نذر قربانی

قربانی گوسفند، خروس و... توزیع بین فقرا

جمع کل مشارکت: 71,223,000 تومان (91 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 60,754,000 تومان

نذر قربانی

قربانی کردن نه تنها از بعد عملی که انسان اراده کرده است انجام دهد دهد ارزش دارد بلکه از این بُعد که به واسطه این قربانی، افراد نیازمند و فقرا اِطعام می شوند ارزشمند است و برای قربانی کننده، خیر و برکت به همراه دارد.

امام صادق(ع) درباره قربانی کردن فرموده اند: (همانا قربانی گناهان صاحبش را می‌ریزد و باعث آمرزش آن‌ها می‌شود، هنگامی که اولین قطره خونش بر زمین می‌ریزد، همانا خداوند از غیب می‌داند، چه کسی از او می‌ترسد و تقوا را رعایت می‌کند.)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در رابطه با انواع قربانی در اختیار خیریه های فعال در زمینه قربانی قرار داده می شود تا پس از انجام قربانی آن را به نیازمندان و فقرا و اَیتام برسانند.

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

6 روز قبل: حامد تقی زاده 100,000 تومان (نذر قربانی)

15 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور اقا امام زمان 20,000 تومان (نذر قربانی)

19 روز قبل: ناشناس به نیابت شمسی خانم حبیبی 7,000 تومان (نذر قربانی)

31 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

33 روز قبل: ناشناس به نیابت قربانی برای خرید خانه 20,000 تومان (نذر قربانی)

40 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

41 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

45 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر قربانی)

77 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت رفع آشوب های داخلی کشور ان شاءالله 30,000 تومان (نذر قربانی)

126 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

148 روز قبل: آقای عشقی 300,000 تومان (نذر قربانی)

151 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

151 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

151 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت سلامتی پدر و مادر 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

151 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

151 روز قبل: کریم بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 7,000,000 تومان (نذر قربانی)

151 روز قبل: محمود دهکردی 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

151 روز قبل: حسین اشفاق 500,000 تومان (نذر قربانی)

152 روز قبل: سعید بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

152 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

152 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت عید قربان 500,000 تومان (نذر قربانی)

152 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر قربانی)

152 روز قبل: مجید سخاوت 300,000 تومان (نذر قربانی)

152 روز قبل: حسن سخاوت به نیابت حاج مصطفی سخاوت 300,000 تومان (نذر قربانی)

153 روز قبل: نوید دهکردی 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

154 روز قبل: ناشناس 220,000 تومان (نذر قربانی)

191 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)

195 روز قبل: ناشناس به نیابت نازنین زهرا و خانواده 10,000 تومان (نذر قربانی)

195 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

223 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

265 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر قربانی)

313 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم جعفر روحی 40,000 تومان (نذر قربانی)

352 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر قربانی)

361 روز قبل: ناشناس 170,000 تومان (نذر قربانی)

379 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

390 روز قبل: ناشناس به نیابت بیاید با هم دعا کنیم که هیچ مریضی توی هیچ خونه ای نباشه و لباس عافیت مبارک تن همه ی بیمار ها بشه. 100,000 تومان (نذر قربانی)

405 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

411 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

414 روز قبل: محمد حسین صدری کرمی 500,000 تومان (نذر قربانی)

426 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

435 روز قبل: ناشناس 1,850,000 تومان (نذر قربانی)

446 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر قربانی)

453 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

462 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

476 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

493 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

503 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

504 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر قربانی)

504 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

505 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

505 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

505 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر قربانی)

505 روز قبل: ناشناس به نیابت سيد محمدرضا حجازي 50,000 تومان (نذر قربانی)

513 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر قربانی)

523 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

566 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

567 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر قربانی)

589 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

593 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

633 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

646 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

655 روز قبل: سرکارخانم فرشته لندران 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

655 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاابالفضل علیه السلام 10,000 تومان (نذر قربانی)

667 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر قربانی)

669 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

687 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

692 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

694 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

701 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر قربانی)

706 روز قبل: فاطمه اقبالی به نیابت شهید سید مجتبی علمدار و شهید حسین علم الهدی 30,000 تومان (نذر قربانی)

713 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 30,000 تومان (نذر قربانی)

713 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قربانی)

737 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر قربانی)

749 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

750 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

757 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

757 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

762 روز قبل: ناشناس 4,000,000 تومان (نذر قربانی)

825 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

856 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر قربانی)

856 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

858 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

858 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر قربانی)

859 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قربانی)

859 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 210,000 تومان (نذر قربانی)

860 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

860 روز قبل: ناشناس به نیابت عزیزانی که کمک کردند 200,000 تومان (نذر قربانی)

862 روز قبل: ناشناس 72,000 تومان (نذر قربانی)

883 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر قربانی)

908 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

1098 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر قربانی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر قربانی

148 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
148 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
148 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
148 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
148 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
433 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 1,030,000 تومان
472 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
484 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
484 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 1,800,000 تومان
491 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان
491 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به آسايشگاه خيريه کهريزک بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
580 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان
631 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
631 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
632 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
633 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
668 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,065,000 تومان
691 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
756 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
758 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,000,000 تومان
816 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
848 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 5,359,000 تومان
908 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان

گزارش اتمام