نذر بازی و شادی

تامین تجهیزات بازی و شادی در مناطق محروم

جمع کل مشارکت: 29,989,000 تومان (6 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 267,000 تومان

نذر بازی و نذر اسباب بازی

بازی، در رشد عاطفی کودک نقش مثبتی ایفا می‌کند به این صورت که نیاز به برتری جوئی و بروز احساسات و عواطف، ترس و تردیدها و برو‌نگری را در کودک ارتقاء می‌دهد. بازی در رشد اجتماعی کودک تأثیر بسزایی دارد و موجب ارتباط کودک با محیط بیرون، شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت، همکاری، همیاری و مشارکت کودک می‌گردد. همچنین بازی موجب همانندسازی با بزرگ‌ترها شده و کمک می‌کند که کودک شکست را بطور واقعی تجربه کند.  بازی در رشد جسمی کودک موثر بوده و باعث رشد و هماهنگی دستگاه‌ها و اعضای بدن و تقویت حواس کودک و توانمندی فکری و بدنی او می‌شود.

نقش بازی در رشد ذهنی کودک انکارناپذیر است. رفتار هوشمندانه را تقویت می‌کند و زمینه‌های لازم جهت یادگیری زبان و رشد هوشی و تفکر کودک را فراهم می‌سازد. آن‌چه که از بازی‌های فکری مخصوصاً «کاربرد آن در فلسفه و کودک» مورد نظر است، نقش بازی در رشد ذهنی کودک است که با استفاده از ابزارهای مورد نظر (اسباب‌بازی، داستان، فیلم، کارتون، عکس...) به ارتقاء رشد فکری او کمک می‌کند . (بازی کودک در اسلام، صادق شجاعی)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مربوط به بازی و شادی در اختیار خیریه های فعال مربوطه قرار خواهد گرفت تا در راستای پرورش شخصیت کودکان در مناطق مختلف مخصوصاً مناطق محروم، کم برخوردار و زلزله زده و... وسایل و تجهیزات بازی تهیه، نصب و راه اندازی شود.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

2 روز قبل: امیراحمدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

6 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

17 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

21 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

52 روز قبل: یوسف به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

52 روز قبل: یوسف به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

52 روز قبل: یوسف به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

52 روز قبل: یوسف به نیابت حاج مصطفی سخاوت 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

52 روز قبل: یوسف به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

56 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

66 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

71 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

72 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

73 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

79 روز قبل: مرضیه سادات کاظمینی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

79 روز قبل: بدرالسادات حاجی میرسعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

80 روز قبل: محمد حسن دهکردی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

80 روز قبل: حاج محمد علی کاظمینی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

80 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و رفع بلا و گرفتاری 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

96 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

96 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

99 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

101 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

101 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر بازی و شادی)

102 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

103 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

105 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

105 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

106 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

108 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

109 روز قبل: ارزو بهاردوست به نیابت ارزو بهاردوست 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

109 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

110 روز قبل: ساراشیروانی 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

111 روز قبل: گمنام 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

126 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر بازی و شادی)

129 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

132 روز قبل: ناشناس 1,465,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

147 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

148 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

148 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

148 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

149 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

154 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

156 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

156 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

158 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

159 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

159 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

162 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

162 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

163 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

163 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

163 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

163 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

163 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

169 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

170 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

170 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

170 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندان 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

171 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

172 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

172 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

173 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

174 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

175 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

175 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

177 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

177 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

177 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

177 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

178 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

179 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی همه فرزندان دنیا 170,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

180 روز قبل: زهرا نباتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

182 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

182 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

185 روز قبل: مژگان شماعی زاده به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

185 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

185 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

186 روز قبل: محمد حشمت به نیابت شادی روح حاج رضا حشمت 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

187 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 1,100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

190 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

191 روز قبل: جناب آقای توسلی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

191 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج‌اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

193 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح خواهرم 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

193 روز قبل: عسل صالحي 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

193 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

193 روز قبل: حسین چلونگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

193 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

193 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

194 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

196 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی به نیابت سلامتی کودکان 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

196 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

198 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

199 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

200 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

200 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

200 روز قبل: م . مهربان به نیابت نذر شادی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

200 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

201 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

205 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

205 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودکان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

205 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

206 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

207 روز قبل: ناشناس 53,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

207 روز قبل: برادران قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

210 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

210 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

210 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

210 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

210 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

211 روز قبل: مدیریت و پرسنل پردیس صنعت به نیابت مرحوم فیضیان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

211 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

211 روز قبل: ظریفه مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

212 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و آرامش 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

212 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

213 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

213 روز قبل: مهندس وداعی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

214 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

214 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

214 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

214 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

215 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

216 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

216 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت شادمانی و لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

216 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

216 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

217 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

217 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

217 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت سلامتی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

217 روز قبل: دوستداران کودک به نیابت سلامتی کودکان 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

217 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان کار 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

217 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

217 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

217 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودک کار 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

217 روز قبل: ناشناس به نیابت علی ابن موسی الرضا(ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

218 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر بازی و شادی)

220 روز قبل: عزیز بیگی به نیابت سلامتی و شادمانی کودکان 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

220 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

221 روز قبل: دوستدار کودکان به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

221 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

221 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

223 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

223 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت سلامتی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

223 روز قبل: امیر سبقت الهی به نیابت شادمانه زیستن کودکان دنیا 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

223 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادمانی کودکان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

223 روز قبل: آرام کریمی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

223 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

224 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت راهگشايى خير انشاالله 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

224 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

224 روز قبل: دوستدار کودک به نیابت شادی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

224 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

225 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و بازی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

226 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

226 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

226 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت دانشجویان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

226 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

226 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی کودکان و شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

226 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

227 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان ایران 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

227 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

228 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

238 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

416 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر بازی و شادی

21 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 14,000 تومان
39 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 253,000 تومان

گزارش اتمام