پویش لبخند یلدا 1402

ساخت پارک بازی برای کودکان 4 روستای محروم

مبلغ هدف: 300,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 213,406,200 تومان (150 نفر)

باقی مانده: 86,593,800 تومان

پیشرفت:71%

موسسه نیکوکاری باران لبخند برگزار می کند:

پویش لبخند یلدا 1402

تجهیز مدرسه و ساخت پارک بازی برای کودکان 4 روستای محروم

به ارزش 300 میلیون تومان ( 4 مجموعه شامل سرسره، الاکلنگ، تاب، چرخ فلک زمینی)

روش های مشارکت: 1- مراجعه به سایت نذرستان و پرداخت مبلغ دلخواه به صورت آنلاین

2- واریز به شماره کارت موسسه و ارسال فیش واریزی به موبایل : 09134357933

شماره کارت ملی: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

نذرستان، رسانه ای برای نذرهای شما

www.nazrestan.ir/nazr/77

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

4 ساعت قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

4 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه(س) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

5 روز قبل: ناشناس به نیابت شادروان مجید گلی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

5 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شادروان مجید گلی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

7 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

8 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان ع 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

9 روز قبل: ناشناس به نیابت قائم آل محمد(ع) 27,800 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

9 روز قبل: ،،،،، 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

10 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

12 روز قبل: خانواده مرحوم به نیابت حاج محمد تبعه امامیه 5,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

12 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

13 روز قبل: ناشناس به نیابت مکرم کوچکی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

13 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 25,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

18 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

19 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

19 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

22 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

23 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان عج 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

23 روز قبل: ناشناس 13,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

23 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

26 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم اویس مقدم 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

26 روز قبل: ناشناس به نیابت رسول اکرم(ص) 15,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

29 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت ام البنین(س) 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

30 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

30 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

31 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

33 روز قبل: مهشید 8,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

38 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت زینب(س) 15,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

41 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

41 روز قبل: مهرداد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

41 روز قبل: مینو 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

41 روز قبل: دادخواه 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

43 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت جوادالائمه (ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

43 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

43 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

43 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

45 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

48 روز قبل: یوسف عامری 10,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

50 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

50 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

50 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

50 روز قبل: Kasra 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

52 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

52 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی اقا امام زمان عج 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

52 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

53 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

53 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

57 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

58 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

58 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

58 روز قبل: ضحاکی کیا به نیابت دکتر تیمور مرادی 25,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

59 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

59 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

60 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

60 روز قبل: نرجس حیدری 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

60 روز قبل: ناشناس 9,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

60 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

62 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

62 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه مراثی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

63 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

64 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

64 روز قبل: ناشناس 75,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

66 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

67 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

67 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

67 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

69 روز قبل: ناشناس 17,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

69 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

70 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

70 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

70 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

71 روز قبل: عباسی 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

71 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

71 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

72 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

72 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

73 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

73 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

73 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

73 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

73 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

73 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

74 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

74 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

74 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

74 روز قبل: ناشناس 13,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

74 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

74 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

74 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

74 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

75 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

75 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

75 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

75 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

75 روز قبل: ناشناس 15,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

75 روز قبل: ناشناس 20,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

75 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

75 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

76 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

76 روز قبل: ناشناس به نیابت نام 600,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

76 روز قبل: زهره مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

76 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

76 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

77 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

77 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

77 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

77 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

77 روز قبل: عبدالله به نیابت مرحوم خواهرم 30,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

78 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فخری خواه محمد 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

79 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

79 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

79 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

79 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

80 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مادر(س) 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

80 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

80 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

80 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

81 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

81 روز قبل: ناشناس 1,400 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

82 روز قبل: عبدالله به نیابت جمیع اموات 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

82 روز قبل: سرکار خانم سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 10,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

83 روز قبل: خانواده مرحوم حاج محمد تبعه امامیه به نیابت حاج محمد تبعه امامیه 10,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

83 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

83 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

83 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

83 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

85 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

85 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

85 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

86 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه پورموسی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

86 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

86 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

86 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

86 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

86 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

87 روز قبل: مریم جهان بین فرد به نیابت مرحوم ابراهیم معصوم زاده و همسرشان 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

87 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید احمد کشوری 25,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

87 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

87 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 190,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

87 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

88 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت صفا شیخ الاسلامی 110,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

88 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی داداش هایم 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

88 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

88 روز قبل: ناشناس 4,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

88 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

89 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

89 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش لبخند یلدا 1402

گزارش اتمام