.

لبخند .

فیلتر کردن نتایج
8 ساعت قبل: چهل و هفت 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)
12 ساعت قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر نان و غذا)
1 روز قبل: سیدعباس حسینی به نیابت مادرم مرحومه سرورآغا میرحسینی 300,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)
2 روز قبل: مسعود قاسمی پور به نیابت مرحوم پدرم سیروس قاسمی پور 410,000 تومان (نذر رد مظالم)
2 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر بازی و شادی)
2 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر به نیابت سیاوش مقدم 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
2 روز قبل: آقای شکرچی زاده 3,500,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)
3 روز قبل: سجاد طالبیان 10,000 تومان (نذر نان و غذا)
3 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)
3 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)
4 روز قبل: ناشناس به نیابت خواهر 7,000 تومان (نذر عمومی)
5 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)
6 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول محلوجی،دخیل محلوجی،حسن محلوجی،حسین محلوجی،ربابه محلوجی،معصومه محلوجی،فاطمه محلوجی،لطف الله مرادی،حسن مرادی،مهری مرادی،رمضانعلی د 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
6 روز قبل: ناشناس به نیابت حسین و کشور جلالی،رضا،علی محمد،قاسم،احمد،ماشااله وجلال جلالی علیائی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
6 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
6 روز قبل: حامد تقی زاده 100,000 تومان (نذر قربانی)
6 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات ودرگذشتگان 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
6 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم جنیدی عزیزم 7,000 تومان (نذر پوشاک)
6 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر عزیزم 7,000 تومان (نذر بازی و شادی)
7 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)