نذر بازی و شادی

تامین تجهیزات بازی و شادی در مناطق محروم

جمع کل مشارکت: 51,372,000 تومان (9 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 50,272,000 تومان

نذر بازی و نذر اسباب بازی

بازی، در رشد عاطفی کودک نقش مثبتی ایفا می‌کند به این صورت که نیاز به برتری جوئی و بروز احساسات و عواطف، ترس و تردیدها و برو‌نگری را در کودک ارتقاء می‌دهد. بازی در رشد اجتماعی کودک تأثیر بسزایی دارد و موجب ارتباط کودک با محیط بیرون، شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت، همکاری، همیاری و مشارکت کودک می‌گردد. همچنین بازی موجب همانندسازی با بزرگ‌ترها شده و کمک می‌کند که کودک شکست را بطور واقعی تجربه کند.  بازی در رشد جسمی کودک موثر بوده و باعث رشد و هماهنگی دستگاه‌ها و اعضای بدن و تقویت حواس کودک و توانمندی فکری و بدنی او می‌شود.

نقش بازی در رشد ذهنی کودک انکارناپذیر است. رفتار هوشمندانه را تقویت می‌کند و زمینه‌های لازم جهت یادگیری زبان و رشد هوشی و تفکر کودک را فراهم می‌سازد. آن‌چه که از بازی‌های فکری مخصوصاً «کاربرد آن در فلسفه و کودک» مورد نظر است، نقش بازی در رشد ذهنی کودک است که با استفاده از ابزارهای مورد نظر (اسباب‌بازی، داستان، فیلم، کارتون، عکس...) به ارتقاء رشد فکری او کمک می‌کند . (بازی کودک در اسلام، صادق شجاعی)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مربوط به بازی و شادی در اختیار خیریه های فعال مربوطه قرار خواهد گرفت تا در راستای پرورش شخصیت کودکان در مناطق مختلف مخصوصاً مناطق محروم، کم برخوردار و زلزله زده و... وسایل و تجهیزات بازی تهیه، نصب و راه اندازی شود.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

57 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر بازی و شادی)

62 روز قبل: مهفام نکویی 100,000 تومان (نذر بازی و شادی)

295 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 3,850,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

301 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 5,250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

306 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

309 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

309 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

311 روز قبل: ناشناس 7,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

313 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

318 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده و حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

318 روز قبل: مسلم دهکردی و بانو به نیابت عفت حضوری 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

319 روز قبل: فرزانه دانشکیا به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

321 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 160,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

401 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

404 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

405 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

410 روز قبل: جعفر بهتری نیک به نیابت دکتر تیمور مرادی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

430 روز قبل: مهندس علی اخوان 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

447 روز قبل: شهره سبقت الهی به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

447 روز قبل: آقای مهندس علیرضا جبلی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

448 روز قبل: مهندس حامد نوربخش به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

448 روز قبل: حاج مهدی مهاجر وبانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

448 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

463 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

463 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

470 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

471 روز قبل: ناشناس 285,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

472 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

472 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

472 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

472 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

472 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

472 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

472 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

472 روز قبل: محمد 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

488 روز قبل: سید رسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

491 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

519 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

519 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

523 روز قبل: سیدرسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

535 روز قبل: سارامحمدی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

535 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

557 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

566 روز قبل: امیراحمدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

570 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

581 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

585 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

616 روز قبل: یوسف به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

616 روز قبل: یوسف به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

616 روز قبل: یوسف به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

616 روز قبل: یوسف به نیابت حاج مصطفی سخاوت 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

616 روز قبل: یوسف به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

620 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

630 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

635 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

636 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

637 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

643 روز قبل: مرضیه سادات کاظمینی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

643 روز قبل: بدرالسادات حاجی میرسعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

644 روز قبل: محمد حسن دهکردی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

644 روز قبل: حاج محمد علی کاظمینی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

644 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و رفع بلا و گرفتاری 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

660 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

660 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

663 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

665 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

665 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر بازی و شادی)

666 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

667 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

669 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

669 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

670 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

672 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

673 روز قبل: ارزو بهاردوست به نیابت ارزو بهاردوست 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

673 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

674 روز قبل: ساراشیروانی 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

675 روز قبل: گمنام 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

690 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر بازی و شادی)

693 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

696 روز قبل: ناشناس 1,465,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

711 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

712 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

712 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

712 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

713 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

718 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

720 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

720 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

722 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

723 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

723 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

726 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

726 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

727 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

727 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

727 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

727 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

727 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

733 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

734 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

734 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

734 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندان 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

735 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

736 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

736 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

737 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

738 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

739 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

739 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

741 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

741 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

741 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

741 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

742 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

743 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی همه فرزندان دنیا 170,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

744 روز قبل: زهرا نباتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

746 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

746 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

749 روز قبل: مژگان شماعی زاده به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

749 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

749 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

750 روز قبل: محمد حشمت به نیابت شادی روح حاج رضا حشمت 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

751 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 1,100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

754 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

755 روز قبل: جناب آقای توسلی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

755 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج‌اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

757 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح خواهرم 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

757 روز قبل: عسل صالحي 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

757 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

757 روز قبل: حسین چلونگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

757 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

757 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

758 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

760 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی به نیابت سلامتی کودکان 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

760 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

762 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

763 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

764 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

764 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

764 روز قبل: م . مهربان به نیابت نذر شادی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

764 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

765 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

769 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

769 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودکان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

769 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

770 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

771 روز قبل: ناشناس 53,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

771 روز قبل: برادران قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

774 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

774 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

774 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

774 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

774 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

775 روز قبل: مدیریت و پرسنل پردیس صنعت به نیابت مرحوم فیضیان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

775 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

775 روز قبل: ظریفه مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

776 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و آرامش 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

776 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

777 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

777 روز قبل: مهندس وداعی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

778 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

778 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

778 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

778 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

779 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

780 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

780 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت شادمانی و لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

780 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

780 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

781 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

781 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

781 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت سلامتی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

781 روز قبل: دوستداران کودک به نیابت سلامتی کودکان 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

781 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان کار 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

781 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

781 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

781 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودک کار 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

781 روز قبل: ناشناس به نیابت علی ابن موسی الرضا(ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

782 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر بازی و شادی)

784 روز قبل: عزیز بیگی به نیابت سلامتی و شادمانی کودکان 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

784 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

785 روز قبل: دوستدار کودکان به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

785 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

785 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

787 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

787 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت سلامتی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

787 روز قبل: امیر سبقت الهی به نیابت شادمانه زیستن کودکان دنیا 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

787 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادمانی کودکان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

787 روز قبل: آرام کریمی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

787 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

788 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت راهگشايى خير انشاالله 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

788 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

788 روز قبل: دوستدار کودک به نیابت شادی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

788 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

789 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و بازی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

790 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

790 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

790 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت دانشجویان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

790 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

790 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی کودکان و شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

790 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

791 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان ایران 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

791 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

792 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

802 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

980 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر بازی و شادی

282 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 3,500,000 تومان
282 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 3,500,000 تومان
282 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش لبخند کودکان کار 6,670,000 تومان
296 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 5,250,000 تومان
315 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 5,000 تومان
422 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 1,338,000 تومان
550 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 330,000 تومان
585 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 14,000 تومان
585 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت پویش لبخند کودکان کار 5,145,000 تومان
603 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 253,000 تومان
620 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان
704 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان
704 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 4,267,000 تومان
708 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان

گزارش اتمام