پویش عیدانه 1402

60 هدیه معیشت + 60 هدیه پوشاک

مبلغ هدف: 120,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 2,976,000 تومان (40 نفر)

باقی مانده: 117,024,000 تومان

پیشرفت:2%

موسسه نیکوکاری باران لبخند (نذرستان)برگزار می کند:

پویش عیدانه 1403   

60 هدیه معیشت + 60 هدیه پوشاک

ارزش هر هدیه: 1,000,000 تومان

بخشی از این پویش به سیل زدگان جنوب اختصاص خواهد یافت... 

روش های مشارکت: پرداخت آنلاین در سایت نذرستان

یا انتقال به کارت بانک ملی به شماره: 8627-9987-9918-6037

به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند (تلفن راهنمایی واتساپ: 09134357933)

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

14 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

16 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 22,200 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

16 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

20 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

20 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

20 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

20 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی ع 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

21 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

21 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

21 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محسن حججی 15,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

24 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید حسین خلعتبری 25,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

25 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

26 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

27 روز قبل: یلدا کیانی به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

27 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 350,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

27 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت همه رفتگان از خاک 5,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

28 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

28 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

29 روز قبل: الهام ارزو رضا 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

30 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

31 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

33 روز قبل: ناشناس 1,100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

34 روز قبل: ملک زمان کریمی گودرزی به نیابت سلامتی موفقیت و شادی در سال جدید 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

34 روز قبل: علیرضا وزیری به نیابت علی اشرف وزیری 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

34 روز قبل: علی بلوریان به نیابت موفقیت شادی و سلامتی در سال جدید 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

34 روز قبل: حمید به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

34 روز قبل: مهرداد بلوریان به نیابت مهدی بلوریان 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

34 روز قبل: حمید به نیابت بابا 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

34 روز قبل: الهام وزیری به نیابت علی اشرف وزیری 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

36 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

36 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

37 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

38 روز قبل: ناشناس 8,800 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

38 روز قبل: ناشناس 88,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

38 روز قبل: محسن یوسفی 2,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

38 روز قبل: ناشناس به نیابت عیدی شهدا و اهل برزخ 1,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

39 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

41 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

41 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش عیدانه 1402

گزارش اتمام