فیلتر کردن نتایج
5 ساعت قبل: حسام دهکردی به نیابت زنده یاد حاج عباس مردیها 200,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)
5 ساعت قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)
1 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)
2 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
2 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
3 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
3 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
3 روز قبل: ناشناس به نیابت ام البنین 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
3 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)
3 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 160,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)
4 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
4 روز قبل: ناشناس به نیابت محمدعلی تیموری 100,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)
5 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش یلدا 1400)
5 روز قبل: ناشناس به نیابت مرضیه 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
5 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)
5 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)
5 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)
5 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 180,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)
5 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومین حاج ناصر و بابا عبداله 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
5 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)