نذر قربانی

قربانی گوسفند، خروس و... توزیع بین فقرا

جمع کل مشارکت: 101,852,842 تومان (192 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 123,568,000 تومان

نذر قربانی

قربانی کردن نه تنها از بعد عملی که انسان اراده کرده است انجام دهد دهد ارزش دارد بلکه از این بُعد که به واسطه این قربانی، افراد نیازمند و فقرا اِطعام می شوند ارزشمند است و برای قربانی کننده، خیر و برکت به همراه دارد.

امام صادق(ع) درباره قربانی کردن فرموده اند: (همانا قربانی گناهان صاحبش را می‌ریزد و باعث آمرزش آن‌ها می‌شود، هنگامی که اولین قطره خونش بر زمین می‌ریزد، همانا خداوند از غیب می‌داند، چه کسی از او می‌ترسد و تقوا را رعایت می‌کند.)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در رابطه با انواع قربانی در اختیار خیریه های فعال در زمینه قربانی قرار داده می شود تا پس از انجام قربانی آن را به نیازمندان و فقرا و اَیتام برسانند.

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: ناشناس 6,000,000 تومان (نذر قربانی)

14 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر قربانی)

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

23 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 50,000 تومان (نذر قربانی)

24 روز قبل: ناشناس 7,000,000 تومان (نذر قربانی)

25 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

27 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر قربانی)

28 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر قربانی)

29 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت نرجس خاتون (س) 15,000 تومان (نذر قربانی)

30 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

30 روز قبل: اعظم اکبرپور 300,000 تومان (نذر قربانی)

30 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

38 روز قبل: مریم بزلی 150,000 تومان (نذر قربانی)

38 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر قربانی)

41 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

43 روز قبل: ناشناس 13,000 تومان (نذر قربانی)

44 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

55 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)

55 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

58 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر قربانی)

58 روز قبل: ناشناس 38,003 تومان (نذر قربانی)

60 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قربانی)

61 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

62 روز قبل: سحر عبدالهی 100,000 تومان (نذر قربانی)

64 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر قربانی)

64 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر قربانی)

70 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قربانی)

71 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قربانی)

73 روز قبل: ناشناس به نیابت رد مظالم 1,000 تومان (نذر قربانی)

82 روز قبل: حمیرا 20,000 تومان (نذر قربانی)

93 روز قبل: ناشناس 4,600 تومان (نذر قربانی)

94 روز قبل: ناشناس به نیابت مریم بزلی 150,000 تومان (نذر قربانی)

96 روز قبل: مهین کرمی 50,000 تومان (نذر قربانی)

97 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

99 روز قبل: حمیده کلایی 100,010 تومان (نذر قربانی)

108 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت حضرت ام البنین 100,000 تومان (نذر قربانی)

108 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج درویش اصغر ذبیحی 20,000 تومان (نذر قربانی)

108 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم کافی 100,000 تومان (نذر قربانی)

121 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)

125 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید عباس بابایی 5,000 تومان (نذر قربانی)

133 روز قبل: آرزو الهام 20,000 تومان (نذر قربانی)

136 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

136 روز قبل: کبری پنداره به نیابت شب عاشورا دسته عزاداری امامحسین 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

140 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

142 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

154 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

164 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

164 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر قربانی)

164 روز قبل: ابوالفضل دسترنج به نیابت نذر قربانی 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

167 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

170 روز قبل: رمضتنعلی رحیمی فومشی به نیابت جهت قربانی روز عید قربان مورخه هشت تیر 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

171 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور آقا صاحب العصر والزمان (عج) 20,000 تومان (نذر قربانی)

173 روز قبل: ناشناس 4,000,000 تومان (نذر قربانی)

183 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

186 روز قبل: ارزو رضا الهام 10,000 تومان (نذر قربانی)

186 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

186 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

188 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

189 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

192 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

198 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

199 روز قبل: ناشناس به نیابت هدیه‌ای ناچیز به ساحت مقدس انبیاء الهی 1,000 تومان (نذر قربانی)

204 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی سربازان گمنام امام زمان علیه‌السلام ( واجا) 1,000 تومان (نذر قربانی)

206 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

209 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

211 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

212 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

213 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

214 روز قبل: ارزو و رضا 5,000 تومان (نذر قربانی)

215 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

221 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

221 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر قربانی)

222 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر قربانی)

222 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

222 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

225 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

227 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

234 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی سربازان گمنام امام زمان علیه‌السلام (واجا) 1,000 تومان (نذر قربانی)

238 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

239 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,000 تومان (نذر قربانی)

244 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت سلامتی خواهرزاده 15,000 تومان (نذر قربانی)

245 روز قبل: ناشناس به نیابت خوشبختی و عاقبت بخیری همه خلق الله 1,000 تومان (نذر قربانی)

246 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان علیه‌السلام 1,000 تومان (نذر قربانی)

250 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره گناهان 1,000 تومان (نذر قربانی)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,743 تومان (نذر قربانی)

253 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر قربانی)

256 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,743 تومان (نذر قربانی)

263 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه آقامحمدی 5,000 تومان (نذر قربانی)

263 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی 5,000 تومان (نذر قربانی)

264 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی شروع سال نو 90,000 تومان (نذر قربانی)

265 روز قبل: ناشناس به نیابت عیدی اهل قبور 1,000 تومان (نذر قربانی)

282 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر قربانی)

290 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر قربانی)

294 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت آزادیهر چه سریعتر شوهرم از زندان 5,000 تومان (نذر قربانی)

300 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

306 روز قبل: ناشناس 3,300,000 تومان (نذر قربانی)

308 روز قبل: رسول فرجیان به نیابت قربانعلی فرجیان ، یاخچی فرجیان ، حسن فرجیان 10,000 تومان (نذر قربانی)

320 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

349 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم سید کاظم میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر قربانی)

353 روز قبل: ناشناس به نیابت سید امیرحسین میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر قربانی)

360 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

373 روز قبل: حامد تقی زاده 100,000 تومان (نذر قربانی)

383 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور اقا امام زمان 20,000 تومان (نذر قربانی)

386 روز قبل: ناشناس به نیابت شمسی خانم حبیبی 7,000 تومان (نذر قربانی)

398 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

400 روز قبل: ناشناس به نیابت قربانی برای خرید خانه 20,000 تومان (نذر قربانی)

407 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

409 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

412 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر قربانی)

444 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت رفع آشوب های داخلی کشور ان شاءالله 30,000 تومان (نذر قربانی)

493 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

515 روز قبل: آقای عشقی 300,000 تومان (نذر قربانی)

518 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

518 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

519 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت سلامتی پدر و مادر 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

519 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

519 روز قبل: کریم بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 7,000,000 تومان (نذر قربانی)

519 روز قبل: محمود دهکردی 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

519 روز قبل: حسین اشفاق 500,000 تومان (نذر قربانی)

519 روز قبل: سعید بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

519 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

519 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت عید قربان 500,000 تومان (نذر قربانی)

520 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر قربانی)

520 روز قبل: مجید سخاوت 300,000 تومان (نذر قربانی)

520 روز قبل: حسن سخاوت به نیابت حاج مصطفی سخاوت 300,000 تومان (نذر قربانی)

520 روز قبل: نوید دهکردی 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

521 روز قبل: ناشناس 220,000 تومان (نذر قربانی)

559 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)

562 روز قبل: ناشناس به نیابت نازنین زهرا و خانواده 10,000 تومان (نذر قربانی)

562 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

590 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

632 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر قربانی)

681 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم جعفر روحی 40,000 تومان (نذر قربانی)

719 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر قربانی)

729 روز قبل: ناشناس 170,000 تومان (نذر قربانی)

747 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

757 روز قبل: ناشناس به نیابت بیاید با هم دعا کنیم که هیچ مریضی توی هیچ خونه ای نباشه و لباس عافیت مبارک تن همه ی بیمار ها بشه. 100,000 تومان (نذر قربانی)

772 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

779 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

782 روز قبل: محمد حسین صدری کرمی 500,000 تومان (نذر قربانی)

793 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

802 روز قبل: ناشناس 1,850,000 تومان (نذر قربانی)

814 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر قربانی)

820 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

829 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

843 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

860 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

870 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

871 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر قربانی)

871 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

872 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

872 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

872 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر قربانی)

873 روز قبل: ناشناس به نیابت سيد محمدرضا حجازي 50,000 تومان (نذر قربانی)

880 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر قربانی)

890 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

933 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

934 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر قربانی)

956 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

960 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

1000 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

1013 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

1022 روز قبل: سرکارخانم فرشته لندران 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

1023 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاابالفضل علیه السلام 10,000 تومان (نذر قربانی)

1034 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر قربانی)

1036 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

1054 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

1059 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

1061 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

1068 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر قربانی)

1074 روز قبل: فاطمه اقبالی به نیابت شهید سید مجتبی علمدار و شهید حسین علم الهدی 30,000 تومان (نذر قربانی)

1080 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 30,000 تومان (نذر قربانی)

1080 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قربانی)

1104 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر قربانی)

1116 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

1118 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

1125 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

1125 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

1129 روز قبل: ناشناس 4,000,000 تومان (نذر قربانی)

1192 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

1223 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر قربانی)

1223 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

1225 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

1225 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر قربانی)

1227 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قربانی)

1227 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 210,000 تومان (نذر قربانی)

1227 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

1227 روز قبل: ناشناس به نیابت عزیزانی که کمک کردند 200,000 تومان (نذر قربانی)

1229 روز قبل: ناشناس 72,000 تومان (نذر قربانی)

1250 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر قربانی)

1275 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

1465 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر قربانی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر قربانی

20 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 6,500,000 تومان
83 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر قربانی 6,000,000 تومان
90 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر قربانی 6,000,000 تومان
124 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر قربانی 5,000,000 تومان
126 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت نذر قربانی 5,000,000 تومان
126 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر قربانی 5,000,000 تومان
153 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 14,000,000 تومان
273 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر قربانی 6,314,000 تومان
376 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر قربانی 9,000,000 تومان
516 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
516 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
516 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
516 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
516 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
800 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 1,030,000 تومان
839 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
852 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
852 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 1,800,000 تومان
858 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان
858 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به آسايشگاه خيريه کهريزک بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
948 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان
998 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
998 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
999 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
1000 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
1036 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,065,000 تومان
1058 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
1124 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
1126 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,000,000 تومان
1183 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
1215 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 5,359,000 تومان
1275 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان

گزارش اتمام