شیرازی 2,000 تومان (نذر آب)

178 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج فضل الله تاجیک 50,000 تومان (نذر آب)

178 روز قبل: یلدا کیانی به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر آب)

180 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر حضرت عباس «ع» 50,000 تومان (نذر آب)

180 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر آب)

182 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آب)

182 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

182 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

184 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر آب)

187 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

188 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر آب)

191 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

195 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر آب)

195 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر آب)

195 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

195 روز قبل: مهناز قزل ایاق به نیابت علیرضا قزل ایاق 10,000 تومان (نذر آب)

199 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر آب)

201 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس باطنی 10,000 تومان (نذر آب)

201 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر آب)

201 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

201 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آب)

202 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر آب)

202 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

202 روز قبل: زینب سنایی به نیابت سید یوسف سنایی 1,000,000 تومان (نذر آب)

203 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 2,000 تومان (نذر آب)

204 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر آب)

204 روز قبل: شیرازی 10,000 تومان (نذر آب)

204 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 2,000 تومان (نذر آب)

205 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محمد حسین یوسف الهی 5,000 تومان (نذر آب)

205 روز قبل: شیرازی 5,000 تومان (نذر آب)

206 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

206 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 2,000 تومان (نذر آب)

208 روز قبل: سادات به نیابت به نیت حضرت معصومه (س) 5,000 تومان (نذر آب)

209 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر آب)

210 روز قبل: هلیا به نیابت برای مادرم دعا کنید مریضه 30,000 تومان (نذر آب)

211 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر آب)

214 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 20,000 تومان (نذر آب)

216 روز قبل: سادات 14,000 تومان (نذر آب)

216 روز قبل: بنده خدا 100,000 تومان (نذر آب)

217 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر آب)

217 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محمد حسین یوسف الهی 5,000 تومان (نذر آب)

219 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاابالفضل العباس علیه السلام 10,000 تومان (نذر آب)

220 روز قبل: شیرازی 5,000 تومان (نذر آب)

221 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

223 روز قبل: شیرازی 20,000 تومان (نذر آب)

223 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت به نیابت زنده یاد خواهرم مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر آب)

223 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

225 روز قبل: ناشناس به نیابت جمیع اموات 30,000 تومان (نذر آب)

225 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آب)

227 روز قبل: شیرازی 50,000 تومان (نذر آب)

227 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 50,000 تومان (نذر آب)

228 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

231 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

231 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

234 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر آب)

235 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

235 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

236 روز قبل: شهید محمد حسین یوسف الهی 5,000 تومان (نذر آب)

236 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آب)

239 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

240 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر آب)

242 روز قبل: یه بنده خدا به نیابت اموات 100,000 تومان (نذر آب)

242 روز قبل: سادات به نیابت به نیت امام حسن عسکری و آقا امام زمان عج 10,000 تومان (نذر آب)

242 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

244 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

245 روز قبل: ناشناس به نیابت جمع مخلوقات خداوند کریم 250,000 تومان (نذر آب)

246 روز قبل: ناشناس به نیابت نرگس روشن روان 50,000 تومان (نذر آب)

246 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 13,300 تومان (نذر آب)

247 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آب)

248 روز قبل: شهید محمد حسین یوسف الهی 5,000 تومان (نذر آب)

248 روز قبل: کاظمی 1,000 تومان (نذر آب)

250 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت اسفندیار - فرشاد 50,000 تومان (نذر آب)

252 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر آب)

254 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی نذرآقاابالفضل 13,500 تومان (نذر آب)

257 روز قبل: الهام ارزو رضا 50,000 تومان (نذر آب)

259 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

259 روز قبل: شیوا جمالی به نیابت حوریه و علی صالحی 20,000 تومان (نذر آب)

259 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

259 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم مریم صمدی 10,000 تومان (نذر آب)

260 روز قبل: احمدعبدالملکی به نیابت برای عزاداران امام حسین(ع) 50,000 تومان (نذر آب)

261 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید سید جواد موسوی 25,000 تومان (نذر آب)

261 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم و پدرم و شهیدمان و رفتگان ما 50,000 تومان (نذر آب)

261 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

261 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت عباس 44,000 تومان (نذر آب)

262 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

262 روز قبل: ناشناس به نیابت بابا بزرگای شهیدم 100,000 تومان (نذر آب)

264 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه دهشیری فاطمه زارع ربابه زارع 10,000 تومان (نذر آب)

264 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر آب)

265 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر آب)

266 روز قبل: ناشناس به نیابت حدیث 10,000 تومان (نذر آب)

266 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

266 روز قبل: ناشناس به نیابت افشین جعفری و هنگامه فرخ آزاد 50,000 تومان (نذر آب)

267 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر آب)

268 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

269 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آب)

269 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

270 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آب)

270 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

270 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی وفرج آقامون 50,000 تومان (نذر آب)

270 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آب)

270 روز قبل: ناشناس به نیابت حسن حیدری 50,000 تومان (نذر آب)

270 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان (عج) 50,000 تومان (نذر آب)

270 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

270 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

270 روز قبل: ناشناس به نیابت مه لقا احمدی حصار 50,000 تومان (نذر آب)

270 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

270 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر آب)

270 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر آب)

270 روز قبل: زهرا روستایی به نیابت سلامتی خانواده ام 50,000 تومان (نذر آب)

270 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

270 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسین 10,000 تومان (نذر آب)

270 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

271 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

271 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

273 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آب)

274 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 100,000 تومان (نذر آب)

274 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

274 روز قبل: شهید محمد حسین یوسف الهی به نیابت شهید محمد حسین یوسف الهی 5,000 تومان (نذر آب)

276 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

276 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آب)

276 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج جعفر یاری 5,000 تومان (نذر آب)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم عبدی 10,000 تومان (نذر آب)

277 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت سیدنا و مولانا حضرت اباالفضل العباس 10,000 تومان (نذر آب)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت اسماعیل اجاقی 20,000 تومان (نذر آب)

277 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

278 روز قبل: محمدمهدی مظفری نیا به نیابت امام حسین حضرت مهدی وتمام ائمه 20,000 تومان (نذر آب)

278 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر آب)

278 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حسین مریدی 2,000 تومان (نذر آب)

278 روز قبل: ناشناس به نیابت حسین منتظر 20,000 تومان (نذر آب)

278 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر آب به نیت امام زمان 20,000 تومان (نذر آب)

278 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آب)

278 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر آب)

280 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آب)

285 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید ابراهیم هادی 10,000 تومان (نذر آب)

286 روز قبل: ناشناس 1,200 تومان (نذر آب)

288 روز قبل: مازیار به نیابت شهید محمد حسین یوسف الهی 5,000 تومان (نذر آب)

288 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)

293 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر آب)

298 روز قبل: ناشناس به نیابت علی اکبر 14,000 تومان (نذر آب)

298 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

298 روز قبل: رحیم زاده 150,000 تومان (نذر آب)

299 روز قبل: الهه فرد 50,000 تومان (نذر آب)

299 روز قبل: ناشناس به نیابت از طرف اموات و شهدا به امام زمان عجل الله 80,000 تومان (نذر آب)

299 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آب)

299 روز قبل: ناشناس 70,000 تومان (نذر آب)

299 روز قبل: ناشناس به نیابت از صاحب الزمان جهت سلامتی و رفع غم و اندوه از ایشان 20,000 تومان (نذر آب)

300 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت از صاحب الزمان جهت سلامتی و فرج ایشان 50,000 تومان (نذر آب)

300 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید ناصر روحی سار و تمام شهیدان برای تصلای قلب امام زمان 110,000 تومان (نذر آب)

300 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات فامیل های دوطرف 110,000 تومان (نذر آب)

300 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

300 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آب)

300 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

300 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

300 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

302 روز قبل: شهید محمد حسین یوسف الهی به نیابت شهید محمد حسین یوسف الهی 5,000 تومان (نذر آب)

302 روز قبل: ناشناس به نیابت علی اصغر علیه السلام 50,000 تومان (نذر آب)

305 روز قبل: ناشناس به نیابت شفای مادرم دهاش کنید 20,000 تومان (نذر آب)

305 روز قبل: سرکار خانم تیموری به نیابت حاج محمد علی تیموری 10,000,000 تومان (نذر آب)

305 روز قبل: ناشناس به نیابت جمیع اموات ان شاالله 200,000 تومان (نذر آب)

306 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت علی اصغر 15,000 تومان (نذر آب)

306 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

307 روز قبل: خادم المهدی ( عج ) 200,000 تومان (نذر آب)

307 روز قبل: ناشناس به نیابت آرامش جمیع اموات ان شاالله 30,000 تومان (نذر آب)

309 روز قبل: سرکار خانم تیموری به نیابت حاج محمد علی تیموری 10,000,000 تومان (نذر آب)

310 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

310 روز قبل: سرکار خانم تیموری به نیابت حاج محمد علی تیموری 10,000,000 تومان (نذر آب)

321 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

322 روز قبل: ناشناس 114,000 تومان (نذر آب)

327 روز قبل: شهرزاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 20,000 تومان (نذر آب)

333 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آب)

333 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

334 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آب)

335 روز قبل: ناشناس به نیابت هدیه به روح همه اموات 50,000 تومان (نذر آب)

335 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج اسماعیل تاجيک 4,073 تومان (نذر آب)

336 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر آب)

337 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

341 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آب)

342 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

342 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر وپدرگ 200,000 تومان (نذر آب)

346 روز قبل: ناشناس 1,950 تومان (نذر آب)

346 روز قبل: سرکار خانم تیموری به نیابت حاج محمد علی تیموری 30,000,000 تومان (نذر آب)

350 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آب)

350 روز قبل: به یاد لب تشنه حسین دعام کنید به نیابت به نیت مرحوم هدایت الله مصلی نژاد 2,000 تومان (نذر آب)

351 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

351 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر آب)

354 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

355 روز قبل: حسین شکورزاده کلوری 2,000 تومان (نذر آب)

357 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آب)

361 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر آب)

361 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر آب)

362 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر آب)

362 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

363 روز قبل: ناشناس 133,000 تومان (نذر آب)

367 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر آب)

370 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

372 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر آب)

373 روز قبل: ع.ب 100,000 تومان (نذر آب)

373 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

373 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آب)

377 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

377 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر آب)

377 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

378 روز قبل: مسیح دهکردی به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده و نعمت الله اقایی 30,000 تومان (نذر آب)

378 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

380 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

383 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آب)

384 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

385 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر آب)

387 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر آب)

388 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

389 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

389 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه رخساره کرمی 55,000 تومان (نذر آب)

389 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر آب)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم ام البنین علیهاالسلام 10,000 تومان (نذر آب)

390 روز قبل: محسن یوسفی 4,000 تومان (نذر آب)

391 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

392 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر آب)

392 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

393 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم ام البنین علیهاالسلام 10,000 تومان (نذر آب)

396 روز قبل: ناشناس به نیابت بی بی ام البنین 10,000 تومان (نذر آب)

399 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

400 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 500,000 تومان (نذر آب)

401 روز قبل: سعادت 10,000 تومان (نذر آب)

402 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

403 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

403 روز قبل: ناشناس به نیابت علمدارکربلاآقاابالفضل علیه السلام به نیت سلامتی امام زمان عج 13,300 تومان (نذر آب)

404 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,000 تومان (نذر آب)

406 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت علی اصغر 50,000 تومان (نذر آب)

406 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

409 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر ارواحنا فدا 500,000 تومان (نذر آب)

409 روز قبل: ناشناس به نیابت هاجر و علی درزی علی حسین شادی فر حسام الدین درزی 30,000 تومان (نذر آب)

411 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت عی اصغر 10,000 تومان (نذر آب)

412 روز قبل: مجتبی گلزار به نیابت مرحومه سکینه قرائتی و مهین صبویی 500,000 تومان (نذر آب)

414 روز قبل: ناشناس 100,010 تومان (نذر آب)

414 روز قبل: ... به نیابت شهید علی وردی 10,000 تومان (نذر آب)

416 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,743 تومان (نذر آب)

418 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

421 روز قبل: ناشناس به نیابت امنیت و سلامت خلق الله 1,000 تومان (نذر آب)

423 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله 1,000 تومان (نذر آب)

425 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله 1,000 تومان (نذر آب)

426 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج اسماعیل تاجیک 3,350 تومان (نذر آب)

428 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات میرطالبی و جلالی نیا 5,000 تومان (نذر آب)

429 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

429 روز قبل: ناشناس به نیابت تشکر از خدا به خاطر نعمت بزرگ امنیت و سلامت 1,000 تومان (نذر آب)

430 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی سربازان گمنام امام زمان علیه السلام (واجا) 1,000 تومان (نذر آب)

431 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

434 روز قبل: ناشناس به نیابت فتاح روحی سار 20,000 تومان (نذر آب)

438 روز قبل: ناشناس 1,200 تومان (نذر آب)

443 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

452 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

452 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر آب)

453 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر آب)

454 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

455 روز قبل: ناشناس به نیابت ولادت امام حسین (ع) 50,000 تومان (نذر آب)

455 روز قبل: علی حسین شادی فر به نیابت علی حسین شادی فر علی درزی هاجر درزی 50,000 تومان (نذر آب)

459 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)

461 روز قبل: ناشناس 1,700,000 تومان (نذر آب)

462 روز قبل: ناشناس 333,333 تومان (نذر آب)

465 روز قبل: ارزو 10,000 تومان (نذر آب)

467 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محمد حسین یوسف الهی 5,000 تومان (نذر آب)

467 روز قبل: پیشرفت به نیابت مرحوم پیشرفت 1,700,000 تومان (نذر آب)

472 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

480 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

480 روز قبل: سعید تاجیک به نیابت زنده یاد حاج فضل الله تاجیک 10,000 تومان (نذر آب)

487 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

487 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آب)

489 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آب)

492 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

496 روز قبل: ع د به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 50,000 تومان (نذر آب)

499 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

523 روز قبل: پیشرفت به نیابت مرحوم پیشرفت 200,000 تومان (نذر آب)

524 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت ابوالفضل 100,000 تومان (نذر آب)

551 روز قبل: ناشناس به نیابت سید فخرالدین جلالی نیا 7,000 تومان (نذر آب)

561 روز قبل: رحمان 100,000 تومان (نذر آب)

577 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاابالفضل علیه السلام 10,000 تومان (نذر آب)

582 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت ازآقاابالفضل العباس علیه السلام 10,000 تومان (نذر آب)

626 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاابالفضل العباس علیه السلام 10,000 تومان (نذر آب)

627 روز قبل: ناشناس 6,500,000 تومان (نذر آب)

629 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر آب)

632 روز قبل: تیموری 100,000 تومان (نذر آب)

636 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاابالفضل علیه السلام 10,000 تومان (نذر آب)

638 روز قبل: شاهسواری 2,000 تومان (نذر آب)

640 روز قبل: تیموری 800,000 تومان (نذر آب)

658 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

670 روز قبل: ناشناس 600,000 تومان (نذر آب)

678 روز قبل: ناشناس به نیابت علمدارکربلا 10,000 تومان (نذر آب)

678 روز قبل: ناشناس به نیابت یحیی سیف الهی مقدم 10,000 تومان (نذر آب)

686 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت از امام زمان برای ازدواج فرزانه و محمدعلی 50,000 تومان (نذر آب)

688 روز قبل: تیموری 100,000 تومان (نذر آب)

695 روز قبل: خانواده سخاوت به نیابت حاج مصطفی سخاوت 23,000,000 تومان (نذر آب)

701 روز قبل: تیموری 100,000 تومان (نذر آب)

706 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آب)

710 روز قبل: ناشناس به نیابت نذرآقاابالفضل العباس علیه السلام 5,000 تومان (نذر آب)

714 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم رجبعلی 10,000 تومان (نذر آب)

721 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر آب)

722 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

728 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 20,000 تومان (نذر آب)

747 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

750 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 50,000 تومان (نذر آب)

751 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

768 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید مهدی قائدی 3,000 تومان (نذر آب)

780 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجت روایی 40,000 تومان (نذر آب)

783 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علی اصغر 20,000 تومان (نذر آب)

787 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

822 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 15,000,000 تومان (نذر آب)

836 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر آب)

847 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر آب)

849 روز قبل: عصمت آقاداود جلفائی به نیابت سید ماشااله آقاداود و سید رضا آقاداود 15,000,000 تومان (نذر آب)

887 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

895 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت زینب علیه السلام و حضرت معصومه علیه السلام 1,000 تومان (نذر آب)

901 روز قبل: ناشناس به نیابت قبرستان شیخان و قبرستان نو قم 1,000 تومان (نذر آب)

902 روز قبل: ناشناس به نیابت شهدا و اسرای کربلا 1,000 تومان (نذر آب)

907 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر آب)

910 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر آب)

911 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

911 روز قبل: ناشناس به نیابت خودم و خانواده ام 50,000 تومان (نذر آب)

930 روز قبل: ناشناس به نیابت علمدارکربلا 5,000 تومان (نذر آب)

935 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

935 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

937 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر آب)

943 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

943 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

948 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت عباس 5,000 تومان (نذر آب)

955 روز قبل: سعید نظارتی زاده به نیابت حاج محمود کمیلی 100,000 تومان (نذر آب)

959 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

1001 روز قبل: ناشناس به نیابت نذرآقابالفضل العباس علیه السلام 6,000 تومان (نذر آب)

1005 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت ابالفضل العباس علیه السلام 5,000 تومان (نذر آب)

1005 روز قبل: ناشناس به نیابت علی کسائیان 5,000,000 تومان (نذر آب)

1016 روز قبل: پوران نجبا 10,000 تومان (نذر آب)

1023 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر آب)

1027 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

1027 روز قبل: سعید نظارتی زاده به نیابت مرحومه فاطمه پورموسی 50,000 تومان (نذر آب)

1028 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

1036 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

1041 روز قبل: ناشناس به نیابت به نيابت سيد محمدرضا حجازي و تمامي اموات فاميل و آشنا 50,000 تومان (نذر آب)

1042 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

1045 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاابالفضل العباس علیه السلام 10,000 تومان (نذر آب)

1049 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

1049 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

1050 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم سيد محمدرضا حجازي 14,000 تومان (نذر آب)

1053 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)

1053 روز قبل: مهدیه گرامی 50,000 تومان (نذر آب)

1053 روز قبل: ناشناس به نیابت آقااباالفضل علیه السلام 5,000 تومان (نذر آب)

1056 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)

1064 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)

1098 روز قبل: محسن زمانی به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر آب)

1156 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر آب)

1161 روز قبل: قرض الحسنه کوثر 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1182 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

1193 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید ابراهیم هادی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1196 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت عباس بن علی علیه السلام 5,000 تومان (نذر آب)

1198 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1220 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1222 روز قبل: مهندس رضا رجالی 250,000 تومان (نذر آب)

1224 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

1226 روز قبل: ناشناس به نیابت سقای کربلا 5,000 تومان (نذر آب)

1228 روز قبل: سرهنگ محمدحسین نیرومندی به نیابت سقای کربلا 10,000 تومان (نذر آب)

1228 روز قبل: سرهنگ محمدحسین نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1231 روز قبل: سهیلا بنده گی به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر آب)

1233 روز قبل: سرکارخانم سرور حبیبیان و دوستان به نیابت به نام خدا و در راه خدا 26,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1233 روز قبل: خانواده طباطبائی به نیابت سید احمد طباطبائی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1238 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1238 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1238 روز قبل: زهره نباتی 350,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1241 روز قبل: نیکوکاران قرض الحسنه اسلامی اصفهان به نیابت شادی روح بنیانگذاران صندوق 46,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1241 روز قبل: حاجیه خانم راست قلم به نیابت حاج محمد علی سپاهان فرد و حاجیه خانم سادات مصلحی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1241 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1243 روز قبل: مهندس اسماعیل شاه ثنائی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1244 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت حاج اکبر سبقت اللهی 632,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1245 روز قبل: فرزندان حاج احمد بیگی به نیابت حاج احمد بیگی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1245 روز قبل: مهندس عبدالرضا رجبی به نیابت حاج حسن زمانی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1246 روز قبل: ناشناس 1,690,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1246 روز قبل: مهندس رجبی (دانشکده مهاجر) 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1247 روز قبل: زهرا جوام به نیابت ماهی جان خدابخشی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1247 روز قبل: سرکارخانم زهرا همدانی زاده 4,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1247 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1247 روز قبل: حاج اصغر شریف احمدیان به نیابت حاج محمدحسین شریف احمدیان وحاجیه خانم وطن خواه 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1247 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1247 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت فرشید امین زاده 300,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1249 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1249 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1249 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1250 روز قبل: برادران بیگی به نیابت علی غلامعلی بیگی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1250 روز قبل: جناب آقای جواد سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی، همسر و فرزندان 600,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1253 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1253 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1254 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1254 روز قبل: رضا دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی و شاهزاده بیگم 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1254 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1256 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1256 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم (مادر دهکردی ها) 500,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1256 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1257 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده وجامعه 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1257 روز قبل: ناشناس به نیابت سارا 7,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1258 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 2,000 تومان (نذر آب)

1258 روز قبل: نیرومندی به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 25,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1258 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1258 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 150,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1258 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1259 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1259 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1259 روز قبل: جناب آقای علی سبقت الهی به نیابت حاج حسین سبقت الهی و حاجیه خانم حمصی اصفهانی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1259 روز قبل: جناب آقای مسعود سبقت الهی به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1259 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1260 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1260 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1260 روز قبل: سرکارخانم بتول بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 5,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1261 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1261 روز قبل: خانواده هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1261 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت زینب سلام الله علیها 20,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1262 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1262 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)

1281 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر آب)

1389 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج اصغر شیخان 10,000 تومان (نذر آب)

1415 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر آب)

1552 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)

1559 روز قبل: محمد 100 تومان (نذر آب)

1562 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر آب)

1630 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر آب)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر آب

289 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر آب 10,000,000 تومان
292 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر آب 5,000,000 تومان
304 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر آب 7,000,000 تومان
304 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر آب 5,000,000 تومان
306 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر آب 10,000,000 تومان
309 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر آب 15,000,000 تومان
318 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر آب 5,000,000 تومان
318 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر آب 10,000,000 تومان
322 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر آب 10,000,000 تومان
326 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر آب 5,000,000 تومان
601 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر آب 1,360,500 تومان
627 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر آب 4,000,000 تومان
627 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر آب 6,500,000 تومان
680 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر آب 10,000,000 تومان
689 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر آب 10,000,000 تومان
806 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر آب 10,000,000 تومان
821 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر آب 10,000,000 تومان
847 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت نذر آب 10,000,000 تومان
1016 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 7,015,000 تومان
1037 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 23,000,000 تومان
1074 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 46,000,000 تومان
1109 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 46,000,000 تومان
1130 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 46,000,000 تومان
1193 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 46,000,000 تومان
1233 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 23,000,000 تومان
1234 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 23,000,000 تومان
1250 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه مردمی یادگار ماندگار بابت پویش لبخند ماندگار آب 23,000,000 تومان

گزارش اتمام