نذر بازی و شادی

تامین تجهیزات بازی و شادی در مناطق محروم

جمع کل مشارکت: 50,272,000 تومان (7 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 31,352,000 تومان

نذر بازی و نذر اسباب بازی

بازی، در رشد عاطفی کودک نقش مثبتی ایفا می‌کند به این صورت که نیاز به برتری جوئی و بروز احساسات و عواطف، ترس و تردیدها و برو‌نگری را در کودک ارتقاء می‌دهد. بازی در رشد اجتماعی کودک تأثیر بسزایی دارد و موجب ارتباط کودک با محیط بیرون، شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت، همکاری، همیاری و مشارکت کودک می‌گردد. همچنین بازی موجب همانندسازی با بزرگ‌ترها شده و کمک می‌کند که کودک شکست را بطور واقعی تجربه کند.  بازی در رشد جسمی کودک موثر بوده و باعث رشد و هماهنگی دستگاه‌ها و اعضای بدن و تقویت حواس کودک و توانمندی فکری و بدنی او می‌شود.

نقش بازی در رشد ذهنی کودک انکارناپذیر است. رفتار هوشمندانه را تقویت می‌کند و زمینه‌های لازم جهت یادگیری زبان و رشد هوشی و تفکر کودک را فراهم می‌سازد. آن‌چه که از بازی‌های فکری مخصوصاً «کاربرد آن در فلسفه و کودک» مورد نظر است، نقش بازی در رشد ذهنی کودک است که با استفاده از ابزارهای مورد نظر (اسباب‌بازی، داستان، فیلم، کارتون، عکس...) به ارتقاء رشد فکری او کمک می‌کند . (بازی کودک در اسلام، صادق شجاعی)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی مربوط به بازی و شادی در اختیار خیریه های فعال مربوطه قرار خواهد گرفت تا در راستای پرورش شخصیت کودکان در مناطق مختلف مخصوصاً مناطق محروم، کم برخوردار و زلزله زده و... وسایل و تجهیزات بازی تهیه، نصب و راه اندازی شود.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 3,850,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

9 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 5,250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

14 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

17 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

17 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

19 روز قبل: ناشناس 7,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

21 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

26 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده و حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

26 روز قبل: مسلم دهکردی و بانو به نیابت عفت حضوری 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

27 روز قبل: فرزانه دانشکیا به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

29 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 160,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

109 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

112 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

113 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

118 روز قبل: جعفر بهتری نیک به نیابت دکتر تیمور مرادی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

139 روز قبل: مهندس علی اخوان 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

156 روز قبل: شهره سبقت الهی به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

156 روز قبل: آقای مهندس علیرضا جبلی و بانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

156 روز قبل: مهندس حامد نوربخش به نیابت حاج احمد سبقت الهی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

156 روز قبل: حاج مهدی مهاجر وبانو به نیابت حاج احمد سبقت الهی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

156 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

172 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

172 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

178 روز قبل: فریبا پرکوار به نیابت طیبه پاکدل 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

180 روز قبل: ناشناس 285,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

180 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

180 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

180 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

180 روز قبل: ناشناس به نیابت طیبه پاکدل 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

180 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

180 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

180 روز قبل: ناشناس 1,500 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

180 روز قبل: محمد 2,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

197 روز قبل: سید رسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

199 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

227 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

227 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

231 روز قبل: سیدرسول حسینی 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

243 روز قبل: سارامحمدی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

243 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

265 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

274 روز قبل: امیراحمدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

278 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

289 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

293 روز قبل: ناشناس به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

324 روز قبل: یوسف به نیابت رحیم توکلی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

324 روز قبل: یوسف به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

324 روز قبل: یوسف به نیابت حاج عباس هزاردستان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

324 روز قبل: یوسف به نیابت حاج مصطفی سخاوت 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

324 روز قبل: یوسف به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

328 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

338 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

343 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

344 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

346 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

351 روز قبل: مرضیه سادات کاظمینی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

351 روز قبل: بدرالسادات حاجی میرسعیدی به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

352 روز قبل: محمد حسن دهکردی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

352 روز قبل: حاج محمد علی کاظمینی و بانو به نیابت زنده یاد ناصر کاظمی 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

353 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و رفع بلا و گرفتاری 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

368 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

368 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

371 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

373 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

373 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر بازی و شادی)

374 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

375 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

377 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

377 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

378 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

380 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

381 روز قبل: ارزو بهاردوست به نیابت ارزو بهاردوست 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

381 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

382 روز قبل: ساراشیروانی 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

383 روز قبل: گمنام 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

398 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر بازی و شادی)

401 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

405 روز قبل: ناشناس 1,465,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

419 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

420 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

420 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

421 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

421 روز قبل: ناشناس 45,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

426 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

428 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

428 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

431 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

431 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

432 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

434 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

434 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

435 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

435 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

435 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

435 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

436 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

441 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

442 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

442 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

443 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی فرزندان 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

443 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

444 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

445 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

445 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

446 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

447 روز قبل: مهدی شریفیان 110,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

447 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

449 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

449 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم فردوس فولادگر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

449 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

450 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

450 روز قبل: ورزشکاران صبحگاهی ایستگاه شش اصفهان 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

451 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی همه فرزندان دنیا 170,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

453 روز قبل: زهرا نباتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

454 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

455 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

457 روز قبل: مژگان شماعی زاده به نیابت سلامتی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

457 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

457 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

459 روز قبل: محمد حشمت به نیابت شادی روح حاج رضا حشمت 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

459 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 1,100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

462 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

464 روز قبل: جناب آقای توسلی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

464 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج‌اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

465 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح خواهرم 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

465 روز قبل: عسل صالحي 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

465 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

465 روز قبل: حسین چلونگر 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

465 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

465 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

467 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

468 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی به نیابت سلامتی کودکان 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

468 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

470 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

471 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

472 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

472 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

472 روز قبل: م . مهربان به نیابت نذر شادی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

472 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

473 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

477 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

477 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودکان 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

478 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

479 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

479 روز قبل: ناشناس 53,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

479 روز قبل: برادران قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

482 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

482 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

482 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

482 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

482 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

483 روز قبل: مدیریت و پرسنل پردیس صنعت به نیابت مرحوم فیضیان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

483 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم فیضیان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

483 روز قبل: ظریفه مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

484 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و آرامش 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

484 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

485 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

485 روز قبل: مهندس وداعی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

486 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

486 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

486 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

487 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

487 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

488 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و تندرستی 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

489 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت شادمانی و لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

489 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

489 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

489 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

489 روز قبل: منیژه معصوم زاده به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

489 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت سلامتی 250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

489 روز قبل: دوستداران کودک به نیابت سلامتی کودکان 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

489 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت لبخند کودکان کار 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

489 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

489 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان دنیا 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

489 روز قبل: ناشناس به نیابت لبخند کودک کار 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

489 روز قبل: ناشناس به نیابت علی ابن موسی الرضا(ع) 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

490 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر بازی و شادی)

492 روز قبل: عزیز بیگی به نیابت سلامتی و شادمانی کودکان 2,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

493 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

493 روز قبل: دوستدار کودکان به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

493 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

493 روز قبل: یوسف به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

495 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

495 روز قبل: اصغر سبقت الهی به نیابت سلامتی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

495 روز قبل: امیر سبقت الهی به نیابت شادمانه زیستن کودکان دنیا 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

495 روز قبل: سادات طباطبایی به نیابت شادمانی کودکان 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

495 روز قبل: آرام کریمی 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

495 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

496 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت راهگشايى خير انشاالله 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

496 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

496 روز قبل: دوستدار کودک به نیابت شادی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

497 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

497 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی و بازی کودکان کار 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

498 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

498 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

498 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و موفقیت دانشجویان 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

498 روز قبل: ناشناس به نیابت بتول حمصی اصفهانی 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

498 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی کودکان و شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

499 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

499 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی همه کودکان ایران 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

499 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

500 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)

510 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)

688 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر بازی و شادی

23 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 5,000 تومان
130 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 1,338,000 تومان
258 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 330,000 تومان
293 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 14,000 تومان
293 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت پویش لبخند کودکان کار 5,145,000 تومان
311 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 253,000 تومان
328 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 2,000,000 تومان
412 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت مردم نهاد سلوی بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان
413 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت پویش لبخند کودکان کار 4,267,000 تومان
417 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود بابت پویش لبخند کودکان کار 9,000,000 تومان

گزارش اتمام