.

پویش لبخند ماندگار آب .

21 ساعت قبل: جناب آقای عشقی 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
21 ساعت قبل: ناشناس
به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
1 روز قبل: حسن نامداری 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
1 روز قبل: ناشناس
به نیابت جواد الائمه 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
2 روز قبل: امیراحمدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
2 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
2 روز قبل: اصغرسعیدی
به نیابت سلامتی خانواده وجامعه 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
3 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
3 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
3 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
3 روز قبل: رضا کریمی 25,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
3 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
3 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)
5 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)
5 روز قبل: ناشناس
به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)
6 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
7 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
7 روز قبل: مرحومه بتول سلیمی
به نیابت بتول سلیمی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
8 روز قبل: مهندس رضا رجالی 250,000 تومان (نذر آب)
8 روز قبل: مهندس رضا رجالی 250,000 تومان (نذر نان و غذا)
9 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر نان و غذا)
10 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)
10 روز قبل: مریم سبقت الهی
به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
10 روز قبل: ژیلا بنده گی
به نیابت حاج احمد بنده گی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
10 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)
10 روز قبل: ناشناس
به نیابت خانم نرجس خاتون علیهاالسلام 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
11 روز قبل: ناشناس
به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)
11 روز قبل: مهندس رضا ربانی
به نیابت حاج محمد ربانی 185,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
11 روز قبل: فرزانه دانش کیا 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
11 روز قبل: ناشناس
به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
11 روز قبل: ناشناس
به نیابت سقای کربلا 5,000 تومان (نذر آب)
11 روز قبل: ناشناس
به نیابت سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
12 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)
12 روز قبل: ناشناس
به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
12 روز قبل: زهره نباتی 2,000,000 تومان (نذر عمومی)
13 روز قبل: ناشناس
به نیابت ام البنین 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
13 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
14 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)
14 روز قبل: سرهنگ محمدحسین نیرومندی
به نیابت حضرت علی 2,000 تومان (نذر قرض الحسنه)
14 روز قبل: سرهنگ محمدحسین نیرومندی
به نیابت سقای کربلا 10,000 تومان (نذر آب)
14 روز قبل: سرهنگ محمدحسین نیرومندی
به نیابت سرهنگ محمدحسین نیرومندی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)
14 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
14 روز قبل: ناشناس
به نیابت آقاسیدعلی قاضی 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
15 روز قبل: سارامحمدی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
15 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)
15 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
16 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمران روستایی)
17 روز قبل: اصغر شریف و صدیقه هزاردستان
به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 200,000 تومان (نذر قرض الحسنه)
17 روز قبل: طاهره هزاردستان
به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
17 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)
17 روز قبل: عفت حضوری
به نیابت حاج احمد بنده گی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)
17 روز قبل: مریم سبقت الهی
به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
17 روز قبل: سهیلا بنده گی
به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر آب)
17 روز قبل: رویا بنده گی
به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
17 روز قبل: راحله بنده گی
به نیابت حاج احمد بنده گی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
17 روز قبل: ژیلا بنده گی
به نیابت حاج احمد بنده گی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)
18 روز قبل: ناشناس
به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر قربانی)
18 روز قبل: ناشناس
به نیابت فاطمه سادات موسوی 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
18 روز قبل: محمد 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
19 روز قبل: سرکارخانم سرور حبیبیان و دوستان
به نیابت به نام خدا و در راه خدا 26,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)
19 روز قبل: خانواده طباطبائی
به نیابت سید احمد طباطبائی و بتول شعرباف 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)
19 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
20 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
21 روز قبل: ناشناس
به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
21 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
21 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)
21 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر عمومی)
22 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
22 روز قبل: ناشناس
به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
23 روز قبل: ناشناس
به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)
23 روز قبل: یوسف دهکردی
به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)
23 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)
24 روز قبل: ناشناس
به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)
24 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)
24 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)
24 روز قبل: فاطمه اقبالی
به نیابت شهید سید مجتبی علمدار و شهید حسین علم الهدی 30,000 تومان (نذر قربانی)
24 روز قبل: زهره نباتی 350,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)
24 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)
25 روز قبل: ناشناس
به نیابت سیده زبیده طوسی و محمد تقی فدایی 120,000 تومان (نذر نان و غذا)
26 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
26 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)
26 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
27 روز قبل: نیکوکاران قرض الحسنه اسلامی اصفهان
به نیابت شادی روح بنیانگذاران صندوق 46,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)
27 روز قبل: حاجیه خانم راست قلم
به نیابت حاج محمد علی سپاهان فرد و حاجیه خانم سادات مصلحی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)
27 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)
28 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
28 روز قبل: مهندس رضا ربانی
به نیابت حاج محمد ربانی 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
28 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر نان و غذا)
29 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
29 روز قبل: مهندس اسماعیل شاه ثنائی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)
30 روز قبل: ناشناس
به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
30 روز قبل: ناشناس
به نیابت مرحوم فخری میوند 2,000 تومان (نذر نان و غذا)
30 روز قبل: مسعود سبقت اللهی
به نیابت حاج اکبر سبقت اللهی 632,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)
31 روز قبل: مائده کاجی
به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
31 روز قبل: ناشناس
به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 30,000 تومان (نذر قربانی)
31 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قربانی)
31 روز قبل: ناشناس
به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
31 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)
31 روز قبل: فرزندان حاج احمد بیگی
به نیابت حاج احمد بیگی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)
31 روز قبل: مهندس عبدالرضا رجبی
به نیابت حاج حسن زمانی 23,000,000 تومان (نذر پویش لبخند ماندگار آب)