نذر بازی و شادی

تامین تجهیزات بازی و شادی در مناطق محروم

جمع کل مشارکت: 265,495,000 تومان (46 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 50,272,000 تومان

نذر بازی و نذر اسباب بازی

بازی، در رشد عاطفی کودک نقش مثبتی ایفا می‌کند به این صورت که نیاز به برتری جوئی و بروز احساسات و عواطف، ترس و تردیدها و برو‌نگری را در کودک ارتقاء می‌دهد. بازی در رشد اجتماعی کودک تأثیر بسزایی دارد و موجب ارتباط کودک با محیط بیرون، شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت، همکاری، همیاری و مشارکت کودک می‌گردد. همچنین بازی موجب همانندسازی با بزرگ‌ترها شده و کمک می‌کند که کودک شکست را بطور واقعی تجربه کند.  بازی در رشد جسمی کودک موثر بوده و باعث رشد و هماهنگی دستگاه‌ها و اعضای بدن و تقویت حواس کودک و توانمندی فکری و بدنی او می‌شود.

نقش بازی در رشد ذهنی کودک انکارناپذیر است. رفتار هوشمندانه را تقویت می‌کند و زمینه‌های لازم جهت یادگیری زبان و رشد هوشی و تفکر کودک را فراهم می‌سازد. آن‌چه که از بازی‌های فکری مخصوصاً «کاربرد آن در فلسفه و کودک» مورد نظر است، نقش بازی در رشد ذهنی کودک است که با استفاده از ابزارهای مورد نظر (اسباب‌بازی، داستان، فیلم، کارتون، عکس...) به ارتقاء رشد فکری او کمک می‌کند . (بازی کودک در اسلام، صادق شجاعی)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مربوط به بازی و شادی در اختیار خیریه های فعال مربوطه قرار خواهد گرفت تا در راستای پرورش شخصیت کودکان در مناطق مختلف مخصوصاً مناطق محروم، کم برخوردار و زلزله زده و... وسایل و تجهیزات بازی تهیه، نصب و راه اندازی شود.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

5 ساعت قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

4 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه(س) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

4 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

5 روز قبل: ناشناس به نیابت شادروان مجید گلی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

5 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شادروان مجید گلی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

7 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

8 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان ع 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

9 روز قبل: ناشناس به نیابت قائم آل محمد(ع) 27,800 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

9 روز قبل: ،،،،، 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

10 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

12 روز قبل: خانواده مرحوم به نیابت حاج محمد تبعه امامیه 5,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

12 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

13 روز قبل: ناشناس به نیابت مکرم کوچکی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

13 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 25,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

18 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

19 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

20 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

22 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

23 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان عج 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

23 روز قبل: ناشناس 13,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

23 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

26 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم اویس مقدم 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

26 روز قبل: ناشناس به نیابت رسول اکرم(ص) 15,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

29 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت ام البنین(س) 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

30 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

30 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

31 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

33 روز قبل: مهشید 8,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

34 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر بازی و شادی)

38 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت زینب(س) 15,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

38 روز قبل: رضا به نیابت آرامش زندگی 50,000 تومان (نذر بازی و شادی)

38 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

41 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

41 روز قبل: مهرداد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

41 روز قبل: مینو 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

41 روز قبل: دادخواه 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

43 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت جوادالائمه (ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

43 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

43 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

43 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

45 روز قبل: ناشناس 800,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

48 روز قبل: یوسف عامری 10,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

50 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

50 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

50 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

50 روز قبل: Kasra 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

52 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

52 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی اقا امام زمان عج 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

52 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

53 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

53 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

57 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

58 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

58 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

58 روز قبل: ضحاکی کیا به نیابت دکتر تیمور مرادی 25,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

59 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

59 روز قبل: الاله به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

60 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

60 روز قبل: نرجس حیدری 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

60 روز قبل: ناشناس 9,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

61 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

62 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

62 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه مراثی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

63 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

64 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

64 روز قبل: ناشناس 75,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

66 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

67 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

67 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

67 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

68 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی و حاجیه خانم عفت شکوهنده 250,000 تومان (نذر بازی و شادی)

69 روز قبل: ناشناس 17,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

69 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

70 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

70 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

70 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

71 روز قبل: عباسی 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

71 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

71 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

72 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

73 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

73 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

73 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

73 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

73 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

73 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

73 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

74 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

74 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

74 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

74 روز قبل: ناشناس 13,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

74 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

74 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

74 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

75 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

75 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

75 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

75 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

75 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

75 روز قبل: ناشناس 15,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

75 روز قبل: ناشناس 20,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

75 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

75 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

76 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

76 روز قبل: ناشناس به نیابت نام 600,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

76 روز قبل: زهره مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

76 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

76 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

77 روز قبل: مهم نیست... 30,000 تومان (نذر بازی و شادی)

77 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

77 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

77 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

77 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

77 روز قبل: عبدالله به نیابت مرحوم خواهرم 30,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

78 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فخری خواه محمد 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

79 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

79 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

79 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

79 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

80 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مادر(س) 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

80 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

80 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

80 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

81 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

81 روز قبل: ناشناس 1,400 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

82 روز قبل: عبدالله به نیابت جمیع اموات 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

82 روز قبل: سرکار خانم سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 10,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

83 روز قبل: خانواده مرحوم حاج محمد تبعه امامیه به نیابت حاج محمد تبعه امامیه 10,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

83 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

83 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

83 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

83 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

85 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

85 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

85 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

86 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه پورموسی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

86 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

86 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

86 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

86 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

86 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

87 روز قبل: مریم جهان بین فرد به نیابت مرحوم ابراهیم معصوم زاده و همسرشان 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

87 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید احمد کشوری 25,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

87 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

87 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 190,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

87 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

88 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر بازی و شادی)

88 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت صفا شیخ الاسلامی 110,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

88 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت سلامتی داداش هایم 500,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

88 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

88 روز قبل: ناشناس 4,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

88 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

89 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

89 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)

100 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر بازی و شادی)

104 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

109 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر بازی و شادی)

116 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر بازی و شادی)

123 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر بازی و شادی)

147 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر بازی و شادی)

158 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر بازی و شادی)

158 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر بازی و شادی)

165 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر بازی و شادی)

168 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر بازی و شادی)

191 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر بازی و شادی)

194 روز قبل: ناشناس به نیابت کریمه اهل بیت(س) 11,800 تومان (نذر بازی و شادی)

200 روز قبل: آرتین مانیان 25,000 تومان (نذر بازی و شادی)

213 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

220 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید سید جواد موسوی 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

226 روز قبل: آرزو الهام 20,000 تومان (نذر بازی و شادی)

253 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

266 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

318 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر بازی و شادی)

319 روز قبل: ارزو 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

339 روز قبل: ارزو 15,000 تومان (نذر بازی و شادی)

360 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

377 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

377 روز قبل: ناشناس به نیابت اسدی 2,000 تومان (نذر بازی و شادی)

439 روز قبل: ناشناس به نیابت مادر و پدر عزیزم 7,000 تومان (نذر بازی و شادی)

439 روز قبل: ناشناس به نیابت شهرزاد جلالی نیا 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

456 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر بازی و شادی)

460 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر عزیزم 7,000 تومان (نذر بازی و شادی)

466 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر و مادر عزیزم 15,000 تومان (نذر بازی و شادی)

494 روز قبل: ناشناس به نیابت تشکر از خدا 100,000 تومان (نذر بازی و شادی)

629 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر بازی و شادی)

634 روز قبل: مهفام نکویی 100,000 تومان (نذر بازی و شادی)

867 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 3,850,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

873 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 5,250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

877 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

880 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

880 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

883 روز قبل: ناشناس 7,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

885 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

889 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده و حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

890 روز قبل: مسلم دهکردی و بانو به نیابت عفت حضوری 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

891 روز قبل: فرزانه دانشکیا به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

892 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 160,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

973 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

976 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

976 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

982 روز قبل: جعفر بهتری نیک به نیابت دکتر تیمور مرادی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1002 روز قبل: مهندس علی اخوان 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1019 روز قبل: شهره سبقت الهی به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1019 روز قبل: آقای مهندس علیرضا جبلی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1019 روز قبل: مهندس حامد نوربخش به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1019 روز قبل: حاج مهدی مهاجر وبانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1020 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1035 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1035 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1041 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1043 روز قبل: ناشناس 285,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1043 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1043 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1043 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1043 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1044 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1044 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1044 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1044 روز قبل: محمد 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1060 روز قبل: سید رسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1062 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1091 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1091 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1095 روز قبل: سیدرسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1106 روز قبل: سارامحمدی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1107 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1128 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1137 روز قبل: امیراحمدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1142 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1153 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1156 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1188 روز قبل: یوسف به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1188 روز قبل: یوسف به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1188 روز قبل: یوسف به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1188 روز قبل: یوسف به نیابت حاج مصطفی سخاوت 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1188 روز قبل: یوسف به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1191 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1201 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1206 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1208 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1209 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1215 روز قبل: مرضیه سادات کاظمینی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1215 روز قبل: بدرالسادات حاجی میرسعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1215 روز قبل: محمد حسن دهکردی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1215 روز قبل: حاج محمد علی کاظمینی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1216 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و رفع بلا و گرفتاری 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1231 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1232 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1235 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1237 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1237 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر بازی و شادی)

1238 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1239 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1241 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1241 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1242 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1244 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1244 روز قبل: ارزو بهاردوست به نیابت ارزو بهاردوست 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1245 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1246 روز قبل: ساراشیروانی 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

1247 روز قبل: گمنام 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1262 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر بازی و شادی)

1264 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1268 روز قبل: ناشناس 1,465,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1283 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1284 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1284 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1284 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1285 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1289 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1291 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1292 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1294 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1295 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1295 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1297 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1298 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1298 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1298 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1299 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1299 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1299 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1305 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1305 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1306 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1306 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندان 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1307 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1308 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1308 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1309 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1310 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1311 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1311 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1313 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1313 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1313 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1313 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1314 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1314 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی همه فرزندان دنیا 170,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1316 روز قبل: زهرا نباتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1318 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1318 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1321 روز قبل: مژگان شماعی زاده به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1321 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1321 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1322 روز قبل: محمد حشمت به نیابت شادی روح حاج رضا حشمت 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1323 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 1,100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1325 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1327 روز قبل: جناب آقای توسلی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1327 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج‌اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1329 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح خواهرم 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1329 روز قبل: عسل صالحي 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1329 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1329 روز قبل: حسین چلونگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1329 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1329 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1330 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1332 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی به نیابت سلامتی کودکان 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1332 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1334 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1334 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1335 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1335 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1336 روز قبل: م . مهربان به نیابت نذر شادی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1336 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1337 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1341 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1341 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودکان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1341 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1342 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1343 روز قبل: ناشناس 53,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1343 روز قبل: برادران قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1345 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1345 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1346 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1346 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1346 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1346 روز قبل: مدیریت و پرسنل پردیس صنعت به نیابت مرحوم فیضیان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1346 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1346 روز قبل: ظریفه مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1347 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و آرامش 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1348 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1349 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1349 روز قبل: مهندس وداعی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1349 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1350 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1350 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1350 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1351 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1352 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1352 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت شادمانی و لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1352 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1352 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1352 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1352 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1352 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت سلامتی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1352 روز قبل: دوستداران کودک به نیابت سلامتی کودکان 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1352 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان کار 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1352 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1352 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1352 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودک کار 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1353 روز قبل: ناشناس به نیابت علی ابن موسی الرضا(ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1354 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر بازی و شادی)

1356 روز قبل: عزیز بیگی به نیابت سلامتی و شادمانی کودکان 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1356 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1356 روز قبل: دوستدار کودکان به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1357 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1357 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1358 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1358 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت سلامتی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1358 روز قبل: امیر سبقت الهی به نیابت شادمانه زیستن کودکان دنیا 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1358 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادمانی کودکان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1359 روز قبل: آرام کریمی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1359 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1360 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت راهگشايى خير انشاالله 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1360 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1360 روز قبل: دوستدار کودک به نیابت شادی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1360 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1361 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و بازی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1362 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1362 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1362 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت دانشجویان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1362 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1362 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی کودکان و شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1362 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1362 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان ایران 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1362 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1363 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

1374 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

1551 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر بازی و شادی

853 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 3,500,000 تومان
853 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 3,500,000 تومان
854 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش لبخند کودکان کار 6,670,000 تومان
867 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 5,250,000 تومان
886 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 5,000 تومان
994 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 1,338,000 تومان
1122 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 330,000 تومان
1157 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 14,000 تومان
1157 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت پویش لبخند کودکان کار 5,145,000 تومان
1175 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 253,000 تومان
1192 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان
1276 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان
1276 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 4,267,000 تومان
1280 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان

گزارش اتمام