نذر بازی و شادی

تامین تجهیزات بازی و شادی در مناطق محروم

جمع کل مشارکت: 51,519,000 تومان (13 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 50,272,000 تومان

نذر بازی و نذر اسباب بازی

بازی، در رشد عاطفی کودک نقش مثبتی ایفا می‌کند به این صورت که نیاز به برتری جوئی و بروز احساسات و عواطف، ترس و تردیدها و برو‌نگری را در کودک ارتقاء می‌دهد. بازی در رشد اجتماعی کودک تأثیر بسزایی دارد و موجب ارتباط کودک با محیط بیرون، شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت، همکاری، همیاری و مشارکت کودک می‌گردد. همچنین بازی موجب همانندسازی با بزرگ‌ترها شده و کمک می‌کند که کودک شکست را بطور واقعی تجربه کند.  بازی در رشد جسمی کودک موثر بوده و باعث رشد و هماهنگی دستگاه‌ها و اعضای بدن و تقویت حواس کودک و توانمندی فکری و بدنی او می‌شود.

نقش بازی در رشد ذهنی کودک انکارناپذیر است. رفتار هوشمندانه را تقویت می‌کند و زمینه‌های لازم جهت یادگیری زبان و رشد هوشی و تفکر کودک را فراهم می‌سازد. آن‌چه که از بازی‌های فکری مخصوصاً «کاربرد آن در فلسفه و کودک» مورد نظر است، نقش بازی در رشد ذهنی کودک است که با استفاده از ابزارهای مورد نظر (اسباب‌بازی، داستان، فیلم، کارتون، عکس...) به ارتقاء رشد فکری او کمک می‌کند . (بازی کودک در اسلام، صادق شجاعی)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مربوط به بازی و شادی در اختیار خیریه های فعال مربوطه قرار خواهد گرفت تا در راستای پرورش شخصیت کودکان در مناطق مختلف مخصوصاً مناطق محروم، کم برخوردار و زلزله زده و... وسایل و تجهیزات بازی تهیه، نصب و راه اندازی شود.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

2 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر بازی و شادی)

6 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر عزیزم 7,000 تومان (نذر بازی و شادی)

12 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر عزیزم 15,000 تومان (نذر بازی و شادی)

40 روز قبل: ناشناس به نیابت تشکر از خدا 100,000 تومان (نذر بازی و شادی)

176 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر بازی و شادی)

180 روز قبل: مهفام نکویی 100,000 تومان (نذر بازی و شادی)

414 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 3,850,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

420 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 5,250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

424 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

427 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

427 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

430 روز قبل: ناشناس 7,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

432 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

436 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده و حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

437 روز قبل: مسلم دهکردی و بانو به نیابت عفت حضوری 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

437 روز قبل: فرزانه دانشکیا به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

439 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 160,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

519 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

522 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

528 روز قبل: جعفر بهتری نیک به نیابت دکتر تیمور مرادی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

549 روز قبل: مهندس علی اخوان 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

566 روز قبل: شهره سبقت الهی به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

566 روز قبل: آقای مهندس علیرضا جبلی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

566 روز قبل: مهندس حامد نوربخش به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

566 روز قبل: حاج مهدی مهاجر وبانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

566 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

582 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

582 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

588 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

590 روز قبل: ناشناس 285,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

590 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

590 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

590 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

590 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

590 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

590 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

590 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

591 روز قبل: محمد 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

607 روز قبل: سید رسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

609 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

637 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

637 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

642 روز قبل: سیدرسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

653 روز قبل: سارامحمدی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

653 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

675 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

684 روز قبل: امیراحمدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

689 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

699 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

703 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

734 روز قبل: یوسف به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

734 روز قبل: یوسف به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

734 روز قبل: یوسف به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

734 روز قبل: یوسف به نیابت حاج مصطفی سخاوت 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

734 روز قبل: یوسف به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

738 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

748 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

753 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

754 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

756 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

762 روز قبل: مرضیه سادات کاظمینی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

762 روز قبل: بدرالسادات حاجی میرسعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

762 روز قبل: محمد حسن دهکردی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

762 روز قبل: حاج محمد علی کاظمینی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

763 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و رفع بلا و گرفتاری 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

778 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

778 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

782 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

783 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

783 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر بازی و شادی)

784 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

786 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

788 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

788 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

789 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

791 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

791 روز قبل: ارزو بهاردوست به نیابت ارزو بهاردوست 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

791 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

792 روز قبل: ساراشیروانی 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

793 روز قبل: گمنام 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

808 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر بازی و شادی)

811 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

815 روز قبل: ناشناس 1,465,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

829 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

831 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

831 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

831 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

832 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

836 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

838 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

838 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

841 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

842 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

842 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

844 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

845 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

845 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

845 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

845 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

846 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

846 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

851 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

852 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

852 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

853 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندان 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

853 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

854 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

855 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

855 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

856 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

857 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

858 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

859 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

859 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

860 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

860 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

860 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

861 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی همه فرزندان دنیا 170,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

863 روز قبل: زهرا نباتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

864 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

865 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

867 روز قبل: مژگان شماعی زاده به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

868 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

868 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

869 روز قبل: محمد حشمت به نیابت شادی روح حاج رضا حشمت 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

869 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 1,100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

872 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

874 روز قبل: جناب آقای توسلی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

874 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج‌اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

875 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح خواهرم 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

875 روز قبل: عسل صالحي 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

875 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

875 روز قبل: حسین چلونگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

875 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

876 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

877 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

878 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی به نیابت سلامتی کودکان 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

878 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

880 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

881 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

882 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

882 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

882 روز قبل: م . مهربان به نیابت نذر شادی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

883 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

883 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

887 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

888 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودکان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

888 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

889 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

889 روز قبل: ناشناس 53,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

889 روز قبل: برادران قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

892 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

892 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

892 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

892 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

893 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

893 روز قبل: مدیریت و پرسنل پردیس صنعت به نیابت مرحوم فیضیان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

893 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

893 روز قبل: ظریفه مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

894 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و آرامش 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

894 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

895 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

895 روز قبل: مهندس وداعی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

896 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

896 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

897 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

897 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

897 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

898 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

899 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت شادمانی و لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

899 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

899 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

899 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

899 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

899 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت سلامتی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

899 روز قبل: دوستداران کودک به نیابت سلامتی کودکان 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

899 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان کار 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

899 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

899 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

899 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودک کار 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

899 روز قبل: ناشناس به نیابت علی ابن موسی الرضا(ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

901 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر بازی و شادی)

902 روز قبل: عزیز بیگی به نیابت سلامتی و شادمانی کودکان 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

903 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

903 روز قبل: دوستدار کودکان به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

903 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

903 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

905 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

905 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت سلامتی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

905 روز قبل: امیر سبقت الهی به نیابت شادمانه زیستن کودکان دنیا 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

905 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادمانی کودکان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

905 روز قبل: آرام کریمی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

905 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

906 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت راهگشايى خير انشاالله 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

907 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

907 روز قبل: دوستدار کودک به نیابت شادی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

907 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

908 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و بازی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

908 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

908 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

909 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت دانشجویان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

909 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

909 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی کودکان و شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

909 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

909 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان ایران 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

909 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

910 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

920 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

1098 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر بازی و شادی

400 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 3,500,000 تومان
400 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 3,500,000 تومان
401 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش لبخند کودکان کار 6,670,000 تومان
414 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 5,250,000 تومان
433 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 5,000 تومان
541 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 1,338,000 تومان
668 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 330,000 تومان
703 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 14,000 تومان
704 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت پویش لبخند کودکان کار 5,145,000 تومان
721 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 253,000 تومان
739 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان
823 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان
823 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 4,267,000 تومان
827 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان

گزارش اتمام