نذر قربانی

قربانی گوسفند، خروس و... توزیع بین فقرا

جمع کل مشارکت: 69,086,000 تومان (81 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 60,754,000 تومان

نذر قربانی

قربانی کردن نه تنها از بعد عملی که انسان اراده کرده است انجام دهد دهد ارزش دارد بلکه از این بُعد که به واسطه این قربانی، افراد نیازمند و فقرا اِطعام می شوند ارزشمند است و برای قربانی کننده، خیر و برکت به همراه دارد.

امام صادق(ع) درباره قربانی کردن فرموده اند: (همانا قربانی گناهان صاحبش را می‌ریزد و باعث آمرزش آن‌ها می‌شود، هنگامی که اولین قطره خونش بر زمین می‌ریزد، همانا خداوند از غیب می‌داند، چه کسی از او می‌ترسد و تقوا را رعایت می‌کند.)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در رابطه با انواع قربانی در اختیار خیریه های فعال در زمینه قربانی قرار داده می شود تا پس از انجام قربانی آن را به نیازمندان و فقرا و اَیتام برسانند.

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

30 روز قبل: آقای عشقی 300,000 تومان (نذر قربانی)

33 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

33 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

33 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت سلامتی پدر و مادر 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

33 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

33 روز قبل: کریم بیگی 7,000,000 تومان (نذر قربانی)

33 روز قبل: محمود دهکردی 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

33 روز قبل: حسین اشفاق 500,000 تومان (نذر قربانی)

33 روز قبل: سعید بیگی 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

34 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

34 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت عید قربان 500,000 تومان (نذر قربانی)

34 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر قربانی)

34 روز قبل: مجید سخاوت 300,000 تومان (نذر قربانی)

34 روز قبل: حسن سخاوت به نیابت حاج مصطفی سخاوت 300,000 تومان (نذر قربانی)

34 روز قبل: نوید دهکردی 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

35 روز قبل: ناشناس 220,000 تومان (نذر قربانی)

73 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)

77 روز قبل: ناشناس به نیابت نازنین زهرا و خانواده 10,000 تومان (نذر قربانی)

77 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

105 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

147 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر قربانی)

195 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم جعفر روحی 40,000 تومان (نذر قربانی)

234 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر قربانی)

243 روز قبل: ناشناس 170,000 تومان (نذر قربانی)

261 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

271 روز قبل: ناشناس به نیابت بیاید با هم دعا کنیم که هیچ مریضی توی هیچ خونه ای نباشه و لباس عافیت مبارک تن همه ی بیمار ها بشه. 100,000 تومان (نذر قربانی)

287 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

293 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

296 روز قبل: محمد حسین صدری کرمی 500,000 تومان (نذر قربانی)

307 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

317 روز قبل: ناشناس 1,850,000 تومان (نذر قربانی)

328 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر قربانی)

335 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

343 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

358 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

374 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

385 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

385 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر قربانی)

386 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

386 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

387 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

387 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر قربانی)

387 روز قبل: ناشناس به نیابت سيد محمدرضا حجازي 50,000 تومان (نذر قربانی)

394 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر قربانی)

404 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

448 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

448 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر قربانی)

471 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

475 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

515 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

528 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

537 روز قبل: سرکارخانم فرشته لندران 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

537 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاابالفضل علیه السلام 10,000 تومان (نذر قربانی)

548 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر قربانی)

551 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

569 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

573 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

576 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

582 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر قربانی)

588 روز قبل: فاطمه اقبالی به نیابت شهید سید مجتبی علمدار و شهید حسین علم الهدی 30,000 تومان (نذر قربانی)

595 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 30,000 تومان (نذر قربانی)

595 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قربانی)

618 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر قربانی)

630 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

632 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

639 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

639 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

644 روز قبل: ناشناس 4,000,000 تومان (نذر قربانی)

707 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

738 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر قربانی)

738 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

739 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

739 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر قربانی)

741 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قربانی)

741 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 210,000 تومان (نذر قربانی)

741 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

741 روز قبل: ناشناس به نیابت عزیزانی که کمک کردند 200,000 تومان (نذر قربانی)

744 روز قبل: ناشناس 72,000 تومان (نذر قربانی)

765 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر قربانی)

790 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

979 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر قربانی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر قربانی

30 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
30 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
30 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
30 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
30 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
315 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 1,030,000 تومان
353 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
366 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
366 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 1,800,000 تومان
373 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان
373 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به آسايشگاه خيريه کهريزک بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
462 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان
513 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
513 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
514 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
515 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
550 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,065,000 تومان
573 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
638 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
640 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,000,000 تومان
697 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
729 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 5,359,000 تومان
790 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان

گزارش اتمام