پویش عیدانه 1402

60 هدیه معیشت + 60 هدیه پوشاک

مبلغ هدف: 120,000,000 تومان
جمع مشارکت: 28,107,678 تومان (78 نفر)
باقی مانده: 91,892,322 تومان
پیشرفت:23%
من هم نذر می کنم

پویش لبخند یلدا 1402

ساخت پارک بازی برای کودکان 4 روستای محروم

مبلغ هدف: 300,000,000 تومان
جمع مشارکت: 217,392,200 تومان (202 نفر)
باقی مانده: 82,607,800 تومان
پیشرفت:72%
من هم نذر می کنم

پویش مهرماه 1402

300 بسته نوشت افزار برای 300 دانش آموز نیازمند

مبلغ هدف: 90,000,000 تومان
جمع مشارکت: 97,800,000 تومان (179 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:109%
مشاهده گزارش

پویش رمضان 1402

100 بسته ارزاق برای 100 خانواده نیازمند

مبلغ هدف: 50,000,000 تومان
جمع مشارکت: 67,143,000 تومان (100 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:134%
مشاهده گزارش

پویش عیدانه 1401

50 هدیه پوشاک به نیازمندان

مبلغ هدف: 25,000,000 تومان
جمع مشارکت: 25,000,000 تومان (102 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:100%
مشاهده گزارش

پویش یلدا 1400

1400 هدیه 50 هزارتومانی به ایتام و نیازمندان

مبلغ هدف: 10,000,000 تومان
جمع مشارکت: 10,951,000 تومان (51 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:110%
مشاهده گزارش

پویش نذر زندگی 2

تامین هزینه دارو و درمان برای بیماران نیازمند

مبلغ هدف: 100,000,000 تومان
جمع مشارکت: 100,000,000 تومان (224 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:100%
مشاهده گزارش

پویش رمضان 1400

100 بسته ارزاق برای 100 خانواده نیازمند

مبلغ هدف: 25,000,000 تومان
جمع مشارکت: 32,000,000 تومان (64 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:128%
مشاهده گزارش

پویش عید تا عید (هدیه پوشاک)

110 هدیه پوشاک برای 110 خانواده نیازمند

مبلغ هدف: 27,500,000 تومان
جمع مشارکت: 29,771,900 تومان (32 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:108%
مشاهده گزارش

پویش عید تا عید (هدیه معیشت)

110 هدیه معیشت برای 110 خانواده نیازمند

مبلغ هدف: 27,500,000 تومان
جمع مشارکت: 31,646,900 تومان (37 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:115%
مشاهده گزارش

پویش لبخند ماندگار آب

ساخت 7 آب انبار برای 7 روستای محروم

مبلغ هدف: 161,000,000 تومان
جمع مشارکت: 283,015,000 تومان (57 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:176%
مشاهده گزارش

پویش نذر زندگی

نذر دارو و کمک هزینه های درمان نیازمندان

مبلغ هدف: 40,000,000 تومان
جمع مشارکت: 40,000,000 تومان (138 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:100%
مشاهده گزارش

پویش نذر غذا ظهر عاشورا

نذر 313 پرس غذا برای 313 نیازمند

مبلغ هدف: 4,695,000 تومان
جمع مشارکت: 13,577,500 تومان (71 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:289%
مشاهده گزارش

پویش لبخند کودکان کار

250 بسته هدیه برای 250 کودک کار

مبلغ هدف: 50,000,000 تومان
جمع مشارکت: 50,000,000 تومان (197 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:100%
مشاهده گزارش

پویش 110 بسته هدیه رمضان

ویژه نیازمندان در ماه مبارک رمضان

مبلغ هدف: 27,500,000 تومان
جمع مشارکت: 33,820,000 تومان (119 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:123%
مشاهده گزارش

پویش 50 بسته هدیه معیشت

برای خانواده های آسیب پذیر و نیازمند

مبلغ هدف: 10,000,000 تومان
جمع مشارکت: 11,400,000 تومان (55 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:114%
مشاهده گزارش