نذر بازی و شادی

تامین تجهیزات بازی و شادی در مناطق محروم

جمع کل مشارکت: 51,574,000 تومان (21 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 50,272,000 تومان

نذر بازی و نذر اسباب بازی

بازی، در رشد عاطفی کودک نقش مثبتی ایفا می‌کند به این صورت که نیاز به برتری جوئی و بروز احساسات و عواطف، ترس و تردیدها و برو‌نگری را در کودک ارتقاء می‌دهد. بازی در رشد اجتماعی کودک تأثیر بسزایی دارد و موجب ارتباط کودک با محیط بیرون، شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت، همکاری، همیاری و مشارکت کودک می‌گردد. همچنین بازی موجب همانندسازی با بزرگ‌ترها شده و کمک می‌کند که کودک شکست را بطور واقعی تجربه کند.  بازی در رشد جسمی کودک موثر بوده و باعث رشد و هماهنگی دستگاه‌ها و اعضای بدن و تقویت حواس کودک و توانمندی فکری و بدنی او می‌شود.

نقش بازی در رشد ذهنی کودک انکارناپذیر است. رفتار هوشمندانه را تقویت می‌کند و زمینه‌های لازم جهت یادگیری زبان و رشد هوشی و تفکر کودک را فراهم می‌سازد. آن‌چه که از بازی‌های فکری مخصوصاً «کاربرد آن در فلسفه و کودک» مورد نظر است، نقش بازی در رشد ذهنی کودک است که با استفاده از ابزارهای مورد نظر (اسباب‌بازی، داستان، فیلم، کارتون، عکس...) به ارتقاء رشد فکری او کمک می‌کند . (بازی کودک در اسلام، صادق شجاعی)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مربوط به بازی و شادی در اختیار خیریه های فعال مربوطه قرار خواهد گرفت تا در راستای پرورش شخصیت کودکان در مناطق مختلف مخصوصاً مناطق محروم، کم برخوردار و زلزله زده و... وسایل و تجهیزات بازی تهیه، نصب و راه اندازی شود.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

43 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر بازی و شادی)

44 روز قبل: ارزو 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

64 روز قبل: ارزو 15,000 تومان (نذر بازی و شادی)

85 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

102 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

102 روز قبل: ناشناس به نیابت اسدی 2,000 تومان (نذر بازی و شادی)

163 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر و پدر عزیزم 7,000 تومان (نذر بازی و شادی)

164 روز قبل: ناشناس به نیابت شهرزاد جلالی نیا 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

180 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر بازی و شادی)

185 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر عزیزم 7,000 تومان (نذر بازی و شادی)

191 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر عزیزم 15,000 تومان (نذر بازی و شادی)

219 روز قبل: ناشناس به نیابت تشکر از خدا 100,000 تومان (نذر بازی و شادی)

354 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر بازی و شادی)

359 روز قبل: مهفام نکویی 100,000 تومان (نذر بازی و شادی)

592 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 3,850,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

598 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 5,250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

602 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

605 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

605 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

608 روز قبل: ناشناس 7,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

610 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

614 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده و حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

615 روز قبل: مسلم دهکردی و بانو به نیابت عفت حضوری 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

616 روز قبل: فرزانه دانشکیا به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

617 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 160,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

697 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

701 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

701 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

707 روز قبل: جعفر بهتری نیک به نیابت دکتر تیمور مرادی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

727 روز قبل: مهندس علی اخوان 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

744 روز قبل: شهره سبقت الهی به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

744 روز قبل: آقای مهندس علیرضا جبلی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

744 روز قبل: مهندس حامد نوربخش به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

744 روز قبل: حاج مهدی مهاجر وبانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

745 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

760 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

760 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

766 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

768 روز قبل: ناشناس 285,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

768 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

768 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

768 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

768 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

768 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

768 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

768 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

769 روز قبل: محمد 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

785 روز قبل: سید رسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

787 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

815 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

815 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

820 روز قبل: سیدرسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

831 روز قبل: سارامحمدی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

831 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

853 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

862 روز قبل: امیراحمدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

867 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

877 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

881 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

912 روز قبل: یوسف به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

912 روز قبل: یوسف به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

912 روز قبل: یوسف به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

912 روز قبل: یوسف به نیابت حاج مصطفی سخاوت 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

912 روز قبل: یوسف به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

916 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

926 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

931 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

933 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

934 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

940 روز قبل: مرضیه سادات کاظمینی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

940 روز قبل: بدرالسادات حاجی میرسعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

940 روز قبل: محمد حسن دهکردی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

940 روز قبل: حاج محمد علی کاظمینی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

941 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و رفع بلا و گرفتاری 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

956 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

956 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

960 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

961 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

961 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر بازی و شادی)

963 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

964 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

966 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

966 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

967 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

969 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

969 روز قبل: ارزو بهاردوست به نیابت ارزو بهاردوست 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

970 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

970 روز قبل: ساراشیروانی 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

971 روز قبل: گمنام 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

987 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر بازی و شادی)

989 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

993 روز قبل: ناشناس 1,465,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1008 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1009 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1009 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1009 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1010 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1014 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1016 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1017 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1019 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1020 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1020 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1022 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1023 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1023 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1023 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1024 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1024 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1024 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1029 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1030 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1030 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1031 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندان 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1032 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1033 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1033 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1033 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1035 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1035 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1036 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1037 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1037 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1038 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1038 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1039 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1039 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی همه فرزندان دنیا 170,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1041 روز قبل: زهرا نباتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1043 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1043 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1046 روز قبل: مژگان شماعی زاده به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1046 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1046 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1047 روز قبل: محمد حشمت به نیابت شادی روح حاج رضا حشمت 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1048 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 1,100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1050 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1052 روز قبل: جناب آقای توسلی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1052 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج‌اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1053 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح خواهرم 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1054 روز قبل: عسل صالحي 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1054 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1054 روز قبل: حسین چلونگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1054 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1054 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1055 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1056 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی به نیابت سلامتی کودکان 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1056 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1059 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1059 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1060 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1060 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1061 روز قبل: م . مهربان به نیابت نذر شادی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1061 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1062 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1066 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1066 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودکان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1066 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1067 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1067 روز قبل: ناشناس 53,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1067 روز قبل: برادران قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1070 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1070 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1071 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1071 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1071 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1071 روز قبل: مدیریت و پرسنل پردیس صنعت به نیابت مرحوم فیضیان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1071 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1071 روز قبل: ظریفه مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1072 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و آرامش 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1073 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1073 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1073 روز قبل: مهندس وداعی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1074 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1075 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1075 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1075 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1076 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1077 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1077 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت شادمانی و لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1077 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1077 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1077 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1077 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1077 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت سلامتی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1077 روز قبل: دوستداران کودک به نیابت سلامتی کودکان 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1077 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان کار 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1077 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1077 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1077 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودک کار 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1077 روز قبل: ناشناس به نیابت علی ابن موسی الرضا(ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1079 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر بازی و شادی)

1080 روز قبل: عزیز بیگی به نیابت سلامتی و شادمانی کودکان 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1081 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1081 روز قبل: دوستدار کودکان به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1081 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1082 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1083 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1083 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت سلامتی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1083 روز قبل: امیر سبقت الهی به نیابت شادمانه زیستن کودکان دنیا 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1083 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادمانی کودکان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1084 روز قبل: آرام کریمی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1084 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1085 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت راهگشايى خير انشاالله 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1085 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1085 روز قبل: دوستدار کودک به نیابت شادی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1085 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1086 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و بازی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1086 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1087 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1087 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت دانشجویان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1087 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1087 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی کودکان و شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1087 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1087 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان ایران 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1087 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1088 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1098 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

1276 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر بازی و شادی

578 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 3,500,000 تومان
578 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 3,500,000 تومان
579 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش لبخند کودکان کار 6,670,000 تومان
592 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 5,250,000 تومان
611 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 5,000 تومان
719 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 1,338,000 تومان
847 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 330,000 تومان
882 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 14,000 تومان
882 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت پویش لبخند کودکان کار 5,145,000 تومان
900 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 253,000 تومان
917 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان
1001 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان
1001 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 4,267,000 تومان
1005 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان

گزارش اتمام