نذر بازی و شادی

تامین تجهیزات بازی و شادی در مناطق محروم

جمع کل مشارکت: 270,527,000 تومان (53 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 114,272,000 تومان

نذر بازی و نذر اسباب بازی

بازی، در رشد عاطفی کودک نقش مثبتی ایفا می‌کند به این صورت که نیاز به برتری جوئی و بروز احساسات و عواطف، ترس و تردیدها و برو‌نگری را در کودک ارتقاء می‌دهد. بازی در رشد اجتماعی کودک تأثیر بسزایی دارد و موجب ارتباط کودک با محیط بیرون، شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت، همکاری، همیاری و مشارکت کودک می‌گردد. همچنین بازی موجب همانندسازی با بزرگ‌ترها شده و کمک می‌کند که کودک شکست را بطور واقعی تجربه کند.  بازی در رشد جسمی کودک موثر بوده و باعث رشد و هماهنگی دستگاه‌ها و اعضای بدن و تقویت حواس کودک و توانمندی فکری و بدنی او می‌شود.

نقش بازی در رشد ذهنی کودک انکارناپذیر است. رفتار هوشمندانه را تقویت می‌کند و زمینه‌های لازم جهت یادگیری زبان و رشد هوشی و تفکر کودک را فراهم می‌سازد. آن‌چه که از بازی‌های فکری مخصوصاً «کاربرد آن در فلسفه و کودک» مورد نظر است، نقش بازی در رشد ذهنی کودک است که با استفاده از ابزارهای مورد نظر (اسباب‌بازی، داستان، فیلم، کارتون، عکس...) به ارتقاء رشد فکری او کمک می‌کند . (بازی کودک در اسلام، صادق شجاعی)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مربوط به بازی و شادی در اختیار خیریه های فعال مربوطه قرار خواهد گرفت تا در راستای پرورش شخصیت کودکان در مناطق مختلف مخصوصاً مناطق محروم، کم برخوردار و زلزله زده و... وسایل و تجهیزات بازی تهیه، نصب و راه اندازی شود.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

3 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

5 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

6 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

7 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

7 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

8 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

9 روز قبل: دل 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

9 روز قبل: ناشناس 70,000 تومان (نذر بازی و شادی)

11 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

13 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت جوادالائمه(ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

13 روز قبل: ناشناس به نیابت حميد اشرف زاده 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

20 روز قبل: ناشناس به نیابت شادروان مجید گلی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

24 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر شهید ابراهیم هادی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

25 روز قبل: ناشناس به نیابت شهدای گمنام 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

27 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

32 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

38 روز قبل: ناشناس به نیابت شادروان مجید گلی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

40 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد اصغر وکیلب 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

41 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حسن مهاجر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

44 روز قبل: حمیدرضااکبری باصری 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

46 روز قبل: ناشناس به نیابت امام صادق 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

46 روز قبل: ناشناس به نیابت امام صادق(ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

49 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

51 روز قبل: ناشناس 24,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

54 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

54 روز قبل: ناشناس 8,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

56 روز قبل: محمدامیر بلوریان به نیابت شادی مردم ایران زمینم 40,000 تومان (نذر بازی و شادی)

56 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه زهرا السادات جمدی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

56 روز قبل: ناشناس 27,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

56 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

59 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

61 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

62 روز قبل: ناشناس 9,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

63 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

68 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

69 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

70 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر بازی و شادی)

71 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

71 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

71 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

76 روز قبل: شهناز فاضل 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

78 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

78 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

78 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

79 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 25,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

82 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

82 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 15,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

83 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

85 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

85 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

87 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 15,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

91 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 25,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

93 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

93 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

94 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر شهید ابراهیم هادی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

97 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

98 روز قبل: كريمي 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

99 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

99 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

100 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

101 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

101 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

102 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 15,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

102 روز قبل: ناشناس 9,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

103 روز قبل: ناشناس به نیابت نذرحضرت رقیه(س) 15,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

104 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

106 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه(س) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

106 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

106 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

110 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه(س) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

110 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

111 روز قبل: ناشناس به نیابت شادروان مجید گلی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

112 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شادروان مجید گلی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

113 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

114 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان ع 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

115 روز قبل: ناشناس به نیابت قائم آل محمد(ع) 27,800 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

116 روز قبل: ،،،،، 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

118 روز قبل: خانواده مرحوم به نیابت حاج محمد تبعه امامیه 5,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

118 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

119 روز قبل: ناشناس به نیابت مکرم کوچکی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

120 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 25,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

124 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

125 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

126 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

128 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

129 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان عج 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

129 روز قبل: ناشناس 13,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

129 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

132 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم اویس مقدم 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

132 روز قبل: ناشناس به نیابت رسول اکرم(ص) 15,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

135 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت ام البنین(س) 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

136 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

136 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

137 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

139 روز قبل: مهشید 8,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

140 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر بازی و شادی)

144 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت زینب(س) 15,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

144 روز قبل: رضا به نیابت آرامش زندگی 50,000 تومان (نذر بازی و شادی)

145 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

147 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

148 روز قبل: مهرداد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

148 روز قبل: مینو 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

148 روز قبل: دادخواه 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

149 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت جوادالائمه (ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

149 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

149 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

149 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

151 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

155 روز قبل: یوسف عامری 10,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

156 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

156 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

157 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

157 روز قبل: Kasra 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

158 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

158 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی اقا امام زمان عج 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

158 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

159 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

160 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

164 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

164 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

164 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

164 روز قبل: ضحاکی کیا به نیابت دکتر تیمور مرادی 25,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

166 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

166 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

166 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

166 روز قبل: نرجس حیدری 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

167 روز قبل: ناشناس 9,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

167 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

168 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

169 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه مراثی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

169 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

170 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

171 روز قبل: ناشناس 75,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

173 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

173 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

173 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

173 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

174 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی و حاجیه خانم عفت شکوهنده 250,000 تومان (نذر بازی و شادی)

175 روز قبل: ناشناس 17,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

176 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

176 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

177 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

177 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

177 روز قبل: عباسی 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

178 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

178 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

179 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

179 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

179 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

179 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس 13,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

180 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

181 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

181 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

181 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

181 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

181 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

181 روز قبل: ناشناس 15,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

181 روز قبل: ناشناس 20,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

181 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

182 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

182 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

182 روز قبل: ناشناس به نیابت نام 600,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

183 روز قبل: زهره مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

183 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

183 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

183 روز قبل: مهم نیست... 30,000 تومان (نذر بازی و شادی)

183 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

184 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

184 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

184 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

184 روز قبل: عبدالله به نیابت مرحوم خواهرم 30,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

185 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فخری خواه محمد 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

185 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

186 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

186 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

186 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

186 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مادر(س) 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

186 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

186 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

187 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

187 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

187 روز قبل: ناشناس 1,400 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

188 روز قبل: عبدالله به نیابت جمیع اموات 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

188 روز قبل: سرکار خانم سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 10,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

189 روز قبل: خانواده مرحوم حاج محمد تبعه امامیه به نیابت حاج محمد تبعه امامیه 10,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

189 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

189 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

190 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

190 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

191 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

191 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

192 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

192 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه پورموسی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

192 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

192 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

193 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

193 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

193 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

193 روز قبل: مریم جهان بین فرد به نیابت مرحوم ابراهیم معصوم زاده و همسرشان 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

194 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید احمد کشوری 25,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

194 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

194 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 190,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

194 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

194 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر بازی و شادی)

194 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

194 روز قبل: ناشناس به نیابت صفا شیخ الاسلامی 110,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

194 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی داداش هایم 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

194 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

194 روز قبل: ناشناس 4,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

195 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

195 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

195 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

196 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

196 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

207 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر بازی و شادی)

211 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

215 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر بازی و شادی)

223 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر بازی و شادی)

229 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر بازی و شادی)

253 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر بازی و شادی)

264 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر بازی و شادی)

264 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر بازی و شادی)

272 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر بازی و شادی)

275 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر بازی و شادی)

298 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر بازی و شادی)

300 روز قبل: ناشناس به نیابت کریمه اهل بیت(س) 11,800 تومان (نذر بازی و شادی)

306 روز قبل: آرتین مانیان 25,000 تومان (نذر بازی و شادی)

319 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

326 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید سید جواد موسوی 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

333 روز قبل: آرزو الهام 20,000 تومان (نذر بازی و شادی)

359 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

372 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

425 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر بازی و شادی)

426 روز قبل: ارزو 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

446 روز قبل: ارزو 15,000 تومان (نذر بازی و شادی)

467 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

483 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

484 روز قبل: ناشناس به نیابت اسدی 2,000 تومان (نذر بازی و شادی)

545 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر و پدر عزیزم 7,000 تومان (نذر بازی و شادی)

545 روز قبل: ناشناس به نیابت شهرزاد جلالی نیا 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

562 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر بازی و شادی)

566 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر عزیزم 7,000 تومان (نذر بازی و شادی)

572 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر عزیزم 15,000 تومان (نذر بازی و شادی)

600 روز قبل: ناشناس به نیابت تشکر از خدا 100,000 تومان (نذر بازی و شادی)

735 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر بازی و شادی)

740 روز قبل: مهفام نکویی 100,000 تومان (نذر بازی و شادی)

973 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 3,850,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

979 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 5,250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

984 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

987 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

987 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

989 روز قبل: ناشناس 7,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

991 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

996 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده و حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

996 روز قبل: مسلم دهکردی و بانو به نیابت عفت حضوری 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

997 روز قبل: فرزانه دانشکیا به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

999 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 160,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1079 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1082 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1083 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

1088 روز قبل: جعفر بهتری نیک به نیابت دکتر تیمور مرادی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1108 روز قبل: مهندس علی اخوان 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1125 روز قبل: شهره سبقت الهی به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1125 روز قبل: آقای مهندس علیرضا جبلی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1126 روز قبل: مهندس حامد نوربخش به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1126 روز قبل: حاج مهدی مهاجر وبانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1126 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1141 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1141 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1148 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1149 روز قبل: ناشناس 285,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1150 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1150 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1150 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1150 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1150 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1150 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1150 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1150 روز قبل: محمد 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1166 روز قبل: سید رسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1169 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1197 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1197 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1201 روز قبل: سیدرسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1213 روز قبل: سارامحمدی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1213 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1235 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1244 روز قبل: امیراحمدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1248 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1259 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1263 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1294 روز قبل: یوسف به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1294 روز قبل: یوسف به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1294 روز قبل: یوسف به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1294 روز قبل: یوسف به نیابت حاج مصطفی سخاوت 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1294 روز قبل: یوسف به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1298 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1308 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1313 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1314 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1315 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1321 روز قبل: مرضیه سادات کاظمینی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1321 روز قبل: بدرالسادات حاجی میرسعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1322 روز قبل: محمد حسن دهکردی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1322 روز قبل: حاج محمد علی کاظمینی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1322 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و رفع بلا و گرفتاری 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1338 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1338 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1341 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1343 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1343 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر بازی و شادی)

1344 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1345 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1347 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1347 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1348 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1350 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1351 روز قبل: ارزو بهاردوست به نیابت ارزو بهاردوست 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1351 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1352 روز قبل: ساراشیروانی 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

1353 روز قبل: گمنام 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1368 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر بازی و شادی)

1371 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1374 روز قبل: ناشناس 1,465,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1389 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1390 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1390 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1390 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1391 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1396 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1398 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1398 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1400 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1401 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1401 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1404 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1404 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1405 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1405 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1405 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1405 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1405 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1411 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1412 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1412 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1412 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندان 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1413 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1414 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1414 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1415 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1416 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1417 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1417 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1419 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1419 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1419 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1419 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1420 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1421 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی همه فرزندان دنیا 170,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1422 روز قبل: زهرا نباتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1424 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1424 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1427 روز قبل: مژگان شماعی زاده به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1427 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1427 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1428 روز قبل: محمد حشمت به نیابت شادی روح حاج رضا حشمت 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1429 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 1,100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1432 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1433 روز قبل: جناب آقای توسلی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1433 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج‌اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1435 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح خواهرم 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1435 روز قبل: عسل صالحي 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1435 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1435 روز قبل: حسین چلونگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1435 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1435 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1436 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1438 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی به نیابت سلامتی کودکان 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1438 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1440 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1441 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1442 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1442 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1442 روز قبل: م . مهربان به نیابت نذر شادی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1442 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1443 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1447 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1447 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودکان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1447 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1448 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1449 روز قبل: ناشناس 53,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1449 روز قبل: برادران قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1452 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1452 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1452 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1452 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1452 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1453 روز قبل: مدیریت و پرسنل پردیس صنعت به نیابت مرحوم فیضیان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1453 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1453 روز قبل: ظریفه مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1454 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و آرامش 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1454 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1455 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1455 روز قبل: مهندس وداعی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1456 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1456 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1456 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1456 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1457 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1458 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1458 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت شادمانی و لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1458 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1458 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1459 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1459 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1459 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت سلامتی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1459 روز قبل: دوستداران کودک به نیابت سلامتی کودکان 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1459 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان کار 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1459 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1459 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1459 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودک کار 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1459 روز قبل: ناشناس به نیابت علی ابن موسی الرضا(ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1460 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر بازی و شادی)

1462 روز قبل: عزیز بیگی به نیابت سلامتی و شادمانی کودکان 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1462 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1463 روز قبل: دوستدار کودکان به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1463 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1463 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1465 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1465 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت سلامتی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1465 روز قبل: امیر سبقت الهی به نیابت شادمانه زیستن کودکان دنیا 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1465 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادمانی کودکان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1465 روز قبل: آرام کریمی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1465 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1466 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت راهگشايى خير انشاالله 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1466 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1466 روز قبل: دوستدار کودک به نیابت شادی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1466 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1467 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و بازی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1468 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1468 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1468 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت دانشجویان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1468 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1468 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی کودکان و شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1468 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1469 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان ایران 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1469 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1470 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1480 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

1658 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر بازی و شادی

123 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر بازی و شادی 10,000,000 تومان
135 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر بازی و شادی 4,000,000 تومان
158 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 50,000,000 تومان
960 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 3,500,000 تومان
960 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 3,500,000 تومان
960 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش لبخند کودکان کار 6,670,000 تومان
974 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 5,250,000 تومان
993 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 5,000 تومان
1100 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 1,338,000 تومان
1228 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 330,000 تومان
1263 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 14,000 تومان
1263 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت پویش لبخند کودکان کار 5,145,000 تومان
1281 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 253,000 تومان
1298 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان
1382 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان
1382 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 4,267,000 تومان
1386 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان

گزارش اتمام