.
پویش لبخند کودکان کار .

عملکرد و گزارشات

لیست گزارشات پرداختی به خیریه ها و سازمان های مردم نهاد:


26 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر رد مظالم 1,401,250 تومان
30 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه باران لبخند بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان
30 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت نذر سلامت و درمان 1,000,000 تومان
44 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه توانبخشی محمودیه بابت نذر نان و غذا 1,100,000 تومان
77 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه باران لبخند بابت پویش 110 بسته هدیه رمضان 33,820,000 تومان
121 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,417,500 تومان
121 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه باران لبخند بابت پویش 50 بسته هدیه معیشت 10,830,000 تومان
123 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نذر طبیعت وطن ما بابت نذر طبیعت و حیوانات 71,750 تومان
123 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه توانبخشی محمودیه بابت نذر سلامت و درمان 242,250 تومان
123 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 61,750 تومان
123 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه امام حسین (ع) بابت نذر خانه و مسکن 954,750 تومان
123 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 574,750 تومان
123 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه امام حسین (ع) بابت نذر موسسه خیریه امام حسین (ع) 950,000 تومان