نذر قربانی

قربانی گوسفند، خروس و... توزیع بین فقرا

جمع کل مشارکت: 76,169,000 تومان (105 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 76,068,000 تومان

نذر قربانی

قربانی کردن نه تنها از بعد عملی که انسان اراده کرده است انجام دهد دهد ارزش دارد بلکه از این بُعد که به واسطه این قربانی، افراد نیازمند و فقرا اِطعام می شوند ارزشمند است و برای قربانی کننده، خیر و برکت به همراه دارد.

امام صادق(ع) درباره قربانی کردن فرموده اند: (همانا قربانی گناهان صاحبش را می‌ریزد و باعث آمرزش آن‌ها می‌شود، هنگامی که اولین قطره خونش بر زمین می‌ریزد، همانا خداوند از غیب می‌داند، چه کسی از او می‌ترسد و تقوا را رعایت می‌کند.)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در رابطه با انواع قربانی در اختیار خیریه های فعال در زمینه قربانی قرار داده می شود تا پس از انجام قربانی آن را به نیازمندان و فقرا و اَیتام برسانند.

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه آقامحمدی 5,000 تومان (نذر قربانی)

3 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی 5,000 تومان (نذر قربانی)

4 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی شروع سال نو 90,000 تومان (نذر قربانی)

4 روز قبل: ناشناس به نیابت عیدی اهل قبور 1,000 تومان (نذر قربانی)

21 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر قربانی)

29 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر قربانی)

33 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت آزادیهر چه سریعتر شوهرم از زندان 5,000 تومان (نذر قربانی)

39 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

45 روز قبل: ناشناس 3,300,000 تومان (نذر قربانی)

48 روز قبل: رسول فرجیان به نیابت قربانعلی فرجیان ، یاخچی فرجیان ، حسن فرجیان 10,000 تومان (نذر قربانی)

59 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم سید کاظم میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر قربانی)

92 روز قبل: ناشناس به نیابت سید امیرحسین میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر قربانی)

100 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

113 روز قبل: حامد تقی زاده 100,000 تومان (نذر قربانی)

122 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور اقا امام زمان 20,000 تومان (نذر قربانی)

126 روز قبل: ناشناس به نیابت شمسی خانم حبیبی 7,000 تومان (نذر قربانی)

138 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

139 روز قبل: ناشناس به نیابت قربانی برای خرید خانه 20,000 تومان (نذر قربانی)

146 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

148 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

151 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر قربانی)

184 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت رفع آشوب های داخلی کشور ان شاءالله 30,000 تومان (نذر قربانی)

233 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

255 روز قبل: آقای عشقی 300,000 تومان (نذر قربانی)

258 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

258 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت سلامتی پدر و مادر 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

258 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

258 روز قبل: کریم بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 7,000,000 تومان (نذر قربانی)

258 روز قبل: محمود دهکردی 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

258 روز قبل: حسین اشفاق 500,000 تومان (نذر قربانی)

258 روز قبل: سعید بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

259 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

259 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت عید قربان 500,000 تومان (نذر قربانی)

259 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر قربانی)

259 روز قبل: مجید سخاوت 300,000 تومان (نذر قربانی)

259 روز قبل: حسن سخاوت به نیابت حاج مصطفی سخاوت 300,000 تومان (نذر قربانی)

259 روز قبل: نوید دهکردی 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

260 روز قبل: ناشناس 220,000 تومان (نذر قربانی)

298 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)

301 روز قبل: ناشناس به نیابت نازنین زهرا و خانواده 10,000 تومان (نذر قربانی)

302 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

330 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

372 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر قربانی)

420 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم جعفر روحی 40,000 تومان (نذر قربانی)

459 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر قربانی)

468 روز قبل: ناشناس 170,000 تومان (نذر قربانی)

486 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

496 روز قبل: ناشناس به نیابت بیاید با هم دعا کنیم که هیچ مریضی توی هیچ خونه ای نباشه و لباس عافیت مبارک تن همه ی بیمار ها بشه. 100,000 تومان (نذر قربانی)

512 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

518 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

521 روز قبل: محمد حسین صدری کرمی 500,000 تومان (نذر قربانی)

532 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

542 روز قبل: ناشناس 1,850,000 تومان (نذر قربانی)

553 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر قربانی)

559 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

568 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

582 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

599 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

610 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

610 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر قربانی)

610 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

611 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

611 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

611 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر قربانی)

612 روز قبل: ناشناس به نیابت سيد محمدرضا حجازي 50,000 تومان (نذر قربانی)

619 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر قربانی)

629 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

673 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

673 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر قربانی)

695 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

700 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

740 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

753 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

761 روز قبل: سرکارخانم فرشته لندران 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

762 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاابالفضل علیه السلام 10,000 تومان (نذر قربانی)

773 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر قربانی)

775 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

793 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

798 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

801 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

807 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر قربانی)

813 روز قبل: فاطمه اقبالی به نیابت شهید سید مجتبی علمدار و شهید حسین علم الهدی 30,000 تومان (نذر قربانی)

820 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 30,000 تومان (نذر قربانی)

820 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قربانی)

843 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر قربانی)

855 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

857 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

864 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

864 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

869 روز قبل: ناشناس 4,000,000 تومان (نذر قربانی)

931 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

962 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر قربانی)

963 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

964 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

964 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر قربانی)

966 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قربانی)

966 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 210,000 تومان (نذر قربانی)

966 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

966 روز قبل: ناشناس به نیابت عزیزانی که کمک کردند 200,000 تومان (نذر قربانی)

969 روز قبل: ناشناس 72,000 تومان (نذر قربانی)

990 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر قربانی)

1014 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

1204 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر قربانی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر قربانی

13 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر قربانی 6,314,000 تومان
115 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر قربانی 9,000,000 تومان
255 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
255 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
255 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
255 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
255 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
539 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 1,030,000 تومان
578 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
591 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
591 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 1,800,000 تومان
598 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان
598 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به آسايشگاه خيريه کهريزک بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
687 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان
738 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
738 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
739 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
740 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
775 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,065,000 تومان
797 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
863 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
865 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,000,000 تومان
922 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
954 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 5,359,000 تومان
1014 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان

گزارش اتمام