فیلتر کردن نتایج
38 دقیقه قبل: نادیا حاضری به نیابت همه کسانی که نمیگذارند شغل مناسبم در سازمان و نیز منزل سکینه احمد دوست بهم ارث برسم 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
6 ساعت قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)
8 ساعت قبل: امید نقیه به نیابت حاجیه خانم فاطمه صغری ساعی مرند 100,000 تومان (نذر ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان)
8 ساعت قبل: نوید نقیه و بانو به نیابت حاجیه خانم فاطمه صغری ساعی مرند 200,000 تومان (نذر ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان)
10 ساعت قبل: ابراهیم عابدی مشهد میقان به نیابت سلامتی مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 450,000 تومان (نذر نان و غذا)
12 ساعت قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر رد مظالم)
13 ساعت قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر آب)
14 ساعت قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
16 ساعت قبل: سعید نظارتی زاده ورضا نورمهر به نیابت حاجیه خانم فاطمه صغری ساعی مرند 200,000 تومان (نذر ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان)
19 ساعت قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه خادمین کتیج)
20 ساعت قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر قربانی)
22 ساعت قبل: ناشناس 17,000 تومان (نذر موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان)
1 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
2 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر رد مظالم)
2 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر نان و غذا)
2 روز قبل: فاطمه 100,000 تومان (نذر رد مظالم)
2 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)
2 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر نان و غذا)
2 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر قربانی)
3 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر رد مظالم)