نذر بازی و شادی

تامین تجهیزات بازی و شادی در مناطق محروم

جمع کل مشارکت: 31,977,000 تومان (7 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 31,347,000 تومان

نذر بازی و نذر اسباب بازی

بازی، در رشد عاطفی کودک نقش مثبتی ایفا می‌کند به این صورت که نیاز به برتری جوئی و بروز احساسات و عواطف، ترس و تردیدها و برو‌نگری را در کودک ارتقاء می‌دهد. بازی در رشد اجتماعی کودک تأثیر بسزایی دارد و موجب ارتباط کودک با محیط بیرون، شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت، همکاری، همیاری و مشارکت کودک می‌گردد. همچنین بازی موجب همانندسازی با بزرگ‌ترها شده و کمک می‌کند که کودک شکست را بطور واقعی تجربه کند.  بازی در رشد جسمی کودک موثر بوده و باعث رشد و هماهنگی دستگاه‌ها و اعضای بدن و تقویت حواس کودک و توانمندی فکری و بدنی او می‌شود.

نقش بازی در رشد ذهنی کودک انکارناپذیر است. رفتار هوشمندانه را تقویت می‌کند و زمینه‌های لازم جهت یادگیری زبان و رشد هوشی و تفکر کودک را فراهم می‌سازد. آن‌چه که از بازی‌های فکری مخصوصاً «کاربرد آن در فلسفه و کودک» مورد نظر است، نقش بازی در رشد ذهنی کودک است که با استفاده از ابزارهای مورد نظر (اسباب‌بازی، داستان، فیلم، کارتون، عکس...) به ارتقاء رشد فکری او کمک می‌کند . (بازی کودک در اسلام، صادق شجاعی)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مربوط به بازی و شادی در اختیار خیریه های فعال مربوطه قرار خواهد گرفت تا در راستای پرورش شخصیت کودکان در مناطق مختلف مخصوصاً مناطق محروم، کم برخوردار و زلزله زده و... وسایل و تجهیزات بازی تهیه، نصب و راه اندازی شود.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

20 روز قبل: انسیه مهدوی مهر به نیابت فرج آقا 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

26 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

29 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

29 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

35 روز قبل: جعفر بهتری نیک به نیابت دکتر تیمور مرادی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

55 روز قبل: محمد 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

72 روز قبل: شهره سبقت الهی به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

72 روز قبل: آقای مهندس علیرضا جبلی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

72 روز قبل: مهندس حامد نوربخش به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

73 روز قبل: حاج مهدی مهاجر وبانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

73 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

94 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

96 روز قبل: ناشناس 285,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

96 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

96 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

96 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

97 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

97 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

97 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

97 روز قبل: محمد 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

113 روز قبل: سید رسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

115 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

144 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

144 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

148 روز قبل: سیدرسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

159 روز قبل: سارامحمدی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

160 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

181 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

191 روز قبل: امیراحمدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

195 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

206 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

210 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

241 روز قبل: یوسف به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

241 روز قبل: یوسف به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

241 روز قبل: یوسف به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

241 روز قبل: یوسف به نیابت حاج مصطفی سخاوت 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

241 روز قبل: یوسف به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

244 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

254 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

259 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

261 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

262 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

268 روز قبل: مرضیه سادات کاظمینی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

268 روز قبل: بدرالسادات حاجی میرسعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

268 روز قبل: محمد حسن دهکردی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

268 روز قبل: حاج محمد علی کاظمینی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

269 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و رفع بلا و گرفتاری 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

285 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

285 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

288 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

290 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

290 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر بازی و شادی)

291 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

292 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

294 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

294 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

295 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

297 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

298 روز قبل: ارزو بهاردوست به نیابت ارزو بهاردوست 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

298 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

299 روز قبل: ساراشیروانی 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

300 روز قبل: گمنام 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

315 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر بازی و شادی)

317 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

321 روز قبل: ناشناس 1,465,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

336 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

337 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

337 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

337 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

338 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

343 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

344 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

345 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

347 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

348 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

348 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

350 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

351 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

352 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

352 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

352 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

352 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

352 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

358 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

358 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

359 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

359 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندان 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

360 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

361 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

361 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

362 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

363 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

364 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

364 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

366 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

366 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

366 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

366 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

367 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

367 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی همه فرزندان دنیا 170,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

369 روز قبل: زهرا نباتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

371 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

371 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

374 روز قبل: مژگان شماعی زاده به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

374 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

374 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

375 روز قبل: محمد حشمت به نیابت شادی روح حاج رضا حشمت 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

376 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 1,100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

379 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

380 روز قبل: جناب آقای توسلی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

380 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج‌اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

382 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح خواهرم 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

382 روز قبل: عسل صالحي 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

382 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

382 روز قبل: حسین چلونگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

382 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

382 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

383 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

385 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی به نیابت سلامتی کودکان 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

385 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

387 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

387 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

388 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

389 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

389 روز قبل: م . مهربان به نیابت نذر شادی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

389 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

390 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

394 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

394 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودکان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

394 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

395 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

396 روز قبل: ناشناس 53,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

396 روز قبل: برادران قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

398 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

398 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

399 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

399 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

399 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

400 روز قبل: مدیریت و پرسنل پردیس صنعت به نیابت مرحوم فیضیان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

400 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

400 روز قبل: ظریفه مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

401 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و آرامش 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

401 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

402 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

402 روز قبل: مهندس وداعی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

403 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

403 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

403 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

403 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

404 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

405 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

405 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت شادمانی و لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

405 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

405 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

405 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

405 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

405 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت سلامتی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

406 روز قبل: دوستداران کودک به نیابت سلامتی کودکان 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

406 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان کار 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

406 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

406 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

406 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودک کار 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

406 روز قبل: ناشناس به نیابت علی ابن موسی الرضا(ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

407 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر بازی و شادی)

409 روز قبل: عزیز بیگی به نیابت سلامتی و شادمانی کودکان 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

409 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

410 روز قبل: دوستدار کودکان به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

410 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

410 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

412 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

412 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت سلامتی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

412 روز قبل: امیر سبقت الهی به نیابت شادمانه زیستن کودکان دنیا 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

412 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادمانی کودکان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

412 روز قبل: آرام کریمی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

412 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

413 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت راهگشايى خير انشاالله 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

413 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

413 روز قبل: دوستدار کودک به نیابت شادی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

413 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

414 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و بازی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

415 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

415 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

415 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت دانشجویان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

415 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

415 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی کودکان و شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

415 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

416 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان ایران 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

416 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

416 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

427 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

604 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر بازی و شادی

47 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 1,338,000 تومان
175 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 330,000 تومان
210 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 14,000 تومان
210 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت پویش لبخند کودکان کار 5,145,000 تومان
228 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 253,000 تومان
245 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان
329 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان
329 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 4,267,000 تومان
333 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان

گزارش اتمام