پویش لبخند یلدا 1402

ساخت پارک بازی برای کودکان 4 روستای محروم

مبلغ هدف: 300,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 218,287,200 تومان (215 نفر)

باقی مانده: 81,712,800 تومان

پیشرفت:73%

موسسه نیکوکاری باران لبخند برگزار می کند:

پویش لبخند یلدا 1402

تجهیز مدرسه و ساخت پارک بازی برای کودکان 4 روستای محروم

به ارزش 300 میلیون تومان ( 4 مجموعه شامل سرسره، الاکلنگ، تاب، چرخ فلک زمینی)

روش های مشارکت: 1- مراجعه به سایت نذرستان و پرداخت مبلغ دلخواه به صورت آنلاین

2- واریز به شماره کارت موسسه و ارسال فیش واریزی به موبایل : 09134357933

شماره کارت ملی: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

نذرستان، رسانه ای برای نذرهای شما

www.nazrestan.ir/nazr/77

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

3 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

5 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

6 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

7 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

8 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

9 روز قبل: دل 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

11 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

13 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت جوادالائمه(ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

13 روز قبل: ناشناس به نیابت حميد اشرف زاده 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

20 روز قبل: ناشناس به نیابت شادروان مجید گلی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

24 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر شهید ابراهیم هادی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

25 روز قبل: ناشناس به نیابت شهدای گمنام 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

38 روز قبل: ناشناس به نیابت شادروان مجید گلی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

40 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد اصغر وکیلب 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

41 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حسن مهاجر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

44 روز قبل: حمیدرضااکبری باصری 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

46 روز قبل: ناشناس به نیابت امام صادق 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

46 روز قبل: ناشناس به نیابت امام صادق(ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

49 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

51 روز قبل: ناشناس 24,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

54 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

54 روز قبل: ناشناس 8,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

56 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه زهرا السادات جمدی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

56 روز قبل: ناشناس 27,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

56 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

59 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

61 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

62 روز قبل: ناشناس 9,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

63 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

68 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

69 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

71 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

71 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

71 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

76 روز قبل: شهناز فاضل 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

78 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

78 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

78 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

79 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 25,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

82 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

82 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 15,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

83 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

85 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

87 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 15,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

91 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 25,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

93 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

93 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

94 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر شهید ابراهیم هادی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

97 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

98 روز قبل: كريمي 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

99 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

99 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

100 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

101 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

101 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

102 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 15,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

102 روز قبل: ناشناس 9,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

103 روز قبل: ناشناس به نیابت نذرحضرت رقیه(س) 15,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

104 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

106 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه(س) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

106 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

106 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

110 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه(س) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

111 روز قبل: ناشناس به نیابت شادروان مجید گلی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

112 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شادروان مجید گلی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

113 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

114 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان ع 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

115 روز قبل: ناشناس به نیابت قائم آل محمد(ع) 27,800 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

116 روز قبل: ،،،،، 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

118 روز قبل: خانواده مرحوم به نیابت حاج محمد تبعه امامیه 5,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

118 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

119 روز قبل: ناشناس به نیابت مکرم کوچکی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

120 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 25,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

124 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

125 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

126 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

128 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

129 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان عج 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

129 روز قبل: ناشناس 13,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

129 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

132 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم اویس مقدم 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

132 روز قبل: ناشناس به نیابت رسول اکرم(ص) 15,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

135 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت ام البنین(س) 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

136 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

136 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

137 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

139 روز قبل: مهشید 8,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

144 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت زینب(س) 15,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

147 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

148 روز قبل: مهرداد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

148 روز قبل: مینو 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

148 روز قبل: دادخواه 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت جوادالائمه (ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

149 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

149 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

149 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

151 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

155 روز قبل: یوسف عامری 10,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

156 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

156 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

157 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

157 روز قبل: Kasra 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

158 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

158 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی اقا امام زمان عج 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

158 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

159 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

160 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

164 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

164 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

164 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

164 روز قبل: ضحاکی کیا به نیابت دکتر تیمور مرادی 25,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

166 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

166 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

166 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

166 روز قبل: نرجس حیدری 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

167 روز قبل: ناشناس 9,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

167 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

168 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

169 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه مراثی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

169 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

170 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

171 روز قبل: ناشناس 75,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

173 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

173 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

173 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

173 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

175 روز قبل: ناشناس 17,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

176 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

176 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

177 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

177 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

177 روز قبل: عباسی 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

178 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

178 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

179 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

179 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

179 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

179 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

179 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس 13,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

181 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

181 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

181 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

181 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

181 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

181 روز قبل: ناشناس 15,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

181 روز قبل: ناشناس 20,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

181 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

182 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

182 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

182 روز قبل: ناشناس به نیابت نام 600,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

183 روز قبل: زهره مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

183 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

183 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

183 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

184 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

184 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

184 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

184 روز قبل: عبدالله به نیابت مرحوم خواهرم 30,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

185 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فخری خواه محمد 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

185 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

186 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

186 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

186 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

186 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مادر(س) 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

186 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

186 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

187 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

187 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

187 روز قبل: ناشناس 1,400 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

188 روز قبل: عبدالله به نیابت جمیع اموات 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

188 روز قبل: سرکار خانم سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 10,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

189 روز قبل: خانواده مرحوم حاج محمد تبعه امامیه به نیابت حاج محمد تبعه امامیه 10,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

189 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

189 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

189 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

190 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

191 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

191 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

191 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

192 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه پورموسی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

192 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

192 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

193 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

193 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

193 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

193 روز قبل: مریم جهان بین فرد به نیابت مرحوم ابراهیم معصوم زاده و همسرشان 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

194 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید احمد کشوری 25,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

194 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

194 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 190,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

194 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

194 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

194 روز قبل: ناشناس به نیابت صفا شیخ الاسلامی 110,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

194 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی داداش هایم 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

194 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

194 روز قبل: ناشناس 4,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

195 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

195 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

195 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

196 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

196 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش لبخند یلدا 1402

گزارش اتمام